A. Znakovi opasnosti

 

Članak 12.

Znakovi opasnosti sudionicima u prometu označuju blizinu dijela ceste ili mjesto na kojem sudionicima u prometu prijeti određena opasnost.

 

Članak 13.

Znakovi opasnosti jesu:

1) znak “opasnost na cesti” (A01) označuje blizinu dijela ceste ili mjesta na cesti na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost za koju ovim Pravilnikom nije predviđen poseban znak “opasnosti”;

Znaku mora biti dodana dopunska ploča koja pojašnjava opasnost koja prijeti;

 

                

 

              Znak A01

 

2) znak “križanje cesta iste važnosti” (A02) označuje blizinu raskrižja cesta, od kojih ni jedna cesta nije cesta s prednošću prolaza;

 

                

 

                           Znak A02

 

3) znak “križanje sa sporednom cestom pod pravim kutom” (A03), znak “spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s lijeve strane” (A04), znak “spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s desne strane” (A05), znak “ spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s lijeve strane” (A06), znak ”spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s desne strane” (A07), označuju blizinu raskrižja na kojem se cesta s prednošću prolaza križa odnosno spaja sa sporednom cestom;

                

 

                           Znak A03

     

 

        Znak A04                         Znak A05

 

     

 

         Znak A06                        Znak A07

 

4) znak “zavoj na lijevo” (A08), znak “zavoj na desno” (A09), znak “dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi na lijevo” (A10), znak “dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi na desno” (A11), označuju približavanje zavoju ili zavojima koji su opasni po svojim osobinama ili zbog nedostatka vidljivosti;

 

     

 

          Znak A08                        Znak A09

 

     

 

          Znak A10                       Znak A11

 

5) znak “opasna nizbrdica” (A12) i znak “opasna uzbrdica (uspon)” (A13) označuju približavanje opasnoj nizbrdici odnosno uzbrdici ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proistječe iz tih uvjeta;

 

     

 

          Znak A12                      Znak A13

 

6) znak “suženje ceste” (A14), znak “suženje ceste s desne strane” (A15) i znak “suženje ceste s lijeve strane” (A16) označuju približavanje sužavanju kolnika koje može biti opasno;

                              

 

                                 Znak A14

     

          

        Znak A15                         Znak A16

 

7) znak “neravan kolnik” označuje blizinu dijela ceste na kojem je cesta neravna zbog blizine opasnog prijevoja ceste ili veće izbočine na cesti (A17), zbog ulegnuća (A18) ili zbog postojanja opasnih izbočina i ulegnuća kolnika (A19);

 

     

  

        Znak A17                      Znak A18

                

                       

                          Znak A19

8) znak “sklizak kolnik” (A20) označuje blizinu dijela ceste na kojem kolnik u određenim atmosferskim uvjetima ili sličnim okolnostima ima sklisku površinu;

 

                       

 

                                  Znak A20

 

9) znak “kamenje pršti” (A21) označuje blizinu dijela ceste na kojem se nalazi neuvaljani tučenac ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi te na kojem za druge sudionike u prometu postoji povećana opasnost od prštenja kamenja;

 

                

 

                          Znak A21

 

10) znak “kamenje pada” (A22) označuje blizinu dijela ceste na kojoj postoji opasnost od kamenja što pada ili od kamenja što se nalazi na cesti;

                

 

                           Znak A22

 

11) znakovi “nailazak na prometna svjetla” (A23) i (A24) označuju blizinu križanja ili obilježenoga pješačkog prijelaza na kojem je promet upravljan uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima;

 

     

 

          Znak A23                       Znak A24

12) znak “radovi na cesti” (A25) označuje blizinu mjesta na kojem se izvode radovi na cesti;

 

                

 

                           Znak A25

 

13) znak “promet u oba smjera” (A26) označuje mjesto na cesti od kojeg se promet odvija u oba smjera;

 

                

 

                           Znak A26

 

14) znak “križanje s kružnim tokom prometa” (A27) označuje blizinu raskrižja na kojem se promet odvija kružno;

 

                

 

                            Znak A27

 

15) znak “poledica” (A28) označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji opasnost od neočekivane poledice;

 

                

 

                          Znak A28

 

16) znak “prevrtanje ili iskliznuće vozila” (A29) označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji povećana opasnost od iskliznuća ili prevrtanja vozila;

 

                

 

                           Znak A29

 

17) znak “kolona zaustavljenih vozila” (A30) označuje blizinu dijela ceste na kojem u određenim prometnim uvjetima ili drugim okolnostima postoji opasnost od kolone zaustavljenih vozila;

 

                

 

                           Znak A30

 

18) Znak “neutvrđena bankina” (A31) označuje blizinu dijela ceste gdje je uz kolnik neutvrđena bankina.

 

                

 

                            Znak A31

 

19) Znak “pješaci na cesti” (A32) označuje blizinu dijela ceste  kojim se kreću pješaci;

 

                

 

                            Znak A32

 

20) znak “obilježen pješački prijelaz” (A33) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz;

 

                

 

                            Znak A33

 

21) znak “djeca na cesti” (A34) označuje blizinu mjesta na cesti kojim se djeca češće i u većem broju kreću (na primjer: ispred škole, vrtića, igrališta i sl.);

 

                

 

                            Znak A34

 

22) znak “blizina zrakoplovne piste” (A35) označuje dio ceste preko kojeg zrakoplovi prelijeću u niskom letu pri slijetanju odnosno polijetanju;

 

                

 

                            Znak A35

 

23) znak “tunel (galerija)”  (A36) označuje blizinu tunela ili galerije na cesti;

 

                

 

                            Znak A36

 

24) znak “bočni vjetar” (A37) označuje blizinu dijela ceste na kojem često puše jak bočni vjetar;

 

                

 

                             Znak A37

 

25) znak “opasnost od požara” (A38) označuje područje u kojem postoji povećana opasnost nastanka požara;

 

                

 

                           Znak A38

 

26) znak “biciklisti na cesti” (A39) označuje blizinu dijela ceste kojim se biciklisti kreću ili blizinu mjesta na kojem biciklisti češće nailaze na cestu s bočne ceste ili biciklističke staze;

 

                

 

                           Znak A39

 

27) znak “pokretni most” (A40) označuje blizinu mjesta na kojem cesta prelazi preko pokretnog mosta;

 

                

 

                           Znak A40

 

28) znak “blizina obale” (A41) označuje blizinu mjesta na kojem cesta nailazi na obalu;

 

                

 

                           Znak A41

 

29) znak “tramvajska pruga” (A42) označuje blizinu mjesta na kojem cesta prelazi preko tramvajske pruge u razini;

 

                

 

                          Znak A42

 

30) znak “životinje na cesti” (A43) označuje mjesto na kojem domaće životinje pod nadzorom prelaze preko ceste ili prolaze uzduž ceste;

 

                

 

                           Znak A43

 

31) znak “divljač na cesti” (A44) označuje posebno opasna mjesta na kojima divljač (papkari) često prelazi preko ceste;

 

                

 

                           Znak A44

 

32) znak “prijelaz ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima” (A45) označuje blizinu prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja je osigurana branicima ili polubranicima;

 

                

 

                           Znak A45

 

33) znak “prijelaz ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika” (A46) označuje blizinu prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja nije osigurana branicima ili polubranicima;

 

                

 

                          Znak A46

 

34) znak “Andrijin križ” (A47) označuje mjesto na kojem cesta prelazi preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika s jednim kolosijekom odnosno (A48) s dva ili više kolosijeka;

Kada uz cestu nema dovoljno prostora za normalno postavljanje znaka, on se može postaviti tako da je kraća stranica u vodoravnom smjeru.

 

                            

 

                         Znak A47                               

 

                        

 

                         Znak A48   

                            

35) znak ”približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima” (A49) označuje udaljenost do prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koji je osiguran branicima ili polubranicima;

             

 

                         Znak A49

 

36) znak “približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika” (A50) označuje udaljenost do prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja nije osigurana branicima ili polubranicima;

 

              

                                    

                         Znak A50

 

Članak 14.

Simboli na znakovima opasnosti od A03 do A11 i A43 i A44 mogu biti različiti, što ovisi o stvarnoj situaciji na cesti.

Simboli na znaku opasnosti A22 (kamenje pada), može biti okrenut na drugu stranu.

 

Članak 15.

Znakovi opasnosti imaju oblik istostraničnog trokuta čija se jedna stranica nalazi u vodoravnom položaju, a vrh nasuprot njoj okrenut je prema gore.

 

Članak 16.

Osnovna je boja znakova opasnosti bijela, a rubovi trokuta su crveni.

Simboli na znakovima opasnosti crne su boje.

 

Članak 17.

Duljina stranice istostraničnog trokuta znaka opasnosti iznosi:

1) na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara - 120 cm;

2) na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) - 90 cm;

3) na svim ostalim cestama i gradskim  ulicama - 60 cm;

4) kad se znakovi postavljaju u tunelima i galerijama – 60 cm;

5) kad se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi - minimalno 40 cm.

Na cestama iz točke 2., stavka 1. ovog članka mogu se prema potrebi postavljati i znakovi opasnosti čija stranica trokuta iznosi 120 cm, a na cestama iz točke 3., stavka 1. ovog članka i znakovi opasnosti čija stranica trokuta iznosi 90 cm.

 

Članak 18.

Oblikom, bojom ili veličinom odstupaju od odredaba čl. 12. do 16. ovog Pravilnika sljedeći znakovi opasnosti:

1) oblikom:

a) znakovi A47 i A48 (Andrijin križ) koji imaju oblik jednog odnosno dvaju prekriženih krakova.

Radi bolje uočljivosti znak “Andrijin križ” može biti umetnut na ploču bijele podloge. 

b) znakovi A49 (približavanje prijelazu ceste¸preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima) i A50 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika) koji imaju oblik pravokutnika, čiju osnovicu čini kraća stranica.

2) bojom:

a) simboli znakova A23 i A24 (nailazak na prometna svjetla) koji imaju po uspravnoj osi crveno svjetlo gore, žuto u sredini, zeleno dolje, a po vodoravnoj osi crveno svjetlo lijevo, žuto u sredini i zeleno desno;

b) znak A25 (radovi na cesti) ima osnovnu boju narančastu,

c) znak A30 (kolona zaustavljenih vozila) ima na vozilima crvena svjetla,

d) na znaku A38 (opasnost od požara) simbol šibice je bijele boje, a simbol vatre crvene boje,

e) kada se znakovi opasnosti postavljaju za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja im je narančasta.

3) veličinom:

a) znakovi A47 i A48 (Andrijin križ), koji imaju krakove dužine 120 cm i širine 12 cm;

b) znakovi A49 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima i polubranicima) i A50 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika i polubranika), čija je veličina 30x100 cm, a kose pruge na znaku širine 8 cm postavljene su pod kutom 30 stupnjeva.