B. Znakovi izričitih naredbi

 

Članak 19.

Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti - zabrane, ograničenja i obveze.

 

Članak 20.

Znakovi izričitih naredba jesu:

1) znak “križanje s cestom s prednošću prolaska” (B01) označuje blizinu križanja na kojem vozač mora dati prednost svim vozilima što se kreću cestom na koju on nailazi;

          

 

                    Znak B01

 

2) znak “obvezno zaustavljanje” (B02) označuje mjesto pred ulazom u križanje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koja se kreću cestom na koju on nailazi ili označuje mjesto ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima što se kreću željezničkom prugom na koju on nailazi;

 

                   

 

                    Znak B02

 

3) znak “zabrana prometa u oba smjera” (B03) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet svim vozilima u oba smjera;

 

                   

 

                    Znak B03

 

4) znak “zabrana prometa u jednom smjeru” (B04) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima iz smjera prema kojem je okrenut znak;

 

            

 

                    Znak B04

 

5) znak “zabrana prometa za sva vozila na motorni pogon osim za motocikle bez prikolice i mopede” (B05) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet svim vozilima na motorni pogon, osim motociklima bez prikolice i mopedima;

 

            

 

                    Znak B05

 

6) znak “zabrana prometa za autobuse” (B06) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet autobusima;

 

            

 

                    Znak B06

 

7) znak “zabrana prometa za teretna vozila” (B07) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet teretnim vozilima;

Ako je znaku ispod simbola kamiona upisana najveća dopuštena masa kamiona, zabrana vrijedi samo za ona teretna vozila čija najveća dopuštena masa premašuje označenu;

 

            

 

                    Znak B07

 

8) znak “zabrana prometa za cisterne” (B08) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze tvari koje mogu zagaditi okoliš.

Od toga je izuzeto pogonsko gorivo u rezervoaru, ako rezervoar ispunjava uvjete ECE;

 

            

 

                    Znak B08

 

9) znak “zabrana prometa za vozila koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive tvari” (B09) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze eksploziv i neke lako zapaljive tvari;

 

            

 

                    Znak B09

 

10) znak “zabrana prometa za vozila koja prevoze opasne tvari” (B10) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima koja prevoze opasne tvari;

 

            

 

                    Znak B10

 

11) znak “zabrana prometa za sva vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo” (B11) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet za sva vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo;

 

            

                                      

                    Znak B11

 

12) znak “zabrana prometa za teretna vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo” (B12) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet za teretna vozila koja vuku priključno vozilo;

 

            

 

                    Znak B12

 

13) znak “zabrana prometa za traktore”(B13) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet traktorima;

 

            

 

                    Znak B13

 

14) znak “zabrana prometa za motocikle” (B14) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet motociklima i motornim vozilima na tri kotača;

 

            

 

                    Znak B14

 

15) znak “zabrana prometa za mopede” (B15) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet za mopede s dva ili tri kotača;

 

            

 

                    Znak B15

 

16) znak “zabrana prometa za bicikle” (B16) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za bicikle;

            

 

                    Znak B16

 

17) znak “zabrana prometa za mopede i bicikle” (B17) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet mopedima i biciklima;

 

            

 

                    Znak B17

 

18) znak “zabrana prometa za zaprežna vozila” (B18) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet zaprežnim vozilima;

 

            

 

                    Znak B18

 

19) znak “zabrana prometa za ručna kolica” (B19) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet za ručna kolica;

 

            

 

                    Znak B19

 

20) znak “zabrana prometa za sva vozila na motorni pogon” (B20) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet svim vozilima na motorni pogon.

Ovaj znak zabrane moguće je koristiti za razne vrste vozila, tako da se na znaku koriste simboli znakova od B05 do 219;

 

            

 

                    Znak B20

 

21) znak “zabrana prometa za pješake” (B21) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjeno kretanje pješaka;

 

            

 

                    Znak B21

 

22) znak “zabrana prometa za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu” (B22) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima, čija ukupna širina prelazi širinu označenu na znaku;

 

            

 

                    Znak B22

 

23) znak “zabrana prometa za vozila čija ukupna visina premašuje određenu visinu” (B23) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna visina premašuje visinu označenu na znaku;

 

            

 

                    Znak B23

 

 

24) znak “zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu” (224) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima čija ukupna masa prelazi masu označenu na znaku;

            

 

                    Znak B24

 

25) znak “zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje” (B25) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima s osovinskim opterećenjem većim od onoga označenog na znaku;

 

            

 

                    Znak B25

 

26) znak “zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određenu dužinu” (B26) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima čija ukupna dužina prekoračuje dužinu naznačenu na znaku;

 

            

 

                    Znak B26

 

27) znak “najmanja udaljenost između vozila” (B27) označuje najmanju udaljenost između vozila u kretanju koje se vozači moraju pridržavati;

            

 

                    Znak B27

28) znak “zabrana skretanja ulijevo” (B28) označuje križanje na kojem je skretanje ulijevo zabranjeno;

 

                   

 

                    Znak B28

 

29) znak “zabrana skretanja udesno” (B29) označuje križanje na kojem je skretanje udesno zabranjeno;

 

            

 

                    Znak B29

 

30) znak “zabrana polukružnog okretanja” (B30) označuje mjesto na kojem je zabranjeno polukružno okretanje;

 

            

 

                    Znak B30

 

31) znak “ograničenje brzine” (B31) označuje cestu odnosno dio ceste kojim se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od označene na znaku.

Ako je znaku iz stavka 1. ove točke pridodana dopunska ploča na kojoj je označena vrsta motornog vozila ili masa vozila (npr. 5 t), označeno ograničenje brzine odnosi se samo na tu vrstu vozila ili na vozila čija najveća dopuštena masa prelazi označenu.

Kada je znak iz stavka 1. ove točke postavljen pod znak C73 (naziv naseljenog mjesta), ograničenje brzine vrijedi za cijelo područje naselja;

 

            

 

                    Znak B31

 

32) znak “zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice i mopeda” (B32) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjeno pretjecanje svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda;

 

            

 

                    Znak B32

 

33) znak “zabrana pretjecanja za teretna vozila” (B33) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je teretnim vozilima, čija najveća dopuštena masa premašuje 3,5 t, zabranjeno pretjecanje drugih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda.

Ako je znaku iz stavka 1. ove točke dodana dopunska ploča na kojoj je naznačena druga najveća dopuštena masa (npr. 5 t), zabrana važi samo za ona teretna vozila čija najveća dopuštena masa premašuje naznačenu;

            

 

                    Znak B33

 

34) znak “zabrana prolaska bez zaustavljanja - carina” (B34) označuje blizinu carinarnice gdje se vozilo mora zaustaviti.

Riječi ispisane na znaku su “CARINA - DOUANE” ;

            

 

                    Znak B34

35) znak “zabrana prolaska bez zaustavljanja - policija” (B35) označuje blizinu policije gdje se vozilo mora zaustaviti.

Riječi ispisane na znaku su “POLICIJA–POLICE”;

            

                                      

                    Znak B35

 

36) znak “zabrana prolaska bez zaustavljanja - cestarina” (B36) označuje blizinu mjesta gdje se vozilo mora zaustaviti zbog naplate cestarine. Taj se znak može upotrijebiti za označivanje blizine drugih mjesta na kojima se vozilo mora zaustaviti. U tom slučaju riječi ispisane na znaku “CESTARINA - PEAGE” (B36) zamjenjuju se odgovarajućim natpisom koji označuje razlog obveze zaustavljanja;

            

 

                    Znak B36

 

37) znak “zabrana davanja zvučnih znakova” (B37) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem se uređajem na vozilu ne smiju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti;

 

            

 

                    Znak B37

 

38) znak “prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera” (B38) označuje zabranu pristupa vozila na uski dio ceste prije nego što tim dijelom prođu vozila iz suprotnog smjera;

            

                                               

                    Znak B38

39) znak “zabrana zaustavljanja i parkiranja” (B39) označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila;

            

 

                    Znak B39

 

40) znak “zabrana parkiranja” (B40) označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila;

 

            

                          

                    Znak B40

 

41) znak “izmjenično parkiranje” (B41) označuje dio ceste na kojem je zabranjeno parkiranje u neparne dane;

 

            

 

                    Znak B41

 

42) znak “izmjenično parkiranje” (B42) označuje dio ceste na kojem je zabranjeno parkiranje u parne dane;

 

            

 

                    Znak B42

 

43) znak “zabranjeno slikanje” (B43) označuje prostor uz cestu na kojem je zabranjeno slikati;

 

            

 

                    Znak B43

 

Znakovima “zabrana zaustavljanja i parkiranja” (B39) i “zabrana parkiranja” (B40) može se dodati dopunska ploča s naznakom:

1) dana u tjednu odnosno mjesecu i vremena tijekom dana na koje se zabrana odnosi;

2) najdužega dopuštenog trajanja zaustavljanja odnosno parkiranja;

3) kategorije vozila na koje se zabrana odnosi;

Simboli na znakovima zabrana odnosno ograničenja “zabrana prometa za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu” (B22), “zabrana prometa za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu” (B23), “zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu” (B24), “zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje” (B25), “zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određenu dužinu” (B26), “najmanja udaljenost između vozila” (B27) i “ograničenje brzine” (B31) dani su radi primjera, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

 

Članak 21.

Znak “zabrana prometa za cisterne” (B08), “zabrana prometa za vozila koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive tvari” (B09) i “zabrana prometa za vozila koja prevoze opasne tvari” (B10), postavlja se u skladu sa odredbama Zakona o prijevozu opasnih tvari.

 

Članak 22.

Znakovi izričitih naredbi koji sudionicima u prometu na cesti stavljaju do znanja obveze jesu:

1) znak “najmanja dopuštena brzina” (B44) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj se vozila u normalnim uvjetima moraju kretati najmanje onom brzinom (u km/h) koja je naznačena na znaku.

Simbol na znaku iz stavka 1. ove točke dan je kao primjer. Dopuštena najmanja brzina se upisuje u znak prema stvarnim uvjetima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

 

            

 

                    Znak B44

 

2) znak “zimska oprema” (B45) naznačuje dio ceste na kojem motorna vozila, osim motocikla, moraju imati propisanu zimsku opremu u zimskim uvjetima;

 

            

 

                    Znak B45

 

3) znak “biciklistička staza” (B46) označuje stazu kojom se moraju kretati bicikli, a zabranjeno je kretanje drugim vozilima;

 

            

 

                    Znak B46

 

4) znak “pješačka staza” (B47) označuje posebno izgrađenu pješačku stazu kojom se pješaci moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu;

 

            

 

                    Znak B47

 

5) znak “pješačka i biciklistička staza” (B48) označuje posebno izgrađenu stazu kojom se pješaci i biciklisti moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.

Bijelom crtom na površini staze odvojena je površina za pješake od površine za bicikliste;

 

            

 

                    Znak B48

6) znak “staza za jahače” (B49) označuje stazu kojom se moraju kretati jahači, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu;

 

            

                                      

                    Znak B49

 

7) znakovi “obvezan smjer” (B50), (B51), (B52), (B53), (B54) i (B55) označuju smjerove kojima se vozila moraju kretati;

 

                   

 

                    Znak B50                         Znak B51

 

                   

 

                    Znak B52                                     Znak B53

 

                   

 

                    Znak B54                         Znak B55

 

8) znakovi “dopušteni smjerovi” (B56), (B57) i (B58) označuju smjerove kojima se vozila smiju kretati;

 

                   

        

                    Znak B56                         Znak B57

 

             

 

                    Znak B58

 

9) znakovi “obvezno obilaženje s desne strane” (B59), “obvezno obilaženje s lijeve strane” (B60) i “kružni tok prometa” (B61) označuju kolnik odnosno dio kolnika kojim se vozila moraju kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoka za usmjerivanje prometa i drugih objekata na kolniku;

 

                   

         

        Znak B59                                    Znak B60

 

             

 

                    Znak B61

 

Znakovi (B50), (B51) i (B52) postavljaju se na mjestima gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila, a znakovi (B53) i (B54) postavljaju se ispred mjesta gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila.

 

Članak 23.

Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga,  osim znakova “križanje s cestom s prednošću prolaza” (B01) i “obvezno zaustavljanje” (B02).

 

Članak 24.

Osnovna boja znakova zabrane odnosno ograničenja je bijela, a osnovna boja znakova obveze plava. Simboli i natpisi na znakovima zabrane odnosno ograničenja crne su boje, a na znakovima obveza bijele. Rub traka kruga, te ravne i kose crte na znakovima izričitih naredba na kojima postoje, crvene su boje.

 

Članak 25.

Promjer kruga znaka izričitih naredba  iznosi:

1) na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i na cestama, koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara - 90 cm;

2) na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) - 60 cm;

3) na svim ostalim cestama i gradskim  ulicama - 40 cm;

4) kada se postavljaju u tunelima ili galerijama – 60 cm;

5) kad se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi - minimalno 40 cm.

Na cestama iz točke 2., stavka 1. ovog članka mogu se, prema potrebi, postaviti i znakovi izričitih naredbi čiji promjer kruga iznosi 90 cm, a na cestama iz točke 3., stavka 1. ovog članka - i znakovi izričitih naredbi čiji promjer kruga iznosi 60 cm.

 

Članak 26.

Kose pruge na znakovima izričitih naredba B28 (zabrana skretanja ulijevo), B29 (zabrana skretanja udesno), B30 (zabrana polukružnog okretanja), B37 (zabrana davanja zvučnih signala) i B43 (zabranjeno slikanje) moraju biti položene pod kutom od 45 stupnjeva prema vodoravnoj ravnini.

 

Članak 27.

Oblikom, bojom i simbolom ili veličinom odstupaju od čl. 21. do 23. ovog Pravilnika sljedeći  znakovi izričitih naredbi:

1 ) oblikom:

a) znak B01 (križanje s cestom s prednošću prolaza) koji ima oblik istostraničnog trokuta, čija je jedna stranica postavljena vodoravno, a vrh nasuprot njoj okrenut prema dolje,

b) znak B02 (obvezno zaustavljanje) koji ima oblik pravilnog osmerokuta.

2) bojom i simbolom:

a) znak B02 (obvezno zaustavljanje) koji ima osnovu crvene boje, a rub i simbol “STOP” bijele boje;

b) simbol znaka B08 (zabrana prometa za cisterne) koji je crvene boje, osovina s kotačima odnosno osovina vozila crne boje, a dvije valovite crte plave su boje;

c) simbol znaka B09 (zabrana prometa vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lakozapaljive tvari) i znaka B10 (zabrana prometa vozilima koja prevoze opasne tvari) koji su crvene boje, a osovina vozila i kotači crne boje;

d) simbol znaka B14 (zabrana prometa za motocikle) i znaka B15 (zabrana prometa za mopede) koji mogu biti i u obliku vozila na motorni pogon na tri kotača;

e) simbol znaka B34 (zabrana prolaska bez zaustavljanja - carina), znak B35 (zabrana prolaska bez zaustavljanja - policija) i znak B36 (zabrana prolaska bez zaustavljanja - cestarina) su ispisane riječi koje označuju razlog obveznog zaustavljanja;

f) simbol znaka B38 (prednost prolaska vozila iz suprotnog smjera) ima strelicu koja označuje smjer koji nema prednost - crvene boje;

g) znak B39 (zabrana zaustavljanja i parkiranja) i znak B40 (zabrana parkiranja) koji ima osnovnu boju plavu;

h) znak B41 i znak B42 (izmjenično parkiranje) koji imaju osnovnu boju plavu, a simbol bijele boje;

i) Ploče na kojima su umetnuti znakovi zabrane i ograničenja, kada se koriste za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, imaju osnovnu boju narančastu.  

 

3) veličinom:

a) stranice istostraničnog trokuta znaka B01 (križanje sa cestom s prednošću prolaza) koje su dužine:

      1) na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila, na cestama u naselju koje nisu ulice, širine kolnika 7,0 m i više – 120 cm;

      2) na svim ostalim cestama i ulicama u naselju, širine kolnika manje od 7,0 m – 90 cm;

      3) na biciklističkim stazama, cestama u području smirenog prometa i nekategoriziranim cestama – 60 cm;

      4) kada se upotrebljava kao umetnuti znak na znakovima za vođenje prometa po smjeru vožnje – 45 cm.

b) promjer kružnice u koju je upisan pravilni osmerokut znaka B02 (obavezno zaustavljanje) koji je:

      1) na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila, cestama u naselju koje nisu ulice, širina kolnika 7,0 m i više – 90 cm;

      2) na svim ostalim cestama i ulicama u naselju širine kolnika manje od 7,0 m – 60 cm;

      3) kada se postavlja u tunelima i galerijama – 60 cm;

      4) kada se upotrebljava kao umetnuti znak na znakovima za vođenje prometa po smjeru vožnje – 40 cm.