PROGRAM IZOBRAZBE I DNEVNIK VJEŽBENIKA STROJA

UVOD

Ovaj je pravilnik predviđen kao vodič vježbeniku stroja i brodarima kako sastavljati vježbenički dnevnik. Svaki vježbenik mora imati vježbenički dnevnik ovjeren od lučkih vlasti. Vježbenik također mora ovjeriti bilježnice koje služe za opis i skice.
Upute o vođenju dnevnika vježbenik dobija u školi i to prije uvježbavanja na brodu, a kako bi se izbjegle dodatne radnje tijekom uvježbavanja.
Glavni časnici stroja moraju organizirati, planirati i pratiti vježbeničke djelatnosti kroz zadatke navedene ovim pravilnikom.
Na kraju uvježbavanja, vježbenik mora prezentirati svoj dnevnik i dokazati svoje znanje i vještine na državnom ispitu poradi dobivanja dozvole za vršenje dužnosti Strojara na straži.
Navedeni podaci mogu biti dorađeni prema lokalnim potrebama.
Zadaci predviđeni ovim pravilnikom prate STCW konvenciju iz 1978. god., odredba III/4, paragrafom 2(d) i 2(g), 3(a) do 3(f), te IMO/ILO pravilnik za vođenje iz 1985. god. glava 12, točka 3, paragrafi 2.1. do 2.7., glava 13, točka 2, paragraf 2, glava 20, točka 1, paragrafi 2.2.2.. do 2.6.5., glava 21, točka 1, paragrafi 1, 2.1., 3.1. do 3.5, 4. i 5., glava 22, točka 1, paragrafi 1. do 10.(prema potrebi), glava 23, točka 1, paragrafi 1. do 3., 4.1. i 5.1., glava 24, točka 1. (prema potrebi) i glava 25, točka 1.
Djelokrug zadataka osiguravaju istinsko životno iskustvo operativne procedure i prakse pomorskog strojara uz profesionalni nadzor. Gore navedeno udruženo s ostalim zadacima koji se proučavaju u dijelovima uvježbavanja, mora stvoriti preduvjete za usvajanje znanja i vještina kvalitetnog časnika zaduženog za samostalan rad na straži.
Dijelovi uvježbavanja nisu zasnovani na posebnoj literaturi (osim uobičajnih pomorsko-strojarskih knjiga koje se uporabljaju pri sakupljanju korisnih podataka).

UPUTE GLAVNOM ČASNIKU STROJA

Razdoblje stjecanja sposobnosti kvalificiranog časnika stroja traje minimalno pet godina. Ono u sebi sadrži:
1. Stjecanje znanja i vještina u srednjoj pomorskoj školi (4. godine)
2. Stjecanje znanja i vještina na brodu (1. godina)
3. Konzultacije u srednjoj pomorskoj školi i državni ispit
Obično vježbenik stroja prije postupka samog uvježbavanja na brodu nema brodskog iskustva ili ga ima u malom opsegu. Stoga je potrebaito razdoblje prilagođavanja, iako je vježbenik imao praktičnu nastavu u kojoj je savladao vještine vezane za uporabu ručnog alata, alatnih strojeva kao npr. bušilica, tokarilica i sl., a koji se obično nalazi i na brodu. Vježbenici moraju biti u stanju koristiti rezači plinski aparat, aparat za elektrolučno zavarivanje, brušenje, lemljenje, savijanje cijevi i obradu limova. Također, moraju posjedovati praktična saznanja o održavanju uz iskustvo u radionici. Uz praktično stečeno znanje vježbenici stroja morali bi znati primjeniti usvojena znanja strojarskih znanosti i nacrta, te biti uvježbani za osobno preživljavanje, osnove protupožarne zaštite i prve pomoći.
Tijekom vježbi i zadataka na brodu osiguranje sigurnosti vježbenika, posade i broda od najveće je važnosti. Djelom je osnovna saznaja o sigurnosti na brodu vježbenik već usvojio u školi, ali pri produbljivanju znanja u brodskom okruženju potrebito je posvetiti posebnu pozornost.
Svaki vježbenik mora posjedovati dnevnik ovjeren od nadležnih lučkih vlasti. Njegovo pravilno ispisivanje mora nadzirati stariji časnik, koji preuzima potpunu odgovornost o vježbeniku.
Dnevnik mora sadržavati sažeti prikaz svih događanja tijekom plovidbe, stoga časnik zadužen za vježbenika mora u potpunosti pratiti sadržaj istog, kao i samostalni rad vježbenika.
Vježbenici su potpuno odgovorni za svoje osobne zapise. Oni se često moraju služiti literaturuom kako bi zapisali odgovarajuće podatke i pročitali upute, upozorenja o sigurnosti, a uz to moraju dobiti točne podatake od odgovornog nadglednog časnika na straži.
Kako bi se u tom moru podataka što bolje snašao, vježbeniku treba pomoći. U pojedimim zadacima od vježbenika će se tražiti da opiše odgovarajući sustav ili proces i sl. Ako je to nepotrebno ili bezrazložno može se isto izbjeći, ili pak vježbenik može opisati proces riječima ili ga skicirati uz pomoć časnika.
Važno je da se vježba okonča kad vježbenik usvoji zadovoljavajuća znanja i vještine.
Popis zadataka kroz vježbe ne zahvaća sve pojedinosti s kojima bi se strojar mogao susresti u budućnosti. Namjera je pravilnika da obuhvati opseg zadataka i vježbi na kojima bi se moglo temeljititi buduća obuka vježbenika..
Kada vježbenik završi određeni zadatak isti treba biti potpisan od strane nadzornog časnika uz opisnu ocjenu u stupcu napomene. Glavni časnik stroja treba također potpisati zadatak, odnosno vježbu, kako bi potvrdio status ispita odnosno vježbe.
Vježbenik može provesti čitavo vrijeme na istom brodu. No to baš i nije pametno, jer je vježbenik tako ograničen u stjecanju znanja i vještina koje donosi obavljanje vježbeničkog staža na više brodova. Stoga je nepotrebno ponavljati vježbe, ako vježbenik promjeni brod.
Dio ili čitave vježbe mogu biti neizvšene do kraja. Zapis istih treba upisati na zq to predviđenoj stranici. To omogućuje školi, odnosno predavaču, da kroz treću fazu konzultacija izvrši nadomještanje neizvršene vježbe, te da na kraju iste vježbenik dobije usmenu i pismenu potvrdu pred državnom komisijom o stečenom iskustvu.
Uvježbavanje vježbenika treba biti savjestan posao. Oni ne smiju biti tretirani kao dodatna posada, već u pravilu trebaju asistirati časniku stroja.
Dio vježbe je upisivanje podataka o brodu i postrojenju. Za takve zapise potrebno je imati poseban obrazac, te koristiti određenu dokumentaciju, knjigu održavanja, te razne nacrte.
Broj sati rada vježbenika može biti propisan i na lokalnoj razini jer on ovisi o mnogim pojedinostima. Kad se odredi treba ga se poštivati te voditi zapise o realizaciji.

UPUTE VJEŽBENIKU STROJA

Ovo je Vaš pravilnik, odnosno naputak za izradbu Vašeg Dnevnika rada. Stoga će Vam se autori ovog pravilnika nadalje obračati u imperativu jer Vi morate kvalitetno i kvantitativno, uz pomoć nadzornog časnika obraditi veliki broj vježbi za vrijeme boravka na brodu tijekom jedne godine, da bi stekli znanja i vještine i izvršili provjeru istih na državnom ispitu. Želimo Vam mirno more i puno uspjeha.
Prije odlaska na brod nabavite kombinezon, po mogućnosti od čistog pamuka (i to bijeli i modri radi boljeg podnošenja visokih temperatura), te zaštitne cipele s neklizajučim đonom. Kupite bilježnice tvrdih korica, bez crta ili na kvadratiće formata A-4, te iste OBVEZNO OVJERITE U NADLEŽNOJ LUČKOJ KAPETANIJI jer vam iste predstavljaju Dnevnik rada.
Vaše vježbe, odnosno zadaci sastoje se od cjelina koje predstavljaju praktičnu fazu uvježbavanja, ali se prije toga se morate upoznati s osnovnim odredbama glede Vaše sigurnosti, upisati Vaše osobne podatke, podatke o službi na brodu i upoznati se s brodom na kojem se nalazite. Nakon toga dobiti ćete naputke za praktičnu fazu uvježbavanja.

SIGURNOST NA BRODU

Po dolasku na brod, nakon odlaganja prtljage u dodjeljenu kabinu, u pratnji nadležnog časnika upoznajte se s dužnostima u slučaju požara i napuštanja broda, te osnovama zaštite na radu. Uputno je napisati Vaš raspored u Dnevnik rada i naučiti ga napamet kao i alarmne signale. Nekoliko puta prođite putem od kabine do strojarnice, kao i putem do palube čamca za spašavanje, odnosno do svog rasporednog mjesta u slučaju napuštanje broda i požarnog rasporeda. Upoznajte sve ulaze, odnosno izlaze iz strojarnice.
Svaki rad izvršen na brodu mora biti obavljen strogo pazeći na osobnu sigurnost. Kad ste na brodu, posebno u strojarnici Vaša glavna preokupacija je sigurnost i prevencija od zagađenja,
Zato je od posebnih važnosti uporaba, proučavanje pravilnika o sigurnosti na radu. Vi morate čitati ILO publikaciju Sigurnost na brodu, moru i u luci.
Nastavni program opisuje što propisi nalažu glede sigurnosne radne prakse (vježbe).
Sigurnost na brodu ovisi o cjelokupnoj posadi broda koja sudjeluje u radu, ali Vi u ovom stadiju nemate autoritet niti utjecaja na ostale.
U većini slučajeva od Vas se očekuje da djelujete samostalno iako ste pod nadzorom. U takvim situacijama trebate znati što radite.
Bit će situacija kad nećete moći izvršiti zadatak sami; u takvim slučajevima je dužni ste izvijestiti o slučaju nadležnog nadzornog časnika.
Vezano za Vašu osobnu sigurnost držite se dolje navedenih uputa i organizacije:
Upute
– konzultirajte starijeg časnika kad si u nedoumici ili poteškoći;
– usvojite i koristite upute za rad u svim slučajevima brodskog ili strojnog upravljanja ili održavanja prema važečim zakonima;
Organizacija
– opišite način i strukturu organiziranja u nuždi potrebne u
slučaju havarije broda ili izbijanja požara;
– preuzmite funkciju i zadatak opisan za posadu broda u slučaju nužde
– opišite različite opasnosti vezane za:
– brod na moru
– brod na sidru ili vezan uz obalu,
– brod izvan upotrebe i na remontu;
– slučaj potrebe stvarne vježbe za provjeru djelotvorne organizacije u slučaju nužde
– opišite kako uvježbati upotrebu opreme za vrijeme vježbe (primjerice kormilarenje u nuždi, protupožarna crpka u nuždi, hidranti, vatrogasna crpka), upotreba aparata za gašenje, korištenje opreme za disanje, vrtnja motora čamca za spašavanje i sl.;
– osigurajte da čitava oprema za nuždu bude u dobro očuvanom stanju, spremna za hitnu upotrebu.

OSOBNI PODACI
IME I PREZIME __________________________________

ADRESA ________________________________________

BROJ POM. KNJIŽICE ____________________________

POMORSKO UČILIŠTE  ___________________________

ADRESA BRODARSKE TVRTKE  ___________________

DRŽAVA  _______________________________________

NADLEŽNO MINISTARSTVO  ______________________

PODACI O SLUŽBI NA BRODU

REDNI BROJ BRODA

IME BRODA I LUKA UPISA

VRIJEME U SLUŽBI

POTPIS ZAPOVJEDNIKA BRODA

NADNEVAK

VRIJEME

UKRCAJ

ISKRCAJ

M.

D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


             
PODACI O BRODU
REDNI BROJ BRODA:_____________
IME BRODA:______________ POZIVNI ZNAK:_____________

OPĆI PODACI:

 

 

Matična luka

 

Bruto tonaža

 

Neto tonaža

 

Dužina preko svega

 

Širina (m)

 

Visina (m)

 

Ukupna nosivost

 

Istisnina praznog broda

 

Ljetni gaz (m)

 

Komercijalna brzina (čv)

 

Snaga pogonske osovine (kW)

 

Vijci

 

Broj okretaja vijka (o/min)

 

Kapacitet spremnika goriva

 

Dnevna potrošnja goriva

 

Tip i vrsta goriva

 

 

 

STROJ:

 

Vrsta stroja

 

 broj cilindara

 

 promjer cilindra (mm)

 

 hod stapa (mm)

 

 broj okretaja (o/min)

 

Tip reduktora

 

Turbopuhalo

 

Način korištenja ispušnih plinova

 

Specifična potrošnja goriva
(kg/kW/h)

 


OPREMA ZA SPAŠAVANJE:

 

broj/kapacitet

Čamci

 

Splavi

 

Kolutovi za spašavanje

 

Protupožarne crpke

 

Dnevnik sadrži 4 stranice gornjeg sadržaja.
 

UPUTE PRAKTIČNOM DIJELU UVJEŽBAVANJA

Ove su zabilješke predviđene da pomognu pri uvježbavanju vježbenika nakon što se ukrca i počne s aktivnostima.
Ono na što bi trebalo obratiti pozornost jest da je strojarnica potencijalno vrlo opasno mjesto, ali dobro uvježban i obučen strojar ne bi smio imati problema.
Strojarnica broda je lepezasta čelična struktura s uređajima i sustavima raspoređenim po različitim razinama i pozicijama. Srojarnici pripadaju: kotlovnica, kormilarnica, prostor teretnih crpki, osovinski vod (tunel), rashladni prostor, generatorska stanica, prostor centrifugalnih pročistača i sl. Platforme i stepenice spajaju različite razine, vodoravno i okomito, omogućujući pristup različitim postrojenjima, kao i njihovim upravljačkim mjestima i instrumentima lokalne kontrole. Cijevni sustav smješten je po cijelom prostoru, gibajući fluide najčešće pod visokim tlakom i temperaturom. U nekim slučajevima fluid je u cijevima eksplozivan. Strojarnica je u radnim uvjetima vruća, vlažna, bučna i zadimljena, izložena vibracijama, valjanju broda i slično.
Prije ulaska u prostor strojarnice pažljivo poslušajte i prihvatite upute. Obucite odgovarajuću odjeću i obuću, te nosite odgovarajuće (kacigu, prigušivače za uši, rukavice i sl.). Uvijek upoznaj časnika u službi s onim što radiš i gdje se nalaziš.
Biti sposoban i odgovoran, znači smanjiti ili potpuno izbjeći bilo kakve nesreće ili zagađenja. Za poboljšanje Vaše sigurnosti pri radu od vellike pomoći je cjelina Sigurnost za vrijeme vršenja vježbe. Ta cjelina nalazi se na kraju priručnika i napisana je u »poučnom obliku«(i ujedno s cjelinom Sigurnost na brodu s kojom se upoznajete na početku uvježbavanja predstavlja »ukupnu sigurnost«), a svaka točka predstavlja okolnost koja se mora ispoštovati. Stoga tekst treba pažljivo pročitati i razraditi u razgovoru s časnikom koji ima veliko iskustvo u istom, a prije izvršenja bilo koje zadaće.
UPUTE ZA PRAKTIČNU FAZU UVJEŽBAVANJA date su kroz područja djelatnosti koja se sastoje od TABLICE i NAPUTAKA za svaku sa svrhom stjcanja znanja i sposobnosti:
Na kraju pravilnika, odnosno dijelova uvježbavanja predočena je cjelina koja predstavlja cjeloukupnu odgovornost časnika zaduženog za stražu, dakle obaveze koje će Vas čekati u slučaju da uspješno usvojite znanja i vještine kad položite državni ispit i dalje napredujete. Ona je predočena za Vaše lakše razumjevanje postupaka straže i hierarhijske ljestvice u strojarnici.

1. RAD S CRPKAMA I CJEVOVODIMA

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLEŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

Pregledajte cijevovode, te ucrtatajte shematske crteže sljedećih cijevnih sistema:

 

 

 

 

 

1. Kaljuže

 

 

 

 

 

2. Balasta

 

 

 

 

 

3. Protupožarnog cjevovo­da

 

 

 

 

 

4. Pitke vode

 

 

 

 

 

5. Parnog cjevovoda

 

 

 

 

 

6. Napojne vode

 

 

 

 

 

7. Pomoćnog parnog cjevo­voda

 

 

 

 

 

8. Cjevovoda za pretakanje goriva

 

 

 

 

 

9. Cjevovoda goriva – od taložnog tanka goriva do ubrizgača/gorionika

 

 

 

 

 

10. Otpadne vode

 

 

 

 

 

11. Stlačenog zraka

 

 

 

 

 

12. Hidrauličkog pogona

 

 

 

 

 

Koristite odgovarajuće simbole za prikaz na skicama (shemama):

– ventila (označiti njihovu uporabu)

– prekotlačnih (sigurnosnih) ventila

– ispusnih ventila

– zračnih pipaca

– filter jedinice, te uporabno vrijeme između pročišćavanja

– daljinskog upravljanje u nuždi

– preljevnih sistema za prekrcaj goriva

– crpke za pražnjenje kaljuže u nuždi

– sondi i odušnika tankova

– tipa crpke u uporabi

– tipa elektromotora

– tipa uputnika elektromotora

 

 

 

 

 

Napomena: Vježbenik stroja ne smije ulaziti u zatvorene prostore bez dozvole odgovarajučeg višeg časnika

Od vitalne je važnosti da časnik stroja zna položaj svih cjevovoda na brodu, posebno u prostoru strojarnice. Isto tako je važno znati vrstu, tlak i temperaturu fluida koji prenosi cijevovod. Glede toga cjevovod mora biti pravilno obilježen oznakom fluida koji se prenosi, te smjerom kretanja, tlakom, odnosno temperaturom i mogućim opasnostima. Oznake trebaju biti svjetlih boja, s uputama istaknutim na vidnom mjestu, a koje kazuju što određena boja ili oznaka znači.
Rastavljanje bilo koje cijevi ne smije se početi prije što se ispune svi sigurnosni uvjeti, što znači da moramo spriječiti bilo kakvu mogućnost dotoka fluida u dotični dio cjevovoda. Potrebno je upisati u strojarski dnevnik kad je neki dio sustava cjevovoda izoliran.
Nakon montaže cjevovoda kad se ponovno propušta fluid, treba se vršiti strogi nadzor istog uz požljiv rad. To se posebice odnosi na parne sustave cjevovoda, gdje postoji mogućnost kondezacije pare i tzv. efekta »vodenog čekića« koji može prouzrokovati ozbiljne štete.
Tijekom praćenja cjevovoda potrebno je se upoznati s načinom izvedbe djelova istog, a koji kompeziraju linearno rastezanje (lira, harmonika cijev i sl.) cjevovoda.
Strojar mora upoznati položaje i funkciju svih ventila i raznih djelova (kao što su prečistači, prekotlačni otpusnici i sl.) na različitim cijevnim linijama i sustavima.
Od posebne je važnosti funkcionalno održavanje uređaja za rad u nuždi s dislociranom kontrolom u odnosu na mjesta gdje se nalate ventili ili sklopovi.
Potrebito je kod cijevovoda goriva uočiti i upoznati sve što je predviđeno da bi se izbjeglo onečišćenje prostora i okoline.
Pri pražnjenju kaljuže u more trebaju se poduzeti posebni koraci kako bi se spriječilo zagađenje mora. Radi te predrostrožnosti u slučaju nužde mogu se uptrebljavati i druge dodatne crpke koje imaju veći kapacitet od uobičajnih crpki za kaljužu.
Kada upoznajete cjevovode zapamtite položaj i značaj svih ventila za upravljanje.
Ukoliko se koristi uređaj za preventivu od zagađivanja, treba se isti upisati u knjigu za praćenje maziva.

2. SPREMNICI STROJARNICE I PRIPADAJUĆI MEĐUPROSTORI

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLEŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

1. Nabrojite sve sprem­nike i međuprostore u strojnom prostoru

 

 

 

 

 

2. Opišite mjerače nivoa i njihovu upotrebu, crp­ljenje i ozračivanje

 

 

 

 

 

3. Opišite punjenje i pre­ljevnu opskrbljenost kako je u stvarnosti

 

 

 

 

 

4. Obilježite poziciju svih brzozatvarajućih ventila

 

 

 

 

 

5. Obilježite poziciju svih daljinskih zatvarača

 

 

 

 

 

6. Opišite potencijalne opas­nosti pri ulaženju u zatvorene prostore

 

 

 

 

 

Usvojite poziciju i primjenu svih obuhvaćenih prostora u sklopu strojarnice.

Međuprostori su sigurnosna polja koja razdvajaju spremnike i sl. tako da bi svako propuštanje bilo locirano i prema mogućnosti popravljeno. Zato je često potrebno kontrolirati međuprostore mjerenjem ili direktnim ulaženjem i vizuelnim pregledom.
Zapamtite da je potrebno odobrenje upravitelja stroja za bilo koje ulaženje u zatvorene prostore.
Upute sa skicama upisane u pod. 1 su potrebne za lociranje mjernih mjesta i uređaja za pražnjenje i punjenje sistema zbog preventivnog sprječavanja zagađenja ili preljeva.

3. PROTUPOŽARNA OPREMA I OPREMA ZA NUŽDU

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLEŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

1. Locirajte svu sigurnosnu opremu i opremu za nuždu koja se nalazi na brodu

 

 

 

 

 

2. Sastavite popis predmeta svake od lokacija iz 3.1.

 

 

 

 

 

3. Sastavite posebne popise za strojarnicu (zajedno s vodonepropusnim vratima i smjerovima za napuštanje)

 

 

 

 

 

4. Uputite protupožarnu crpku za nuždu, kontrolirajte parametre na različitim djelovima broda, te zaustavite sistem, ostavljajući ga u pripravnosti

 

 

 

 

 

5. Opišite rad stabilnog sistema za gašenje požara

 

 

 

 

 

6. Kontrolirajte spremnike pod pritiskom koristeći prekotlačnu napravu

 

 

 

 

 

7. Pregledajte odvod za zaštitu od hladne vode

 

 

 

 

 

8. Preuzmite sigurnosnu preventivnu potrebu prije upravljanja s opremom

 

 

 

 

 

9. Prepoznajte upozorenje opasnosti kod inertnog plina (zvučni i svjetlosni)

 

 

 

 

 

10. Skicirajte shemu elektrosistema u nuždi koristeći standardne simbole, te prikažite el. krug i sigurnosne uređaje

 

 

 

 

 

11. Pokrenite generator za nuždu

 

 

 

 

 

12. Kontrolirajte automatsko upućivanje generatora u nuždi

 

 

 

 

 

13. Pregledajte i testirajte propulzivni pogon čamaca za spašavanje

 

 

 

 

 

14. Opišite posebnosti radnih karakteristika iz 3.13.

 

 

 

 

 

15. Zauzmite poziciju kod vježbe napuštanja broda

 

 

 

 

 

16. Zauzmite poziciju kod vježbe gašenja požara

 

 

 

 

 

Potrebno je da bilo koji član posade zna položaj i funkciju čitave sigurnosne opreme i opreme za nuždu.
Ovi zadaci imaju svrhu uvjeriti vježbenika u važnost iste. Trebate se upoznati kako i kada se ista koristi.
Za časnike stroja strojarnica ima posebno značenje, jer je to prostor na brodu u kojem su oni neposredno zaduženi i odgovorni za upotrebu i održavanje. Važno je naučiti koristiti se opremom koja se uporabljuje u slučaju požara ili nužde. Također je važna brzina reakcije i unaprijed pripremljena organizacija i uvježbanost posade za slučaj opasnosti. Svaki član ukuljučen u takvu grupu mora potpuno razumjeti svoj zadatak i funkciju.
Osnovne situacije za koje moraju biti obučeni i uvežbani su protupožarna uvježbanost i napuštanje broda.
Navedeni zadaci pomažu Vam kod osiguravanja adekvatnog pristupa čestim uvježbavanjima, kako bi se spriječile u zadanim uvjetima veće nesreće, odnosno da bi se što više umanjila mogućnost nastajanja nesreća i spriječile iste.

4. KALJUŽA I PRETOVAR SPREMNIKA
 

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLEŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

1. Iscrpite svu kaljužu na brodu (nužno je obratiti pažnju na regulaciju i zadovoljavanje uvjeta)

 

 

 

 

 

2. Prikažite opskrbu za nuždu

 

 

 

 

 

3. Koristite premoštavanje

 

 

 

 

 

4. Napunite i ispraznite balasne tankove

 

 

 

 

 

5. Napunite i ispraznite spremnike tereta

 

 

 

 

 

6. Koristite odjeljivač ulje/voda i kontrolirajte ispust

 

 

 

 

 

Upotrebite skice iz prve cjeline. Proučite, te razgovarajte s časnicima stroja glede sljedećih pitanja: što bi se dogodilo kada bi usisni ventil kaljuže ostao otvoren i zrak uđe u sustav?; može li biti crpka potpomognuta morem i u slučaju da može, što sprječava prodor mora u prostor kaljuže?; što sprječava ulazak krutih tvari u sustav kaljuže?; ako je kaljuža zauljena koji su načini uklanjanja; kako se uklanja kaljuža kada se brod nalazi u luci.
Budite sigurni da ste u potpunosti svladali vještinu čišćenja kaljuže u nuždi.

5. UTOVAR I PRETOVAR GORIVA

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLEŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

Utovar goriva

 

 

 

 

 

1. Primite gorivo u spremnike (pazite na preventivu i sigurnosne zakonske regulative, neželjeni preljev i zagađivanje okoline)

 

 

 

 

 

2. Obratite pažnju na uzorke i pregledajte primanje goriva zbog vode i talog (nečistoće)

 

 

 

 

 

3. Pojasnite atest goriva

 

 

 

 

 

Pretovar goriva

 

 

 

 

 

4. Skicirajte spremnike i cjevovod

 

 

 

 

 

5. Pretovarite iz spremnika pričuve u spremik dnevne uporabe, uz obračanje pažnje na: sigurnost i stabilnost broda i protuzagađivačke propise

 

 

 

 

 

6. Ispustite talog/vodu iz taložnog spremnika

 

 

 

 

 

7. Koristite pričuvne sprem­nike

 

 

 

 

 

8. Uputite i rukujte s centrifugalnim prečistačima

 

 

 

 

 

9. Držite se protuzagađivačkih propisa

 

 

 

 

 

10. Otvorite uređaj, očistite sve djelove i sastavite isti

 

 

 

 

 

 

Utovar goriva velika je potencijalna opasnost, pa je potrebna visoka odgovornost svih koji su uključeni u radnju, oni moraju paziti na:
– nepropusnost spojeva ili utegnutost istih
– cijevi (protiv pucanja zbog slijepih brtvi ili zatvorenih ventila)
– raspoređivanje goriva u različite tankove bez preljeva
Prije početka radnje:
– upotrebite skice iz prvog zadatka kako bi ste ispravno izvršili radnju
– budite sigurni koje spremnike trebate popuniti i koji su njihovi odgovarajući ventili
– osigurajte sve predradnje protiv rizika požara i zagađenja
– provjerite sigurnu komunikaciju između strojarnice (mjesta kontrole utovara goriva) i broda (kopna) odakle se vrši napajanje gorivom
Razgovarajte s časnicima stroja glede sljedećih postupaka:
– kako se određuje i mjeri količina goriva
– razlog i način uzimanja uzorka
– procedura upisivanja količine u knjigu goriva
– kako tekućine u spremnicima utječu na stabilnost broda
– ukoliko treba doći do preljeva, što će prihvatiti preljevnu količinu
Kod provjere utovarenog goriva uglavnom se obraća pažnja na vodu (uz pomoć specijalne paste koja mjenja boju u vodi), te na nečistoće koje mogu stvarati probleme pri izgaranju u kotlu ili cilindru stroja. Voda može biti ispuštena iz taložnog i dnevnog spremnika, jer se isti dopunjavaju iz skladišnih spremnika, te se u njima nečistoće i voda talože gravitacijom. Ukoliko su nam na raspolaganju centrifugalni prečistači čitava voda i krute tvari bit će odstranjene iz goriva prolazom kroz iste.
Kada se gorivo zaprimi na brod može biti izvršena brza provjera gustoće i temperature, dok se ostali komplicirani testovi kao što su viskozitet i temperatura paljenja ne mogu obaviti na brodu.
Razgovarajte s časnicima stroja glede sljedećih pitanja: zašto su postavljeni dnevni spremnici za upotrebu?; koje su potrebne predradnje i provjere prije stavljanja istog u upotrebu?; kako se uklanja voda iz goriva?; koje su sigurnosne mjere potrebne u procesu?; kako se mjeri količina goriva u spremnicima?; što je potrebno poduzeti kako bi se osigurao preljev unutar sistema goriva?
Razgovarajte s nadležnim časnicima o radnjama i ubilježavanju istih pri postupcima prebacivanja i premještanja goriva.
Rad centrifugalnih prečistača goriva može biti nekoliko tisuća puta efikasniji od gravitacijskih, stoga takvi prečistači omogućavaju pročišćavanje ogromne količine goriva ili maziva u usporedbi s statičkim metodama.
Centrifugalni prečistači mogu raditi kao:
– separatori koji odvajaju vodu i krute čestice
– klarifikatori (bistrioci) koji odvajaju samo krute čestice
Razgovarajte s nadležnim časnicima stroja koji se od navedenih koriste, te mogu li se mjenjati, i ako mogu kako. Proučite proces i odgovorite na sljedeća pitanja: kada se centrifuge koriste kao separatori, kritična komponenta je gravitacijski disk ili pregradni prsten-zašto?; kako se otpad i ostali otpadni produkti centrifugiranja uništavaju (uklanjaju)?; što se sve upisuje u knjigu maziva i goriva.

6. RAD S GENERATORIMA

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLEŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

1. Pripremite generatore za upućivanje

 

 

 

 

 

2. Uputite, te podignite na potrebni broj okretaja koristeći proceduru za paralelan rad – stavi pod teret

 

 

 

 

 

3. Podesite raspored op­terećenja motora u paralelnom radu

 

 

 

 

 

4. Kontrolirajte i vršite nadzor sustava u automatiziranom radu

 

 

 

 

 

5. Oduzmite opterećenje motoru u paraleli

 

 

 

 

 

6. Zaustavite generatore

 

 

 

 

 


Razgovarajte s nadležnim časnicima o pripremi generatora za upotrebu. Važni faktori koje trebate imati na umu i o kojima trebate razgovarati su:
Pogon stroja (para ili diesel)
– proces priprave stroja (kao što je provjera maziva, napoja goriva, rashladne vode (diesel pogon), protoka pare (parni pogon), slobode okretanja i sl.)
– pokretanje stroja do nominalnog broja okretaja
– provjera regulatora za kontrolu broja okretaja
Istosmjerni generator
– korištenje regulatora za dobivanje pravilnog napona
– zatvaranje glavne sklopke za uključivanje stroja
– korištenje regulatora za kontrolu opterećenja stroja
– reguliranje opterećenja između strojeva ili opterećenja zbog izmjene stroja
Izmjenični generator
– korištenje regulatora za dobivanje pravilnog napona
– provjeravanje frekvencije
– ustanovljavanje usklađenosti polova
– zatvaranje glavne sklopke
– reguliranje opterećenja između strojeva ili opterećenja zbog izmjene stroja
Proučite siguran rad na glavnoj razvodnoj ploči, te utvrdite uvjete pod kojima vršite radnju.

7. ODRŽAVANJE DIESEL GENERATORA

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLEŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

1. Skicirajte cjevovod vodenog hlađenja

 

 

 

 

 

2. Skicirajte cjevovod ulja za podmazivanje

 

 

 

 

 

3. Izvršite rutinsku kontrolu održavanja, pregledajte i podesite zračnost gdje je potrebito i to kod:

 

 

 

 

 

3.1. ubrizgača

 

 

 

 

 

3.2. visokotlačne pumpe goriva

 

 

 

 

 

3.3. regulatora broja okretaja

 

 

 

 

 

3.4. klipova

 

 

 

 

 

3.5. letećih ležajeva

 

 

 

 

 

3.6. temeljnih ležaja

 

 

 

 

 

3.7. koljenaste osovine

 

 

 

 

 

3.8. glave motora

 

 

 

 

 

3.9. turbopuhala

 

 

 

 

 

3.10. temeljnih vijaka

 

 

 

 

 

3.11. temeljnih naboja

 

 

 

 

 

3.12. pregledajte stanje izo­lacije na ispušnom cijevovodu i oblogu visokotlačnog cijevovoda goriva

 

 

 

 

 

 

8. SUSTAV I MEHANIZAM GLAVNOG STROJA
 

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLEŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

1. Nacrtajte kut koljena i točku uštrcavanja goriva

 

 

 

 

 

2. Skicirajte stapni mehanizam s glavnim djelovima

 

 

 

 

 

3. Navedite neke osnovne parametre pri radu glav­nog stroja:

 

 

 

 

 

3.1. pritisak uputnog zraka

 

 

 

 

 

3.2. pritisak raspršivanja za stvaranje mikrosmjese

 

 

 

 

 

3.3. pritisak ulja u sustavu podmazivanja radnog mehanizma

 

 

 

 

 

3.4. pritisak podmazivanja turbopuhala

 

 

 

 

 

3.5. hlađenja klipova

 

 

 

 

 

3.6. hlađenja košuljica

 

 

 

 

 

3.7. napajanja zraka

 

 

 

 

 

3.8. ispuha

 

 

 

 

 

3.9. pritisaka ispirnog zraka

 

 

 

 

 

3.10. maksimalni tlak stlačenog zraka

 

 

 

 

 

3.11. maksimalnu temperaturu izgaranja goriva

 

 

 

 

 

3.12. Srednji efektivni i indicirani pritisak

 

 

 

 

 

3.13. Tlak otvaranja ispušnog ventila

 

 

 

 

 

 

9. RAD GLAVNOG STROJA

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

1. Pripravite glavne i pomoćne uređaje za vožnju

 

 

 

 

 

2. Kontrolirajte rad:

 

 

 

 

 

2.1. regulatora

 

 

 

 

 

2.2. stanja ekrana

 

 

 

 

 

2.3. alarma (dojava)

 

 

 

 

 

2.4. protueksplozivne ventile prostora koljenaste osovine

 

 

 

 

 

2.5. uređaj za kontrolu dima u prostoru koljenaste osovine

 

 

 

 

 

3. Uvjerite se da su svi alati, rezervni djelovi, alatke i sl. na svom mjestu i učvršćeni

 

 

 

 

 

4. Komunicirajte s komadnim mostom u svezi istovara tereta, tj. priprema pomoćnih strojeva za rad

 

 

 

 

 

5. Odgovorite na upute s mosta i upravljajte glavnim strojem tijekom manevriranja

 

 

 

 

 

6. Podesite strojeve i kontrolu za kontuinirano stabilan rad

 

 

 

 

 

7. Popišite pritiske, temperature i protok fluida za normalan rad

 

 

 

 

 

8. Podesite i/ili obavijestite nadležne kod neuobičajnih pojava, te upišite iste u dnevnik

 

 

 

 

 

 9. Prebacite lokalno/ručno upravljanje uređaja na daljinsko/automatsko upravljanje i obratno

 

 

 

 

 

10. Napravite indikatorske dijagrame

 

 

 

 

 

11. Izmjerite indiciranu snagu– odredite srednji indicirani pritisak, te ga usporedite na ostalim cilindrima

 

 

 

 

 

12. Napravite indicirane dijagrame bez goriva

 

 

 

 

 

13. Upiši izvješće za 10.12.

 

 

 

 

 

14. Pređite s ekonomske snage na nazivnu snagu motora

 

 

 

 

 

15. Pročistite plinsku i zračnu stranu turbo-puhala u radu

 

 

 

 

 

16. Provjerite ispravnost ispusta ispirnog kolektora

 

 

 

 

 

17. Izvedite rutinsku kontrolu:

 

 

 

 

 

17.1. rashladne vode stroja

 

 

 

 

 

17.2. ulja za podmazivanje

 

 

 

 

 

17.3. goriva

 

 

 

 

 

     

10. ODRŽAVANJE GLAVNOG STROJA

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

1. Koristite uređaj za okretanje vratila stroja, postavite upozorenja, obilježite i osigurajte sigurnosne predradnje

 

 

 

 

 

2. Pregledajte prostor koljenastog vratila i napravite zapisnik

 

 

 

 

 

3. Izmjerite defleksiju koljenastog vratila

 

 

 

 

 

4. Izmjerite, kontrolirajte, izvršite pregled stanja istrošenosti i zračnosti, rastavite i izvršite provjeru:

 

 

 

 

 

4.1. ubrizgača goriva

 

 

 

 

 

4.2. uputnih ventila

 

 

 

 

 

4.3. sigurnosnih ventila

 

 

 

 

 

4.4. ispušnih ventila

 

 

 

 

 

4.5. visokotlačne pumpe goriva

 

 

 

 

 

5. Kontrolirajte obloge visokotlačnog cjevovoda goriva

 

 

 

 

 

6. Izvršite izmjenu i/ili popravak sljedećih elemenata, izvršite kontrolu i podešavanje zračnosti gdje je to moguće:

 

 

 

 

 

6.1. glave motora

 

 

 

 

 

6.2. turbopuhala

 

 

 

 

 

6.3. temeljnih ležajeva

 

 

 

 

 

6.4. brisača šupernice stapajice

 

 

 

 

 

6.5. staza križnih glava

 

 

 

 

 

6.6. kotvenih vijaka

 

 

 

 

 

6.7. temeljnih vijaka i podloga stroja

 

 

 

 

 

7. Kontrolirajte ispirni i ispušni kolektor te napravite zapisik:

 

 

 

 

 

7.1. čistoća/taloga

 

 

 

 

 

7.2. odvodnog cjevovoda

 

 

 

 

 

7.3. ventila (lamelastih)

 

 

 

 

 

8. Upišite tip ispušnog sistema

 

 

 

 

 

9. Kontrolirajte izolaciju i obloge i ispušnog cjevovoda

 

 

 

 

 


Bit ovih zadataka zasniva se na poznavanju tehničkog procesa uprav­ljanja i održavanja diesel strojeva. Za pravilno usvajanje znanja i vještina potreban je nadzor i kordinacija rada s iskusnijim starijim časnicima.
Važna je upotreba instrukcijskih knjiga i strojarskih zapisa, kao što su nacrti i rasporedi održavanja koji su isporučeni od strane brodogradilišta i proizvođača strojeva.
Potrebna je i osobna dokomentacija radi budućeg sljeda događaja.
Većina testova vode se izvršava radi sprječavanja korozije u strojnom sistemu. Trebate poznavati da se voda uglavnom nastoji održati u blago lužnatom obliku još iz prve cjeline. Kvalitetu i količinu drugih sastavnih djelova vode, a također i teretman vode trebate saznati kroz razgovor s nadležnim časnicima.
Kod strojeva moguće je izmjeriti snagu po cilindru pomoću p-V dijagrama (indikatorskog dijagrama).
Pomoću gubitaka trenja moguće je izračunati snagu na osovini propelera.
 

11. RAD S POMOĆNIM KOTLOVIMA

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

Skicirati:

 

 

 

 

 

1. Pomoćni kotao

 

 

 

 

 

2. Kotao na ispušne plinove

 

 

 

 

 

Prikažite svaki sa:
– zračnim putem
– plinskim putem
– grijačem zraka
– iskorišćivačem (ekonomajzerom)
– cirkulacijom vode
– parnim prostorom
– sistemom gorionika
– armaturom kotla
– svim dodatnim punjenjem
– spojevima plašta
– svim brtvilima radnih površina
– cijevima kotla

 

 

 

 

 

3. Napunite kotao i podignite paru

 

 

 

 

 

4. Stavite kotao u upotrebu

 

 

 

 

 

5. Rutinski kontrolirajte nivokaze

 

 

 

 

 

6. Priključite na liniju paru, uzimajući u obzir preventivu protiv toplinskog i tlačnog šoka, te izbjegavanje »vodenog čekića«

 

 

 

 

 

7. Kontrolirajte sigurnost parnog cjevovoda i ekspanzionih umetaka

 

 

 

 

 

8. Kontrolirajte rad parnih zaustavljača i ispusta kondezata

 

 

 

 

 

9. Zatvorite parnu liniju i pratite proces ispusta

 

 

 

 

 

10. Podignite temperaturu goriva od hladnog do potrebnog nivoa

 

 

 

 

 

11. Zapalite gorionike, uz potrebiti oprez

 

 

 

 

 

12. Izvedite rutinsku kontrolu i održavanje gorionika

 

 

 

 

 

13. Kontrolirajte kvalitetu smjese pomoću:
– dima iz dimnjaka
– bistrine oko vatre
– oblika plamena, veličina i boje
– viška zraka– očitavanjem CO2/CO
– izlaza plamena iz gorionika

 

 

 

 

 

14. Primjenite tretiranje napojne vode
Napravite rutinski test na:

 

 

 

 

 

14.1. kotlovsku vodu

 

 

 

 

 

14.2. napojnu vodu

 

 

 

 

 

15. Podesite tretiranje napojne vode prema ustanov­ljenom testu i uputama starijeg časnika

 

 

 

 

 

16. Kontrolirajte povrat iz grijačih zavojnica i drugih mogučih zagađivača kondezata napojne vode

 

 

 

 

 

17. Kontrolirajte rad svih indikatora i alarmnih uređaja vezanih za ispravnost kotla

 

 

 

 

 

18. Kontrolirajte ispravnost rada kontrolnog si­stema vode, nivoa vode i napojne vode

 

 

 

 

 

19. Izvršite odčađivanje cjevovoda kotla

 

 

 

 

 

Prije stavljanja u pogon parnog sustava (cjevovoda ili stroja), svi prostori moraju biti suhi i zagrijani na propisoj temperaturi. Zbog toga drenažni sustavi moraju biti korišteni u potpunosti, te se treba vršiti postepeno propuštanje pare u sistem kako bi se osigurala suhoća istog dok se ne postigne radna temperatura. Vrlo mala količina propuštene pare u početku će pogurati kondeziranu vodu kroz drenažni sustav i prenjeti postupno temperaturu na stjenke čitavog sistema.
Kada se postigne radna temperatura i para lagano ispusti kroz drenažni sustav, glavni zaporni ventil se polako otvori do kraja, te se drenaža zatvori.
Voda se u sistemu pare stvara usljed kondezacije, posebno na hlad­nim stjenkama. Voda je nestlačiva te se ponaša fleksibilno kruto. Tijekom ulaza pare u sistem, para se kondezira te smjesa onda kavitira pri vrlo niskom tlaku (visokom vakumu). Okolna voda ispunjava vakumirane prostore velikom brzinom, pri čemu može doći do nezgode. Voda koja velikom brzinom ispunjava vakumirane prostore naziva se »vodeni čekić«.
Cjevovod mijenja dužinu usljed promjene temperature, pa je potrebno provjeriti kompezatore cjevovoda.
U svakom slučaju prenos pare treba izvršiti polako, nakon inicijalnog (početnog) zagrijavanja kroz drenažni sustav kondezata.

12. ODRŽAVANJE POMOĆNIH KOTLOVA

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI
ČASNIK

POTPIS
GLAV.
ČAS. STROJA

1. Isključite kotao iz uporabe

 

 

 

 

 

2. Ispustite vodu kotla

 

 

 

 

 

3. Otvorite kotao

 

 

 

 

 

4. Pregledajte kotao, te napravite izvješće:

 

 

 

 

 

4.1. unutrašnjosti kotla

 

 

 

 

 

4.2. vanjskog djela kotla

 

 

 

 

 

5. Rastavite nivokaze i priključke, te kontroliraj prolaze, pipce i ventile na čistoću

 

 

 

 

 

6. Otvorite i pregledajte

 

 

 

 

 

6.1. sigurnosne ventile

 

 

 

 

 

6.2. napojne ventile

 

 

 

 

 

 

Prije bilo kakve kontrole kotla, kotao mora biti ugašen i isključen iz uporabe radi čišćenja ili popravka.Ukoliko postrojenje sačinjava više kotlova, trebate osigurati prekid dovoda napojne vode i goriva u kontrolirani kotao na način da se svi ventili zatvore i blokiraju ili razmontirajte cijevi i ubacite sljepe brtve s vidnim repićem.
Razgovarajte s nadležnim časnicima o radnjama i tehnologiji postupka unutarnjeg i vanjskog pregleda. Važni faktori na koje trebate obratiti pažnju i o kojima trebate razgovarati su:
– naslage na grijačim površinama, koje ograničavaju prolaz topline te time izazivaju povećanje srednje temperature stjenke ili čak progaranje iste
– pojava korozije
– istrošenost ili oštećenost armature (pipaca, ventila, nivokaza, sigurnosnih ventila i sl.)
– općenito stanje i čistoća površina prijelaza topline i ostalih djelova u prostoru
izgaranja i protoka vrućih plinova gorenja
Ako se kotao povremeno gasi i rutinski čisti, moguće je da prekotlačni ventil ne bude pregledan. Međutim, tijekom periodičnog čišćenja i pregleda ventili moraju biti otvoreni i pregledani. Prekotlačni ventil mora se ispitati na odgovarajući otpusni tlak od strane nadležnog inspektora. Tada treba obvezno pregledati mehanizam za ručno otpuštanje prekotlačnog ventila i podmazati sve elemente prenosa.
Pregledajte sve prolaze na nivokazima koji moraju biti čisti (moguće ih je propuhati sa stlačenim zrakom).

13. ELEKTRO RAZVOD I NJEGOVO ODRŽAVANJE

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

1. Skicirajte zorno elektro razvod od generatora do konačnog potrošača označavajući:

 

 

 

 

 

– prekidače
– sklopke
– transformatore
– osigurače
– napojni napon
– vanjski spoj s kopna
– spoj razvodne ploče za nuždu

 

 

 

 

 

2. Izolirajte i isključite električni uređaj, te poduzmite mjere sigurnosti

 

 

 

 

 

3. Izvršite rutinirano testiranje i održavanje:

 

 

 

 

 

3.1. prekidača

 

 

 

 

 

3.2. uputnika el. motora

 

 

 

 

 

3.3. brojača okretaja

 

 

 

 

 

3.4. el. motora

 

 

 

 

 

3.5. generatora

 

 

 

 

 

3.6. svjetla

 

 

 

 

 

3.7. akumulatora

 

 

 

 

 

3.8. alarmnih uređaja

 

 

 

 

 

Osigurajte izoliranost struj­nog kruga, blokirajte i osigurajte natpisom, te zapišite u dnevnik rada

 

 

 

 

 

Neki brodovi posjeduju stalno ukrcanog časnika elektrostruke koji je zadužen za održavanje distribucije el.energije i održavanje dotičnog postrojenja. Čak i u takvim situacijama važno je sljediti navedene zadatke.
Svaki časnik stroja potpuno je odgovoran za sve radnje poduzete tijekom straže, pa je zato od velike važnosti jasno razumjevanje elektro distribucijonog sistema.
S obzirom da je u elektro distribuciji nemoguće postići idealne uvjete rada poželjno je vježbenika upznati sa svim sigurnosnim predrad­njama.

14. KORMILARSKI UREĐAJ

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

1. Pripravite i testirajte kormilarski uređaj za plovidbu

 

 

 

 

 

2. Izvršite stalnu rutinsku kontrolu i testirajte sistem tijekom vožnje

 

 

 

 

 

3. Izvršite prebacivanje na pričuvni sustav

 

 

 

 

 

4. Skicirajte sistem sa svim glavnim komponentama

 

 

 

 

 

5. Kontrolirajte nivo hidrauličkog ulja i ispustite zrak ako je to nužno

 

 

 

 

 

Kormilarski uređaj od vitalnog je značenja za sigurni rad broda. On mora biti propisno održavan, tako da se omogući potpuno i sigurno kormilarenje tijekom plovljenja. Upravljački sustav između komad­nog mosta i kormila obično je hidraulički, ali može biti i električni. Prije početka vožnje kormilarski uređaj mora biti testiran. Testiranje i normalno održavanje obavlja se u luci. Kod hidrauličkih uređaja pregledava se propuštanje medija, prisutnost zraka u sustavu, propisana količina protoka medija i količina rezervnog medija.
Priprema kormilarskog sustava mora biti usklađena s časnicima na mostu, potrebno je kontrolirati sinkronizaciju okretanja ruda kormila od krajnje lijeve do krajnje desne točke praćenjem rude i kola kormila.

15. STLAČENI ZRAK

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

1. Pripremite kompresore za rad

 

 

 

 

 

2. Uputite kompresore i dopunite spremnike zraka

 

 

 

 

 

3. Zaustavite kompresore

 

 

 

 

 

4. Prepoznajte prekotlačne ventile, eksplozivni disk, ispuste i osigurače na kompresoru, cjevovode i spremnik

 

 

 

 

 

5. Nabrojite armaturu spremnika zraka

 

 

 

 

 

6. Prekopčajte glavni i pričuvni kompresor kad je na automatskom startu i kontuiniranom radu

 

 

 

 

 

7. Osigurajte da automatski ispusti rade korektno

 

 

 

 

 

8. Provjerite kvalitetno održavanje instrumenta zraka

 

 

 

 

 

9. Provjerite i dovedite u pravilni režim:

 

 

 

 

 

9.1. prečistače zraka

 

 

 

 

 

9.2. filtere

 

 

 

 

 

9.3. isušivače

 

 

 

 

 

10. Održavajte sustav stlačenog zraka

 

 

 

 

 

U prošlosti su mnoge nesreće bile vezane za neadekvatan sustav komprimiranog zraka. Odgovarajući dotok komprimiranog zraka važan je za rad brod. Štoviše, pneumatska kontrola, ukoliko je ugrađena, ovisi o stlačenom zraku visoke kvalitete. Stoga je potrebno vježbenika stroja upoznati s upravljanjem ovog sustava.
Razgovarajte s nadležnim časnicima stroja na način da možete odgovoriti na sljedeća pitanja:
– kakav je smisao prevencije prekotlaka u spremnicima zraka i cjevovoda
– kakav bi bio mogući učinak požara u strojarnici na pritisak komprimiranog zraka u spremnicima
– zašto je važno odstraniti vlagu (vodu) iz komprimiranog zraka
– kako se stvara vlaga u zraku

16. RASHLADNI UREĐAJ

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

1. Uključite brodski rashladni uređaj

 

 

 

 

 

2. Provjerite je li procedura paljenja i gašenja izvršena ispravno

 

 

 

 

 

3. Nadgledajte i bilježite normalne radne temperature

 

 

 

 

 

4. Objasnite učinak promjenjive temperature rashladne vode

 

 

 

 

 

5. Izvršite proceduru punjenja rashladnika

 

 

 

 

 

6. Napravite rasol

 

 

 

 

 

7. Provjerite gustoću rasola

 

 

 

 

 

8. Provjerite ispravnost rada kondiciranog zraka

 

 

 

 

 

9. Provjerite uređaj za kontrolu vlažnosti

 

 

 

 

 

Rashladni uređaji konstruirani su tako da bi trebali raditi bez gotovo ikakve greške.
Razgovarajte s nadležnim časnicima stroja na način da možete odgovoriti na sljedeća pitanja:
– ukoliko dođe do propuštanja rashladnog medija, na koji način bi se mjesto propuštanja moglo locirati i rješiti
– je li potrebito porastom temperature mora povećati količinu rashladnog medija u sustavu
– ukoliko zrak uđe u sustav, kakvi će biti efekti u radu
– kako eliminirati zrak iz sustava
– ukoliko je ugrađen sustav za automatski rad, kako znate da pravilno radi

17. POMOĆNO POSTROJENJE

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

1. Upravljajte uređajem za proizvodnju vode

 

 

 

 

 

2. Upravljajte evaporatorom

 

 

 

 

 

3. Upravljajte destilatorom

 

 

 

 

 

4. Izvršite test održavanja pitkosti i čistoće vode

 

 

 

 

 

5. Kontrolirajte tlačni spremnik na sigurnost

 

 

 

 

 

6. Kontrolirajte rad (i podesite, ako je potrebno):

 

 

 

 

 

6.1. kanalizacioninog sustava

 

 

 

 

 

6.2. inceleratora (spaljivača)

 

 

 

 

 

Pitka voda iz mora proizvodi se:
– za potrebe postrojenja
– za vodu za piće
Mnoga postrojenja za proizvodnju vode rade na temperaturama pri kojima ne dolazi do ubijanja bakterija. U tim slučajevima, ako se voda koristi kao pitka, potrebno je sterilizirati prije upotrebe.
Voda koja se koristi za piće mora biti minimalne slanosti(idealno nula), te se mora kemijski tretirati da se osigura sterilnost.
Razgovarajte s nadležnim časnicima stroja na način da možete odgovoriti na sljedeća pitanja:
– iz kojih prostora se more ne smije koristiti za proizvodnju pitke vode
– kako utječu različiti tlak i temperatura na kvalitetu destilata i izlaza iz evaporatora.

18. PALUBNI STROJEVI I OPREMA ZA PREŽIVLJAVANJE

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

1. Izvršite rutinsko održavanje:

 

 

 

 

 

1.1. sidrenih vitla

 

 

 

 

 

1.2. vitla za teret

 

 

 

 

 

1.3. soha tereta

 

 

 

 

 

1.4. pritezna vitla

 

 

 

 

 

1.5. vitla

 

 

 

 

 

1.6. plovila za spašavanje i lansirnog uređaja

 

 

 

 

 

1.7. pokrova grotla

 

 

 

 

 

Briga i održavanje palubnih strojeva obično je povjerena posadi broda. Stoga je važno razumjeti funkciju i upravljanje pojedinog stroja. Za uređaje za spašavanje odgovorna je posada palube.

19. DODATNO ODRŽAVANJE

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

Prema režimu servisiranja izvršite:

 

 

 

 

 

1. kontrolu i testiranje uređaja, te odredite kvar i istrošenost (izitoperenost)

 

 

 

 

 

2. popravite ili obnovite elemente po potrebi

 

 

 

 

 

3. sastavite uređaj i testi­rajte

 

 

 

 

 

Stariji časnik odlučuje kada će neki uređaj biti otvoren za pregled, te svaki dio treba postupno nadzirati. Svaki korak održavanja treba biti maksimalno osiguran po čovjeka i uređaje.

20. REZERVNI UREĐAJI I DJELOVI

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

1. Provjerite poziciju, ukrućenost, količinu i stanje svih rezervnih djelova i uređaja

 

 

 

 

 

2. Kontrolirajte popis u odnosu na stvarno stanje rezervnih djelova

 

 

 

 

 

Važno je da brod posjeduje odgovarajuču količinu rezervnih dijelova. Pozicija i količina svakog dijela treba biti poznata posadi stroja, stoga je Vaš zadatak proučiti gdje se isti nalaze.
Treba postojati službeni zapis svih komponenata i sustav brze nabave novog kad se rezervni dio upotrebi. Na brodu se ne smiju upotrebljavati rabjeni djelovi, gdje se moraju nalaziti samo novi elementi. Ukoliko je potrebito sačuvati korišteni dio, on treba biti smješten na posebnoj lokaciji i vidno obilježen kao »korisni dio«.

21. OBAVLJANJE STRAŽARSKE DUŽNOSTI

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

Obavljajte dužnosti jed­nog časnika stroja:

 

 

 

 

 

1. straža u navigaciji

 

 

 

 

 

2. straža u luci

 

 

 

 

 

Detaljniji opis navedenih straža se nalazi u posebnoj cjelini.

22. UOBIČAJNI POSLOVI STRAŽE

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

1. Sljedite uobičajni postupak preuzimanja straže

 

 

 

 

 

2. Sljedite uobičajni postupak obnašanja straže

 

 

 

 

 

3. Preuzmite sve uobičajne poslove straže, te nadgledajte pravilan rad svih automatskih upravljača i pokazivača

 

 

 

 

 

4. Nadgledajte i bilježite stanja i režime strojeva i uređaja

 

 

 

 

 

5. Izvršite podešavanje u slučaju potrebe

 

 

 

 

 

6. Ispišite strojarski dnevnik i knjigu dojmova

 

 

 

 

 

7. Pripremite se za manevriranje

 

 

 

 

 

8. Zabilježite sve režime stroja u dnevnik tijekom manevriranja

 

 

 

 

 

9. Ophodite se otvoreno i jasno s časnikom palube zaduženim za stražu

 

 

 

 

 

10. Poduzmite ispravne poteze u toku vježbe za nuždu

 

 

 

 

 

Program uvježbavanja obuhvaća period straže na moru i u luci pod nadzorom iskusnog časnika stroja. Elementi vršenja zadaće pokrivaju sve potrebe rada, održavanja i procedurne straže časnika stroja.
Upute za vršenje straže nalaze se u rezolucijama 2 i 4 STCW konvencije iz 1978. za sva zaduženja časnika stroja u straži.
Važno je da nadležni časnik stroja da upustva koja će osigurati najveći standard sigurnosti i uspješnosti.
Važno je bilježiti svaki pokret i radnju na postrojenjima čitavo vrijeme, posebice kod manevriranja broda. U slučaju nesreće, sudara ili nasukavanja, dotična knjiga upisa (dnevnik), koji podrazumjeva uputstva i naredbe s mosta, može poslužiti kao dokaz.

23. OBAVLJANJE STRAŽE U PLOVIDBI

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

Potvrđujte proceduru stra­že na mostu:

 

 

 

 

 

1. za zadnjeg na straži u plovidbi

 

 

 

 

 

2. za stražu u manevriranju

 

 

 

 

 

Potrebno je da časnik palube i časnik stroja imaju saznanja o međusobnim procedurama, zadacima i odgovornostima.
Ti se zadaci moraju izvršavati pod zajedničkim naredbama zapovjednika broda i upravitelja stroja.

DODATNI ZADACI*

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*U ovu se tablicu upisuju vježbe odnosno zadaci koje je vježbenik stroja uradio za vrijeme svoje kadeture, a nisu predviđena navedenim sadržajem vježbi.
 

DODATNI ZADACI*

Z A D A C I

REDNI BROJ BRODA

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI ČASNIK

POTPIS GLAV. ČAS. STROJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*U ovu se tablicu upisuju vježbe odnosno zadaci koje je vježbenik stroja uradio za vrijeme svoje kadeture, a nisu predviđena navedenim sadržajem vježbi.

SIGURNOST ZA VRIJEME VRŠENJA VJEŽBI

Na početku sadržaja vježbi se već spominjala sigurnost. Tada je se ona »više« odnosila na upute za siguran rad i organizaciju istog. Ova vježba uključuje i preostale dijelove sigurnosti koji se odnose na opremu i upravljanje:

Oprema

– stanje opreme na brodu mora biti odgovarajuće sigurnosti i spremno za hitnu uporabu;
– vatrootporna odijela i zaštitna sredstva (kacige, čizme, rukavice, štitnici za uši i sl.) moraju biti održavani pravilno i upotrebljivi u bilo kojem trenutku
– osigurajte da priručni alat koji se istrošio ili nedostaje, zamijenjen je ili obnovljen, kao primjerice:
– ključevi s otvorenim čeljustima,
– labavi čekići,
– turpije bez rukohvata
– sjekači s izgorenim ili oštećenim sječivom.
– osigurajte da lako premostivi, portabl i motorni alat, s njihovim pogonom bude održavan u dobrom stanju, a posebnu pozornost obratite na:
– brusna kola, svrdla, glodala i ostali motorni alati,
– elektro spojevi, prekidači, izolacije, kabeli i sl.
– vodilice strojeva, izvlakači, zupčasta kola, brusna kola i sl.
– osigurajte redovito održavanje i testiranje dizala pri čemu posebno obratite pažnju na:
– lance, konope i žičane konope
– kuke, okate vijke, karike i sl.
– hidraulične i vijčane podizače,
– dizalice strojarnice;
– trebate znati da elektrosistemi i oprema zahtijevaju posebnu pozornost primjerice:
– ukoliko na komandnoj ploči instrumenti pokazuju »zemlju«, mora se odmah locirati i popraviti proboj,
– oprema se mora redovito pregledavati i testirati protiv proboja izolacije,
– prekidači i uputnici moraju djelovati sigurno i pravilno,
– oprema i krugovi moraju biti osigurani otpornicima (osiguračima), pravilno postavljenim i odgovarajuće vrijednosti,
– gumena podloga, mora biti pravilno postavljena oko komandne ploče i drugih pozicija gdje je moguća elektrohavarija.

Upravljanje

Prilikom obavljanja zadataka odnosno vježbi vježbenik stroja dužan je obrati pozornost da:
– ispust ulja (goriva) ili neželjena propuštanja ulja ili goriva budu akumulirana,
– propuštanje ulja (goriva) bude locirano i zaustavljeno što je prije moguće,
– se neželjeno kapanje ulja (goriva) sakuplja u posebne posude koje sečesto prazne kako bi se izbjeglo prelijevanje,
– je prostor kaljuže čist i slobodan od zagađivača /kontaminanata/
– pipci za »testiranje« i »ispuštanje« ili/i ventili na spremnicima goriva i ulja rade pravilno,
– svi cjevovodi za preljev i iskrcaj ulja ili goriva završavaju u preljevnom spremniku,
– se preljevni spremnik redovito pregledava, te po potrebi potroši u stroju ili istovari prema međunarodnim propisima protiv zagađenja,
– temperatura goriva u dnevnom i skladišnom spremniku bude u granicama dozvoljenim,
– boje i ostali zapaljivi materijali budu pravilno su uskladišteni u ohlađenim i dobro provjetrenim prostorima,
– su pričuvni spremnici (primjerice čelične boce) ili plinovi u pričuvi pod tlakom sigurno učvršćeni na sigurnim lokacijama specijalno pripravljenim za dotičnu namjenu, koje su hladne i dobro provjetrene,
– su prije početka navigacije, svi slobodni dijelovi pravilno učvršćeni protiv pomicanja,
– su svi »rezervni dijelovi« i ostali materijali pravilno pregledani, a sve što nedostaje ili nije u redu mora biti popravljeno ili nadoknađeno što je moguće prije,
– ukoliko je podignuta podnica ili slično, »rupa« osigurana i pod kontrolom,
– su ako se radovi vrše u prostorima gdje je moguć dotok visokog tlaka ili temperature, prolazi blokirani ili blindirani.
– je ako se radovi vrše u spremnicima ili drugim zatvorenim prostorima, ispitati atmosfera na količinu kisika (zrak se mora ispitati na eksplozivnost smjese)
– je adekvatna ventilacija postavljena u zatvorenim prostorima tokom radova
– su prije ulaska u bilo koji zatvoreni prostor, sve sigurnosne predradnje ispoštovane, čovjek u pričuvi postavljen i konopi za izvlačenje, te aparati za disanje koji su provjereni na ispravnost stoje u pripravi i sl.
– su ukoliko je potrebno dizalo, svi njegovi dijelovi dobro provjereni prije uporabe, s podizačima i sl., pravilno osigurani i postavljeni,
– je sistem koji upravlja ventilima ili drugim uređajima u slučaju nužde uvijek spreman za uporabu. Obično su to:
– ventili skladišnih i dnevnih tankova,
– napojni ventil goriva glavnog stroja,
– ventili kontrole pritiska goriva kotlova i zagrijača
– sigurnosni ventili kotlova,
– glavni stop ventili kotlova,
– crpka za iscrpljivanje kaljuže u nuždi,
– stabilna protupožarna oprema,
– vodonepropusna vrata;
– su stroj za nuždu i sistemi pravilno održavani i spremni za trenut­no korištenje. To podrazumijeva:
– napajanje električne energije u nuždi
– distribucijski sistem za navigaciju, radio, svjetlo i sl.
– protupožarnu crpku i sisteme za nuždu
– sisaljke kaljuže i sistemi za nuždu
– čamce za spašavanje, strojeve, crpke i sl.
– opremu za spašavanje
– kormilarski uređaj u pričuvi;

NEDOVRŠENI ZADACI **

REDNI BR. ZAD.

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENA

DATUM

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Pomoću ove tablice obrađuju se zadaci koje vježbenik stroja nije uradio za vrijeme svoje kadeture, a predviđena su navedenim sadržajem vježbi. Ti bi se zadaci trebali obrađivati na konzultacijama prije ispita.

NEDOVRŠENI ZADACI **

REDNI BR. ZAD.

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENA

DATUM

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Pomoću ove tablice obrađuju se zadaci koje vježbenik stroja nije uradio za vrijeme svoje kadeture, a predviđena su navedenim sadržajem vježbi. Ti bi se zadaci trebali obrađivati na konzultacijama prije ispita.

CJELOKUPNA ODGOVORNOST ČASNIKA STROJA U VRIJEME STRAŽE

Glavni časnik stroja odgovoran je, između ostalog za rad i održavanje čitavog postrojenja, električnih uređaja svih vrsta, kao i opreme.
On daje naredbe za:
– rad postrojenja i čitave elektroinstalacije;
– održavanje postrojenja i opreme, povremene i planirane prreglede
– siguran rad.
U dodatku, on će dati posebne naredbe ovisno o trenutnoj situaciji.
Te naredbe moraju biti dobro poznate i usvojene od časnika na straži.
Pod upravom glavnog časnika stroja, časnik na dužnosti odgovoran je za kontrolu rada i testiranja svih postrojenja i opreme pod njegovim zaduženjem. On je predstavnik glavnog časnika stroja te je njegova primarna odgovornost uspješnost rada i održavanje strojnog pogona i sigurnost broda.
On je odgovoran za strojarnicu, pored glavnog časnika stroja u strojarnici, dok ga glavni časnik stroja ne razriješi dužnosti.

STRAŽA STROJARA NA MORU

Preuzimanje straže

Časnik stroja na straži na smije predati dužnost zamjeniku (časniku koji ga smjenjuje) ukoliko uoči da ovaj nije sposoban uspješno preuzeti odgovornost, u tom slučaju dužan je obavijestititi o tome glavnog časnika stroja.
Časnik koji preuzme stražu, mora provjeriti stabilnost rada postrojenja.
Pod njegovim potpunim nadzorom mora biti propulzivni stroj te pomoćni strojevi i oprema.
On mora biti zadovoljan sposobnošću pomoćnog osoblja u izvršavanju dužnosti i mora im dati odgovarajuće upute kako bi osigurao pravilno provođenje straže.
On mora biti siguran da je svaki član straže dobro upoznat sa svojim dužnostima. Primjerice, svaki član straže treba:
– znati upotrijebiti interni komunikacijski sustav
– znati sve rute bijega iz strojarnice
– znati alarmni sustav i razliku među alarmima-posebno alarm CO2
– poznavati pozicije i uporabu sredstava za gašenje požara u strojarnici
– kloniti se operacijskih ili slučajnih zagađenja mora te poduzeti sve potrebne mjere opreza da do toga ne dođe, posebno dosezanje graničnih vrijednosti međunarodnih i domaćih zakona o zagađenju.
Na početku straže mora utvrditi operativne parametre i stanje čitavog postrojenja.
Časnik koji preuzima dužnost straže, ne smije preuzeti dužnost straže prije nego što provjeri stanje u dnevniku i usporedi s trenutnim stanjem.
On mora provjeriti:
– ustaljene naredbe i posebe upute glavnog časnika stroja u odnosu na brod i postrojenje,
– prirodu čitavog posla na postrojenju, osobno sudjelovanje i potencijalnu opasnost,
– nivo i gdje je primjenjivo, stanje vode ili otpada u kaljuži, balastnim spremnicima, slop spremnicima, pričuvnim spremnicima, spremnicima pitke vode, kanalizacijskim spremnicima i posebno pretakanje ili isisavanje istih,
– sanitarni sistem, način rada nadzorne i kontrolne konzole
– stanje automatskog rada kotlova, sigurnost kontrole plamena, granični nadzor kotla, kontrolu smjese, kontrolu napajanja goriva i ostale nadzorne opreme kotlova,
-moguće upozorenje stanja zbog lošeg vremena, leda, zagađenosti pitkih voda,
– posebni način rada uzrokovan greškom opreme ili stanja broda,
– raportirati mjere strojarnice prema dogovorenim dužnostima,
– valjanost protupožarnog pribora.
Časnik zadužen za stražu dužan je držati pod kontrolom propulzivni stroj i pomoćni sustav, stalno se propisno ne smijeni.
On mora često izvršiti obilazak postrojenja te kormilarskog stroja zbog pravovremenog uočavanja greške, podešavanja, održavanja ili drugih potreba
Periodična kontrola postrojenja treba potvrditi da:
– glavni i pomoćni strojevi, nadzorni sistem i komunikacijski sistem rade zadovoljavajuće,
– kormilo, stroj i sl.postrojenja rade zadovoljavajuće,
– se nivo vode u kotlu održava pravilno vrši izmjena topline,
– strojni ili kotlovski ispuh inducira dobru smjesu i da je čađa otpuhana
– je stanje kaljuže u odnosu na nivo vode i zagađenost zadovoljavajuće,
– razni cjevovodi da ne propuštaju, rade pravilno i da se pravilno održavaju (posebna pažnja je potrebna na visokotlačnim cijevima goriva).
Časnik stroja na straži mora direktno obavijestiti svakog člana straže o potencijalnim opasnostima koje mogu biti uzrokovane od strane postrojenja te ugroziti život ili brod.
On mora osigurati nadzor nad strojarnicom, podređenim osobljem u slučaju nedovoljnog broja osoblja. Straža ne smije napustiti prostor strojarnice bez nadzora, ukoliko se postrojenjem ručno upravlja.
On mora poduzeti odgovarajuće korake u slučaju otkazivanja opreme, požara, potapanja, puknuća, sudara, nasukivanja i sl.
Mora znati jesu li svi članovi straže upoznati s brojem, lokacijama i tipom protupožarne opreme, protuštetne opreme, te načinom njihove uporabe.
Treba biti na oprezu te se kloniti opasnosti u strojarnici koji mogu prouzročiti ranjavanja, te mora znati primijeniti prvu pomoć.
Kad je postrojenje u manevru mora biti čitavo vrijeme spreman upravljati propulzivnim postrojenjem prema potrebi promjene smjera i brzine.
Kad je postrojenje periodično bez posade odgovarajući časnik na dužnosti mora biti spreman na poziv za pripremu stroja.
Sve naredbe sa zapovjednog mosta moraju se izvršiti u najkraćem roku. Promjene smjera i brzine glavnog stroja moraju se bilježiti, osim ako ih administracija za pojedine brodove reducira zbog njihove veličine ili namjene broda.
Kod ručnog upravljanja, propulzivni stroj mora biti stalno spreman za manevriranje.
Časnik stroja zadužen za stražu ne smije ništa raditi što bi ga ometalo pri stalnoj kontroli (nadzoru) propulzivnog stroja i pripadajuće opreme.

OBAVIJEST ZAPOVJEDNOM MOSTU

Promjena brzine, rezultirana lošim radom propulzivnog stroja ili gubitak mogućnosti kormilarenja, mogu ugroziti sigurnost broda i života na moru.
Stoga most mora odmah biti obaviješten, u slučaju požara akcijama koje mogu uzrokovati pad brzine broda, trenutno otkazivanje mogućnosti kormilarenja, zaustavljanje broda, gubitak elektrićne energije i sl. Te obavijesti, ukoliko ih je moguće predvidjeti, moraju biti dojavljene mostu prije nego promjene nastanu, kako bi se dobilo na vremenu, koliko je moguće, radi poduzimanja potrebne akcije glede izbjegavanja potencijalne pomorske nesreće.

NAVIGACIJA U PRENAPUĆENIM VODAMA
(TJESNACIMA)

Časnik stroja na dužnosti mora osigurati da svi strojevi i uređaji potrebni za manevriranje broda mogu odmah biti prebačeni na rućni rad kad dobije upozorenje da se brod nalazi u prenapučenim vodama. On također treba osigurati odgovarajuću snagu na kormilarskom uređaju potrebnu za manevriranje.
Prijelaz na rad u nuždi, te ostala pomoćna oprema moraju biti spremni zatrenutačni rad.

NAVIGACIJA PRI SMANJENOJ VIDLJIVOSTI

Časnik stroja na dužnosti mora osigurati dovoljnu količinu zraka ili pare za zvučne signale u magli. Mora biti spreman odgovoriti svakoj naredbi s mosta i pripremiti stroj i pomoćno postrojenje za manevriranje.

POZVATI GLAVNOG ČASNIKA STROJA

Časnik stroja na dužnosti mora javiti upravitelju stroja bez kašnjenje o sljedećim slučajevima:
– kad oštećenje stroja ili loš vod može ugroziti sigurnost plovidbe,
– kad loš rad po njegovu mišljenju može prouzročiti štetu na propulzivnom stroju, pomoćnim strojevima, nadzornoj konzoli i sistemu upravljanja,
– u nuždi ili u situaciji kad je u nedoumici kakvu odluku ili korake mora poduzeti,
– ne smije propustiti potrebu dojavljivanja glavnog časnika stroja u gore navedenim situacijama, te po potrebi hitne intervencije za sigurnost broda, postrojenja, njegove posade, gdje to okolnosti zahtijevaju.

ODRŽAVANJE, POPRAVCI, PREVENCIJE

Rutinirano održavanje podrazumijeva predviđanje i sprječavanje slučajnih kvarova glede veće sigurnosti i manje štete tijekom rada postrojenja. Djelomični popravci električnih, mehaničkih, hidrauličnih, pneumatskih ili odgovarajućih elektronskih sklopova opreme u tijeku rada postrojenja moraju biti znani časniku stroja na straži i upravitelju stroja. Svi ti popravci moraju biti upisani.
Časnik na dužnosti mora surađivati s časnikom određenim za održavanje ili popravak. To podrazumijeva:
– izoliranje i premoštavanje postrojenja na kojem se radnja vrši,
– osiguranje preostalog postrojenja dok popravak traje,
– upisivanje u strojarski dnevnik i/ili u posebnu dokumentaciju, postrojenja na kojem se radi i koliko je ljudi u radu, mjere sigurnosti i od koga su poduzete, koliko časnika radi i tko će preuzima postrojenje radi praćenja,
– testiranje i ponovno stavljanje u pogon, kad je potrebno – popravljanje postrojenja.

DNEVNIK STROJA

Prije odlaska s dužnosti, strojar zadužen za stražu mora provjeriti sve podatke i zapažanja o postrojenju tijekom straže, te jesu li na odgovarajući način zapisani:

Straža strojara na nezaštićenom sidrištu

Kad je brod na sidrenju na otvorenom moru ili mogućem pomorskom putu, strojar zadužen za stražu mora osigurati:
– učinkovito djelovanje straže,
– periodični pregled svih postrojenja u radu i pričuvi,
– pripravnost glavnih i pomočnih strojeva prema naredbama sa zapovjednog mosta,
– mjere za zaštitu od eventualnog zagađenja,
– funkcionalnost svih dojavnih uređaja i sistema.

Straža strojara u luci

Preuzimanje straže

Časnik zadužen za stražu ne smije predati stražu ako uoči da onaj časnik koji ga smjenjuje nije u stanju ili nesposoban preuzeti odgovornost, te o tome mora obavjestiti glavnog časnika stroja.
Časnik stroja na dužnosti mora biti siguran da su njegovi pomoćnici sposobni učinkovito vršiti svoje poslove.
Prije preuzimanja straže najprije se mora informirati kod časnika na straži o:
– dnevnim te posebnim naredbama koje se odnose na rad stroja, održavanje i popravke postrojenja, upravljačkog mehanizma i kontrolne opreme,
– prirodi posla koji se obavlja, broju osoba koje rade na njemu, te mogućim opasnostima
– stanju vode u kaljužama, balastnim spremnicima, slop-spremnicima, spremnicima kanalizacije, spremnicima pričuve goriva, i posebno za potrebe pretakanja izvjesnih spremnika,
– bilo kojem posebnom postupku u svezi kanalizacijskog pretakanja,
– stanju protupožarnih aparata i uređaja,
– nazočnost stručnjaka za popravke (servis) uključene u radove, njihov položaj i funkciju opravka te potrebnoj posadi,
– bilo kojoj zakonskoj odredbi ponašanja u luci, a u svezi požara, spremnosti broda, posebice u slučaju lošeg vremena,
– linijama komuniciranja između broda i osoblja s kopna, uzimajući u obzir i lučke vlasti u slučaju potrebne pomoći,
– ostalim okolnostima važnim za sigurnost broda i posade, tereta i zagađenja,
– proceduri upisivanja i obavješćivanja u slučaju zagađivanja izazvanih strojarskim aktivnostima

Časnik koji preuzima smjenu prije preuzimanja treba

– u potpunosti biti zadovoljan zatečenim stanjem i naredbama za rad, održavanjem i popravcima,
– biti upoznat sa stanjem snage, topline i svjetla te njihove distribucije,
– znati količine goriva, maziva i vode,
– biti upoznat sa sistemom balasta i kontrolom,
– preispitati sposobnost pripadajuće posade stroja i njihovu nazočnost,
– paziti na uporabu pomoćnih uređaja za putnike ili posadu u svezi napoja vode i ispušnog sistema,
– paziti na sve zakonske odredbe tražene od lučkih vlasti u svezi pravilnog rada sustava za sprječavanje zagađenja,
– paziti na sve zakonske odredbe u svezi sigurnosti i protupožarne sigurnosti a u odnosu na komuniciranje s vanjskim protupožarnim ekipama,
– biti upoznat s detektorima i alarmima, (dojavnim) sistemima i adekvatnim reakcijama za aktiviranje tih sistema,
– upoznati se sa svim dojavnim sistemima, protupožarnim aparatima, načinima gašenja, tipovima prijenosnih aparata za gašenje i njihovom efikasnom uporabom,
– upoznati položaje i upotrebu opreme sigurnosti za život u slučaju opasnosti od trovanja,
-biti siguran da je materijal za hitnu pomoć spreman za uporabu, posebice onaj za opekotine i lomove,
– paziti na sve komunikacijske uređaje s brodom i kopnom,
– biti spreman pripremiti postrojenje što je moguće prije za pričuvu ili hitan slučaj.

Održavanje straže

Časnik u straži treba obratiti posebnu pozornost na:
– ispunjavanje svih zadataka, naredbi, posebnih radnih operacija i regulativa vezanih za opasne uvjete i predviđanja na cijelom području za koje je zadužen,
– instrumente, kontrolne sisteme i nadgledne mehanizme postrojenja u radu,
– tehniku, metode i proceduru potrebnu za prevenciju opasnosti zagađenja reguliranih od lokalnih vlasti,
– stanje kaljuže.
Časnik u straži treba:
– u slučaju opasnosti uključiti zvučni signal kad je to po njegovom mišljenju potrebno, te poduzeti sve mjere za izbjegavanje štete na brodu, teretu i posadi broda,
– paziti na potrebe časnika zaduženog za ukrcaj ili iskrcaj tereta i dodatnih potreba balasta i stabiliteta broda,
– često obilaziti postrojenje radi uzbjegavanja lošeg rada ili pogreške te povremeno poduzimati potrebne mjere zaštite i sigurnosti broda, tereta, ljudi i luke,
– prema svojim odgovornostima osigurati potrebnu preventivu za sprečavanje nesreća ili kvarova na različitim električnim, hidrauličkim, pneumatskim i mehaničkim sistemima broda,
– osigurati da su na zadovoljavajući način zapisane sve eventualne izmjene podešavanja, rada ili popravaka.

TRAINING PROGRAMME AND ON BOARD TRAINING RECORD BOOK FOR ENGINE ROOM CADETS

INSTRUCTIONS TO ENGINE ROOM CADETS

This is your book of rules how to make your working log book. So the authors of this book of rules from now on will address you in imperative because you must do a great number of exercises meeting high standards, with help of your supervising officer during your one year stay onboard the ship to get knowledge and skills which are going to be checked on state exam. We wish you a good sea and much of a success.
Before going onboard ship provide a overall, cotton one if possible (white or blue for a better temperature resistance), and protecting shoes with antislip soles. Buy some harder note-books without lines or with small squares of an A-4 format and indorse them compulsory at authorized Harbour Master’s office because they are yours working log book.
Yours exercises and tasks are consist of parts which represent a practical fase of exercising, but before that you must be informed with basic information of your personal safety, write down yours personal particulars, particulars about duty on board ship and get familiar with ship. After that you will get instructions for practical fase of exercising.

SAFETY ON BOARD

After arrival on board, you will get a cabin where you will leave your luggage, and then with escort of an authorised officer you will be informed about your duties in case of a fire onboard,in case of abandon of a ship and some basics about protection at work.
We suggest to write down your duties in working log book and learn them by heart with alarm signals as well. Pass the way from the engine room to your cabin several times, way from boat deck where is your place in case of abandon the ship and place in case of fire as well. Be familiar with all entrances, and all exits from engineroom. Doing any job on board ship maximum safety must be taken into account. When you are on board, particularly in the engine room you must always think about safety and pollution prevention.
So it is very important to use and learn book of the rules for the safety at work.
You must read ILO publications Safety on board, at sea and in the port.
Educational programme describes what are the rules concerning safe practice.
Safety on board depends of entire crew of the ship which cooperate in work, but you at this stage do not have authority either influence on the others.
In most cases, you are supposed to be independent although you are under control. In such situations you should know what to do.
There will be some situations in which you will not be able to solve task alone, in such situations you have to inform authorised officer.
Concerning your personal safety stick with below specified instructions and organisation:

INSTRUCTIONS

– Describe procedure and structure of organisation of an emergency situation in case of ship’s damage or fire on board.
– act according to the procedure in case of an emergency situation;
– describe different dangerous situations related to:
– ship at sea
– ship at anchorage or alongside
– ship laying up or under the repair
– necessity of evaluation efficiency of the organisation in case of an emergency:
– describe how to practice use of the equipment during an exercise (for example; emergency steering, emergency fire pump, hydrants, fire pump), use of extinguishers and breathing apparatus, starting the engine in the lifeboat, etc.
– make sure that all emergency equipment are well maintained and ready for emergency use.

PERSONAL PARTICULARS


NAME AND SURNAME ______________________________
ADRESS ___________________________________________
DATE AND PLACE OF BIRTH _________________________
NUMBER OF SEAMAN’S BOOK _______________________
MARITIME FACULTY ________________________________
ADDRESS OF SHIPPING COMPANY ___________________
COUNTRY _________________________________________
MINISTERY ________________________________________

PARTICULARS OF SERVICE ON BOARD

SERIAL NUMBER OF SHIP

NAME OF SHIP AND PORT OF REGISTRY

DURATION OF SERVICE

MASTER'S
SIGNATURE

DATE

TIME

 

EMBARK

DISEMBARK

M.

D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SHIP’S PARTICULARS
SERIAL NUMBER OF THE SHIP:_______________
NAME OF THE SHIP:_____________ CALL SIGN:___________

GENERAL PARTICULARS:

Port of registry:

 

Gross tonnage:

 

Net tonnage:

 

Length of the ship:

 

Breadth of the ship(m):

 

Height of the ship(m):

 

Deadweight capacity:

 

Light displacement:

 

Summer draft (m):

 

Commercial speed (knots):

 

Shaft horsepower (kW):

 

Propellers:

 

Revolutions of the propeller (RPM):

 

Bunker capacity:

 

Daily consumption:

 

Fuel type:

 

ENGINE:

 

Engine type:

 

number of cylinders:

 

cylinder bore (mm):

 

piston stroke(mm):

 

revolution number (rpm):

 

Reductor type:

 

Turbocharger:

 

Kind of exhaust gasses use:

 

Specific fuel consumption (kg/kW/h)

 

LIFESAVING APPLIANCES

 

number/capacity

Boats

 

Rafts

 

Lifebuoys

 

Fire pumps

 

Logbook contains four pages mentioned above

INSTRUCTIONS FOR PRACTICAL EXERCISING

Those notes are supposed to help apprentice upon embark and start with activities.
It very important to point out that engine room is very dangerous place, but well educated engineer should not have problems.
Engineroom is steel constructed structure with apparatus and installations placed to different levels and positions. Parts of engine room are: boiler room, steering gear room, cargo pumps room, stern tube (tunnel), cooling plants, generator’s station, separators and etc. Platforms and stairs connect different levels, vertically and horizontally, allowing approach to different installations and their control positions and to instruments for the local control as well. Piping system is placed all over the space conducting the fluids under high pressure and temperature. In some cases the fluid is explosive. Engineroom in working condition is hot, wet, noisy and smoky, exposed to vibrations, rolling of the ship and etc. Before entering engine room space listen very carefully and accept the instructions. Wear on appropriate clothing and shoes, and take protection for (head, ears and hands, etc.). Always inform officer on duty where are you and what are you going to do. Being capable and responsible. means to reduce or completely avoid any kind of accident or pollution. For improving your safety at work you can get much of a help from part Safety during exercising. That part is placed on the end of the manual and is written in didactical way, and with the part Safety onboard presents entire safety, every item presents occurrence which must be taken into account. So the text must be read very carefully and commented with officer before doing any task.
INSTRUCTIONS FOR PRACTICAL PHASE OF EXERCISING are given trough tables and directions for every field of interest with intention to achieve knowledge and fitness.
At the end of the book of rules, there is a part which shows responsibilities of the officer in charge, which will be your duties after you accept knowledge and skills and pass a state exam. This part is presented for easier understanding of the procedure for engine watch and hierarchy in engine room.

1. WORK WITH PUMPS AND PIPINGS

TASKS

SERIAL NUMBER OF THE SHIP

TASK DONE

REMARKS

DATE

DUTY OFFICER

CHIEF ENG. SIGNATURE

Examine pipings, draw into piping systems as follows:

 

 

 

 

 

1. Bilge

 

 

 

 

 

2. Ballast

 

 

 

 

 

3. Fire main

 

 

 

 

 

4. Potable water

 

 

 

 

 

5. Steam

 

 

 

 

 

6, Feed water

 

 

 

 

 

7. Auxiliary steam system

 

 

 

 

 

8. Bunker

 

 

 

 

 

9. Fuel piping-from settling tank to injectors

 

 

 

 

 

10. Sewage

 

 

 

 

 

11. Compressed air

 

 

 

 

 

12. Hydraulic drive

 

 

 

 

 

Use appropriate symbols on the drawings for:
– valves (mark their use)
– safety valves
– drain cocks
– air valves
– filter units cleaning times
– emergency remote control
– fuel overflow
– emergency bilge pump
– sounds and air pipes
– pump type
– electromotor type
– type of the electromotor starter

 

 

 

 

 

Note: Apprentice must not enter in closed spaces without permission of duty officer

It is very important that engineer officer knows position of all pipings onboard, especially in engine room. Also very important to know is kind, pressure and temperature of fluid passing through pipings.
Piping must be correctly marked with colour, direction of flow, pressure, temperature and possible hazards of the fluid passing through. Marks must be clearly visible, with instructions about colour meaning, showed on the visible place.
Dismantling of any pipe must not be started before all safety precautions are taken. It It is necessary to write down in log book when some part of the piping is insulated.
After assembling of the piping, before opening of the fluid it is necessary to check for any potential leak, especially for the steam pipings where exists a risk of »water hammer« which can cause a big damage. During familiarization with pipings it is very important to get acquainted with construction of the piping especially with parts for compensation of linear dilatation. Engineer must be familiar with position and function of all valves and other elements of the piping systems such as (filters, excess pressure valves etc.)
Of great importance is maintenance of equipment for remote control of the valves.
Fuel pipings must be known very well to avoid pollution of the space and environment.
During bilge pumpings a great precaution must be taken to avoid sea pollution, because of that in case of an emergency other pumps can also be used for bilge pumping.
When you are getting familiar with pipings remember position and function of the all control valves. If you are using oily water separator that must also written in log book.

2. ENGINE ROOM TANKS AND ADJACENT COFFERDAMS

TASKS

SERIAL NUMBER OF THE SHIP

TASK DONE

REMARKS

DATE

DUTY OFFICER

CHIEF ENG. SIGNATURE

1. Name all tanks and cofferdams in the engineroom

 

 

 

 

 

2. Describe level indicators, their use

 

 

 

 

 

3. Describe filling and overflowing of the tanks

 

 

 

 

 

4. Mark position of all quick closing valves

 

 

 

 

 

5. Mark position of all remote closing devices

 

 

 

 

 

6. Describe potential risks when entering closed spaces

 

 

 

 

 

Consider position and function of all tanks and cofferdams in the engineroom.
Cofferdams are safety spaces which separate tanks, so that any leakage can be easily located and repaired. It is necessary to control the cofferdams by measuring the level, or visually.
You must remember that before entering any tank or cofferdam, you must get permission from chief engineer. Instructions with drawings, written under 1. are necessary to locate positions of measuring points and installations for loading and discharging to prevent pollution and overflow.

3. FIREFIGHTING AND EMERGENCY EQUIPMENT

TASKS

SERIAL NUMBER OF THE SHIP

TASK DONE

REMARKS

DATE

DUTY OFFICER

CHIEF ENG. SIGNATURE

1. Locate all safety and emergency equipment onboard

 

 

 

 

 

2. Make list of all locations from 3.1

 

 

 

 

 

3. Make special list for engineroom (with watertight doors and exit directions)

 

 

 

 

 

4. Start emergency fire pump, control parameters, then stop the system and keep it stand-by

 

 

 

 

 

5. Describe work of fixed fire extinguishing installation

 

 

 

 

 

6. Control vessels under pre­ssure and their safety valves

 

 

 

 

 

7. Make the survey of the pi­pings for the protection of the cold water

 

 

 

 

 

8. Examine safety equipment before use

 

 

 

 

 

9. Recognize alarm for inert gas releasing

 

 

 

 

 

10. Make drawings of emergency electrical system, using standard symbols

 

 

 

 

 

11. Start emergency generator

 

 

 

 

 

12. Control automatic start of emergency generator

 

 

 

 

 

13. Check and test propulsion of the lifeboat

 

 

 

 

 

14. Describe work features from 3.13

 

 

 

 

 

15. Take position for ship abandon drill

 

 

 

 

 

16. Take position for fire fighting drill

 

 

 

 

 

It is very important that every crew member knows position and function of the all safety and emergency equipment. The aim of those tasks is to show apprentice engineer the importance of the safety and emergency equipment, so you must be familiar with their use.
The engineroom has special meaning for the engineers, because the engineroom is space onboard where they have their duties and they are responsible for the use and maintenance of the equipment. It is important to learn how to use emergency and firefighting equipment. Speed of response and preparedness of the crew for emergency situation is also of great importance. Every crew member included in response group must completely understand his duty and function. Main situations for which they must be drilled are firefighting and ship abandon situations.
Proposed tasks help you during exercising, with intention to decrease possibility of accident occurrence.

4. BILGE AND BALLAST TRANSFER

TASKS

SERIAL NUMBER OF THE SHIP

TASK DONE

REMARKS

DATE

DUTY OFFICER

CHIEF ENG. SIGNATURE

1. Pump out all bilge considering safety measures

 

 

 

 

 

2. Describe emergency procedure

 

 

 

 

 

3. Use by-pass system

 

 

 

 

 

4. Fill and empty all ballast tanks

 

 

 

 

 

5. Fill and empty bilge tanks

 

 

 

 

 

6. Use oily water separator and control outlet

 

 

 

 

 

Use drawings from first part, get acquainted with it and talk with engineers about:
What can happened if bilge suction valve stays open and air enters the system, is it possible that bilge pump is flooded and what stops entering of the water in the bilge space? what stops entering of the hard substances in the bilge system?, If the bilge is oily what to do with it? what are the ways of bilge disposal when the ship is in the port?
Be sure that you are completely familiar with bilge operations.

5. FUEL LOADING AND TRANSFER

TASKS

SERIAL NUMBER OF THE SHIP

TASK DONE

REMARKS

DATE

DUTY OFFICER

CHIEF ENG. SIGNATURE

Fuel loading

 

 

 

 

 

1. Load fuel in the tanks (considering safety measures)

 

 

 

 

 

2. Take fuel samples and pay attention to water and sludge in the fuel

 

 

 

 

 

3. Explain fuel test report

 

 

 

 

 

Fuel transfer

 

 

 

 

 

4. Make drawings of tanks and pipings

 

 

 

 

 

5. Transfer fuel oil from settling tank to day tank considering safety measures

 

 

 

 

 

6. Drain water and sludge from settling tank

 

 

 

 

 

7. Use settling tanks

 

 

 

 

 

8. Start and operate with fuel separators

 

 

 

 

 

9. Consider pollution prevention measures

 

 

 

 

 

10. Dismantle fuel separator, clean it and assemble it

 

 

 

 

 

Fuel transfer is great potential risk so everybody involved in the transfer must take care of:
– leakage on the connections, and tightness of all connections
– pipes (blind gaskets and closed valves)
– fuel transferring in different tanks with no overflow
Before fuel transferring you must:
– use drawings from the first task to complete operation successfully
– be sure which tanks should be loaded and which are their valves
– take all safety precautions against fire and pollution
– check safety communication between engineeroom (control position for fuel loading) and discharging position shore or barge.
Discuss with engineers about following procedures:
– How to calculate and measure fuel quantity
– reasons and ways for sample taking
– procedure for recording fuel quantity in the fuel book
– how liquids in the tanks influence ship’s stability
– in case of an overflow,what happens with fuel.
During the check of loaded fuel, generally you pay attention on water presence, using special paste which change colour in case of water presence and on the dirty substances which may cause combustion problems in the boiler and in the engine cylinders. Water can be drained from settling and day tank because they are refilled from fuel store tanks so water and dirty substances are separated in them by gravity.
If we have centrifugal separators then all the water and dirty substances will be separated passing through separator. When you receive fuel onboard you can only make a quick check of fuel density and temperature, but other tests such as viscosity and flash point
can not be done onboard.
Discuss with engineers next few questions: what is the function of day tanks?; what should be checked before putting one in service?; how to remove the water from the fuel?; what are the safety measures in the process?; how to measure quantity of the fuel in tanks?; what is important about overflowing inside the fuel system?
Talk with engineers about procedures and recordings of the fuel transfer.
Centrifugal separators are few thousands times more effective then gravity separation, so they can purify great quantity of fuel and oil.
Centrifugal separators can work as:
– purifier, removing water and hard substances
– clarifier, removing only hard substances
Talk with engineers, what they have in use, can they be changed and how.
Study the process and answer the following questions: when we use centrifugal separators?, critical component of the separator is gravity disk-why?; how we handle with the sludge?; what we record in fuel and oil book?

6. WORK WITH GENERATORS

TASKS

SHIP’S SERIAL NUMBER

TASK DONE

REMARKS

DATE

DUTY OFFICER

CHIEF ENG. SIGNATURE

1. Prepare generators for star­ting

 

 

 

 

 

2. Start generators, increase revolutions using procedure for parallel work, put generators under load

 

 

 

 

 

3. Share load in parallel work

 

 

 

 

 

4. Control the system in automatic work

 

 

 

 

 

5. Decrease load to one generator in parallel work

 

 

 

 

 

6. Stop the generators

 

 

 

 

 

Talk with duty engineers about preparing the generators for use. Important figures which you must have on mind are:
Engine propulsion (steam or diesel)
– procedure before start of the engine (such as oil check, fuel check, cooling water (diesel), steam flow(steam),
– starting the engine to nominal number of revolutions
– governor check
Direct current generator
– use of regulator for getting correct voltage
– closing of the main switch
– using of the regulator for the load control
– controlling of the load between generators.
Alternative current generator
– use of regulator for getting correct voltage
– Check the frequency
– synchronizing
– closing of the main switch
– controlling of the load between generators
Get acquainted with work on the main switchboard and ascertain the conditions for work.

7. MAINTENANCE OF DIESEL GENERATORS

TASKS

SHIP’S SERIAL NUMBER

TASK DONE

REMARKS

DATE

DUTY OFFICER

CHIEF ENG. SIGNATURE

1. Make drawings of water cooling system

 

 

 

 

 

2. Make drawings of lubrication oil system

 

 

 

 

 

3. Make routine control of the maintenance, inspect and adjust clearance where necessary of:

 

 

 

 

 

3.1 Injectors

 

 

 

 

 

3.2 Fuel pump

 

 

 

 

 

3.3 Governor

 

 

 

 

 

3.4 Pistons

 

 

 

 

 

3.5. Connecting-rod bearing

 

 

 

 

 

3.6 Main bearings

 

 

 

 

 

3.7. crankshaft

 

 

 

 

 

3.8. Cylinder head

 

 

 

 

 

3.9. Turbocharger

 

 

 

 

 

3.10. Anchor bolts

 

 

 

 

 

3.11 Main bolts

 

 

 

 

 

3.12 Inspect the isolation of the exhaust gas pipe and isolation of fuel high pressure piping

 

 

 

 

 


8. MAIN ENGINE INSTALLATION

TASKS

SHIP’S SERIAL NUMBER

TASK DONE

REMARKS

DATE

DUTY OFFICER

CHIEF ENG. SIGNATURE

1 Draw firing angle and fuel injection angle

 

 

 

 

 

2. Draw piston mechanism with main parts

 

 

 

 

 

3. Point out some basic parameters during work of main engine:

 

 

 

 

 

3.1. starting air pressure

 

 

 

 

 

3.2. spraying pressure of the fuel injectors

 

 

 

 

 

3.3. pressure in the oil system

 

 

 

 

 

3.4. oil pressure in the turbocharger

 

 

 

 

 

3.5. piston cooling

 

 

 

 

 

3.6. cylinder jacket cooling

 

 

 

 

 

3.7. air inlet

 

 

 

 

 

3.8. exhaust gas

 

 

 

 

 

3.9. Pressure of turbocharged air

 

 

 

 

 

3.10. maximum pressure of compressed air

 

 

 

 

 

3.11. maximum combustion temperature

 

 

 

 

 

3.12. mean effective pressure and indicative pressure

 

 

 

 

 

3.13. opening pressure of the exhaust valve

 

 

 

 

 

 

9. MAIN ENGINE

TASKS

SHIP’S SERIAL NUMBER

TASK DONE

REMARKS

DATE

DUTY OFFICER

CHIEF ENG. SIGNATURE

1 Prepare main and auxiliary engines on stand-by

 

 

 

 

 

2. Control the work:

 

 

 

 

 

 2.1. regulator

 

 

 

 

 

 2.2. monitor

 

 

 

 

 

 2.3. alarm

 

 

 

 

 

 2.4. crankshaft valves for the detection of the explosions

 

 

 

 

 

 2.5. check the device for the smoke detection in the area of crankshaft

 

 

 

 

 

3. Ensure that all tools and spare parts are on their place and security

 

 

 

 

 

4. Communicate to bridge in relation to discharge of cargo and preparation of auxiliary machinery

 

 

 

 

 

5. Reply on bridge instructions and command the main engine during manoeuvring

 

 

 

 

 

6. Adjust the engines and control for stabile work

 

 

 

 

 

7. Write down pressures, temperatures, and flow of liquids for normal work

 

 

 

 

 

8. Adjust and/or inform superiors of unusual events and write down the records

 

 

 

 

 

9. Shift local/manual command of the device on remote/automatic control and vice versa

 

 

 

 

 

10. Make the indication diagrams

 

 

 

 

 

11. Measure the indicated power – determine the average indicate pressure and compare it with other cylinders

 

 

 

 

 

12. Make the indication diagrams without fuel

 

 

 

 

 

13. Write down the report

 

 

 

 

 

14. Change from economic power to full power

 

 

 

 

 

15. Clean the both sides of the turbo charger in work

 

 

 

 

 

16. Check exhaust of the collector

 

 

 

 

 

17. Perform the routine control

 

 

 

 

 

17.1. cooling water of the engine

 

 

 

 

 

17.2. lubricating oil

 

 

 

 

 

17.3. fuel

 

 

 

 

 

 

10. MAIN ENGINE MAINTENANCE

TASKS

SHIP’S SERIAL NUMBER

TASK DONE

REMARKS

DATE

DUTY OFFICER

CHIEF ENG. SIGNATURE

1. Use turning gear, put warning symbols, take all safety measures

 

 

 

 

 

2. Inspect the crankcase and make report

 

 

 

 

 

3. Measure deflections of the crankshaft

 

 

 

 

 

4. Measure, control, inspect wear and clearance, dismantle and make check

 

 

 

 

 

4.1. fuel injector

 

 

 

 

 

4.2. starting valves

 

 

 

 

 

4.3. safety valves

 

 

 

 

 

4.4. exhaust valves

 

 

 

 

 

4.5. high pressure fuel pumps

 

 

 

 

 

5. control isolation of the high pressure fuel piping

 

 

 

 

 

6. Make renewal or repair of the following elements also adjust clearance where possible:

 

 

 

 

 

6.1. cylinder heads

 

 

 

 

 

6.2. turbocharger

 

 

 

 

 

6.3. main bearings

 

 

 

 

 

6.4. piston rod gasket

 

 

 

 

 

6.5. cross head ways

 

 

 

 

 

6.6. tie rods

 

 

 

 

 

6.7. anchor bolts and bedplate

 

 

 

 

 

7. Control air receiver, and exhaust collector and make report.

 

 

 

 

 

7.1. cleanliness, sludge

 

 

 

 

 

7.2. drain piping

 

 

 

 

 

7.3. laminated air valves

 

 

 

 

 

8. draw into type of exhaust system

 

 

 

 

 

9. control isolation and cover of the exhaust piping

 

 

 

 

 

Intention of those tasks is based on the technical knowledge of the process for controlling and maintenance diesel engines. For correct learning of the knowledge and skills it is necessary to be controlled and instructed by senior engineers.
Use of instruction manuals and engineer’s records such as maintenance lists delivered by shipyard and manufacturers is very important.

11. WORK WITH AUXILIARY BOILERS

TASKS

SHIP’S SERIAL NUMBER

TASK DONE

REMARKS

DATE

DUTY OFFICER

CHIEF ENG. SIGNATURE

Make dra