Odje-ljak

Sku-pina

Razred

Pod-

razred

Naziv

NACE Rev. 1.11)

Područje h 

 

Hoteli i restorani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

Hoteli i restorani

 

 

 

55.1

 

 

Hoteli

 

 

 

 

55.10

 

Hoteli

55.10

 

 

 

 

55.10.0

Hoteli

 

 

 

55.2

 

 

Kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak

 

 

 

 

55.21

 

Omladinski hoteli i planinarski domovi

55.21

 

 

 

 

55.21.0

Omladinski hoteli i planinarski domovi

 

 

 

 

55.22

 

Kampovi, uključujući i za stambene autoprikolice

55.22

 

 

 

 

55.22.0

Kampovi, uključujući i za stambene autoprikolice

 

 

 

 

55.23

 

Ostali smještaj za kraći boravak, d. n.

55.23

 

 

 

 

55.23.1

Ostali smještaj za boravak turista

 

 

 

 

 

55.23.2

Učenički domovi i internati

 

 

 

 

 

55.23.3

Studentski domovi

 

 

 

 

 

55.23.4

Ostali smještaj

 

 

 

55.3

 

 

Restorani

 

 

 

 

55.30

 

Restorani

55.30

 

 

 

 

55.30.0

Restorani

 

 

 

55.4

 

 

Barovi

 

 

 

 

55.40

 

Barovi

55.40

 

 

 

 

55.40.0

Barovi

 

 

 

55.5

 

 

Kantine (menze) i opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering)

 

 

 

 

55.51

 

Kantine (menze)

55.51

 

 

 

 

55.51.0

Kantine (menze)

 

 

 

 

55.52

 

Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering)

55.52

 

 

 

 

55.52.0

Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Područje i 

 

Prijevoz, skladištenje i veze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 

 

 

60.1

 

 

Željeznički prijevoz

 

 

 

 

60.10

 

Željeznički prijevoz

60.10

 

 

 

 

60.10.1

Prijevoz putnika i robe

 

 

 

 

 

60.10.2

Vuča vlakova

 

 

 

60.2

 

 

Ostali kopneni prijevoz

 

 

 

 

60.21

 

Ostali redoviti kopneni putnički prijevoz

60.21

 

 

 

 

60.21.1

Redoviti prijevoz putnika u međugradskom cestovnom prijevozu

 

 

 

 

 

60.21.2

Redoviti prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prijevozu

 

 

 

 

60.22

 

Taksislužba

60.22

 

 

 

 

60.22.0

Taksislužba

 

 

 

 

60.23

 

Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika

60.23

 

 

 

 

60.23.0

Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika

 

 

 

 

60.24

 

Cestovni prijevoz robe

60.24

 

 

 

 

60.24.0

Cestovni prijevoz robe

 

 

 

60.3

 

 

Cjevovodni transport

 

 

 

 

60.30

 

Cjevovodni transport

60.30

 

 

 

 

60.30.0

Cjevovodni transport

 

 

61

 

 

 

Vodeni prijevoz

 

 

 

61.1

 

 

Pomorski i obalni prijevoz

 

 

 

 

61.10

 

Pomorski i obalni prijevoz

61.10

 

 

 

 

61.10.1

Pomorski i obalni prijevoz putnika

 

 

 

 

 

61.10.2

Pomorski i obalni prijevoz robe

 

 

 

 

 

61.10.3

Taksiprijevoz na vodi

 

 

 

61.2

 

 

Prijevoz unutrašnjim vodenim putovima

 

 

 

 

61.20

 

Prijevoz unutrašnjim vodenim putovima

61.20

 

 

 

 

61.20.0

Prijevoz unutrašnjim vodenim putovima

 

 

62

 

 

 

Zračni prijevoz

 

 

 

62.1

 

 

Redoviti zračni prijevoz

 

 

 

 

62.10

 

Redoviti zračni prijevoz

62.10

 

 

 

 

62.10.0

Redoviti zračni prijevoz

 

 

 

62.2

 

 

Izvanredni zračni prijevoz

 

 

 

 

62.20

 

Izvanredni zračni prijevoz

62.20

 

 

 

 

62.20.0

Izvanredni zračni prijevoz

 

 

 

62.3

 

 

Svemirski prijevoz

 

 

 

 

62.30

 

Svemirski prijevoz

62.30

 

 

 

 

62.30.0

Svemirski prijevoz

 

 

63

 

 

 

Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu; djelatnost putničkih agencija

 

 

 

63.1

 

 

Prekrcaj tereta i skladištenje

 

 

 

 

63.11

 

Prekrcaj tereta

63.11

 

 

 

 

63.11.1

Prekrcaj tereta u morskim lukama

 

 

 

 

 

63.11.2

Prekrcaj tereta u riječnim lukama (pristaništima)

 

 

 

 

 

63.11.3

Prekrcaj tereta na željezničkim kolodvorima i ostalim mjestima

 

 

 

 

63.12

 

Skladištenje robe

63.12

 

 

 

 

63.12.0

Skladištenje robe

 

 

 

63.2

 

 

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

 

 

 

 

63.21

 

Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu

63.21

 

 

 

 

63.21.0

Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu

 

 

 

 

63.22

 

Ostale prateće djelatnosti u vodenom prijevozu

63.22

 

 

 

 

63.22.1

Djelatnosti u pomorskom prijevozu

 

 

 

 

 

63.22.2

Djelatnosti na unutrašnjim vodenim putovima

 

 

 

 

63.23

 

Ostale prateće djelatnosti u zračnom prijevozu

63.23

 

 

 

 

63.23.1

Djelatnosti u zračnim lukama

 

 

 

 

 

63.23.2

Ostale prateće djelatnosti u zračnom prijevozu, osim u zračnim lukama

 

 

 

63.3

 

 

Djelatnosti putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d. n.

 

 

 

 

63.30

 

Djelatnosti putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d. n.

63.30

 

 

 

 

63.30.1

Djelatnosti putničkih agencija organizatora i turoperatora

 

 

 

 

 

63.30.2

Djelatnosti putničkih agencija posrednika

 

 

 

 

 

63.30.3

Djelatnosti turističkih vodiča i ostale usluge turistima, d. n.

 

 

 

63.4

 

 

Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu

 

 

 

 

63.40

 

Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu

63.40

 

 

 

 

63.40.0

Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu

 

 

64

 

 

 

Pošta i telekomunikacije

 

 

 

64.1

 

 

Poštanske i kurirske usluge

 

 

 

 

64.11

 

Usluge javnih (državnih) pošta

64.11

 

 

 

 

64.11.0

Usluge javnih (državnih) pošta

 

 

 

 

64.12

 

Kurirske usluge

64.12

 

 

 

 

64.12.0

Kurirske usluge

 

 

 

64.2

 

 

Telekomunikacije

 

 

 

 

64.20

 

Telekomunikacije

64.20

 

 

 

 

64.20.0

Telekomunikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Područje j  

 

Financijsko posredovanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

Financijsko posredovanje, osim osiguranja i mirovinskih fondova

 

 

 

65.1

 

 

Novčarsko posredovanje

 

 

 

 

65.11

 

Središnje bankarstvo

65.11

 

 

 

 

65.11.0

Središnje bankarstvo

 

 

 

 

65.12

 

Ostalo novčarsko posredovanje

65.12

 

 

 

 

65.12.1

Poslovne banke

 

 

 

 

 

65.12.2

Ostalo novčarsko posredovanje, d. n.

 

 

 

65.2

 

 

Ostalo financijsko posredovanje

 

 

 

 

65.21

 

Financijsko davanje u zakup (leasing)

65.21

 

 

 

 

65.21.0

Financijsko davanje u zakup (leasing)

 

 

 

 

65.22

 

Ostalo kreditno posredovanje

65.22

 

 

 

 

65.22.0

Ostalo kreditno posredovanje

 

 

 

 

65.23

 

Ostalo financijsko posredovanje, d. n.

65.23

 

 

 

 

65.23.0

Ostalo financijsko posredovanje, d. n.

 

 

66

 

 

 

Osiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga osiguranja

 

 

 

66.0

 

 

Osiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga osiguranja

 

 

 

 

66.01

 

Osiguranje života

66.01

 

 

 

 

66.01.0

Osiguranje života

 

 

 

 

66.02

 

Mirovinski fondovi

66.02

 

 

 

 

66.02.0

Mirovinski fondovi

 

 

 

 

66.03

 

Ostalo osiguranje

66.03

 

 

 

 

66.03.0

Ostalo osiguranje

 

 

67

 

 

 

Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju

 

 

 

67.1

 

 

Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, osim osiguranja i mirovinskih fondova

 

 

 

 

67.11

 

Poslovanje financijskih tržišta

67.11

 

 

 

 

67.11.0

Poslovanje financijskih tržišta

 

 

 

 

67.12

 

Posredovanje u poslovanju na financijskim tržištima

67.12

 

 

 

 

67.12.0

Posredovanje u poslovanju na financijskim tržištima

 

 

 

 

67.13

 

Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, d. n.

67.13

 

 

 

 

67.13.0

Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, d. n.

 

 

 

67.2

 

 

Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima

 

 

 

 

67.20

 

Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima

67.20

 

 

 

 

67.20.0

Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima

 

 

 

 

Područje k 

 

Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

Poslovanje nekretninama

 

 

 

70.1

 

 

Poslovanje vlastitim nekretninama

 

 

 

 

70.11

 

Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina

70.11

 

 

 

 

70.11.0

Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina

 

 

 

 

70.12

 

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

70.12

 

 

 

 

70.12.0

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

 

 

 

70.2

 

 

Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

 

 

 

 

70.20

 

Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

70.20

 

 

 

 

70.20.0

Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

 

 

 

70.3

 

 

Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru

 

 

 

 

70.31

 

Agencije za promet nekretninama

70.31

 

 

 

 

70.31.0

Agencije za promet nekretninama

 

 

 

 

70.32

 

Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru

70.32

 

 

 

 

70.32.0

Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru

 

 

71

 

 

 

Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 

 

 

71.1

 

 

Iznajmljivanje automobila

 

 

 

 

71.10

 

Iznajmljivanje automobila

71.10

 

 

 

 

71.10.0

Iznajmljivanje automobila

 

 

 

71.2

 

 

Iznajmljivanje ostalih prijevoznih sredstava

 

 

 

 

71.21

 

Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava

71.21

 

 

 

 

71.21.0

Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava

 

 

 

 

71.22

 

Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

71.22

 

 

 

 

71.22.0

Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

 

 

 

 

71.23

 

Iznajmljivanje zračnih prijevoznih sredstava

71.23

 

 

 

 

71.23.0

Iznajmljivanje zračnih prijevoznih sredstava

 

 

 

71.3

 

 

Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme

 

 

 

 

71.31

 

Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme

71.31

 

 

 

 

71.31.0

Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme

 

 

 

 

71.32

 

Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo

71.32

 

 

 

 

71.32.0

Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo

 

 

 

 

71.33

 

Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala

71.33

 

 

 

 

71.33.0

Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala

 

 

 

 

71.34

 

Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d. n.

71.34

 

 

 

 

71.34.0

Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d. n.

 

 

 

71.4

 

 

Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n.

 

 

 

 

71.40

 

Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n.

71.40

 

 

 

 

71.40.1

Iznajmljivanje sportske opreme

 

 

 

 

 

71.40.2

Iznajmljivanje ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n.

 

 

72

 

 

 

Računalne  i srodne djelatnosti

 

 

 

72.1

 

 

Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardveru)

 

 

 

 

72.10

 

Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardveru)

72.10

 

 

 

 

72.10.0

Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardveru)

 

 

 

72.2

 

 

Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softvera)

 

 

 

 

72.21

 

Izdavanje programske opreme (softvera)

72.21

 

 

 

 

72.21.0

Izdavanje programske opreme (softvera)

 

 

 

 

72.22

 

Ostalo savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softvera)

72.22

 

 

 

 

72.22.0

Ostalo savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softvera)

 

 

 

72.3

 

 

Obrada podataka

 

 

 

 

72.30

 

Obrada podataka

72.30

 

 

 

 

72.30.0

Obrada podataka

 

 

 

72.4

 

 

Izrada i upravljanje bazama podataka

 

 

 

 

72.40

 

Izrada i upravljanje bazama podataka

72.40

 

 

 

 

72.40.0

Izrada i upravljanje bazama podataka

 

 

 

72.5

 

 

Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava

 

 

 

 

72.50

 

Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava

72.50

 

 

 

 

72.50.0

Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava

 

 

 

72.6

 

 

Ostale djelatnosti povezane s računalima

 

 

 

 

72.60

 

Ostale djelatnosti povezane s računalima

72.60

 

 

 

 

72.60.0

Ostale djelatnosti povezane s računalima

 

 

73

 

 

 

Istraživanje i razvoj

 

 

 

73.1

 

 

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

 

 

 

 

73.10

 

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

73.10

 

 

 

 

73.10.1

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima

 

 

 

 

 

73.10.2

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima

 

 

 

73.2

 

 

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima

 

 

 

 

73.20

 

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima

73.20

 

 

 

 

73.20.1

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim znanostima

 

 

 

 

 

73.20.2

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim znanostima

 

 

74

 

 

 

Ostale poslovne djelatnosti

 

 

 

74.1

 

 

Pravne, računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; poduzetničko i poslovno savjetovanje; holding-      -društva

 

 

 

 

74.11

 

Pravni poslovi

74.11

 

 

 

 

74.11.1

Odvjetnički poslovi

 

 

 

 

 

74.11.2

Ostali pravni poslovi

 

 

 

 

74.12

 

Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno savjetovanje

74.12

 

 

 

 

74.12.0

Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno savjetovanje

 

 

 

 

74.13

 

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

74.13

 

 

 

 

74.13.0

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

 

 

 

 

74.14

 

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

74.14

 

 

 

 

74.14.0

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

 

 

 

 

74.15

 

Upravljačke djelatnosti holding-društava

74.15

 

 

 

 

74.15.0

Upravljačke djelatnosti holding-društava

 

 

 

74.2

 

 

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje

 

 

 

 

74.20

 

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje

74.20

 

 

 

 

74.20.0

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje

 

 

 

74.3

 

 

Tehničko ispitivanje i analiza

 

 

 

 

74.30

 

Tehničko ispitivanje i analiza

74.30

 

 

 

 

74.30.0

Tehničko ispitivanje i analiza

 

 

 

74.4

 

 

Promidžba (reklama i propaganda)

 

 

 

 

74.40

 

Promidžba (reklama i propaganda)

74.40

 

 

 

 

74.40.0

Promidžba (reklama i propaganda)

 

 

 

74.5

 

 

Posredovanje u zapošljavanju

 

 

 

 

74.50

 

Posredovanje u zapošljavanju

74.50

 

 

 

 

74.50.0

Posredovanje u zapošljavanju

 

 

 

74.6

 

 

Istražne i zaštitne djelatnosti

 

 

 

 

74.60

 

Istražne i zaštitne djelatnosti

74.60

 

 

 

 

74.60.0

Istražne i zaštitne djelatnosti

 

 

 

74.7

 

 

Čišćenje svih vrsta objekata

 

 

 

 

74.70

 

Čišćenje svih vrsta objekata

74.70

 

 

 

 

74.70.0

Čišćenje svih vrsta objekata

 

 

 

74.8

 

 

Raznovrsne poslovne djelatnosti, d. n.

 

 

 

 

74.81

 

Fotografske djelatnosti

74.81

 

 

 

 

74.81.0

Fotografske djelatnosti

 

 

 

 

74.82

 

Djelatnosti pakiranja

74.82

 

 

 

 

74.82.0

Djelatnosti pakiranja

 

 

 

 

74.85

 

Tajničke i prevoditeljske djelatnosti

74.85

 

 

 

 

74.85.1

Tajničke djelatnosti

 

 

 

 

 

74.85.2

Prevoditeljske djelatnosti

 

 

 

 

74.86

 

Djelatnosti pozivnih centara

74.86

 

 

 

 

74.86.0

Djelatnosti pozivnih centara

 

 

 

 

74.87

 

Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

74.87

 

 

 

 

74.87.0

Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

 

 

 

 

 

 

 

 

Područje L 

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

 

75.1

 

 

Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice

 

 

 

75.11

 

Djelatnost općih javnih službi

75.11

 

 

 

75.11.1

Zakonodavna, izvršna i druga tijela Republike Hrvatske

 

 

 

 

75.11.2

Županijska predstavnička i izvršna tijela

 

 

 

 

75.11.3

Gradska predstavnička i izvršna tijela

 

 

 

 

75.11.4

Kotarska predstavnička i izvršna tijela

 

 

 

 

75.11.5

Općinska predstavnička i izvršna tijela

 

 

 

 

75.11.6

Djelatnost ostalih općih javnih službi, d. n.

 

 

 

75.12

 

Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja

75.12

 

 

 

75.12.0

Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja

 

 

 

75.13

 

Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

75.13

 

 

 

75.13.0

Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

 

 

 

75.14

 

Pomoćne uslužne djelatnosti za vladu u cjelini

75.14

 

 

 

75.14.0

Pomoćne uslužne djelatnosti za vladu u cjelini

 

 

75.2

 

 

Pružanje usluga zajednici kao cjelini

 

 

 

75.21

 

Vanjski poslovi

75.21

 

 

 

75.21.0

Vanjski poslovi

 

 

 

75.22

 

Poslovi obrane

75.22

 

 

 

75.22.0

Poslovi obrane

 

 

 

75.23

 

Sudske i pravosudne djelatnosti

75.23

 

 

 

75.23.0

Sudske i pravosudne djelatnosti

 

 

 

75.24

 

Javna sigurnost, očuvanje javnoga reda i mira

75.24

 

 

 

75.24.0

Javna sigurnost, očuvanje javnoga reda i mira

 

 

 

75.25

 

Djelatnost vatrogasne službe

75.25

 

 

 

75.25.0

Djelatnost vatrogasne službe

 

 

75.3

 

 

Obvezno socijalno osiguranje

 

 

 

75.30

 

Obvezno socijalno osiguranje

75.30

 

 

 

75.30.0

Obvezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

Područje M   

 

Obrazovanje

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

Obrazovanje

 

 

80.1

 

 

Predškolsko i osnovno obrazovanje

 

 

 

80.10

 

Predškolsko i osnovno obrazovanje

80.10

 

 

 

80.10.1

Predškolsko obrazovanje

 

 

 

 

80.10.2

Osnovno obrazovanje

 

 

80.2

 

 

Obrazovanje na drugoj razini

 

 

 

80.21

 

Opće obrazovanje na drugoj razini

80.21

 

 

 

80.21.0

Opće obrazovanje na drugoj razini

 

 

 

80.22

 

Tehničko i stručno obrazovanje na drugoj razini

80.22

 

 

 

80.22.0

Tehničko i stručno obrazovanje na drugoj razini

 

 

80.3

 

 

Visoko obrazovanje

 

 

 

80.30

 

Visoko obrazovanje

80.30

 

 

 

80.30.0

Visoko obrazovanje

 

 

80.4

 

 

Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje

 

 

 

80.41

 

Djelatnosti vozačke škole

80.41

 

 

 

80.41.0

Djelatnosti vozačke škole

 

 

 

80.42

 

Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d. n.

80.42

 

 

 

80.42.0

Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d. n.

 

 

 

 

 

 

 

Područje N   

 

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

 

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

 

 

85.1

 

 

Djelatnosti humane medicine

 

 

 

85.11

 

Djelatnosti bolnica

85.11

 

 

 

85.11.0

Djelatnosti bolnica

 

 

 

85.12

 

Djelatnosti medicinske prakse

85.12

 

 

 

85.12.0

Djelatnosti medicinske prakse

 

 

 

85.13

 

Djelatnosti stomatološke prakse

85.13

 

 

 

85.13.0

Djelatnosti stomatološke prakse

 

 

 

85.14

 

Ostale djelatnosti humane medicine

85.14

 

 

 

85.14.0

Ostale djelatnosti humane medicine

 

 

85.2

 

 

Veterinarske djelatnosti

 

 

 

85.20

 

Veterinarske djelatnosti

85.20

 

 

 

85.20.0

Veterinarske djelatnosti

 

 

85.3

 

 

Djelatnosti socijalne skrbi

 

 

 

85.31

 

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

85.31

 

 

 

85.31.0

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 

 

 

85.32

 

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

85.32

 

 

 

85.32.1

Djelatnosti dječjih jaslica i dnevne skrbi o djeci

 

 

 

 

85.32.2

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

 

 

 

 

 

 

 

Područje O

 

Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti

 

 

90

 

 

 

Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti

 

 

90.0

 

 

Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti

 

 

 

90.01

 

Skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda

90.01

 

 

 

90.01.0

Skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda

 

 

 

90.02

 

Skupljanje i odvoz drugog smeća

90.02

 

 

 

90.02.0

Skupljanje i odvoz drugog smeća

 

 

 

90.03

 

Sanitarne, pomoćne i slične djelatnosti

90.03

 

 

 

90.03.0

Sanitarne, pomoćne i slične djelatnosti

 

91

 

 

 

Djelatnosti članskih organizacija, d. n.

 

 

91.1

 

 

Djelatnosti poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca  i strukovnih organizacija

 

 

 

91.11

 

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

91.11

 

 

 

91.11.0

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

 

 

 

91.12

 

Djelatnosti strukovnih organizacija

91.12

 

 

 

91.12.1

Djelatnosti organizacija tehničke kulture

 

 

 

 

91.12.2

Djelatnosti ostalih strukovnih organizacija

 

 

91.2

 

 

Djelatnosti sindikata

 

 

 

91.20

 

Djelatnosti sindikata

91.20

 

 

 

91.20.0

Djelatnosti sindikata

 

 

91.3

 

 

Djelatnosti ostalih članskih organizacija

 

 

 

91.31

 

Djelatnosti vjerskih organizacija

91.31

 

 

 

91.31.0

Djelatnosti vjerskih organizacija

 

 

 

91.32

 

Djelatnosti političkih organizacija

91.32

 

 

 

91.32.0

Djelatnosti političkih organizacija

 

 

 

91.33

 

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

91.33

 

 

 

91.33.0

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

 

92

 

 

 

Rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti

 

 

92.1

 

 

Filmska djelatnost i videodjelatnost

 

 

 

92.11

 

Snimanje filmova i videofilmova

92.11

 

 

 

92.11.0

Snimanje filmova i videofilmova

 

 

 

92.12

 

Distribucija filmova i videofilmova

92.12

 

 

 

92.12.0

Distribucija filmova i videofilmova

 

 

 

92.13

 

Prikazivanje filmova

92.13

 

 

 

92.13.0

Prikazivanje filmova

 

 

92.2

 

 

Djelatnosti radija i televizije

 

 

 

92.20

 

Djelatnosti radija i televizije

92.20

 

 

 

92.20.0

Djelatnosti radija i televizije

 

 

92.3

 

 

Ostale zabavne djelatnosti

 

 

 

92.31

 

Umjetničko i književno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje

92.31

 

 

 

92.31.0

Umjetničko i književno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje

 

 

 

92.32

 

Djelatnosti objekata za kulturne priredbe

92.32

 

 

 

92.32.0

Djelatnosti objekata za kulturne priredbe

 

 

 

92.33

 

Djelatnosti sajmova i zabavnih parkova

92.33

 

 

 

92.33.0

Djelatnosti sajmova i zabavnih parkova

 

 

 

92.34

 

Ostale zabavne djelatnosti, d. n.

92.34

 

 

 

92.34.0

Ostale zabavne djelatnosti, d. n.

 

 

92.4

 

 

Djelatnosti novinskih agencija

 

 

 

92.40

 

Djelatnosti novinskih agencija

92.40

 

 

 

92.40.0

Djelatnosti novinskih agencija

 

 

92.5

 

 

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

 

 

 

92.51

 

Djelatnosti knjižnica i arhiva

92.51

 

 

 

92.51.1

Djelatnosti knjižnica

 

 

 

 

92.51.2

Djelatnosti arhiva

 

 

 

92.52

 

Djelatnosti muzeja i zaštite povijesnih mjesta i građevina

92.52

 

 

 

92.52.1

Djelatnosti muzeja

 

 

 

 

92.52.2

Zaštita povijesnih mjesta i građevina

 

 

 

92.53

 

Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata

92.53

 

 

 

92.53.0

Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata

 

 

92.6

 

 

Sportske djelatnosti

 

 

 

92.61

 

Djelatnosti sportskih arena i stadiona

92.61

 

 

 

92.61.0

Djelatnosti sportskih arena i stadiona

 

 

 

92.62

 

Ostale sportske djelatnosti

92.62

 

 

 

92.62.1

Djelatnosti marina

 

 

 

 

92.62.2

Ostale sportske djelatnosti, osim marina

 

 

92.7

 

 

Ostale rekreacijske djelatnosti

 

 

 

92.71

 

Djelatnosti kockanja i klađenja

92.71

 

 

 

92.71.0

Djelatnosti kockanja i klađenja

 

 

 

92.72

 

Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.

92.72

 

 

 

92.72.0

Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.

 

93

 

 

 

Ostale uslužne djelatnosti

 

 

93.0

 

 

Ostale uslužne djelatnosti

 

 

 

93.01

 

Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

93.01

 

 

 

93.01.0

Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

 

 

 

93.02

 

Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje

93.02

 

 

 

93.02.0

Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje

 

 

 

93.03

 

Pogrebne i srodne djelatnosti

93.03

 

 

 

93.03.0

Pogrebne i srodne djelatnosti

 

 

 

93.04

 

Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

93.04

 

 

 

93.04.0

Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

 

 

 

93.05

 

Ostale uslužne djelatnosti, d. n.

93.05

 

 

 

93.05.0

Ostale uslužne djelatnosti, d. n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Područje P

 

Djelatnosti kućanstava

 

 

95

 

 

 

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu

 

 

95.0

 

 

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu

 

 

 

95.00

 

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu

95.00

 

 

 

95.00.0

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu

 

96

 

 

 

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različite robe za vlastite potrebe

 

 

96.0

 

 

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različite robe za vlastite potrebe

 

 

 

96.00

 

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različite robe za vlastite potrebe

96.00

 

 

 

96.00.0

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različite robe za vlastite potrebe

 

97

 

 

 

Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

 

 

97.0

 

 

Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

 

 

 

97.00

 

Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

97.00

 

 

 

97.00.0

Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

 

 

 

 

 

 

 

Područje Q

 

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

 

 

99

 

 

 

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

 

 

99.0

 

 

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

 

 

 

99.00

 

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

99.00

 

 

 

99.00.0

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

 

 

 

 

1) Statistička klasifikacija gospodarskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE Rev. 1.1 (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 1.1)