C. Znakovi obavijesti

 

Članak 28.

Znakovi obavijesti daju sudionicima u prometu potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću, nazivima mjesta kroz koja cesta prolazi i udaljenosti do tih mjesta, prestanku važenja znakova izričitih naredbi te druge obavijesti koje im mogu koristiti.

 

Članak 29.

Znakovi obavijesti jesu:

1) znak “prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog smjera” (C01) obavješćuje vozača da na uskom prolazu ima pravo prednosti prema vozilima koja dolaze iz suprotnog smjera. Kad se upotrijebi znak C01, na prilazu uskom prolazu iz suprotnog smjera mora biti postavljen znak “prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera” (B38);

 

            

 

                   Znak C01

 

2) znakovi “obilježen pješački prijelaz” (C02) i “obilježen prijelaz biciklističke staze” (C03) označuju mjesto na cesti na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz odnosno obilježen prijelaz biciklističke staze;

 

                               

 

                   Znak C02                             Znak C03

 

3) znak “djeca na cesti” (C04) označuje mjesto na cesti kojim se djeca češće i u većem broju kreću (na primjer: ispred škole, vrtića, igrališta i sl.);

 

            

                          

                   Znak C04

 

4) znak “podzemni ili nadzemni pješački prolaz” (C05) označuje mjesto na kojem se nalazi podzemni ili nadzemni pješački prolaz;

 

            

 

                   Znak C05

 

5) znakovi “cesta s jednosmjernim prometom” (C06) i (C07) obavješćuju sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti. Riječi “jedan smjer” mogu biti ispisane na strelici tog znaka;

 

                   

 

                   Znak C06                    Znak C07

 

6) znak “dopušteno obilaženje” (C08) označuje kolnik ili dio kolnika kojim se vozila mogu kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoka za usmjerivanje prometa i drugih prepreka na kolniku;

 

            

 

                   Znak C08

 

7) znak “cesta s prednošću prolaska” (C09) označuje cestu ili dio ceste na kojem vozila imaju prednost prolaska prema vozilima koja se kreću cestama što se križaju s tom cestom odnosno dijelom ceste;

          

                          

                   Znak C09

 

8) znak “završetak ceste s prednošću prolaska” (C10) označuje mjesto na kojem se završava cesta ili dio ceste s prednošću prolaska;

 

          

 

                   Znak C10

 

9) znak “izbočina na cesti” (C11) označuje mjesto gdje su postavljene naprave za smanjenje brzine;

 

            

 

                   Znak C11

10) znak “prestanak zabrane pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim mopeda” (C12) označuje mjesto odakle prestaje zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda;

 

            

 

                   Znak C12

 

11) znak “prestanak zabrane pretjecanja za teretna vozila” (C13) označuje mjesto na kojem prestaje zabrana pretjecanja teretnim vozilima;

 

            

 

                   Znak C13

 

12) znak “prestanak ograničenja brzine” (C14) označuje mjesto odakle prestaje ograničenje brzine, a znak “prestanak najmanje dopuštene brzine” (C15) označuje mjesto na kojem prestaje propisana najmanje dopuštena brzina.

Brzina na znakovima dana je samo kao primjer;

 

            

 

                   Znak C14

 

            

 

                   Znak C15

 

 

13) znak “prestanak zabrane davanja zvučnih znakova” (C16) označuje mjesto na kojem prestaje zabrana davanja zvučnih znakova;

 

            

 

                   Znak C16

 

14) znak “prestanak svih zabrana” (C17), znak “prestanak obvezne upotrebe zimske opreme” (C18), znak “završetak biciklističke staze” (C19), znak “završetak pješačke staze” (C20) i znak “završetak staze za jahače” (C21) označuju mjesta na cesti na kojima prestaju vrijediti odgovarajuće zabrane koje su prije tog mjesta uspostavljene prometnim znakovima postavljenim na toj cesti;

 

                   

 

                   Znak C17                    Znak C18

 

            

 

                   Znak C19

 

                   

 

                    Znak C20                  Znak C21

 

15) znak “zona u kojoj je ograničena brzina” (C22) označuje područje, tj. zonu kojom se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od one što je označena na znaku;

 

            

 

                   Znak C22

 

16) znak “završetak zone u kojoj je ograničena brzina” (C23) označuje mjesto na kojem prestaje ograničenje brzine;

 

            

 

                   Znak C23

 

17) znak “pješačka zona” (C24) označuje područje koje je namijenjeno kretanju pješaka, a zabranjeno je za kretanje vozila na motorni pogon;

 

            

 

                   Znak C24

 

18) znak “završetak pješačke zone” (C25) označuje mjesto na kojem prestaje zabrana kretanja za vozila na motorni pogon;

 

            

 

                   Znak C25

 

19) znak “područje smirenog prometa” (C26) označuje mjesto u naselju na kojem se ulazi u područje u kojem se ne smije voziti brže od brzine hoda pješaka jer je dječja igra svugdje dopuštena;

 

     

 

                   Znak C26

 

20) znak “završetak područja smirenog prometa” (C27) označuje mjesto na kojem se izlazi iz područja smirenog prometa;

 

              

 

                     Znak C27

 

21) znak “zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja” (C28) označuje mjesto u naselju iz kojeg se ulazi u zonu u kojoj je provedeno opće ograničenje trajanja parkiranja na određeno vrijeme, bez obzira na to plaća li se naknada za parkiranje na određeno vrijeme ili ne.

Znaku C28 može biti dodana dopunska ploča na kojoj će se označiti dani ili sati za koje ograničenje vrijedi;

 

            

 

                   Znak C28

 

22) znak “završetak zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja” (C29) označuje mjesto u naselju na kojem se izlazi iz zone u kojoj je provedeno opće ograničenje trajanja parkiranja na određeno vrijeme;

 

            

 

                   Znak C29

 

23) znak “brzina koja se preporučuje” (C30) označuje brzinu koja se preporučuje na određenom dijelu ceste.

Brzina na znakovima dana je samo kao primjer;

 

            

 

                   Znak C30

 

24) znak “prestanak preporučene brzine” (C31) označuje mjesto na kojem prestaje preporučena brzina.

Brzina na znakovima dana je samo kao primjer;

 

            

 

                   Znak C31

 

25) znak “školska patrola” (C32) obavješćuje vozače o blizini mjesta ili mjestu na kojem pripadnici školske prometne jedinice osiguravaju prijelaz djece preko kolnika ili obilježenoga pješačkog prijelaza;

 

            

 

                   Znak C32

 

26) znak “bolnica” (C33) označuje blizinu bolnice i upozorenje vozaču da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku;

 

            

 

                   Znak C33

 

27) znak “stanica za prvu pomoć” (C34) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi stanica za hitne medicinske pomoći;

 

            

 

                   Znak C34

 

28) znak “policijska postaja” (C35) označuje mjesto na kojem se nalazi policijska postaja;

 

            

 

                   Znak C35

 

29) znak “parkirališe” (C36), “garaža” (C37) i “vremensko ograničenje parkiranja” (C38) označuje prostor koji je određen ili posebno uređen za parkiranje vozila odnosno garažiranje vozila.

Na znaku C36 ili na dopunskoj ploči može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti način parkiranja, smjer u kojem se nalazi parkiralište, udaljenost u metrima do parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namijenjeno, a i eventualno vremensko ograničenje parkiranja (C38);

                   

 

                   Znak C36                   Znak C37

            

 

                   Znak C38

 

30) znak “telefon” (C39) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi telefonska govornica;

 

            

 

                   Znak C39

 

32) znak “benzinska postaja s bezolovnim benzinom“ (C40) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi bezinska postaja s bezolovnim benzinom;

            

 

                   Znak C40   

33) znak “informacija” (C41) označuje blizinu mjesta ili mjesto u kojem se mogu dobiti turističke obavijesti;

 

            

 

                   Znak C41

 

34) znak “hotel ili motel” (C42) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi hotel odnosno motel;

 

            

 

                   Znak C42

 

35) znak “restoran” (C43) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi restauracija;

 

            

 

                   Znak C43

 

36) znak “pitka voda” (C44) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi pitka voda;

 

            

 

                   Znak C44

 

37) znak “stajalište autobusa” (C45) označuje mjesto na kojem se nalazi stajalište autobusa;

 

            

 

                   Znak C45

 

38) znak “stajalište tramvaja” (C46) označuje mjesto na kojem se nalazi stajalište tramvaja;

 

                   

 

                   Znak C46

 

39) znak “taxi” (C47) označuje mjesto na kojem se nalazi taksi stajalište;

 

            

 

                   Znak C47

 

40) znak “aerodrom” (C48) označuje blizinu zračne luke ili mjesto zračne luke;

 

            

 

                   Znak C48

 

41) znakovi “luka-pristanište” (C49) i (C50) označuju blizinu luke, pristaništa odnosno trajekta ili mjesto u kojem se nalazi luka, pristanište odnosno trajekt;

 

                   

 

                  Znak C49                   Znak C50

 

42) znak “marina” (C51) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi luka za sportska i turistička plovila;

 

            

 

                   Znak C51

 

43) znak “kavana” (C52) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi kavana;

 

            

 

                   Znak C52

 

44) znak “teren uređen za izletnike” (C53) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi teren uređen za izletnike;

 

            

 

                   Znak C53

 

45) znakovi “teren za kampiranje pod šatorima” (C54), “teren za kampiranje u prikolicama” (C55) i “teren za kampiranje u vozilima” (C56) označuju blizinu terena ili teren uređen za kampiranje pod šatorima, boravak u prikolicama ili u vozilima.

Znakovi se mogu međusobno kombinirati prema namjeni terena za kampiranje;

 

                   

 

                   Znak C54                  Znak C55

 

            

 

                   Znak C56

 

46) znak “planinarski dom” (C57) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi planinarski dom;

 

            

 

                   Znak C57

 

47) znak “vatrogasna služba” (C58) označuje blizinu mjesta ili mjesto u kojem se nalazi služba za gašenje požara;

 

            

 

                   Znak C58

 

48) znak “vozilo za pomoć na cesti” (C59) označuje blizinu mjesta ili mjesto u kojem se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu;

 

            

 

                   Znak C59

 

49) znak “radionica za popravak vozila” (C60) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi radionica za popravak vozila;

 

            

 

                   Znak C60

 

50) znak “praonica vozila” (C61) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi servis za pranje vozila;

 

            

 

                   Znak C61

 

51) znak “WC” (C62) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi javni WC;

 

            

 

                   Znak C62

 

52) znak “radiopostaja” (C63) označuje područje čujnosti radiopostaje koja daje službene obavijesti o stanju na cestama, čiji su naziv i frekventno područje upisani na znaku;

 

            

 

                   Znak C63

 

53) znak “vodozaštitno područje” (C64) označuje mjesto na cesti odakle se cesta pruža po vodozaštitnom području i gdje svi vozači moraju  biti osobito oprezni;

 

            

 

                   Znak C64

 

54) znak “rijeka” (C65) označuje ime rijeke preko koje cesta prelazi;

 

            

 

                   Znak C65

 

55) znak “cestovna građevina” (C66 i C67) označuje naziv i dužinu cestovne građevine od posebnog značenja (tunel, vijadukt i sl );

 

                           

 

                   Znak C66                                   Znak C67

 

56) znak “planinski prijevoj” (C68) označuje planinski prijevoj s nadmorskom visinom;

 

            

 

                   Znak C68

 

 

57) znak “autocesta” (C69) označuje mjesto odakle počinje autocesta;

            

 

                   Znak C69

58) znak “završetak autoceste” (C70) označuje mjesto na kojem se završava autocesta;

 

            

 

                   Znak C70

 

59) znak “cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila - brza cesta” (C71) označuje mjesto od kojeg počinje cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila;

 

            

 

                   Znak C71

 

60) znak “završetak ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila - brze ceste” (C72) označuje mjesto na kojem završava cesta namijenjena isključivo prometu motornih vozila;

 

            

 

                   Znak C72

     

61) znak “naziv naseljenog mjesta” (C73) označuje naziv mjesta (naselja) u koje ulazi cesta i granicu od koje počinje to mjesto;

 

     

 

                   Znak C73

 

62) znak “završetak naseljenog mjesta” (C74) označuje mjesto na kojem završava naselje kroz koje prolazi cesta, a znak (C75) označuje mjesto na kojem završava jedno naselje, a počinje sljedeće naseljeno mjesto;

 

     

 

                   Znak C74

 

     

 

                   Znak C75

 

63) znak “putokaz” (C76) i (C77) označuje mjesto, karakterističan objekt ili sadržaj u koji vodi cesta na koju upućuje putokaz.

Ako se na putokaz upisuje i broj ceste koja se njime označuje, broj se upisuje na strani suprotnoj od strelice i odvaja se na putokazu od drugih natpisa crtom.

Na putokazu mogu biti ispisana najviše dva naziva mjesta, i to jedan ispod drugoga, te udaljenost mjesta u koje vodi cesta, izražena u kilometrima;

 

 

                   Znak C76

 

 

                   Znak C77

 

 64) znak “putokaz za zračnu luku” (C78) označuje smjer ceste prema zračnoj luci;

 

  

                          

                   Znak C78

 

65) znakovi “putokaz obilaska” (C79), (C80) i (C81) označuju smjer privremenog obilaska;

 

   

 

                   Znak C79

 

 

                   Znak C80

 

 

                   Znak C81

 

66) znak “slijepa cesta” (C82) označuje blizinu i položaj ceste koja nema izlaza (slijepa cesta).

Položaj simbola u znaku treba odgovarati položaju slijepe ceste prema cesti na kojoj se postavlja taj znak;

 

           

 

                   Znak C82

 

67) znak “smjer kretanja vozila koje namjerava skrenuti ulijevo na križanju na kojem je skretanje ulijevo zabranjeno” (C83) označuje cestu kojom se vozilo mora kretati ako namjerava skrenuti ulijevo na sljedećem raskrižju na kojem je skretanje ulijevo zabranjeno;

 

           

 

                   Znak C83

 

68) znakovi “prestrojavanje vozila” (C84) i “prestrojavanje vozila s nazivima naseljenih mjesta” (C85) označuju mjesto prestrojavanja na raskrižju na cestama s više prometnih trakova. Broj strelica mora odgovarati broju prometnih trakova.

Na znaku mogu biti ispisani i nazivi mjesta (C85).

 

           

 

                   Znak C84

 

         

 

                   Znak C85

69) znak “predznak za obilazak” (C86) označuje pravac i smjer obilaska preko naseljenog mjesta.

 Znak “predznak za obilazak” označuje pravac i smjer obilaska preusmjeravanja prometa, kada je zbog obilaska naselja, zabrane ili oštećenja kolnika, promet djelomično ili potpuno zabranjen. Kod daljnjeg usmjeravanja prometa mora se znaku dodati dopunska ploča s natpisom “OBILAZAK ....km”;

 

           

 

                   Znak C86

 

70) znak “prometni trak za vozila javnog prijevoza putnika” (C87), (C88) označuje simbolom ili tekstom prometni trak  kojim se kreću samo vozila javnog prijevoza putnika;

 

          

 

                   Znak C87

 

          

 

                   Znak C88

 

71) znak “završetak prometnog traka za vozila javnog prijevoza putnika” (C89) označuje mjesto na kojem se završava prometni trak za kretanje vozila javnog prijevoza putnika;

Na znakovima (C87) i (C89) umjesto simbola može biti tekst: “Tram”, “Bus”, “Taxi”;

 

          

 

                   Znak C89

 

72) znak “prometni trak za spora vozila” (C90) označuje početak prometnog traka kojim se mora kretati sporo vozilo koje se kreće brzinom manjom od brzine određene umetnutim znakom i znak “završetak prometnog traka za spora vozila” (C91), označuje mjesto na kojem se završava prometni trak za kretanje sporih vozila.

Brzina na umetnutom znaku dana je kao primjer;

 

                                       

                   Znak C90                    Znak C91 

 

73) znak “dopuštena brzina na pojedinom prometnom traku” (C92) označuje najmanju dopuštenu brzinu na pojedinom prometnom traku.

Brzina na umetnutom znaku dana je kao primjer;

                                      

            

                                   

                   Znak C92

 

74) znak “ograničenje najveće dopuštene brzine na cestama Hrvatske” (C93) označuje opće ograničenje dopuštene brzine u Republici Hrvatskoj prema vrsti ceste i obvezu paljenja kratkih svjetala kada je vozilo u prometu;

 

     

                                      

                    Znak C93

 

75) znak “Republika Hrvatska” (C94) označuje ulazak ceste na prostor Republike Hrvatske;

 

 

                   Znak C94

 

76) znak “ugasi motor” (C95) označuje potrebu isključenja rada motora vozila u slučaju zaustavljanja;

 

                

 

                   Znak C95

 

77) znak “ploča za označivanje naziva ulica” (C96) označuje vozačima i pješacima naziv ulice kojom prolaze ili u koju ulaze.

Znak može imati i kućne brojeve bloka na koji se odnosi; 

 

   

 

                   Znak C96

78) znak “policijska postaja” (C97) označuje blizinu mjesta ili mjesto gdje je policijska postaja.

Ispod strelice može se upisati i udaljenost u metrima do mjesta gdje je policijska postaja;

 

   

 

                   Znak C97

 

79) znak “ugibalište za zaustavljanje vozila u nuždi” (C98), koji crvenim simbolom “SOS” ili bez “SOS” telefona (C99) označuje mjesto ili blizinu mjesta na kojem je izgrađena posebna površina kolnika za prisilno zaustavljanje vozila.

Znak se postavlja na ugibalištu i 250 m, izuzetno 150 m prije mjesta koje označuje;

 

                   

 

                   Znak C98                  Znak C99   

 

80) znak “obilazan smjer za određene vrste vozila” (C100) i (C101) obavješćuje vozača vozila prikazanog na znaku da mora voziti u smjeru koji je određen umetnutim prometnim znakom za obvezan smjer;

 

                   

 

                  Znak C100                Znak C101

 

81) znak “prometni trak namijenjen  određenoj vrsti vozila” koji sa simbolom (C102) ili s umetnutim prometnim znakom (C103) označuje broj i namjenu prometnih trakova, kada je zbog održavanja propusne moći ceste u području izvođenja radova, kratkotrajnog ograničenja ili oštećenja kolnika, promet uređen na takav način da se prometni trakovi namijenjuju određenoj vrsti.

 Širina na umetnutom znaku dana je kao primjer;

 

                   

 

                  Znak C102               Znak C103  

 

82) znak “predznak za ručno reguliranje prometom” (C104) obavještava vozača o blizini mjesta gdje se izvode radovi i gdje se promet naizmjenično jednosmjerno propušta;

 

            

 

                  Znak C104

 

83) znak “slijepa osoba” (C105) obavješćuje vozača da se približava mjestu na cesti ili zoni u kojoj se u većem broju kreću slijepe osobe;

            

 

                  Znak C105

 

84) znak “predznak za zatvaranje prometnog traka” (C106) i (C107) označuje udaljenost do mjesta odnosno ukidanje jednog od prometnih trakova namijenjenih za kretanje vozila u istom smjeru.

Broj strelica na znaku mora biti jednak broju prometnih trakova po kojima teče promet;

                   

 

                  Znak C106                 Znak C107                         

85) znak “zatvaranje prometnog traka” (C108) i (C109) označuje mjesto gdje je zatvoren, odnosno ukinut jedan od prometnih trakova namijenjenih za kretanje vozila u istom smjeru.

Broj strelica na znaku mora biti jednak broju prometnih trakova po kojima teče promet;

 

                   

 

                  Znak C108                 Znak C109 

 

86) znak “predznak za preusmjerivanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakovima” (C110), (C111), (C112) i (C113) obavješćuje i označuje pravac te način preusmjerivanja prometa, kada se zbog prepreka  ili oštećenja kolnika promet na određeno vrijeme preusmjeruje s kolničkog traka za jednosmjerno kretanje na kolnički trak namijenjen za promet iz suprotnog smjera, pa je s toga na određeno vrijeme uspostavljen dvosmjerni promet, i obratno, pri prijelazu iz dvosmjernog prometa u jednosmjerni promet.

Broj strelica na znaku mora odgovarati broju prometnih trakova po kojima teče promet;

 

                   

 

                  Znak C110                 Znak C111 

                   

 

                  Znak C112                 Znak C113

 

87) znak “predznak za upozorenje na maglu” (C114) obavješćuje vozača da nailazi na dionicu autoceste ili ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila, na kojoj je moguća pojava magle, te da tom prilikom obrati pozornost na bijele točke koje se nalaze s vanjske strane rubne crte i pri tome održava sigurnosni razmak u odnosu na vozilo ispred sebe;

 

     

 

                  Znak C114

 

88) znak “magla” (C115), (C116) i (C117) obavješćuje vozača da u području magle na autocesti ili cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila, pri vidljivosti jedne bijele točke koja se nalazi s vanjske strane rubne crte, vozi brzinom 40 km/h (C115), pri vidljivosti dviju bijelih točaka brzinom 60 km/h (C116), a pri vidljivosti triju bijelih točaka brzinom 80 km/h (C117);

 

 

                  Znak C115

 

     

 

                  Znak C116

 

 

                  Znak C117

 

89) znak “broj međunarodne ceste” (C118) označuje broj međunarodne ceste;

 

                 

 

                  Znak C118

 

90) znak “broj autoceste” (C119) označuje broj autoceste;

 

                 

 

                  Znak C119

 

91) znak “broj državne ceste” (C120) označuje broj državne ceste;

                 

 

                  Znak C120

 

92) znak “broj županijske ceste” (C121) označuje broj županijske ceste;

 

                 

 

                  Znak C121

 

93) znak “oznaka dionice državne ceste” (C122) označuje broj ceste, broj dionice te kilometar dionice ceste na kojoj je znak postavljen;

              

 

                  Znak C122

 

94) znak “oznaka dionice županijske ceste” (C123) označuje broj ceste, broj dionice ceste te kilometar dionice ceste na kojoj je znak postavljen;

 

              

 

                  Znak C123

 

95) znak “kilometarska oznaka za autoceste ili brze ceste” (C124) označuje kilometar na kojoj je znak postavljen;

 

              

 

                  Znak C124

 

96) znak “oznaka izlaza sa autoceste ili brze ceste” (C125) označuje približavanje izlazu sa autoceste ili brze ceste;

 

                                        

                                      

                  Znak C125            

                   

97) znak "oznaka čvorišta autocesta" (C126) označuje približavanje križanju autocesta ili autoceste i brze ceste;

 

              

 

                  Znak C126

 

98) znak "oznaka broja izlaza ili čvorišta" (C127) označuje broj izlaza ili čvorišta autoceste odnosno, brze ceste;

              

 

                  Znak C127

 

99) znak "izlaz sa autoceste ili brze ceste" (C128) označuje udaljenost do početka prometnog traka za izlaz sa ceste;

 

     

 

                  Znak C128

 

100) znak "nacionalna autooznaka na prometnim znakovima" (C129). U znak se upisuje oznaka države na koju se autooznaka odnosi;

              

 

                  Znak C129

                          

Članak 30.

U pravilu osnovna boja znakova obavijesti je žuta sa simbolima i natpisima crne boje, plava sa simbolima i natpisima bijele i crne boje, te zelena sa simbolima i natpisima bijele boje.

Iznimno, crvena boja može biti upotrijebljena na znakovima obavijesti i ne može prevladavati na znaku C98 (ugibalište za prisilno zaustavljanje vozila), a narančasta boja može biti upotrijebljena kod privremenog usmjeravanja prometa na znakovima C79, C80 i C81 (putokaz obilaska), C84 i C85 (prestrojavanje vozila).

Na istom znaku (ploči) mogu se na osnovnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja, ovisno o vrsti ceste koja vodi do naznačenog odredišta.

 

Članak 31.

Znakovi obavijesti imaju oblik kvadrata, pravokutnika ili kruga.

 

Članak 32.

Veličina znaka “predznak za upozorenje na maglu” iznosi 200x300 cm (znak C114) i 200x350 cm (znak C115, C116, C117), visina teksta “U magli” je  28 cm, a teksta “Na bijele točke”  21 cm.

 

Promjer kruga znaka obavijesti iznosi:

1. na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet  motornih vozila, koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara - 90 cm;

2. na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) - 60 cm;

3. u tunelima i galerijama – 60 cm;

4. na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je umetnuti znak - 40 cm.

 

Veličina stranice znaka obavijesti oblika kvadrata iznosi:

1. na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara - 90 cm;

2. na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) - 60 cm;

3. u tunelima i galerijama – 60x60 cm;

4. na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je umetnuti znak, minimalno – 40x40 cm.

 

Veličina stranica znaka obavijesti oblika pravokutnika iznosi:

1. na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i na cestama, koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara - 90x135 cm;

2. na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) - 60x90 cm;

3. u tunelima i galerijama – 60x90 cm;

4. na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je umetnuti znak, minimalno - 40x60 cm.

Dimenzije znakova “cestarska oznaka” iznose 35x25 cm, 35x30 cm odnosno 45x40 cm.

 

Članak 33.

Oblikom, bojom i veličinom odstupaju od odredaba čl. 30. i 32. ovog Pravilnika sljedeći znakovi obavijesti:

 

1) oblikom:

a) znak C76 i C77 (putokaz) i znak C78 (putokaz za zračnu luku koji se završavaju strelasto;

b) znak C128 (izlaz sa autoceste i brze ceste), čija je jedna strana pravokutnika 100 cm, druga 30 cm, a kose pruge na znaku širine 8 cm potavljene pod kutom 30 stupnjeva;

 

2) bojom i simbolom:

znak C04 (djeca na cesti) koji je bijele boje, vanjski rub znaka plave je boje, a simbol znaka crne je boje;

znakovi C09 (cesta s prednošću prolaza) i C10 (završetak ceste s prednošću prolaza) koji imaju unutarnji kvadrat žute boje, a pojas između unutarnjega kvadrata i vanjskog ruba znaka, bijele boje;

znakovi C12 (prestanak zabrane pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim mopeda), C13 (prestanak zabrane pretjecanja za teretna vozila), C14 (prestanak ograničenja brzine), C16 (prestanak zabrane davanja zvučnih signala) i C17 (prestanak svih zabrana) koji su bijele boje, a simbol i 5 kosih crta crne boje;

znakovi C70 (završetak autoceste), C72 (završetak ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila - brze ceste), C74 i C75 (završetak naseljenog mjesta), C15 (prestanak najmanje dopuštene brzine), C18 (prestanak obveze upotrebe zimske opreme), C19 (završetak biciklističke staze), C20 (završetak pješačke staze), C21 (završetak staze za jahače), C25 (završetak pješačke zone), C27 (završetak područja smirenog prometa), C31 (prestanak preporučene brzine) koji su prekriženi kosom crtom crvene boje;

znakovi C22 (zona u kojoj je ograničena brzina), C23 (završetak zone u kojoj je ograničena brzina), C24 (pješačka zona), C25 (završetak pješačke zone), C28 (zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja), i C29 (završetak zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja) koji imaju polje bijele boje, natpis crne boje i umetnuti znak odgovarajućih boja;

znak C23 (završetak zone u kojoj je ograničena brzina) i znak C29 (završetak zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja) znakovi su umetnuti odgovarajućim prometnim znakovima i prekriženi sa 5 kosih crta crne boje;

znakovi C69 (autocesta) i C70 (završetak autoceste) koji su zelene boje i znakovi C71 (cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila - brza cesta) i C72 (završetak ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila - brze ceste) koji su plave boje;

znak C76 i C77 (putokaz) koji može sadržavati natpis, simbol ili natpis i simbol koji pobliže određuju karakterističan objekt na koji se odnosi;

znakovi C78 (putokaz za zračnu luku), C124 (kilometraža autoceste), C86 (smjer obilaska), C95 (ugasi motor), C96 (ploča za označivanje naziva ulica), C122 (oznaka dionice državne ceste) i C123 (oznaka dionice županijske ceste) koji su bijele boje s natpisom i okvirom crne boje;

C66 i C67 (cestovna građevina), C85 (prestrojavanje vozila s nazivima naseljenih mjesta), C76 i C77 (putokaz), C73 (naziv naseljenog mjesta), C74 i C75 (završetak naseljenog mjesta), C90 (prometni trak za spora vozila), C91 (završetak prometnog traka za spora vozila) i C92 (dopuštena brzina na pojedinom prometnom traku), koji, ako se odnose na autocestu, imaju polje zelene boje s rubom bijele boje, a boja slova je bijela; ako se odnose na brze ceste imaju polje plave boje s rubom bijele boje, a simboli i natpisi na njima bijele su boje; ako se odnose na ostale ceste, imaju polje žute boje s rubom crne boje, a boja slova je crna; ako se odnose na nazive dijela naselja, značajnih objekata, imaju polje bijele boje, a rub i natpisi crne su boje.

znak C94 (Republika Hrvatska) koji je bijele boje, vanjski rub čine dvije međusobno odvojene pruge crvene i plave boje, natpis crne boje i grba Republike Hrvatske;

znak C98 (ugibalište za zaustavljanje vozila u nuždi) ima natpisa SOS na crvenoj podlozi;

znak C104 (predznak za ručno reguliranje prometom) koji je narančaste boje, a simbol i rub znaka  crne je boje,

znak C114 (predznak za upozorenje na maglu) i znakovi C115, C116 i C117 (magla) sive su boje bez retrorefleksije, sa bijelim rubnim i razdjelnim crtama, točkama i natpisom i zelenim rubnim poljima s umetnutim prometnim znakom C30;

znakovi C118 (broj međunarodne ceste) i C119 (broj autoceste) koji je zelene boje, a simbol i vanjski rub bijele boje;

znak C120 (broj državne ceste) koji je plave boje, a simbol i vanjski rub bijele boje;

znak C121 (broj županijske ceste) koji je žute boje, a simbol i vanjski rub crne boje;

znak C124 (kilometarska oznaka za autoceste i brze ceste); C127 (oznaka broja izlaza ili čvorišta) je za autoceste zelene boje, a za brze ceste plave boje, a simbol odnosno broj i vanjski rub bijele boje;

znak C125 (oznaka izlaza sa autoceste i brze ceste), C126 (oznaka čvorišta autocesta) i C130 (nacionalna autooznaka na prometnim znakovima) imaju polje bijele boje sa simbolom i okvirom crne boje;

C128 (izlaz sa autoceste ili brze ceste) koji je za autoceste zelene boje, a za brze ceste plave boje, brojke, slova i kose crte su bijele boje

 

3) veličinom:

znak C94 (Republika Hrvatska) veličine 70x130 cm;

 

Članak 34.

Na dijelu znaka ispod bijelog polja (znakovi od C33 do C62) mogu se simbolima ili natpisima označiti naziv i vrsta ugostiteljskog objekta i smjer u kojem se nalazi mjesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi te udaljenost u metrima.