Rješenje o razrješenju članice i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

NN 70/2024 (12.6.2024.), Rješenje o razrješenju članice i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

1199

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 22. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2024. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IMENOVANJU ČLANA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
REPUBLIKE HRVATSKE

1. Razrješuje se VERA KATALINIĆ-JANKOVIĆ, dr. med., dužnosti članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva zdravstva.

2. Imenuju se VEDRAN KRANJČEVIĆ članom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kao predstavnik Ministarstva zdravstva.

Klasa: 080-02/24-03/30
Urbroj: 50301-15/07-24-02
Zagreb, 29. svibnja 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.