Odje-ljak

Sku-pina

Razred

Pod-

razred

Naziv

NACE Rev. 1.11)

Područje f

 

građevinarstvo

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

Građevinarstvo

 

 

45.1

 

 

Pripremni radovi na gradilištu

 

 

 

45.11

 

Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi

45.11

 

 

 

45.11.0

Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi

 

 

 

45.12

 

Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju

45.12

 

 

 

45.12.0

Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju

 

 

45.2

 

 

Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova

 

 

 

45.21

 

Podizanje zgrada (visokogradnja) i izgradnja objekata niskogradnje

45.21

 

 

 

45.21.1

Podizanje zgrada (visokogradnja)

 

 

 

 

45.21.2

Izgradnja objekata niskogradnje

 

 

 

45.22

 

Podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija

45.22

 

 

 

45.22.0

Podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija

 

 

 

45.23

 

Izgradnja autocesta i drugih cesta, uzletišta u zračnim lukama i sportskih objekata

45.23

 

 

 

45.23.1

Izgradnja autocesta i drugih cesta, uzletišta u zračnim lukama

 

 

 

 

45.23.2

Izgradnja sportskih objekata

 

 

 

45.24

 

Izgradnja hidrograđevinskih objekata

45.24

 

 

 

45.24.0

Izgradnja hidrograđevinskih objekata

 

 

 

45.25

 

Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu

45.25

 

 

 

45.25.0

Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu

 

 

45.3

 

 

Instalacijski radovi

 

 

 

45.31

 

Elektroinstalacijski radovi

45.31

 

 

 

45.31.0

Elektroinstalacijski radovi

 

 

 

45.32

 

Izolacijski radovi

45.32

 

 

 

45.32.0

Izolacijski radovi

 

 

 

45.33

 

Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje

45.33

 

 

 

45.33.0

Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje

 

 

 

45.34

 

Ostali instalacijski radovi

45.34

 

 

 

45.34.0

Ostali instalacijski radovi

 

 

45.4

 

 

Završni građevinski radovi

 

 

 

45.41

 

Fasadni i štukaterski radovi

45.41

 

 

 

45.41.0

Fasadni i štukaterski radovi

 

 

 

45.42

 

Ugradnja stolarije

45.42

 

 

 

45.42.0

Ugradnja stolarije

 

 

 

45.43

 

Postavljanje podnih i zidnih obloga

45.43

 

 

 

45.43.0

Postavljanje podnih i zidnih obloga

 

 

 

45.44

 

Soboslikarski i staklarski radovi

45.44

 

 

 

45.44.0

Soboslikarski i staklarski radovi

 

 

 

45.45

 

Ostali završni radovi

45.45

 

 

 

45.45.0

Ostali završni radovi

 

 

45.5

 

 

Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem

 

 

 

45.50

 

Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem

45.50

 

 

 

45.50.0

Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem

 

 

 

 

 

 

 

Područje g  

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

 

 

50.1

 

 

Trgovina motornim vozilima

 

 

 

50.10

 

Trgovina motornim vozilima

50.10

 

 

 

50.10.1

Trgovina na veliko motornim vozilima

 

 

 

 

50.10.2

Trgovina na malo motornim vozilima

 

 

 

 

50.10.3

Posredovanje u trgovini motornim vozilima

 

 

50.2

 

 

Održavanje i popravak motornih vozila

 

 

 

50.20

 

Održavanje i popravak motornih vozila

50.20

 

 

 

50.20.0

Održavanje i popravak motornih vozila

 

 

50.3

 

 

Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila

 

 

 

50.30

 

Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila

50.30

 

 

 

50.30.1

Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

 

 

 

 

50.30.2

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

 

 

 

 

50.30.3

Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila

 

 

50.4

 

 

Trgovina motociklima, održavanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora

 

 

 

50.40

 

Trgovina motociklima, održavanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora

50.40

 

 

 

50.40.1

Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom

 

 

 

 

50.40.2

Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom

 

 

 

 

50.40.3

Posredovanje u trgovini motociklima i njihovom dijelovima i priborom

 

 

 

 

50.40.4

Održavanje i popravak motocikla

 

 

50.5

 

 

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

 

 

 

50.50

 

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

50.50

 

 

 

50.50.0

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

 

51

 

 

 

Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 

 

51.1

 

 

Posredovanje u trgovini na veliko (trgovina na veliko uz naplatu ili po ugovoru)

 

 

 

51.11

 

Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima

51.11

 

 

 

51.11.0

Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima

 

 

 

51.12

 

Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima 

51.12

 

 

 

51.12.0

Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima 

 

 

 

51.13

 

Posredovanje u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom

51.13

 

 

 

51.13.0

Posredovanje u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom

 

 

 

51.14

 

Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima

51.14

 

 

 

51.14.0

Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima

 

 

 

51.15

 

Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom

51.15

 

 

 

51.15.0

Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom

 

 

 

51.16

 

Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima

51.16

 

 

 

51.16.0

Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima

 

 

 

51.17

 

Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom

51.17

 

 

 

51.17.0

Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom

 

 

 

51.18

 

Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d. n.

51.18

 

 

 

51.18.0

Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d. n.

 

 

 

51.19

 

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

51.19

 

 

 

51.19.0

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

 

 

51.2

 

 

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom

 

 

 

51.21

 

Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom

51.21

 

 

 

51.21.0

Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom

 

 

 

51.22

 

Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

51.22

 

 

 

51.22.0

Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

 

 

 

51.23

 

Trgovina na veliko živom stokom

51.23

 

 

 

51.23.0

Trgovina na veliko živom stokom

 

 

 

51.24

 

Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama

51.24

 

 

 

51.24.0

Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama

 

 

 

51.25

 

Trgovina na veliko sirovim duhanom

51.25

 

 

 

51.25.0

Trgovina na veliko sirovim duhanom

 

 

51.3

 

 

Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

 

 

 

51.31

 

Trgovina na veliko voćem i povrćem

51.31

 

 

 

51.31.0

Trgovina na veliko voćem i povrćem

 

 

 

51.32

 

Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

51.32

 

 

 

51.32.0

Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

 

 

 

51.33

 

Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama

51.33

 

 

 

51.33.0

Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama

 

 

 

51.34

 

Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima

51.34

 

 

 

51.34.0

Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima

 

 

 

51.35

 

Trgovina na veliko duhanskim proizvodima

51.35

 

 

 

51.35.0

Trgovina na veliko duhanskim proizvodima

 

 

 

51.36

 

Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima

51.36

 

 

 

51.36.0

Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima

 

 

 

51.37

 

Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima

51.37

 

 

 

51.37.0

Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima

 

 

 

51.38

 

Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke i rakove

51.38

 

 

 

51.38.1

Trgovina na veliko ribama, školjkama i rakovima

 

 

 

 

51.38.3

Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama

 

 

 

51.39

 

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

51.39

 

 

 

51.39.0

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

 

 

51.4

 

 

Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo

 

 

 

51.41

 

Trgovina na veliko tekstilom

51.41

 

 

 

51.41.0

Trgovina na veliko tekstilom

 

 

 

51.42

 

Trgovina na veliko odjećom i obućom

51.42

 

 

 

51.42.1

Trgovina na veliko odjećom

 

 

 

 

51.42.2

Trgovina na veliko obućom

 

 

 

51.43

 

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima

51.43

 

 

 

51.43.0

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima

 

 

 

51.44

 

Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama i proizvodima za čišćenje

51.44

 

 

 

51.44.0

Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama i proizvodima za čišćenje

 

 

 

51.45

 

Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

51.45

 

 

 

51.45.0

Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

 

 

 

51.46

 

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

51.46

 

 

 

51.46.0

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

 

 

 

51.47

 

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo

51.47

 

 

 

51.47.1

Trgovina na veliko namještajem, drvenim, pletarskim i plutenim proizvodima

 

 

 

 

51.47.2

Trgovina na veliko knjigama, novinama, časopisima i papirnatom robom

 

 

 

 

51.47.3

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo

 

 

51.5

 

 

Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima

 

 

 

51.51

 

Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

51.51

 

 

 

51.51.0

Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

 

 

 

51.52

 

Trgovina na veliko metalima i rudama metala

51.52

 

 

 

51.52.0

Trgovina na veliko metalima i rudama metala

 

 

 

51.53

 

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

51.53

 

 

 

51.53.1

Trgovina na veliko drvom

 

 

 

 

51.53.2

Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

 

 

 

51.54

 

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

51.54

 

 

 

51.54.0

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

 

 

 

51.55

 

Trgovina na veliko kemijskim proizvodima

51.55

 

 

 

51.55.0

Trgovina na veliko kemijskim proizvodima

 

 

 

51.56

 

Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

51.56

 

 

 

51.56.0

Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

 

 

 

51.57

 

Trgovina na veliko ostacima i otpacima

51.57

 

 

 

51.57.0

Trgovina na veliko ostacima i otpacima

 

 

51.8

 

 

Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom

 

 

 

51.81

 

Trgovina na veliko alatnim strojevima

51.81

 

 

 

51.81.0

Trgovina na veliko alatnim strojevima

 

 

 

51.82

 

Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo

51.82

 

 

 

51.82.0

Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo

 

 

 

51.83

 

Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju, te strojevima za šivanje i pletenje

51.83

 

 

 

51.83.0

Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju, te strojevima za šivanje i pletenje

 

    

 

51.84

 

Trgovina na veliko računalima, perifernom i programskom opremom (softverom)

51.84

    

 

 

51.84.0

Trgovina na veliko računalima, perifernom i programskom opremom (softverom)

 

 

 

51.85

 

Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom

51.85

 

 

 

51.85.0

Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom

 

 

 

51.86

 

Trgovina na veliko ostalim elektroničkim dijelovima i opremom

51.86

 

 

 

51.86.0

Trgovina na veliko ostalim elektroničkim dijelovima i opremom

 

 

 

51.87

 

Trgovina na veliko ostalim strojevima za uporabu u industriji, trgovini i plovidbi

51.87

 

 

 

51.87.0

Trgovina na veliko ostalim strojevima za uporabu u industriji, trgovini i plovidbi

 

 

 

51.88

 

Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem, uključujući traktore

51.88

 

 

 

51.88.0

Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem, uključujući traktore

 

 

51.9

 

 

Ostala trgovina na veliko

 

 

 

51.90

 

Ostala trgovina na veliko

51.90

 

 

 

51.90.0

Ostala trgovina na veliko

 

52

 

 

 

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 

 

52.1

 

 

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

 

 

 

52.11

 

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim   proizvodima

52.11

 

 

 

52.11.0

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim   proizvodima

 

 

 

52.12

 

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

52.12

 

 

 

52.12.0

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

 

 

52.2

 

 

Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

 

 

 

52.21

 

Trgovina na malo voćem i povrćem

52.21

 

 

 

52.21.0

Trgovina na malo voćem i povrćem

 

 

 

52.22

 

Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima

52.22

 

 

 

52.22.0

Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima

 

 

 

52.23

 

Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima

52.23

 

 

 

52.23.0

Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima

 

 

 

52.24

 

Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima

52.24

 

 

 

52.24.0

Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima

 

 

 

52.25

 

Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima

52.25

 

 

 

52.25.0

Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima

 

 

 

52.26

 

Trgovina na malo duhanskim proizvodima

52.26

 

 

 

52.26.0

Trgovina na malo duhanskim proizvodima

 

 

 

52.27

 

Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

52.27

 

 

 

52.27.0

Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

 

 

52.3

 

 

Trgovina na malo farmaceutskim, medicinskim, kozmetičkim i toaletnim proizvodima

 

 

 

52.31

 

Ljekarne

52.31

 

 

 

52.31.0

Ljekarne

 

 

 

52.32

 

Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim proizvodima

52.32

 

 

 

52.32.0

Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim proizvodima

 

 

 

52.33

 

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

52.33

 

 

 

52.33.0

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

 

 

52.4

 

 

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

 

 

 

52.41

 

Trgovina na malo tekstilom

52.41

 

 

 

52.41.0

Trgovina na malo tekstilom

 

 

 

52.42

 

Trgovina na malo odjećom

52.42

 

 

 

52.42.0

Trgovina na malo odjećom

 

 

 

52.43

 

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože

52.43

 

 

 

52.43.0

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože

 

 

 

52.44

 

Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d. n.

52.44

 

 

 

52.44.1

Trgovina na malo namještajem i opremom za rasvjetu

 

 

 

 

52.44.2

Trgovina na malo proizvodima za kućanstvo, d. n.

 

 

 

52.45

 

Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima

52.45

 

 

 

52.45.0

Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima

 

 

 

52.46

 

Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom

52.46

 

 

 

52.46.0

Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom

 

 

 

52.47

 

Trgovina na malo knjigama, novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom

52.47

 

 

 

52.47.0

Trgovina na malo knjigama, novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom

 

 

 

52.48

 

Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama

52.48

 

 

 

52.48.1

Trgovina na malo uredskom opremom i računalima

 

 

 

 

52.48.2

Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom

 

 

 

 

52.48.3

Trgovina na malo sportskom opremom

 

 

 

 

52.48.4

Trgovina na malo igrama i igračkama

 

 

 

 

52.48.5

Trgovina na malo cvijećem

 

 

 

 

52.48.6

Trgovina na malo gorivima

 

 

 

 

52.48.7

Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama

 

 

52.5

 

 

Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama

 

 

 

52.50

 

Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama

52.50

 

 

 

52.50.0

Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama

 

 

52.6

 

 

Trgovina na malo izvan prodavaonica

 

 

 

52.61

 

Trgovina na malo preko pošte

52.61

 

 

 

52.61.0

Trgovina na malo preko pošte

 

 

 

52.62

 

Trgovina na malo na štandovima i tržnicama

52.62

 

 

 

52.62.0

Trgovina na malo na štandovima i tržnicama

 

 

 

52.63

 

Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica

52.63

 

 

 

52.63.0

Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica

 

 

52.7

 

 

Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 

 

 

52.71

 

Popravak obuće i ostalih kožnih predmeta

52.71

 

 

 

52.71.0

Popravak obuće i ostalih kožnih predmeta

 

 

 

52.72

 

Popravak električnih aparata za kućanstvo

52.72

 

 

 

52.72.0

Popravak električnih aparata za kućanstvo

 

 

 

52.73

 

Popravak satova i nakita

52.73

 

 

 

52.73.0

Popravak satova i nakita

 

 

 

52.74

 

Popravci, d. n.

52.74

 

 

 

52.74.0

Popravci, d. n.