Grad

Općina

Naselje

1. DONJA
STUBICA

 

Donja Podgora
Donja Stubica

 

 

Gornja Podgora

 

 

Hižakovec

 

 

Hruševec

 

 

Lepa Ves

 

 

Matenci

 

 

Milekovo Selo

 

 

Pustodol

 

 

Vučak

2. KLANJEC

 

Bobovec Tomaševečki

 

 

Bratovski Vrh

 

 

Cesarska Ves

 

 

Dol Klanječki

 

 

Florijan

 

 

Goljak Klanječki

 

 

Gorkovec

 

 

Gredice

 

 

Klanjec

 

 

Ledine Klanječke

 

 

Lepoglavec

 

 

Letovčan Novodvorski

 

 

Letovčan Tomaševečki

 

 

Lučelnica Tomaševečka

 

 

Mihanovićev Dol

 

 

Novi Dvori Klanječki

 

 

Police

 

 

Rakovec Tomaševečki

 

 

Tomaševec

3. KRAPINA

 

Bobovje

 

 

Doliće

 

 

Donja Šemnica

 

 

Gornja Pačetina

 

 

Krapina

 

 

Lazi Krapinski

 

 

Lepajci

 

 

Mihaljekov Jarek

 

 

Podgora Krapinska

 

 

Polje Krapinsko

 

 

Pretkovec

 

 

Pristava Krapinska

 

 

Strahinje

 

 

Straža Krapinska

 

 

Škarićevo

 

 

Šušelj Brijeg

 

 

Tkalci

 

 

Trški Vrh

 

 

Velika Ves

 

 

Vidovec Krapinski

 

 

Vidovec Petrovski

 

 

Zagora

 

 

Žutnica

4. OROSLAVJE

 

Andraševec

 

 

Krušljevo Selo

 

 

Mokrice

 

 

Oroslavje

 

 

Stubička Slatina

5. PREGRADA

 

Benkovo

 

 

Bregi Kostelski

 

 

Bušin

 

 

Cigrovec

 

 

Donja Plemenšćina

 

 

Gabrovec

 

 

Gorjakovo

 

 

Gornja Plemenšćina

 

 

Klenice

 

 

Kostel

 

 

Kostelsko

 

 

Mala Gora

 

 

Marinec

 

 

Martiša Ves

 

 

Pavlovec Pregradski

 

 

Pregrada

 

 

Sopot

 

 

Stipernica

 

 

Svetojurski Vrh

 

 

Valentinovo

 

 

Velika Gora

 

 

Vinagora

 

 

Višnjevec

 

 

Vojsak

 

 

Vrhi Pregradski

 

 

Vrhi Vinagorski

6. ZABOK

 

Bračak

 

 

Bregi Zabočki

 

 

Dubrava Zabočka

 

 

Grabrovec

 

 

Grdenci

 

 

Gubaševo

 

 

Hum Zabočki

 

 

Jakuševec Zabočki

 

 

Lug Zabočki

 

 

Martinišće

 

 

Pavlovec Zabočki

 

 

Prosenik Gubaševski

 

 

Prosenik Začretski

 

 

Repovec

 

 

Špičkovina

 

 

Tisanić Jarek

 

 

Zabok

7. ZLATAR

 

Belec

 

 

Borkovec

 

 

Cetinovec

 

 

Donja Batina (dio od 1-216)

 

 

Donja Selnica

 

 

Ervenik Zlatarski-dio

 

 

Gornja Batina

 

 

Gornja Selnica

 

 

Juranšćina

 

 

Ladislavec

 

 

Martinšćina

 

 

Petruševec

 

 

Ratkovec

 

 

Repno

 

 

Šćrbinec

 

 

Vižanovec

 

 

Završje Belečko

 

 

Zlatar

 

 

Znož

 

1. Bedekovčina

Bedekovčina

 

 

Belovar Zlatarski

 

 

Brestovec Orehovički

 

 

Grabe

 

 

Kebel

 

 

Križanče

 

 

Lug Orehovički

 

 

Lug Poznanovečki

 

 

Martinec Orehovički

 

 

Orehovica

 

 

Poznanovec

 

 

Pustodol Orehovički

 

 

Vojnić Breg

 

 

Zadravec

 

 

Židovinjak

 

2. Budinščina

Budinščina

 

 

Gotalovec

 

 

Grtovec

 

 

Krapinica

 

 

Marigutić

 

 

Pažurovec

 

 

Pece

 

 

Pokojec

 

 

Pomperovec

 

 

Prepuštovec

 

 

Sveti Križ

 

 

Topličica

 

 

Zajezda

 

3. Desinić

Desinić

 

 

Desinić Gora

 

 

Donji Jalšovec

 

 

Donji Zbilj

 

 

Dubravica Desinićka

 

 

Gaber

 

 

Gora Košnička

 

 

Gornji Jalšovec

 

 

Gornji Zbilj

 

 

Gostenje

 

 

Grohot

 

 

Hum Košnički

 

 

Ivanić Desinićki

 

 

Ivanić Košnički

 

 

Jazbina

 

 

Jelenjak

 

 

Klanječno

 

 

Košnica

 

 

Nebojse

 

 

Osredek Desinićki

 

 

Ravnice Desinićke

 

 

Stara Ves Košnička

 

 

Šimunci

 

 

Škalić Zagorski

 

 

Trnovec Desinićki

 

 

Turnišće Desinićko

 

 

Turnovo

 

 

Velika Horvatska

 

4. Đurmanec

Donji Macelj

 

 

Đurmanec

 

 

Goričanovec

 

 

Gornji Macelj

 

 

Hlevnica

 

 

Hromec

 

 

Jezerišće

 

 

Koprivnica Zagorska

 

 

Lukovčak

 

 

Podbrezovica

 

 

Prigorje

 

 

Putkovec

 

 

Ravninsko

 

5. Gornja Stubica

Banšćica

 

 

Brezje

 

 

Dobri Zdenci

 

 

Dubovec

 

 

Gornja Stubica

 

 

Gusakovec

 

 

Hum Stubički

 

 

Jakšinec

 

 

Karivaroš

 

 

Modrovec

 

 

Orehova Gorica

 

 

Pasanska Gorica

 

 

Repićevo Selo

 

 

Samci

 

 

Sekirevo Selo

 

 

Slani Potok

 

 

Sveti Matej

 

 

Šagudovec

 

 

Vinterovec

 

 

Volavec

 

6. Hrašćina

Domovec

 

 

Donji Kraljevec

 

 

Gornjaki

 

 

Gornji Kraljevec

 

 

Hrašćina

 

 

Husinec

 

 

Jarek Habekov

 

 

Maretić

 

 

Trgovišće

 

 

Vrbovo

 

7. Hum na Sutli

Brezno Gora

 

 

Donje Brezno

 

 

Druškovec Gora

 

 

Druškovec Humski

 

 

Gornje Brezno

 

 

Grletinec

 

 

Hum na Sutli

 

 

Klenovec Humski

 

 

Lastine

 

 

Lupinjak

 

 

Mali Tabor

 

 

Orešje Humsko

 

 

Poredje

 

 

Prišlin

 

 

Rusnica

 

 

Strmec Humski

 

 

Vrbišnica

 

 

Zalug

 

8. Jesenje

Brdo Jesenjsko

 

 

Cerje Jesenjsko

 

 

Donje Jesenje

 

 

Gornje Jesenje

 

 

Lužani Zagorski

 

9. Konjščina

Bočadir

 

 

Bočaki

 

 

Brlekovo

 

 

Donja Batina (dio 217-258)

 

 

Donja Konjščina

 

 

Galovec

 

 

Gornja Konjščina

 

 

Jelovec

 

 

Jertovec

 

 

Klimen

 

 

Konjščina

 

 

Kosovečko

 

 

Krapina Selo

 

 

Pešćeno

 

 

Sušobreg

 

 

Turnišće

 

10. Kraljevec
na Sutli

Draše
Gornji Čemehovec

 

 

Kačkovec

 

 

Kapelski Vrh

 

 

Kraljevec na Sutli

 

 

Lukavec Klanječki

 

 

Movrač

 

 

Pušava

 

 

Radakovo

 

 

Strmec Sutlanski

 

11. Krapinske
Toplice

Čret
Donje Vino

 

 

Gregurovec

 

 

Hršak Breg

 

 

Jasenovac Zagorski

 

 

Jurjevec

 

 

Klokovec

 

 

Klupci (dio naselja koji ne ulazi u sastav općine Sv. Križ Začretje)

 

 

Krapinske Toplice

 

 

Lovreća Sela

 

 

Mala Erpenja

 

 

Maturovec

 

 

Oratje

 

 

Selno

 

 

Slivonja Jarek

 

 

Viča Sela

 

 

Vrtnjakovec

 

12. Kumrovec

Donji Škrnik

 

 

Dugnjevec

 

 

Kladnik

 

 

Kumrovec

 

 

Podgora

 

 

Ravno Brezje

 

 

Razdrto Tuheljsko

 

 

Razvor

 

 

Risvica

 

 

Velinci

 

13. Lobor

Cebovec

 

 

Lobor

 

 

Markušbrijeg

 

 

Petrova Gora

 

 

Stari Golubovec

 

 

Šipki

 

 

Velika Petrovagorska

 

 

Vinipotok

 

 

Vojnovec Loborski

 

 

Završje Loborsko

 

14. Mače

Delkovec

 

 

Frkuljevec Peršaveški

 

 

Mače

 

 

Mali Bukovec

 

 

Mali Komor

 

 

Peršaves

 

 

Veliki Bukovec

 

 

Veliki Komor

 

 

Vukanci

 

15. Marija Bistrica

Globočec

 

 

Hum Bistrički

 

 

Laz Bistrički

 

 

Laz Stubički

 

 

Marija Bistrica

 

 

Podgorje Bistričko

 

 

Podgrađe

 

 

Poljanica Bistrička

 

 

Selnica

 

 

Sušobreg Bistrički

 

 

Tugonica

 

16. Mihovljan

Frkuljevec Mihovljanski

 

 

Gregurovec

 

 

Kuzminec

 

 

Mihovljan

 

 

Sutinske Toplice

 

17. Novi
Golubovec

Gora Veternička
Novi Golubovec

 

 

Očura

 

 

Velika Veternička

 

 

Veternica

 

18. Petrovsko

Benkovec Petrovski

 

 

Brezovica Petrovska

 

 

Gredenec

 

 

Mala Pačetina

 

 

Petrovsko

 

 

Podgaj Petrovski

 

 

Preseka Petrovska

 

 

Rovno

 

 

Slatina Svedruška

 

 

Stara Ves Petrovska

 

 

Svedruža

 

 

Štuparje

 

19. Radoboj

Bregi Radobojski

 

 

Gorjani Sutinski

 

 

Gornja Šemnica

 

 

Jazvine

 

 

Kraljevec Radobojski

 

 

Kraljevec Šemnički

 

 

Orehovec Radobojski

 

 

Radoboj

 

 

Strahinje Radobojsko

 

20. Stubičke Toplice

Pila
Sljeme

 

 

Strmec Stubički

 

 

Stubičke Toplice

 

21. Sveti Križ Začretje

Brezova
Ciglenica Zagorska

 

 

Donja Pačetina

 

 

Dukovec

 

 

Galovec Začretski

 

 

Klupci (dio naselja sa zaseocima Horvati, Benkotići, Belini, Matkuni, Kuhari, Zlarinski)

 

 

Komor Začretski

 

 

Kotarice

 

 

Kozjak Začretski

 

 

Mirkovec

 

 

Pustodol Začretski

 

 

Sekirišće

 

 

Sveti Križ Začretje

 

 

Štrucljevo

 

 

Švaljkovec

 

 

Temovec

 

 

Vrankovec

 

 

Završje Začretsko

 

 

Zleć

 

22. Tuhelj

Banska Gorica

 

 

Črešnjevec

 

 

Glogovec Zagorski

 

 

Lenišće

 

 

Lipnica Zagorska

 

 

Pristava

 

 

Prosenik

 

 

Sveti Križ

 

 

Trsteno

 

 

Tuhelj

 

 

Tuheljske Toplice

 

23. Veliko
Trgovišće

Bezavina
Domahovo

 

 

Družilovec

 

 

Dubrovčan

 

 

Jalšje

 

 

Jezero Klanječko

 

 

Mrzlo Polje

 

 

Požarkovec

 

 

Ravnice

 

 

Strmec

 

 

Turnišće Klanječko

 

 

Velika Erpenja

 

 

Veliko Trgovišće

 

 

Vilanci

 

 

Vižovlje

 

24. Zagorska Sela

Bojačno

 

 

Bratkovec

 

 

Brezakovec

 

 

Gornji Škrnik

 

 

Harina Zlaka

 

 

Ivanić Miljanski

 

 

Kuzminec Miljanski

 

 

Luke Poljanske

 

 

Miljana

 

 

Plavić

 

 

Poljana Sutlanska

 

 

Pušća

 

 

Zagorska Sela

 

25. Zlatar Bistrica

Ervenik
Zlatarski – dio

 

 

Lipovec

 

 

Lovrečan

 

 

Opasanjek

 

 

Veleškovec

 

 

Zlatar Bistrica