D. Znakovi obavijesti za vođenje prometa

 

Članak 35.

Znakovi obavijesti za vođenje prometa obavještavaju sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova, rasporedu ciljeva i vođenju prometa prema tim ciljevima te o raskrižjima, čvorištima i odmorištima na određenom smjeru ceste.

 

Članak 36.

Znakovi obavijesti za vođenje prometa jesu:

1) znakraskrižje” (D01), (D02) i (D03) označuje međusobni položaj, smjerove cesta, brojeve cesta, te nazive mjesta do kojih vode ceste što se križaju.

Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu;

 

     

 

                   Znak D01

 

     

 

                   Znak D02

 

              

 

                   Znak D03

 

2) znak “raskrižje kružnog oblika” (D04) označuje raskrižje na kojem se promet odvija kružno;

 

 

                   Znak D04

 

3) znak “predputokaz” (D05) označuje smjer kretanja do naseljenih mjesta;

 

     

 

                   Znak D05

 

4) znak “putokazna ploča” (D06) označuje smjer ceste za naseljeno mjesto ispisano na znaku. Znak može imati najviše tri polja za označivanje smjerova kretanja i najviše dva naseljena mjesta unutar polja. Kad se znak postavlja iznad kolnika (na portal), svako se polje postavlja kao poseban znak iznad prometnih trakova na koje se znak odnosi;

 

       

                          

                   Znak D06

 

5) znak “najava naseljenog mjesta” (D07) označuje nailazak i udaljenost do prvoga naseljenog mjesta ispisanog na znaku;

 

   

 

                    ZnakD07

 

6) znak “predputokazna ploča za izlaz” (D08), (D09) i (D10) označuje  ime izlaza ili izdvajanje na autocesti i cestama s križanjima u više razina.

Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu;

 

   

 

                   Znak D08

 

   

                          

                   Znak D09

 

   

 

                   Znak D10

 

7) znak “predputokaz za izlaz sa autoceste ili brze ceste sa oznakom izlaza” (D11);

 

     

 

                   Znak D11

 

8) znak “predputokaz za čvorište autocesta sa oznakom čvorišta” (D12);

 

       

                          

                   Znak D12

 

9) znak “predputokaz za izlaz” (D13) na autocesti označuje pravac kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znaku.

 

     

 

                   Znak D13

 

10) znakovi “putokaz na portalu iznad jedne prometne trake” (D14), (D15) i “putokaz na portalu iznad dvije prometne trake” (D16) i (D17) na autocesti i cesti s križanjima u više razina označuju smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znakovima. Na znakovima mogu biti ispisana najviše tri naziva mjesta;

 

 

                   Znak D14

 

 

                   Znak D15

 

                          

                   Znak D16

 

 

                   Znak D17

 

10) znak “putokaz za razvrstavanje iznad prometnih trakova” - na portalu (D18) na autocesti i cesti s raskrižjima u više razina obavješćuju  vozača o prometnom traku za kretanje do naseljenog mjesta ispisanog na znaku;

 

 

                   Znak D18

 

11) znak “potvrda smjera” (D19) označuje potvrdu smjera kretanja nakon prolaza raskrižja.

Znak sadrži naziv mjesta i udaljenost izraženu u kilometrima.

Na znaku može biti ispisan broj ceste i najviše pet naziva mjesta te udaljenost u kilometrima do tih mjesta;

 

                          

                   Znak D19

 

12) znak “ploča za označivanje izlaza” (D20) označuje mjesto izlaska sa autoceste ili brze ceste;

 

            

 

                   Znak D20

 

13) znak “odmorište” (D21) i (D22) označava nailazak na mjesto na kojem se nalazi odmorišna postaja sa uslužnim sadržajima i prostor za odmor putnika;

Na znaku se nalaze simboli sadržaja odmorišne postaje i udaljenost do odmorišta (D21), odnosno do iduće benzinske postaje (D22).

Kada se znak (D22) postavlja na početku prometnog traka za isključivanje, ispod simbola sadržaja odmorišne postaje nalazi se kosa strelica u desno;

 

   

 

                   Znak D21

 

   

 

                   Znak D22

 

14) znak “zabrana ulaska određenih vrsta vozila na autocestu ili cestu namijenjenu isključivo za promet motornih vozila” (D23) označuje kojim je vrstama vozila i sudionika u prometu zabranjeno kretanje autocestom ili brzom cestom.

Kada se znak odnosi na cestu namijenjenu isključivo za promet motornih vozila tada znak sadrži znak (C71);

 

   

 

                   Znak D23

 

15) znak “cestarina” (D24), postavljen iznad prometnih trakova, označuje nailazak na objekt za naplatu cestarine;

 

             

                   Znak D24

 

16) znak “obavijest o naplati cestarine” (D25) označuje nailazak na objekt za naplatu cestarine;

 

 

                   Znak D25

 

17) znak (D26), (D27), (D28), (D29) i (D30) postavljen iznad prometnih trakova, označuje razvrstavanje vozila po vrstama u prometne trakove pri nailasku na objekt za naplatu cestarine;

                          

                     

 

                   Znak D26                   Znak D27

 

                     

 

                   Znak D28                    Znak D29

 

             

 

                   Znak D30

 

18) znak “obavezno uzimanje naplatne karte” (D31) i “naplata cestarine” (D32), označuje obavezno uzimanje naplatne karte odnosno, plaćanje cestarine na objektu naplate cestarine.

 

                     

 

                   Znak D31                   Znak D32

 

Članak 37.

U pravilu osnovna boja znakova obavijesti za vođenje prometa je žuta sa simbolima i natpisima crne boje, plava sa simbolima i natpisima bijele i crne boje, te zelena sa simbolima i natpisima bijele boje.

Iznimno, narančasta boja može biti upotrijebljena kod privremenog usmjeravanja prometa na znakovima “raskrižja”  (D01, D02, D03, D04), “predputokaza” (D05) i “putokazne ploče” (D06).

Znakovi D01 i D02 (raskrižje), D06 (putokazna ploča), D19 (potvrda smjera), D08, D09 i D10 (predputokazna ploča za izlaz), D13 (predputokaz za izlaz), D14, D15, D16 i D17 (putokaz iznad kolnika na portalu), koji, ako se odnose na autocestu, imaju polje zelene boje s rubom bijele boje, a boja slova je bijela; ako se odnose na brze ceste, imaju polje plave boje s rubom bijele boje, a simboli i natpisi na njima bijele su boje; ako se odnose na ostale ceste, imaju polje žute boje s rubom crne boje, a boja slova je crna; ako se odnose na nazive dijela naselja, značajnih objekata, imaju polje bijele boje, a rub i natpisi crne su boje.

Na istom znaku (ploči) mogu se na osnovnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja, ovisno o vrsti ceste koja vodi do naznačenog odredišta.

Članak 38.

Veličine znakova obavijesti za vođenje prometa ovise o visini i broju pojmova (slova) na znaku.

Minimalne visine pojmova iznose:

a) za autoceste:

znak postavljen iznad kolnika 35 cm,

znak postavljen sa strane kolnika 28 cm.

b) za brze ceste 28 cm;

c) za priključne ceste na autoceste i brze ceste 21 cm,

d) za ostale državne ceste i županijske ceste 17,5 cm.