Grad

Općina

Naselje

1. KUTJEVO

 

Bektež

 

 

Bjeliševac

 

 

Ciglenik

 

 

Ferovac

 

 

Grabarje

 

 

Gradište

 

 

Hrnjevac

 

 

Kula

 

 

Kutjevo

 

 

Lukač

 

 

Mitrovac

 

 

Ovčare

 

 

Poreč

 

 

Šumanovci

 

 

Tominovac

 

 

Venje

 

 

Vetovo

2. LIPIK

 

Antunovac

 

 

Bjelanovac

 

 

Brekinska

 

 

Brezine

 

 

Bujavica

 

 

Bukovčani

 

 

Dobrovac

 

 

Donji Čaglić

 

 

Filipovac

 

 

Gaj

 

 

Gornji Čaglić

 

 

Jagma

 

 

Japaga

 

 

Klisa

 

 

Korita

 

 

Kovačevac

 

 

Kukunjevac

 

 

Lipik

 

 

Livađani

 

 

Marino Selo

 

 

Poljana

 

 

Ribnjaci

 

 

Skenderovci

 

 

Strižičevac

 

 

Subocka

 

 

Šeovica

3. PAKRAC

 

Badljevina

 

 

Batinjani

 

 

Bjelajci

 

 

Branešci

 

 

Brusnik

 

 

Bučje

 

 

Cicvare

 

 

Cikote

 

 

Dereza

 

 

Donja Obrijež

 

 

Donja Šumetlica

 

 

Donji Grahovljani

 

 

Dragović

 

 

Glavica

 

 

Gornja Obrijež

 

 

Gornja Šumetlica

 

 

Gornji Grahovljani

 

 

Jakovci

 

 

Kapetanovo Polje

 

 

Koturić

 

 

Kraguj

 

 

Kričke

 

 

Kusonje

 

 

Lipovac

 

 

Mali Banovac

 

 

Mali Budići

 

 

Novi Majur

 

 

Omanovac

 

 

Ožegovci

 

 

Pakrac

 

 

Ploštine

 

 

Popovci

 

 

Prekopakra

 

 

Prgomelje

 

 

Rogulje

 

 

Srednji Grahovljani

 

 

Stari Majur

 

 

Španovica

 

 

Tisovac

 

 

Toranj

 

 

Veliki Banovac

 

 

Veliki Budići

4. PLETERNICA

 

Ašikovci

 

 

Bilice

 

 

Blacko

 

 

Brđani

 

 

Bresnica

 

 

Brodski Drenovac

 

 

Bučje

 

 

Buk

 

 

Bzenica

 

 

Ćosinac

 

 

Frkljevci

 

 

Gradac

 

 

Kadanovci

 

 

Kalinić

 

 

Knežci

 

 

Komorica

 

 

Koprivnica

 

 

Kuzmica

 

 

Lakušija

 

 

Mali Bilač

 

 

Mihaljevići

 

 

Novoselci

 

 

Pleternica

 

 

Pleternički Mihaljevci

 

 

Poloje

 

 

Ratkovica

 

 

Resnik

 

 

Sesvete

 

 

Srednje Selo

 

 

Sulkovci

 

 

Svilna

 

 

Trapari

 

 

Tulnik

 

 

Vesela

 

 

Viškovci

 

 

Vrčin Dol

 

 

Zagrađe

 

 

Zarilac

5. POŽEGA

 

Alaginci

 

 

Bankovci

 

 

Ćosine Laze

 

 

Crkveni Vrhovci

 

 

Dervišaga

 

 

Donji Emovci

 

 

Drškovci

 

 

Emovački Lug

 

 

Golobrdci

 

 

Gornji Emovci

 

 

Gradski Vrhovci

 

 

Komušina

 

 

Krivaj

 

 

Kunovci

 

 

Laze Prnjavor

 

 

Marindvor

 

 

Mihaljevci

 

 

Nova Lipa

 

 

Novi Mihaljevci

 

 

Novi Štitnjak

 

 

Novo Selo

 

 

Požega

 

 

Seoci

 

 

Stara Lipa

 

 

Šeovci

 

 

Škrabutnik

 

 

Štitnjak

 

 

Turnić

 

 

Ugarci

 

 

Vasine Laze

 

 

Vidovci

 

1. Brestovac

Amatovci

 

 

Bogdašić

 

 

Bolomače

 

 

Boričevci

 

 

Brestovac

 

 

Busnovi

 

 

Crljenci

 

 

Čečavac

 

 

Čečavački Vučjak

 

 

Daranovci

 

 

Deževci

 

 

Dolac

 

 

Donji Gučani

 

 

Gornji Gučani

 

 

Ivandol

 

 

Jaguplije

 

 

Jeminovac

 

 

Kamenska

 

 

Kamenski Šeovci

 

 

Kamenski Vučjak

 

 

Koprivna

 

 

Kruševo

 

 

Kujnik

 

 

Mihajlije

 

 

Mijači

 

 

Mrkoplje

 

 

Novo Zvečevo

 

 

Nurkovac

 

 

Oblakovac

 

 

Orljavac

 

 

Pasikovci

 

 

Pavlovci

 

 

Perenci

 

 

Podsreće

 

 

Požeški Brđani

 

 

Rasna

 

 

Ruševac

 

 

Sažije

 

 

Skenderovci

 

 

Sloboština

 

 

Striježevica

 

 

Šnjegavić

 

 

Šušnjari

 

 

Vilić Selo

 

 

Vranić

 

 

Zakorenje

 

 

Završje

 

 

Žigerovci

 

2. Čaglin

Čaglin

 

 

Darkovac

 

 

Djedina Rijeka

 

 

Dobra Voda

 

 

Dobrogošće

 

 

Draganlug

 

 

Duboka

 

 

Imrijevci

 

 

Ivanovci

 

 

Jasik

 

 

Jezero

 

 

Jurkovac

 

 

Kneževac

 

 

Latinovac

 

 

Migalovci

 

 

Milanlug

 

 

Mokreš

 

 

Nova Lipovica

 

 

Nova Ljeskovica

 

 

Novi Zdenkovac

 

 

Paka

 

 

Ruševo

 

 

Sapna

 

 

Sibokovac

 

 

Sovski Dol

 

 

Stara Ljeskovica

 

 

Stari Zdenkovac

 

 

Stojčinovac

 

 

Veliki Bilač

 

 

Vlatkovac

 

 

Vukojevica

 

3. Jakšić

Bertelovci

 

 

Cerovac

 

 

Eminovci

 

 

Granje

 

 

Jakšić

 

 

Radnovac

 

 

Rajsavac

 

 

Svetinja

 

 

Tekić

 

 

Treštanovci

 

4. Kaptol

Alilovci

 

 

Bešinci

 

 

Češljakovci

 

 

Doljanovci

 

 

Golo Brdo

 

 

Kaptol

 

 

Komarovci

 

 

Novi Bešinci

 

 

Podgorje

 

 

Ramanovci

 

5. Velika

Antunovac

 

 

Biškupci

 

 

Bratuljevci

 

 

Doljanci

 

 

Draga

 

 

Gornji Vrhovci

 

 

Kantrovci

 

 

Klisa

 

 

Lučinci

 

 

Markovac

 

 

Milanovac

 

 

Milivojevci

 

 

Nježić

 

 

Oljasi

 

 

Ozdakovci

 

 

Poljanska

 

 

Potočani

 

 

Radovanci

 

 

Smoljanovci

 

 

Stražeman

 

 

Toranj

 

 

Trenkovo

 

 

Trnovac

 

 

Velika