Grad

Općina

Naselje

1. BJELOVAR

 

Bjelovar

 

 

Breza

 

 

Brezovac

 

 

Ciglena

 

 

Galovac

 

 

Gornji Tomaš

 

 

Gudovac

 

 

Klokočevac

 

 

Kokinac

 

 

Kupinovac

 

 

Letičani

 

 

Mala Ciglena

 

 

Malo Korenovo

 

 

Novi Pavljani

 

 

Novoseljani

 

 

Obrovnica

 

 

Patkovac

 

 

Plavnice Gornje

 

 

Plavnice Stare

 

 

Prespa

 

 

Prgomelje

 

 

Prokljuvani

 

 

Puričani

 

 

Rajić

 

 

Stančići

 

 

Stari Pavljani

 

 

Tomaš

 

 

Trojstveni Markovac

 

 

Veliko Korenovo

 

 

Zvijerci

 

 

Ždralovi

2. ČAZMA

 

Andigola

 

 

Bojana

 

 

Bosiljevo

 

 

Cerina

 

 

Čazma

 

 

Dapci

 

 

Dereza

 

 

Donji Draganec

 

 

Donji Dragičevci

 

 

Donji Lipovčani

 

 

Donji Miklouš

 

 

Gornji Draganec

 

 

Gornji Dragičevci

 

 

Gornji Lipovčani

 

 

Gornji Miklouš

 

 

Grabik

 

 

Grabovnica

 

 

Komuševac

 

 

Marčani

 

 

Martinac

 

 

Milaševac

 

 

Novo Selo

 

 

Općevac

 

 

Palančani

 

 

Pavličani

 

 

Pobjenik

 

 

Pobrđani

 

 

Prnjarovac

 

 

Prokljuvani

 

 

Sišćani

 

 

Sovari

 

 

Suhaja

 

 

Vagovina

 

 

Vrtlinska

 

 

Vučani

 

 

Zdenčec

3. DARUVAR

 

Daruvar

 

 

Daruvarski Vinogradi

 

 

Doljani

 

 

Donji Daruvar

 

 

Gornji Daruvar

 

 

Lipovac Majur

 

 

Ljudevit Selo

 

 

Markovac

 

 

Vrbovac

4. GAREŠNICA

 

Ciglenica

 

 

Dišnik

 

 

Duhovi

 

 

Garešnica

 

 

Garešnički Brestovac

 

 

Gornji Uljanik

 

 

Hrastovac

 

 

Kajgana

 

 

Kaniška Iva

 

 

Kapelica

 

 

Mala Bršljanica

 

 

Mali Pašijan

 

 

Malo Vukovje

 

 

Rogoža

 

 

Tomašica

 

 

Trnovitički Popovac

 

 

Uljanički Brijeg

 

 

Uljanik

 

 

Velika Bršljanica

 

 

Veliki Pašijan

 

 

Veliki Prokop

 

 

Veliko Vukovje

 

 

Zdenčac

5. GRUBIŠNO POLJE

 

Dapčevićki Brđani
Dijakovac

 

 

Donja Rašenica

 

 

Gornja Rašenica

 

 

Grbavac

 

 

Grubišno Polje

 

 

Ivanovo Selo

 

 

Lončarica

 

 

Mala Barna

 

 

Mala Dapčevica

 

 

Mala Jasenovača

 

 

Mala Peratovica

 

 

Mali Zdenci

 

 

Munije

 

 

Orlovac Zdenački

 

 

Poljani

 

 

Rastovac

 

 

Treglava

 

 

Turčević Polje

 

 

Velika Barna

 

 

Velika Dapčevica

 

 

Velika Jasenovača

 

 

Velika Peratovica

 

 

Veliki Zdenci

 

1. Berek

Begovača

 

 

Berek

 

 

Gornja Garešnica

 

 

Kostanjevac

 

 

Krivaja

 

 

Novo Selo Garešničko

 

 

Oštri Zid

 

 

Podgarić

 

 

Potok

 

 

Ruškovac

 

 

Šimljana

 

 

Šimljanica

 

 

Šimljanik

 

2. Dežanovac

Blagorodovac

 

 

Dežanovac

 

 

Donji Sređani

 

 

Drlež

 

 

Golubinjak

 

 

Gornji Sređani

 

 

Goveđe Polje

 

 

Ivanovo Polje

 

 

Kaštel Dežanovački

 

 

Kreštelovac

 

 

Sokolovac

 

 

Trojeglava

 

3. Đulovac

Bastajski Brđani

 

 

Batinjani

 

 

Batinjska Rijeka

 

 

Borova Kosa

 

 

Dobra Kuća

 

 

Donja Vrijeska

 

 

Donje Cjepidlake

 

 

Đulovac

 

 

Gornja Vrijeska

 

 

Gornje Cjepidlake

 

 

Katinac

 

 

Koreničani

 

 

Kravljak

 

 

Mala Babina Gora

 

 

Mala Klisa

 

 

Mala Maslenjača

 

 

Mali Bastaji

 

 

Mali Miletinac

 

 

Nova Krivaja

 

 

Potočani

 

 

Puklica

 

 

Removac

 

 

Stara Krivaja

 

 

Škodinovac

 

 

Velika Babina Gora

 

 

Velika Klisa

 

 

Velika Maslenjača

 

 

Veliki Bastaji

 

 

Veliki Miletinac

 

 

Vukovije

 

4. Hercegovac

Hercegovac

 

 

Ilovski Klokočevac

 

 

Ladislav

 

 

Palešnik

 

 

Velika Trnava

 

5. Ivanska

Babinac

 

 

Donja Petrička

 

 

Đurđic

 

 

Gornja Petrička

 

 

Ivanska

 

 

Kolarevo Selo

 

 

Križic

 

 

Paljevine

 

 

Rastovac

 

 

Samarica

 

 

Srijedska

 

 

Stara Plošćica

 

 

Utiskani

 

6. Kapela

Babotok

 

 

Botinac

 

 

Donji Mosti

 

 

Gornje Zdelice

 

 

Gornji Mosti

 

 

Jabučeta

 

 

Kapela

 

 

Kobasičari

 

 

Lalići

 

 

Lipovo Brdo

 

 

Nova Diklenica

 

 

Novi Skucani

 

 

Pavlin Kloštar

 

 

Poljančani

 

 

Prnjavor

 

 

Reškovci

 

 

Sredice Gornje

 

 

Srednja Diklenica

 

 

Srednji Mosti

 

 

Stanići

 

 

Stara Diklenica

 

 

Starčevljani

 

 

Stari Skucani

 

 

Šiptari

 

 

Tvrda Reka

 

 

Visovi

 

7. Končanica

Boriš

 

 

Brestovac Daruvarski

 

 

Brestovačka Brda

 

 

Dioš

 

 

Imsovac

 

 

Končanica

 

 

Otkopi

 

 

Stražanac

 

 

Šuplja Lipa

 

8. Nova Rača

Bedenik

 

 

Bulinac

 

 

Dautan

 

 

Drljanovac

 

 

Kozarevac Račanski

 

 

Međurača

 

 

Nevinac

 

 

Nova Rača

 

 

Orlovac

 

 

Sasovac

 

 

Slovinska Kovačica

 

 

Stara Rača

 

 

Tociljevac

 

9. Rovišće

Dijebala

 

 

Domankuš

 

 

Draganić

 

 

Kakinac

 

 

Kovačevac

 

 

Kraljevac

 

 

Lipovčani

 

 

Marići

 

 

Podgorci

 

 

Predavac

 

 

Prekobrdo

 

 

Rovišće

 

 

Tuk

 

 

Žabjak

 

10. Severin

Orovac

 

 

Severin

 

11. Sirač

Barica

 

 

Bijela

 

 

Donji Borki

 

 

Gornji Borki

 

 

Kip

 

 

Miljanovac

 

 

Pakrani

 

 

Sirač

 

 

Srednji Borki

 

 

Šibovac

 

 

Zaile

 

12. Šandrovac

Jasenik

 

 

Kašljavac

 

 

Lasovac

 

 

Lasovac Brdo

 

 

Pupelica

 

 

Ravneš

 

 

Šandrovac

 

13. Štefanje

Blatnica

 

 

Daskatica

 

 

Donja Šušnjara

 

 

Gornja Šušnjara

 

 

Laminac

 

 

Narta

 

 

Starine

 

 

Staro Štefanje

 

 

Štefanje

 

14. Velika Pisanica

Babinac

 

 

Bačkovica

 

 

Bedenička

 

 

Čađavac

 

 

Nova Pisanica

 

 

Polum

 

 

Ribnjačka

 

 

Velika Pisanica

 

15. Velika Trnovitica

Gornja Ploščica
Gornja Trnovitica

 

 

Mala Mlinska

 

 

Mala Trnovitica

 

 

Mlinski Vinogradi

 

 

Nova Ploščica

 

 

Velika Mlinska

 

 

Velika Trnovitica

 

16. Veliki Grđevac

Cremušina

 

 

Donja Kovačica

 

 

Dražica

 

 

Gornja Kovačica

 

 

Mala Pisanica

 

 

Mali Grđevac

 

 

Pavlovac

 

 

Sibenik

 

 

Topolovica

 

 

Veliki Grđevac

 

 

Zrinska

 

17. Veliko Trojstvo

Ćurlovac

 

 

Dominkovica

 

 

Grginac

 

 

Kegljevac

 

 

Maglenča

 

 

Malo Trojstvo

 

 

Martinac

 

 

Paulovac

 

 

Veliko Trojstvo

 

 

Višnjevac

 

 

Vrbica

 

18. Zrinski Topolovac

Gornji Križ

Jakopovac

Zrinski Topolovac