PRILOG »C«

 

Popis najvećih dopuštenih vrijednosti koe­ficijenata prolaska topline, U, građevnih dijelova zgrade koje treba ispuniti pri projektiranju novih i rekonstrukciji i adaptaciji postojećih zgrada i utvrđene vrijednosti tehničkih svojstava građevnih proizvoda s kojima se mogu provoditi dokazni proračuni propisani ovim Propisom

 

Tablica 1.        Računske vrijednosti stupnja propuštanja ukupne energije ostakljenja, g (-), kod okomitog upada sunčeva zračenja

 

Redni broj

Tip ostakljenja

G (-)

1

Jednostruko staklo (bezbojno, ravno float staklo)

0,87

2

Dvostruko izolirajuće staklo (s jednim međuslojem zraka)

0,80

3

Trostruko izolirajuće staklo (s dva međusloja zraka)

0,70

4

Dvostruko izolirajuće staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloga)

0,60

5

Trostruko izolirajuće staklo s dva stakla niske emisije (dvije Low-E obloge)

0,50

6

Dvostruko izolirajuće staklo sa staklom za zaštitu od sunčeva zračenja

0,50

7

Staklena opeka

0,60

 

Tablica 2.        Faktor umanjenja naprave za zaštitu od sunčeva zračenja, FC (-)

 

Redni broj

Naprava za zaštitu od sunčeva zračenja

FC (-)

1

Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja

1

2

Naprava s unutrašnje strane ili između stakala

2.1

– bijele ili reflektirajuće površine i malene transparentnosti a)

0,75

2.2

– svijetle boje i malene transparentnosti

0,80

2.3

– tamne boje i povišene transparentnosti

0,90

3

Naprava s vanjske strane

3.1

– žaluzine, lamele koje se mogu okretati, otraga provjetravano

0,25

3.2

– žaluzine, rolete, kapci (škure, grilje)

0,30

4

Strehe, lođe b)

0,50

5

Markize, gore i bočno provjetravane b)

0,40

 

Tablica 3.        Razredi zrakopropusnosti reški prozora, balko­nska vrata i krovnih prozora

 

Redni broj

Broj katova zgrade

Razred zrakopropusnosti prema

HRN EN 12207-1:2002

1

do 2 kata

2

2

više od 2 kata

3

 

a) Transparentnost naprave za zaštitu od sunčeva zračenja manja od 15 % smatra se malenom, a transparentnost u iznosu 15 % ili većem smatra se povišenom.

b) Navedena vrijednost primjenjuje se za slučaj kad je spriječeno direktno osunčanje prozora.

 

Tablica 4.        Najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaska topline, U [W/(m2·K)], građevnih dijelova s plošnom masom većom od 100 kg/m2

 

Redni broj

Građevni dio

U [W/(m2·K)]

Θe,mj,min > + 3 °C

Θe,mj,min + 3 °C

1

Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu

1,00

0,80

2

Zidovi prema negrijanom stubištu temperature veće od 0 °C, zidovi prema negrijanoj prostoriji

1,30

1,30

3

Zidovi prema tlu

1,00

0,80

4

Podovi na tlu (do dubine tlocrta prostorije 5 m)

0,80

0,65

5

Stropovi između stanova, stropovi između grijanih radnih prostorija različitih korisnika

1,40

1,40

6

Stropovi prema tavanu, stropovi prema negrijanoj prostoriji iznad

0,85

0,70

7

Stropovi prema negrijanom podrumu, stropovi prema negrijanoj prostoriji ispod

0,65

0,50

8

Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

0,70

0,55

9

Stropovi iznad vanjskog prostora, stropovi iznad garaže

0,45

0,40

 

Napomena: Θe,mj,min je srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade.

 

Tablica 5.        Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, λ [W/(m·K)], i približne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare, µ (-)

 

Redni broj

Građevni materijal

Gustoća
ρ
kg/m3

Toplinska provodljivost
λ
W/(m·K)

Specifični toplinski kapacitet
cp
J/(kg·K)

Faktor otpora difuziji vodene pare µ

1

ZIDOVI, uključivo mort u reškama

1.01

puna opeka od gline

1800

0,81

900

5/10

1.02

puna opeka od gline

1600

0,68

900

5/10

1.03

klinker opeka

1900

0,85

800

50/100

1.04

klinker opeka

1700

0,80

800

50/100

1.05

puna fasadna opeka od gline

1800

0,83

900

5/10

1.06

puna fasadna opeka od gline

1600

0,70

900

5/10

1.07

šuplja fasadna opeka od gline

1200

0,55

900

5/10

1.08

šuplji blokovi od gline

1100

0,48

900

5/10

1.09

šuplji blokovi od gline

1000

0,45

900

5/10

1.10

šuplji blokovi od gline

900

0,42

900

5/10

1.11

šuplji blokovi od gline

800

0,39

900

5/10

1.12

puna vapneno silikatna opeka

1800

0,99

900

15/25

1.13

puna vapneno silikatna opeka

1600

0,79

900

15/25

1.14

vapneno silikatni šuplji blokovi

1200

0,56

900

15/25

1.15

prirodni kamen

2000

1,40

1000

50

1.16

šuplji blokovi od betona

1000

0,70

1000

5/15

1.17

šuplji blokovi od betona

1200

0,80

1000

5/15

1.18

šuplji blokovi od betona

1400

0,90

1000

20/30

1.19

šuplji blokovi od betona

1600

1,10

1000

20/30

1.20

šuplji blokovi od betona

1800

1,20

1000

20/30

1.21

šuplji blokovi od betona

2000

1,40

1000

20/30

1.22

šuplji blokovi od laganog betona

500

0,30

1000

5/10

1.23

šuplji blokovi od laganog betona

700

0,37

1000

5/10

1.24

šuplji blokovi od laganog betona

900

0,46

1000

5/10

1.25

šuplji blokovi od laganog betona

1000

0,52

1000

5/10

1.26

šuplji blokovi od laganog betona

1200

0,60

1000

5/10

1.27

šuplji blokovi od laganog betona

1400

0,72

1000

5/10

 

2

BETON I ARMIRANI BETON

2.01

armirani beton

2500

2,60

1000

80/130

2.02

teški beton

3200

 

1000

80/130

2.03

beton

2400

2,50

1000

80/130

2.04

beton

2200

1,65

1000

70/120

2.05

beton

2000

1,35

1000

60/100

2.06

beton s laganim agregatom

2000

1,35

1000

60/100

2.07

beton s laganim agregatom

1800

1,30

1000

60/100

2.08

beton s laganim agregatom

1600

1,00

1000

60/100

2.09

beton s laganim agregatom

1500

0,89

1000

60/100

2.10

beton s laganim agregatom

1400

0,79

1000

60/100

2.11

beton s laganim agregatom

1300

0,70

1000

60/100

2.12

beton s laganim agregatom

1200

0,62

1000

60/100

2.13

beton s laganim agregatom

1100

0,55

1000

60/100

2.14

beton s laganim agregatom

1000

0,49

1000

60/100

2.15

beton s laganim agregatom

900

0,44

1000

60/100

2.16

beton s laganim agregatom

800

0,39

1000

60/100

2.17

porobeton

1000

0,31

1000

6/10

2.18

porobeton

900

0,29

1000

6/10

2.19

porobeton

800

0,25

1000

6/10

2.20

porobeton

750

0,24

1000

6/10

2,21

porobeton

700

0,22

1000

6/10

2.22

porobeton

650

0,21

1000

6/10

2.23

porobeton

600

0,19

1000

6/10

2.24

porobeton

550

0,18

1000

6/10

2.25

porobeton

500

0,16

1000

6/10

2.26

porobeton

450

0,15

1000

6/10

2.27

porobeton

400

0,13

1000

6/10

2.28

porobeton

350

0,11

1000

6/10

2.29

porobeton

300

0,10

1000

6/10

2.30

beton s jednozrnatim šljunkom

2000

1,40

1000

60/100

2.31

beton s jednozrnatim šljunkom

1800

1,10

1000

60/100

2.32

beton s jednozrnatim šljunkom

1600

0,81

1000

60/100

 

3

ŽBUKE, MORTOVI, ESTRISI

3.01

cementna žbuka

2000

1,60

1000

15/35

3.02

vapnena žbuka

1600

0,80

1000

6/10

3.03

vapneno-cementna žbuka

1800

1,00

1000

15/35

3.04

vapneno-gipsana žbuka

1400

0,70

1000

6/10

3.05

gipsana žbuka

1500

0,54

1000

6/10

3.06

gipsana žbuka

1400

0,51

1000

6/10

3.07

gipsana žbuka

1300

0,47

1000

6/10

3.08

gipsana žbuka

1200

0,43

1000

6/10

3.09

lagana žbuka

1300

0,56

1000

15/20

3.10

lagana žbuka

1000

0,38

1000

15/20

3.11

lagana žbuka

700

0,25

1000

15/20

3.12

toplinsko-izolacijska žbuka

400

0,11

1000

5/20

3.13

toplinsko-izolacijska žbuka

250

0,08

1000

5/20

3.14

sanacijska žbuka

1400

0,65

1000

6/15

3.15

polimerna žbuka

1100

0,70

1000

50/200

3.16

silikatna žbuka

1800

0,90

1000

50/70

3,17

žbuka na bazi akrilata

1700

0,90

1000

100/150

3.18

cementni mort

2000

1,60

1000

15/35

3.19

cementni estrih

2000

1,60

1100

50

3.20

anhidrit estrih

2100

1,20

1000

15/35

3.22

magnezitni estrih

2300

0,70

1000

15/35

           

4

PODNE, ZIDNE I STROPNE OBLOGE

4.01

gipskartonske ploče

900

0,25

900

8

4.02

gipsane ploče s dodatkom celuloznih vlakanaca

1300

0,38

1000

10/15

4.03

keramičke pločice

2300

1,30

840

200

4.04

kamene ploče

2500

2,80

1000

40/200

4.05

drvo

550

0,15

2000

50/70

 

5

HIDROIZOLACIJSKI MATERIJALI, PARNE BRANE (KOČNICE)

5.01

bitumenska traka s uloškom staklenog voala

1100

0,23

1000

50000

5.02

bitumenska traka s uloškom staklene tkanine

1100

0,23

1000

50000

5.03

bitumenska traka s uloškom poliesterskog filca

1100

0,23

1000

50000

5.04

bitumenska traka s uloškom krovnog kartona

1100

0,23

1000

50000

5.05

polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P

1200

0,14

1000

100000

5.06

polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB

1600

0,26

960

300000

5.07

polimerna hidroizolacijska traka na bazi CR

1300

0,23

1000

100000

5.08

polimerna hidroizolacijska traka na bazi VAE

1300

0,14

1000

20000

 

6

RASTRESITI MATERIJALI ZA NASIPAVANJE

6.01

ekspandirani perlit

≤ 100

0,060

1000

3

6.02

lomljevina ekspandiranog pluta

≤ 200

0,055

1300

3

6.03

lomljevina opeke od gline

≤ 800

0,41

900

3

6.04

pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac)

≤ 1700

0,81

1000

3

 

7

TOPLINSKO-IZOLACIJSKI MATERIJALI

7.01

mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162

10 do 200

0,035 do 0,050

1030

1

7.02

ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163

15 do 30

0,035 do 0,040

1450

60

7.03

ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164

≥ 25

0,030 do 0,040

1450

150

7.04

tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165

≥ 30

0,020 do 0,040

1400

60

7.05

fenolna pjena (PF) prema HRN EN 13166

≥ 30

0,030 do 0,045

1400

50

7.06

čelijasto (pjenasto) staklo (CG) prema HRN EN 13167

100 do 150

0,045 do 0,060

1000

7.07

drvena vuna (WW) prema HRN EN 13168

360 do 460

0,065 do 0,09

1470

3/5

 

drvena vuna (WW) prema HRN EN 13168, debljina ploča 15 mm ≤ d ≤ 25 mm

550

0,150

1470

4/8

7.08

ekspandirani perlit (EPB) prema HRN EN 13169

140 do 240

0,040 do 0,065

900

5

7.09

ekspandirano pluto (ICB) prema HRN EN 13170

80 do 500

0,045 do 0,055

1560

5/10

7.10

drvena vlakanca (WF) prema HRN EN 13171

110 do 450

0,035 0,070

1400

5/10

 

Tablica 6.        Najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaska topline, U [W/(m2•K)], građevnih dijelova zgrada malog obujma (V ≤ 100 m3), obiteljskih kuća i nakon zahvata na postojećim zgradama

Redni broj

Građevni dio

U [W/(m2•K)]

Θi ≥ 18 °C

12°C < Θi < 18 °C

Θe,mj,min > 3 °C

Θe,mj,min ≤ 3 °C

Θe,mj,min > 3 °C

Θe,mj,min ≤ 3 °C

1

Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu

0,60

0,45

0,75

0,75

2

Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, prozirni elementi pročelja

1,80

1,80

3,00

3,00

3

Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, stropovi prema tavanu

0,40

0,30

0,50

0,40

4

Stropovi iznad vanjskog zraka, stropovi iznad garaže

0,40

0,30

0,50

0,40

5

Zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C

0,65

0,50

2,00

2,00

6

Zidovi prema tlu, podovi na tlu

0,50

0,50

0,801)

0,651)

7

Vanjska vrata s neprozirnim vratnim krilom

2,90

2,90

2,90

2,90

8

Stijenka kutije za rolete

0,80

0,80

0,80

0,80

 

Tablica 7.        Ravnotežni sadržaj vlage u građevnom materijalu kod temperature zraka 23 °C i relativne vlažnosti zraka 80 %

 

Redni broj

Građevni materijal

Sadržaj vlage
u

kg/kg

1

beton guste strukture sa šupljikavim agregatom

0,130

2

beton šupljikave strukture s gustim agregatom

0,030

3

beton šupljikave strukture sa šupljikavim agregatom

0,045

4

gips, anhidrit

0,020

5

drvo, proizvodi na bazi drva, proizvodi na bazi biljnih vlakanaca

0,150

 

Tablica 8.        Faktori preračunavanja za ravnotežni sadržaj vlage (23 °C/80 %) u odnosu na vrijednost toplinske provodljivosti suhog materijala

 

Redni broj

Građevni materijal ili zid

Faktor
preračunavanja
Fm

1

opeka od gline

1,13

2

vapneno silikatna opeka

1,27

3

porobeton

1,20

4

beton s granulama polistirena

1,13

5

beton s laganim agregatom

1,22

6

mort i žbuka

1,27

7

beton s teškim agregatom

1,17

8

beton guste strukture sa šupljikavim agregatom

1,45

9

gips, anhidrit

1,25

10

blokovi na bazi drva

1,60

11

asfalt, bitumen

1,00

 

___________

Napomena:Θe,mj,min je srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade.

1) Kod podova na tlu zahtjev vrijedi do dubine tlocrta prostorije 5 m.