Odje-ljak

Sku-pina

Razred

Pod-

razred

Naziv

NACE Rev. 1.11)

Područje d

 

prerađivačka industrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpodručje da

 

proizvodnja hrane, pića i duhanskih proizvoda

 

 

15

 

 

 

Proizvodnja hrane i pića

 

 

 

15.1

 

 

Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda

 

 

 

 

15.11

 

Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa

15.11

 

 

 

 

15.11.0

Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa

 

 

 

 

15.12

 

Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi

15.12

 

 

 

 

15.12.0

Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi

 

 

 

 

15.13

 

Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

15.13

 

 

 

 

15.13.0

Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

 

 

 

15.2

 

 

Prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda

 

 

 

 

15.20

 

Prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda

15.20

 

 

 

 

15.20.0

Prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda

 

 

 

15.3

 

 

Prerada i konzerviranje voća i povrća

 

 

 

 

15.31

 

Prerada i konzerviranje krumpira

15.31

 

 

 

 

15.31.0

Prerada i konzerviranje krumpira

 

 

 

 

15.32

 

Proizvodnja sokova od voća i povrća

15.32

 

 

 

 

15.32.0

Proizvodnja sokova od voća i povrća

 

 

 

 

15.33

 

Prerada i konzerviranje voća i povrća, d. n.

15.33

 

 

 

 

15.33.1

Proizvodnja kiseloga kupusa

 

 

 

 

 

15.33.2

Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća, d. n.

 

 

 

15.4

 

 

Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti

 

 

 

 

15.41

 

Proizvodnja sirovih ulja i masti

15.41

 

 

 

 

15.41.0

Proizvodnja sirovih ulja i masti

 

 

 

 

15.42

 

Proizvodnja rafiniranih ulja i masti

15.42

 

 

 

 

15.42.0

Proizvodnja rafiniranih ulja i masti

 

 

 

 

15.43

 

Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masnoća

15.43

 

 

 

 

15.43.0

Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masnoća

 

 

 

15.5

 

 

Proizvodnja mliječnih proizvoda

 

 

 

 

15.51

 

Prerada mlijeka i proizvodnja sira

15.51

 

 

 

 

15.51.0

Prerada mlijeka i proizvodnja sira

 

 

 

 

15.52

 

Proizvodnja sladoleda

15.52

 

 

 

 

15.52.0

Proizvodnja sladoleda

 

 

 

15.6

 

 

Proizvodnja mlinarskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda

 

 

 

 

15.61

 

Proizvodnja mlinarskih proizvoda

15.61

 

 

 

 

15.61.0

Proizvodnja mlinarskih proizvoda

 

 

 

 

15.62

 

Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda

15.62

 

 

 

 

15.62.0

Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda

 

 

 

15.7

 

 

Proizvodnja hrane za životinje

 

 

 

 

15.71

 

Proizvodnja stočne hrane

15.71

 

 

 

 

15.71.0

Proizvodnja stočne hrane

 

 

 

 

15.72

 

Proizvodnja hrane za kućne ljubimce

15.72

 

 

 

 

15.72.0

Proizvodnja hrane za kućne ljubimce

 

 

 

15.8

 

 

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

 

 

 

 

15.81

 

Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača

15.81

 

 

 

 

15.81.0

Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača

 

 

 

 

15.82

 

Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnoga peciva i kolača

15.82

 

 

 

 

15.82.0

Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnoga peciva i kolača

 

 

 

 

15.83

 

Proizvodnja šećera

15.83

 

 

 

 

15.83.0

Proizvodnja šećera

 

 

 

 

15.84

 

Proizvodnja kakaa; proizvodnja čokolade i bombona

15.84

 

 

 

 

15.84.0

Proizvodnja kakaa; proizvodnja čokolade i bombona

 

 

 

 

15.85

 

Proizvodnja makarona, njoka i slične suhe tjestenine

15.85

 

 

 

 

15.85.0

Proizvodnja makarona, njoka i slične suhe tjestenine

 

 

 

 

15.86

 

Prerada čaja i kave

15.86

 

 

 

 

15.86.0

Prerada čaja i kave

 

 

 

 

15.87

 

Proizvodnja začina i dodataka jelima

15.87

 

 

 

 

15.87.0

Proizvodnja začina i dodataka jelima

 

 

 

 

15.88

 

Proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane

15.88

 

 

 

 

15.88.0

Proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane

 

 

 

 

15.89

 

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

15.89

 

 

 

 

15.89.0

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

 

 

 

15.9

 

 

Proizvodnja pića

 

 

 

 

15.91

 

Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića

15.91

 

 

 

 

15.91.0

Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića

 

 

 

 

15.92

 

Proizvodnja etilnoga alkohola iz fermentiranih materijala

15.92

 

 

 

 

15.92.0

Proizvodnja etilnoga alkohola iz fermentiranih materijala

 

 

 

 

15.93

 

Proizvodnja vina

15.93

 

 

 

 

15.93.0

Proizvodnja vina

 

 

 

 

15.94

 

Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina

15.94

 

 

 

 

15.94.0

Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina

 

 

 

 

15.95

 

Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

15.95

 

 

 

 

15.95.0

Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

 

 

 

 

15.96

 

Proizvodnja piva

15.96

 

 

 

 

15.96.0

Proizvodnja piva

 

 

 

 

15.97

 

Proizvodnja slada

15.97

 

 

 

 

15.97.0

Proizvodnja slada

 

 

 

 

15.98

 

Proizvodnja mineralne vode i osvježavajućih napitaka

15.98

 

 

 

 

15.98.1

Proizvodnja mineralne vode

 

 

 

 

 

15.98.2

Proizvodnja osvježavajućih napitaka

 

 

16

 

 

 

Proizvodnja duhanskih proizvoda

 

 

 

16.0

 

 

Proizvodnja duhanskih proizvoda

 

 

 

 

16.00

 

Proizvodnja duhanskih proizvoda

16.00

 

 

 

 

16.00.1

Proizvodnja fermentiranoga duhana

 

 

 

 

 

16.00.2

Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpodručje db

 

proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda

 

 

17

 

 

 

Proizvodnja tekstila

 

 

 

17.1

 

 

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

 

 

 

 

17.11

 

Priprema i predenje vlakana pamučnoga tipa

17.11

 

 

 

 

17.11.0

Priprema i predenje vlakana pamučnoga tipa

 

 

 

 

17.12

 

Priprema i predenje grebenanih vlakana vunenoga tipa

17.12

 

 

 

 

17.12.0

Priprema i predenje grebenanih vlakana vunenoga tipa

 

 

 

 

17.13

 

Priprema i predenje češljanih vlakana vunenoga tipa

17.13

 

 

 

 

17.13.0

Priprema i predenje češljanih vlakana vunenoga tipa

 

 

 

 

17.14

 

Priprema i predenje vlakana lanenoga tipa

17.14

 

 

 

 

17.14.0

Priprema i predenje vlakana lanenoga tipa

 

 

 

 

17.15

 

Priprema i predenje svile, uključujući otpadnu svilu, te predenje i teksturiranje sintetičnih i umjetnih filamenata

17.15

 

 

 

 

17.15.0

Priprema i predenje svile, uključujući otpadnu svilu, te predenje i teksturiranje sintetičnih i umjetnih filamenata

 

 

 

 

17.16

 

Proizvodnja konca za šivanje

17.16

 

 

 

 

17.16.0

Proizvodnja konca za šivanje

 

 

 

 

17.17

 

Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana

17.17

 

 

 

 

17.17.0

Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana

 

 

 

17.2

 

 

Proizvodnja tkanina

 

 

 

 

17.21

 

Proizvodnja tkanina od pređe pamučnoga tipa

17.21

 

 

 

 

17.21.0

Proizvodnja tkanina od pređe pamučnoga tipa

 

 

 

 

17.22

 

Proizvodnja tkanina od grebenane pređe vunenoga tipa

17.22

 

 

 

 

17.22.0

Proizvodnja tkanina od grebenane pređe vunenoga tipa

 

 

 

 

17.23

 

Proizvodnja tkanina od češljane pređe vunenoga tipa

17.23

 

 

 

 

17.23.0

Proizvodnja tkanina od češljane pređe vunenoga tipa

 

 

 

 

17.24

 

Proizvodnja tkanina od pređe svilenoga tipa

17.24

 

 

 

 

17.24.0

Proizvodnja tkanina od pređe svilenoga tipa

 

 

 

 

17.25

 

Proizvodnja tkanina od ostale pređe

17.25

 

 

 

 

17.25.0

Proizvodnja tkanina od ostale pređe

 

 

 

17.3

 

 

Dovršavanje tekstila

 

 

 

 

17.30

 

Dovršavanje tekstila

17.30

 

 

 

 

17.30.0

Dovršavanje tekstila

 

 

 

17.4

 

 

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

 

 

 

 

17.40

 

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

17.40

 

 

 

 

17.40.1

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za kućanstvo

 

 

 

 

 

17.40.2

Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

 

 

 

17.5

 

 

Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda

 

 

 

 

17.51

 

Proizvodnja sagova i prostirača za pod

17.51

 

 

 

 

17.51.0

Proizvodnja sagova i prostirača za pod

 

 

 

 

17.52

 

Proizvodnja užadi, konopaca, upletnoga konca i mreža

17.52

 

 

 

 

17.52.0

Proizvodnja užadi, konopaca, upletnoga konca i mreža

 

 

 

 

17.53

 

Proizvodnja netkanoga tekstila i proizvoda od netkanoga tekstila, osim odjeće

17.53

 

 

 

 

17.53.0

Proizvodnja netkanoga tekstila i proizvoda od netkanoga tekstila, osim odjeće

 

 

 

 

17.54

 

Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d. n.

17.54

 

 

 

 

17.54.1

Proizvodnja pozamanterije

 

 

 

 

 

17.54.2

Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda

 

 

 

17.6

 

 

Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina

 

 

 

 

17.60

 

Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina

17.60

 

 

 

 

17.60.0

Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina

 

 

 

17.7

 

 

Proizvodnja pletenih i kukičanih proizvoda

 

 

 

 

17.71

 

Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa

17.71

 

 

 

 

17.71.0

Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa

 

 

 

 

17.72

 

Proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda

17.72

 

 

 

 

17.72.0

Proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda

 

 

18

 

 

 

Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna

 

 

 

18.1

 

 

Proizvodnja kožne odjeće

 

 

 

 

18.10

 

Proizvodnja kožne odjeće

18.10

 

 

 

 

18.10.0

Proizvodnja kožne odjeće

 

 

 

18.2

 

 

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću

 

 

 

 

18.21

 

Proizvodnja radnih odijela

18.21

 

 

 

 

18.21.0

Proizvodnja radnih odijela

 

 

 

 

18.22

 

Proizvodnja ostale vanjske odjeće

18.22

 

 

 

 

18.22.1

Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim po mjeri

 

 

 

 

 

18.22.2

Proizvodnja ostale vanjske odjeće, po mjeri

 

 

 

 

18.23

 

Proizvodnja rublja

18.23

 

 

 

 

18.23.0

Proizvodnja rublja

 

 

 

 

18.24

 

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću, d. n.

18.24

 

 

 

 

18.24.1

Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu, te sportske odjeće

 

 

 

 

 

18.24.2

Proizvodnja pribora za odjeću, d. n.

 

 

 

18.3

 

 

Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna

 

 

 

 

18.30

 

Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna

18.30

 

 

 

 

18.30.0

Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpodručje dc

 

proizvodnja kože i proizvoda od kože

 

 

19

 

 

 

Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće

 

 

 

19.1

 

 

Štavljenje i obrada kože

 

 

 

 

19.10

 

Štavljenje i obrada kože

19.10

 

 

 

 

19.10.0

Štavljenje i obrada kože

 

 

 

19.2

 

 

Proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda

 

 

 

 

19.20

 

Proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda

19.20

 

 

 

 

19.20.0

Proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda

 

 

 

19.3

 

 

Proizvodnja obuće

 

 

 

 

19.30

 

Proizvodnja obuće

19.30

 

 

 

 

19.30.1

Serijska proizvodnja obuće

 

 

 

 

 

19.30.2

Proizvodnja obuće po narudžbi i u vrlo malim serijama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpodručje dd

 

prerada drva i proizvodi od drva

 

 

20

 

 

 

Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

 

 

 

20.1

 

 

Proizvodnja piljene građe; impregnacija drva

 

 

 

 

20.10

 

Proizvodnja piljene građe; impregnacija drva

20.10

 

 

 

 

20.10.1

Proizvodnja piljene građe; osim nesastavljenoga materijala za podove; impregnacija drva

 

 

 

 

 

20.10.2

Proizvodnja nesastavljenoga materijala za podove

 

 

 

20.2

 

 

Proizvodnja furnira; proizvodnja šperploča, panel-ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča

 

 

 

 

20.20

 

Proizvodnja furnira; proizvodnja šperploča, panel-ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča

20.20

 

 

 

 

20.20.0

Proizvodnja furnira; proizvodnja šperploča, panel-ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča

 

 

 

20.3

 

 

Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

 

 

 

 

20.30

 

Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

20.30

 

 

 

 

20.30.0

Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

 

 

 

20.4

 

 

Proizvodnja ambalaže od drva

 

 

 

 

20.40

 

Proizvodnja ambalaže od drva

20.40

 

 

 

 

20.40.0

Proizvodnja ambalaže od drva

 

 

 

20.5

 

 

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva; proizvodnja predmeta od  pluta, slame i pletarskih materijala

 

 

 

 

20.51

 

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva

20.51

 

 

 

 

20.51.0

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva

 

 

 

 

20.52

 

Proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala

20.52

 

 

 

 

20.52.0

Proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpodručje de  

 

proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira; izdavačka i tiskarska  djelatnost

 

 

21

 

 

 

Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira

 

 

 

21.1

 

 

Proizvodnja celuloze, papira i kartona

 

 

 

 

21.11

 

Proizvodnja celuloze

21.11

 

 

 

 

21.11.0

Proizvodnja celuloze

 

 

 

 

21.12

 

Proizvodnja papira i kartona

21.12

 

 

 

 

21.12.0

Proizvodnja papira i kartona

 

 

 

21.2

 

 

Proizvodnja proizvoda od papira i kartona

 

 

 

 

21.21

 

Proizvodnja valovitoga papira i kartona, te ambalaže od papira i kartona

21.21

 

 

 

 

21.21.0

Proizvodnja valovitoga papira i kartona, te ambalaže od papira i kartona

 

 

 

 

21.22

 

Proizvodnja proizvoda od papira za kućanstvo, higijenske i toaletne potrebe

21.22

 

 

 

 

21.22.0

Proizvodnja proizvoda od papira za kućanstvo, higijenske i toaletne potrebe

 

 

 

 

21.23

 

Proizvodnja uredskog materijala od papira

21.23

 

 

 

 

21.23.0

Proizvodnja uredskog materijala od papira

 

 

 

 

21.24

 

Proizvodnja zidnih tapeta

21.24

 

 

 

 

21.24.0

Proizvodnja zidnih tapeta

 

 

 

 

21.25

 

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d. n.

21.25

 

 

 

 

21.25.0

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d. n.

 

 

22

 

 

 

Izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa

 

 

 

22.1

 

 

Izdavačka djelatnost

 

 

 

 

22.11

 

Izdavanje knjiga

22.11

 

 

 

 

22.11.0

Izdavanje knjiga

 

 

 

 

22.12

 

Izdavanje novina

22.12

 

 

 

 

22.12.0

Izdavanje novina

 

 

 

 

22.13

 

Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

22.13

 

 

 

 

22.13.0

Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

 

 

 

 

22.14

 

Izdavanje zvučnih zapisa

22.14

 

 

 

 

22.14.0

Izdavanje zvučnih zapisa

 

 

 

 

22.15

 

Ostala izdavačka djelatnost

22.15

 

 

 

 

22.15.0

Ostala izdavačka djelatnost

 

 

 

22.2

 

 

Tiskarska djelatnost i usluge povezane s tiskanjem

 

 

 

 

22.21

 

Tiskanje novina

22.21

 

 

 

 

22.21.0

Tiskanje novina

 

 

 

 

22.22

 

Tiskanje, d. n.

22.22

 

 

 

 

22.22.0

Tiskanje, d. n.

 

 

 

 

22.23

 

Knjigoveške djelatnosti

22.23

 

 

 

 

22.23.0

Knjigoveške djelatnosti

 

 

 

 

22.24

 

Djelatnosti pripreme za tiskanje

22.24

 

 

 

 

22.24.0

Djelatnosti pripreme za tiskanje

 

 

 

 

22.25

 

Pomoćne djelatnosti povezane s tiskanjem

22.25

 

 

 

 

22.25.0

Pomoćne djelatnosti povezane s tiskanjem

 

 

 

22.3

 

 

Umnožavanje snimljenih zapisa

 

 

 

 

22.31

 

Umnožavanje zvučnih zapisa

22.31

 

 

 

 

22.31.0

Umnožavanje zvučnih zapisa

 

 

 

 

22.32

 

Umnožavanje videozapisa

22.32

 

 

 

 

22.32.0

Umnožavanje videozapisa

 

 

 

 

22.33

 

Umnožavanje računalnih zapisa

22.33

 

 

 

 

22.33.0

Umnožavanje računalnih zapisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpodručje df

 

proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva

 

 

23

 

 

 

Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva

 

 

 

23.1

 

 

Proizvodnja proizvoda koksnih peći

 

 

 

 

23.10

 

Proizvodnja proizvoda koksnih peći

23.10

 

 

 

 

23.10.0

Proizvodnja proizvoda koksnih peći

 

 

 

23.2

 

 

Proizvodnja naftnih derivata

 

 

 

 

23.20

 

Proizvodnja naftnih derivata

23.20

 

 

 

 

23.20.0

Proizvodnja naftnih derivata

 

 

 

23.3

 

 

Proizvodnja nuklearnoga goriva

 

 

 

 

23.30

 

Proizvodnja nuklearnoga goriva

23.30

 

 

 

 

23.30.0

Proizvodnja nuklearnoga goriva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpodručje dg

 

proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda i umjetnih vlakana

 

 

24

 

 

 

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 

 

 

24.1

 

 

Proizvodnja osnovnih kemikalija

 

 

 

 

24.11

 

Proizvodnja industrijskih plinova

24.11

 

 

 

 

24.11.0

Proizvodnja industrijskih plinova

 

 

 

 

24.12

 

Proizvodnja koloranata i pigmenata

24.12

 

 

 

 

24.12.0

Proizvodnja koloranata i pigmenata

 

 

 

 

24.13

 

Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

24.13

 

 

 

 

24.13.0

Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

 

 

 

 

24.14

 

Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija

24.14

 

 

 

 

24.14.0

Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija

 

 

 

 

24.15

 

Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i dušičnih spojeva

24.15

 

 

 

 

24.15.0

Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i dušičnih spojeva

 

 

 

 

24.16

 

Proizvodnja plastičnih masa, u primarnim oblicima

24.16

 

 

 

 

24.16.0

Proizvodnja plastičnih masa, u primarnim oblicima

 

 

 

 

24.17

 

Proizvodnja sintetičnog kaučuka, u primarnim oblicima

24.17

 

 

 

 

24.17.0

Proizvodnja sintetičnog kaučuka, u primarnim oblicima

 

 

 

24.2

 

 

Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

 

 

 

 

24.20

 

Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

24.20

 

 

 

 

24.20.0

Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

 

 

 

24.3

 

 

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

 

 

 

 

24.30

 

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

24.30

 

 

 

 

24.30.0

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

 

 

 

24.4

 

 

Proizvodnja farmaceutskih proizvoda, kemijskih i biljnih proizvoda za medicinske svrhe

 

 

 

 

24.41

 

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina

24.41

 

 

 

 

24.41.0

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina

 

 

 

 

24.42

 

Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

24.42

 

 

 

 

24.42.0

Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

 

 

 

24.5

 

 

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-                -kozmetičkih preparata

 

 

 

 

24.51

 

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

24.51

 

 

 

 

24.51.0

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

 

 

 

 

24.52

 

Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

24.52

 

 

 

 

24.52.0

Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

 

 

 

24.6

 

 

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda

 

 

 

 

24.61

 

Proizvodnja eksploziva

24.61

 

 

 

 

24.61.0

Proizvodnja eksploziva

 

 

 

 

24.62

 

Proizvodnja ljepila i želatine

24.62

 

 

 

 

24.62.0

Proizvodnja ljepila i želatine

 

 

 

 

24.63

 

Proizvodnja eteričnih ulja

24.63

 

 

 

 

24.63.0

Proizvodnja eteričnih ulja

 

 

 

 

24.64

 

Proizvodnja kemijskih materijala za uporabu u fotografiji

24.64

 

 

 

 

24.64.0

Proizvodnja kemijskih materijala za uporabu u fotografiji

 

 

 

 

24.65

 

Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija

24.65

 

 

 

 

24.65.0

Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija

 

 

 

 

24.66

 

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

24.66

 

 

 

 

24.66.0

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

 

 

 

24.7

 

 

Proizvodnja umjetnih i sintetičnih vlakana

 

 

 

 

24.70

 

Proizvodnja umjetnih i sintetičnih vlakana

24.70

 

 

 

 

24.70.0

Proizvodnja umjetnih i sintetičnih vlakana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpodručje dh

 

proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 

 

25

 

 

 

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 

 

 

25.1

 

 

Proizvodnja proizvoda od gume

 

 

 

 

25.11

 

Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila

25.11

 

 

 

 

25.11.0

Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila

 

 

 

 

25.12

 

Protektiranje vanjskih guma

25.12

 

 

 

 

25.12.0

Protektiranje vanjskih guma

 

 

 

 

25.13

 

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

25.13

 

 

 

 

25.13.0

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

 

 

 

25.2

 

 

Proizvodnja proizvoda od plastike

 

 

 

 

25.21

 

Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike

25.21

 

 

 

 

25.21.0

Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike

 

 

 

 

25.22

 

Proizvodnja ambalaže od plastike

25.22

 

 

 

 

25.22.0

Proizvodnja ambalaže od plastike

 

 

 

 

25.23

 

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

25.23

 

 

 

 

25.23.0

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

 

 

 

 

25.24

 

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

25.24

 

 

 

 

25.24.0

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike