Grad

Općina

Naselje

1. GLINA

 

Balinac

 

 

Baturi

 

 

Bijele Vode

 

 

Bišćanovo

 

 

Bojna

 

 

Borovita

 

 

Brestik

 

 

Brezovo Polje

 

 

Brnjeuška

 

 

Brubno

 

 

Buzeta

 

 

Dabrina

 

 

Desni Degoj

 

 

Dolnjaki

 

 

Donja Bučica

 

 

Donja Trstenica

 

 

Donje Jame

 

 

Donje Selište

 

 

Donje Taborište

 

 

Donji Klasnić

 

 

Donji Selkovac

 

 

Donji Viduševac

 

 

Dragotina

 

 

Drenovac Banski

 

 

Dvorišće

 

 

Glina

 

 

Gornja Bučica

 

 

Gornje Jame

 

 

Gornje Selište

 

 

Gornje Taborište

 

 

Gornji Klasnić

 

 

Gornji Selkovac

 

 

Gornji Viduševac

 

 

Gračanica Šišinečka

 

 

Hađer

 

 

Hajtić

 

 

Ilovačak

 

 

Joševica

 

 

Kihalac

 

 

Kozaperovica

 

 

Maja

 

 

Majske Poljane

 

 

Majski Trtnik

 

 

Mala Solina

 

 

Mali Gradac

 

 

Mali Obljaj

 

 

Marinbrod

 

 

Martinovići

 

 

Momčilovića Kosa

 

 

Novo Selo Glinsko

 

 

Prekopa

 

 

Prijeka

 

 

Ravno Rašće

 

 

Roviška

 

 

Skela

 

 

Slatina Pokupska

 

 

Stankovac

 

 

Svračica

 

 

Šaševa

 

 

Šatornja

 

 

Šibine

 

 

Trnovac Glinski

 

 

Trtnik Glinski

 

 

Turčenica

 

 

Velika Solina

 

 

Veliki Gradac

 

 

Veliki Obljaj

 

 

Vlahović

 

 

Zaloj

2. HRVATSKA KOSTAJNICA

 

Čukur
Hrvatska Kostajnica

 

 

Panjani

 

 

Rausovac

 

 

Rosulje

 

 

Selište Kostajničko

 

 

Utolica

3. KUTINA

 

Banova Jaruga

 

 

Batina

 

 

Brinjani

 

 

Čaire

 

 

Gojlo

 

 

Husain

 

 

Ilova

 

 

Jamarica

 

 

Janja Lipa

 

 

Katoličke Čaire

 

 

Kletište

 

 

Krajiška Kutinica

 

 

Kutina

 

 

Kutinica

 

 

Kutinska Slatina

 

 

Međurić

 

 

Mikleuška

 

 

Mišinka

 

 

Repušnica

 

 

Selište

 

 

Stupovača

 

 

Šartovac

 

 

Zbjegovača

4. NOVSKA

 

Bair

 

 

Borovac

 

 

Brestača

 

 

Brezovac Subocki

 

 

Bročice

 

 

Jazavica

 

 

Kozarice

 

 

Kričke

 

 

Lovska

 

 

Nova Subocka

 

 

Novi Grabovac

 

 

Novska

 

 

Paklenica

 

 

Plesmo

 

 

Popovac Subocki

 

 

Rađenovci

 

 

Rajčići

 

 

Rajić

 

 

Roždanik

 

 

Sigetac Novski

 

 

Stara Subocka

 

 

Stari Grabovac

 

 

Voćarica

5. PETRINJA

 

Begovići

 

 

Bijelnik

 

 

Blinja

 

 

Brest Pokupski

 

 

Cepeliš

 

 

Čuntić

 

 

Deanovići

 

 

Dodoši

 

 

Donja Bačuga

 

 

Donja Budičina

 

 

Donja Mlinoga

 

 

Donja Pastuša

 

 

Donje Mokrice

 

 

Dragotinci

 

 

Dumače

 

 

Glinska Poljana

 

 

Gora

 

 

Gornja Bačuga

 

 

Gornja Mlinoga

 

 

Gornja Pastuša

 

 

Gornje Mokrice

 

 

Graberje

 

 

Grabovac Banski

 

 

Hrastovica

 

 

Hrvatski Čuntić

 

 

Jabukovac

 

 

Jošavica

 

 

Klinac

 

 

Kraljevčani

 

 

Križ Hrastovački

 

 

Luščani

 

 

Mačkovo Selo

 

 

Mala Gorica

 

 

Međurače

 

 

Miočinovići

 

 

Mošćenica

 

 

Moštanica

 

 

Nebojan

 

 

Nova Drenčina

 

 

Novi Farkašić

 

 

Novo Selište

 

 

Pecki

 

 

Petkovac

 

 

Petrinja

 

 

Prnjavor Čuntićki

 

 

Sibić

 

 

Slana

 

 

Srednje Mokrice

 

 

Strašnik

 

 

Stražbenica

 

 

Taborište

 

 

Tremušnjak

 

 

Veliki Šušnjar

 

 

Vratečko

 

 

Župić

6. SISAK

 

Blinjski Kut

 

 

Budaševo

 

 

Bukovsko

 

 

Crnac

 

 

Čigoć

 

 

Donje Komarevo

 

 

Gornje Komarevo

 

 

Greda

 

 

Gušće

 

 

Hrastelnica

 

 

Jazvenik

 

 

Klobučak

 

 

Kratečko

 

 

Letovanci

 

 

Lonja

 

 

Lukavec Posavski

 

 

Madžari

 

 

Mužilovčica

 

 

Novo Pračno

 

 

Novo Selo

 

 

Novo Selo Palanječko

 

 

Odra Sisačka

 

 

Palanjek

 

 

Prelošćica

 

 

Sela

 

 

Sisak

 

 

Stara Drenčina

 

 

Staro Pračno

 

 

Staro Selo

 

 

Stupno

 

 

Suvoj

 

 

Topolovac

 

 

Veliko Svinjičko

 

 

Vurot

 

 

Žabno

 

1. Donji Kukuruzari

Babina Rijeka
Borojevići

 

 

Donja Velešnja

 

 

Donji Bjelovac

 

 

Donji Kukuruzari

 

 

Gornja Velešnja

 

 

Gornji Bjelovac

 

 

Gornji Kukuruzari

 

 

Knezovljani

 

 

Komogovina

 

 

Kostreši Bjelovački

 

 

Lovča

 

 

Mečenčani

 

 

Prevršac

 

 

Umetić

 

2. Dvor

Brđani Šamarički

 

 

Buinja

 

 

Buinjski Riječani

 

 

Čavlovica

 

 

Ćore

 

 

Divuša

 

 

Donja Oraovica

 

 

Donja Stupnica

 

 

Donji Dobretin

 

 

Donji Javoranj

 

 

Donji Žirovac

 

 

Draga

 

 

Draškovac

 

 

Dvor

 

 

Gage

 

 

Glavičani

 

 

Golubovac Divuški

 

 

Gorička

 

 

Gornja Oraovica

 

 

Gornja Stupnica

 

 

Gornji Dobretin

 

 

Gornji Javoranj

 

 

Gornji Žirovac

 

 

Grabovica

 

 

Grmušani

 

 

Gvozdansko

 

 

Hrtić

 

 

Javnica

 

 

Javornik

 

 

Jovac

 

 

Kepčije

 

 

Kobiljak

 

 

Komora

 

 

Kosna

 

 

Kotarani

 

 

Kozibrod

 

 

Kuljani

 

 

Lotine

 

 

Ljeskovac

 

 

Ljubina

 

 

Majdan

 

 

Matijevići

 

 

Ostojići

 

 

Paukovac

 

 

Pedalj

 

 

Rogulje

 

 

Rudeži

 

 

Rujevac

 

 

Sočanica

 

 

Stanić Polje

 

 

Struga Banska

 

 

Šakanlije

 

 

Šegestin

 

 

Švrakarica

 

 

Trgovi

 

 

Udetin

 

 

Unčani

 

 

Vanići

 

 

Volinja

 

 

Vrpolje Bansko

 

 

Zakopa

 

 

Zamlača

 

 

Zrin

 

 

Zut

 

3. Gvozd

Blatuša

 

 

Bović

 

 

Brnjavac

 

 

Crevarska Strana

 

 

Čremušnica

 

 

Dugo Selo

 

 

Golinja

 

 

Gornja Čemernica

 

 

Gornja Trstenica

 

 

Gvozd

 

 

Kirin

 

 

Kozarac

 

 

Ostrožin

 

 

Pješčanica

 

 

Podgorje

 

 

Slavsko Polje

 

 

Stipan

 

 

Šljivovac

 

 

Trepča

 

4. Hrvatska Dubica

Baćin

 

 

Donji Cerovljani

 

 

Gornji Cerovljani

 

 

Hrvatska Dubica

 

 

Slabinja

 

 

Živaja

 

5. Jasenovac

Drenov Bok

 

 

Jasenovac

 

 

Košutarica

 

 

Krapje

 

 

Mlaka

 

 

Puska

 

 

Tanac

 

 

Trebež

 

 

Uštica

 

 

Višnjica Uštička

 

6. Lekenik

Brežane Lekeničke

 

 

Brkiševina

 

 

Cerje Letovanićko

 

 

Donji Vukojevac

 

 

Dužica

 

 

Gornji Vukojevac

 

 

Lekenik

 

 

Letovanić

 

 

Palanjek Pokupski

 

 

Pešćenica

 

 

Petrovec

 

 

Pokupsko Vratečko

 

 

Poljana Lekenička

 

 

Stari Brod

 

 

Stari Farkašić

 

 

Šišinec

 

 

Vrh Letovanićki

 

 

Žažina

 

7. Lipovljani

Kraljeva Velika

 

 

Krivaj

 

 

Lipovljani

 

 

Piljenice

 

8. Majur

Gornja Meminska

 

 

Gornji Hrastovac

 

 

Graboštani

 

 

Kostrići

 

 

Majur

 

 

Malo Krčevo

 

 

Mračaj

 

 

Srednja Meminska

 

 

Stubalj

 

 

Svinica

 

 

Veliko Krčevo

 

9. Martinska Ves

Bok Palanječki

 

 

Desni Dubrovčak

 

 

Desno Trebarjevo

 

 

Desno Željezno

 

 

Jezero Posavsko

 

 

Lijeva Luka

 

 

Lijevo Trebarjevo

 

 

Lijevo Željezno

 

 

Ljubljanica

 

 

Mahovo

 

 

Martinska Ves

 

 

Setuš

 

 

Strelečko

 

 

Tišina Erdedska

 

 

Tišina Kaptolska

 

 

Žirčica

 

10. Popovača

Ciglenica

 

 

Donja Gračenica

 

 

Donja Jelenska

 

 

Donja Vlahinička

 

 

Gornja Gračenica

 

 

Gornja Jelenska

 

 

Moslavačka Slatina

 

 

Osekovo

 

 

Podbrđe

 

 

Popovača

 

 

Potok

 

 

Stružec

 

 

Voloder

 

11. Sunja

Bestrma

 

 

Bistrač

 

 

Blinjska Greda

 

 

Bobovac

 

 

Brđani Cesta

 

 

Brđani Kosa

 

 

Crkveni Bok

 

 

Čapljani

 

 

Četvrtkovac

 

 

Donja Letina

 

 

Donji Hrastovac

 

 

Drljača

 

 

Gornja Letina

 

 

Gradusa Posavska

 

 

Greda Sunjska

 

 

Ivanjski Bok

 

 

Jasenovčani

 

 

Kinjačka

 

 

Kladari

 

 

Kostreši Šaški

 

 

Krivaj Sunjski

 

 

Mala Gradusa

 

 

Mala Paukova

 

 

Novoselci

 

 

Papići

 

 

Petrinjci

 

 

Pobrđani

 

 

Radonja Luka

 

 

Selišće Sunjsko

 

 

Sjeverovac

 

 

Slovinci

 

 

Staza

 

 

Strmen

 

 

Sunja

 

 

Šaš

 

 

Timarci

 

 

Vedro Polje

 

 

Velika Gradusa

 

 

Vukoševac

 

 

Žreme

 

12. Topusko

Batinova Kosa

 

 

Bukovica

 

 

Crni Potok

 

 

Donja Čemernica

 

 

Gređani

 

 

Hrvatsko Selo

 

 

Katinovac

 

 

Mala Vranovina

 

 

Malička

 

 

Pecka

 

 

Perna

 

 

Ponikvari

 

 

Staro Selo Topusko

 

 

Topusko

 

 

Velika Vranovina

 

 

Vorkapić

 

13. Velika Ludina

Gornja Vlahinićka

 

 

Grabričina

 

 

Grabrov Potok

 

 

Katoličko Selišće

 

 

Kompator

 

 

Ludinica

 

 

Mala Ludina

 

 

Mustafina Klada

 

 

Okoli

 

 

Ruškovica

 

 

Velika Ludina

 

 

Vidrenjak