E. Dopunske ploče

 

Članak 39.

Uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi i znakove obavijesti mogu biti istaknute i dopunske ploče. Dopunske ploče pobliže određuju značenje prometnog znaka.

 

Članak 40.

Dopunske ploče jesu:

1) dopunska ploča E01 označuje udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska ploča i početka dijela ceste, odnosno mjesta na koje se znak odnosi;

 

             

 

                    Znak E01

 

2) dopunska ploča E02 označuje udaljenost do mjesta na kojem stoji znak ”obavezno zaustavljanje” (B02), kod kojeg je vozač dužan uvijek zaustaviti vozilo;

 

             

 

                    Znak E02

 

3) dopunska ploča E03 označuje duljinu dijela ceste na kojem prijeti opasnost označena znakom, odnosno na kojem se primjenjuje izričita naredba označena znakom, ili na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji se ističe dopunska ploča;

 

             

 

                    Znak E03

 

4) dopunska ploča E04 označuje udaljenost od znaka objekta ili dijela ceste na koju se odnosi obavijest;

 

                

 

                    Znak E04

 

5) dopunske ploče E05 i E06 označuju vrijeme za koje izričita naredba odnosno obavijesti vrijedi, ako ne vrijedi neprekidno;

                  

 

                    Znak E05     Znak E06

 

6) dopunska ploča E07 sadrži pobliže objašnjenje znaka riječima ili na drugi način ako to nije jasno određeno simbolom znaka;

             

 

                    Znak E07

 

7) dopunske ploče E08 do E14 sadrže simbole koji pobliže određuju značenje znaka uz koji se postavljaju;

 

             

 

                    Znak E08

 

                  

 

                    Znak E09     Znak E10

 

                  

 

                    Znak E11     Znak E12

 

                  

 

                    Znak E13     Znak E14

 

8) dopunska ploča E15 označuje uklanjanje vozila “paukom” na mjestima na kojima je parkiranje ili zaustavljanje vozila prometnim znakom zabranjeno;

 

                

 

                    Znak E15

 

9) dopunske ploče E16 do E21 označuju primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka;

 

                

 

                    Znak E16    

                  

 

                    Znak E17     Znak E18

 

                                                   

 

                    Znak E19     Znak E20                  Znak E21

 

10) dopunske ploče od E22 do E29 označuju položaj parkiranja vozila;

 

                

 

                    Znak E22

 

                  

 

                    Znak E23     Znak E24

 

                  

 

                    Znak E25     Znak E26

 

                  

 

                    Znak E27     Znak E28

 

                

 

                    Znak E29    

 

11) dopunska ploča E30 označuje mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za vozila invalida ili blizinu ceste na kojoj se može pojaviti invalidna osoba u kolicima;

 

             

 

                    Znak E30

 

12) dopunska ploča E31 označuje mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za određene korisnike;

 

               

 

                    Znak E31

 

13) dopunska ploča E32 i dopunska ploča E33 označuju početak dijela ceste odnosno mjesta na kojem postoji opasnost od neočekivane kiše ili poledice;

 

                       

 

                    Znak E32                 Znak E33

 

14) dopunske ploče E34 i E35 označuju položaj ceste s pravom prednosti;

                       

 

                    Znak E34                      Znak E35

15) dopunska ploča E36 označuje dionicu ceste koja u specifičnim atmosferskim okolnostima može biti poplavljena;

 

                

 

                    Znak E36

 

16) dopunska ploča E37 označuje blizinu dijela ceste na kojem se mogu pojaviti starije nemoćne  osobe;

 

                

 

                    Znak E37

 

17) dopunska ploča E38 označuje početak dijela ceste na kojem se obavlja čišćenje snijega;

 

                

 

                    Znak E38

 

18) dopunska ploča E39 pojašnjava da se na cesti izvode radovi u vezi s označivanjem i iscrtavanjem oznaka na kolniku;

 

             

 

                    Znak E39

 

19) dopunska ploča E40 označuje blizinu mjesta na cesti na kojoj se desila prometna nezgoda;

 

             

 

                    Znak E40

 

20) dopunska ploča E41 pojašnjava da u vrijeme migracija žabe u velikom broju prelaze preko ceste i s tim u vezi predstavljaju za vozača određenu opasnost. Dopunska ploča se u pravilu dodaje znaku A01 (opasnost na cesti);

 

             

 

                    Znak E41

 

21) dopunska ploča E42 pojašnjava da je prometni znak kojemu je dodana dopunska ploča postavljen zbog kolotraga na kolniku;

             

 

                    Znak E42

 

22) dopunska ploča E43 označuje mjesto na cesti gdje se nalazi oprema za smirivanje prometa (izbočine). Postavlja se uz znak A34, B31 i C04;

             

 

                    Znak E43

 

23) dopunska ploča E44 označuje benzinsku postaju sa istakalištem plina.

 

                

 

                    Znak E44

Članak 41.

Osnovna. boja dopunske ploče je bijela, a boja natpisa i simbola na dopunskoj ploči je crna, osim dopunske ploče E36 čiji je simbol plave boje.

Po boji odstupaju dopunske ploče koje su dodane znaku kojim se označavaju radovi na cesti, prepreka i oštećenja kolnika ili kod privremenog usmjeravanja prometa, osnovnu boju imaju narančastu, a simboli i natpisi su crne boje.

 

Članak 42.

Širina dopunske ploče postavljene uz znak na cesti ne smije biti veća od dužine one stranice znaka uz koji se dopunska ploča postavlja, odnosno od projekcije krajnjih točaka znaka.

Visina dopunske ploče ne smije, u pravilu, iznositi više od polovice njezine dužine, osim dopunskih ploča E19, E20, E21, E34 i E35.

 

Članak 43.

Ako ovim Pravilnikom nije određen simbol na dopunskoj ploči, dozvoljena je upotreba međunarodnog simbola.