Grad

Općina

Naselje

1. ORAHOVICA

 

Bijeljevina Orahovička

Crkvari

 

 

Dolci

 

 

Donja Pištana

 

 

Duzluk

 

 

Gornja Pištana

 

 

Karlovac Feričanački

 

 

Kokočak

 

 

Magadinovac

 

 

Nova Jošava

 

 

Orahovica

 

 

Stara Jošava

 

 

Šumeđe

2. SLATINA

 

Bakić

 

 

Bistrica

 

 

Donji Meljani

 

 

Golenić

 

 

Gornji Miholjac

 

 

Ivanbrijeg

 

 

Kozice

 

 

Lukavac

 

 

Markovo

 

 

Medinci

 

 

Novi Senkovac

 

 

Radosavci

 

 

Slatina

 

 

Sladojevački Lug

 

 

Sladojevci

3. VIROVITICA

 

Čemernica

 

 

Golo Brdo

 

 

Jasenaš

 

 

Korija

 

 

Milanovac

 

 

Podgorje

 

 

Rezovac

 

 

Rezovačke Krčevine

 

 

Sveti Đurađ

 

 

Virovitica

 

1. Crnac

Breštanovci

 

 

Crnac

 

 

Krivaja Pustara

 

 

Mali Rastovac

 

 

Milanovac

 

 

Novo Petrovo Polje

 

 

Staro Petrovo Polje

 

 

Suha Mlaka

 

 

Veliki Rastovac

 

 

Žabnjača

 

2. Čačinci

Brezovljani Vojlovički

 

 

Bukvik

 

 

Čačinci

 

 

Humljani

 

 

Krajna

 

 

Krasković

 

 

Paušinci

 

 

Prekoračani

 

 

Pušina

 

 

Rajino Polje

 

 

Slatinski Drenovac

 

 

Vojlovica

 

3. Čađavica

Čađavica

 

 

Čađavički Lug

 

 

Donje Bazije

 

 

Ilmin Dvor

 

 

Noskovačka Dubrava

 

 

Noskovci

 

 

Starin

 

 

Šaševo

 

 

Vraneševci

 

 

Zvonimirovac

 

4. Gradina

Bačevac

 

 

Brezovica

 

 

Budakovac

 

 

Detkovac

 

 

Gradina

 

 

Lipovac

 

 

Lug Gradinski

 

 

Novi Gradac

 

 

Rušani

 

 

Vladimirovac

 

 

Žlebina

 

5. Lukač

Brezik

 

 

Budrovac Lukački

 

 

Dugo Selo Lukačko

 

 

Gornje Bazje

 

 

Kapela Dvor

 

 

Katinka

 

 

Lukač

 

 

Rit

 

 

Terezino Polje

 

 

Turanovac

 

 

Veliko Polje

 

 

Zrinj Lukački

 

6. Mikleuš

Balinci

 

 

Borik

 

 

Četekovac

 

 

Čojlug

 

 

Mikleuš

 

7. Nova Bukovica

Bjelkovac

 

 

Brezik

 

 

Bukovački Antunovac

 

 

Dobrović

 

 

Donja Bukovica

 

 

Gornje Viljevo

 

 

Miljevci

 

 

Nova Bukovica

 

8. Pitomača

Dinjevac

 

 

Grabrovnica

 

 

Kladare

 

 

Križnica

 

 

Mala Črešnjevica

 

 

Otrovanec

 

 

Pitomača

 

 

Sedlarica

 

 

Stari Gradac

 

 

Starogradački Marof

 

 

Turnašica

 

 

Velika Črešnjevica

 

9. Sopje

Gornje Predrijevo

 

 

Grabić

 

 

Josipovo

 

 

Kapinci

 

 

Nova Šarovka

 

 

Novaki

 

 

Sopjanska Greda

 

 

Sopje

 

 

Španat

 

 

Vaška

 

 

Višnjica

 

10. Suhopolje

Borova

 

 

Budanica

 

 

Bukova

 

 

Cabuna

 

 

Dvorska

 

 

Gaćište

 

 

Gvozdanska

 

 

Jugovo Polje

 

 

Levinovac

 

 

Mala Trapinska

 

 

Naudovac

 

 

Orešac

 

 

Pčelić

 

 

Pepelana

 

 

Pivnica Slavonska

 

 

Rodin Potok

 

 

Sovjak

 

 

Suhopolje

 

 

Trnava Cabunska

 

 

Velika Trapinska

 

 

Zvonimirovo

 

 

Žiroslavje

 

 

Žubrica

 

11. Špišić Bukovica

Bušetina

 

 

Lozan

 

 

Novi Antunovac

 

 

Okrugljača

 

 

Rogovac

 

 

Špišić Bukovica

 

 

Vukosavljevica

 

12. Voćin

Bokane

 

 

Čeralije

 

 

Dobrić

 

 

Donje Kusonje

 

 

Đuričić

 

 

Gornje Kusonje

 

 

Gornji Meljani

 

 

Hum

 

 

Hum Varoš

 

 

Kometnik-Jorgići

 

 

Kometnik-Zubići

 

 

Kuzma

 

 

Lisičine

 

 

Macute

 

 

Mačkovac

 

 

Novo Kusonje

 

 

Popovac

 

 

Rijenci

 

 

Sekulinci

 

 

Smude

 

 

Voćin

 

13. Zdenci

Bankovci

 

 

Donje Predrijevo

 

 

Duga Međa

 

 

Grudnjak

 

 

Kutovi

 

 

Obradovci

 

 

Slavonske Bare

 

 

Zdenci

 

 

Zokov Gaj