Tablica 2.

 

Proizvodi mesa stoke za klanje, divljači i peradi

 

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

broj

broj

 

funkcionalno

uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

mg/kg

1.

E100

Curcumin

bojilo

 

20

2.

E120

Cochenille, Carmines,

Carmine acid

 

 

100

3.

E150a

Caramel obični

 

 

  

 

E150b

Caramel sulfitno kiseli

 

kobasice

 

 

E150c

Caramel amonijačni

 

 

DPP

 

E150d

Caramel sulfitno amonijačni

 

paštete

 

4.

E160a

Carotene

 

 

20

 

E160c

Paprica extract , Capsantin, Capsorubin

 

 

10

5.

E162

Beetred, Betamine

 

 

DPP

6.

E129

Allura Red AC

 

mesni doručak

25

7.

E120

Cochenille, Carmines,

Carmine acid

 

kobasice za doručak sa   najmanje 6% žitarica ili drugih biljnih dodataka

100

8.

E128

Rot 2G

bojilo

mljeveno meso sa drugih

20

9.

E129

Allura Red AC

 

najmanje 4% žitarica ili

25

10.

E150a

Caramel obični

 

biljnih dodataka (burger  i sl.)

 

 

E150b

Caramel sulfitno kiseli

 

 

 

 

E150c

Caramel amonijačni

 

 

DPP

 

E150d

Caramel sulfitno amonijačni

 

 

 

11.

E120

Cochenille, Carmines,

Carmine acid

 bojilo

Chorizo-kobasica

200

12.

E124

Poncean 4R, Cochenillered A

 

Salchichon

250

13.

E110

Sunset Yellow FCF,  Gelborange  S

 bojilo

Sobrasada

135

14.

E124

Poncean 4R, Cochenillerot A

 

 

200

15.

E100

Curcumin

 bojilo

Pasturmas (jestivi vanjski

 

16.

E101

Riboflavin(I), Riboflavin-5'-fosfat(II)

 

pokrov)

DPP

17.

E120

Cochenille, Carmines,

Carmine acid

 

 

 

18.

E200

Sorbinska kiselina

konzervans

 hladetina

  (tlačenica)

1000 sorbinska k.

+

500 benzojeva k. 

19.

E202

Kalijev sorbat

 

proizvodi površinski pokriveni  želeom  (kuhani, salamureni ili

1000 izraženo kao

sorbinska kiselina

20.

E203

Kalcijev sorbat

 

sušeni)

 

21.

E210

Benzojeva kiselina

 

konzervans

 

 

22.

E211

Natrijev benzoat

 

 

 

23.

E212

Kalijev benzoat

 

 

 

24.

E213

Kalcijev benzoat

 

samo za površinsku

 

25.

E214

Etil p-hidroksibenzoat

 

obradu suhomesnatih

DPP

26.

E215

Natrijev etil

 p-hidroksibenzoat

 

proizvoda

 

27.

E216

Propil p-hidroksibenzoat

 

 

 

28.

E217

Natrijev propil

p-hidroksibenzoat

 

 

 

29.

E218

Metil

p-hidroksibenzoat

 

 

 

30.

E219

Natrijev metil

p-hidroksibenzoat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

        Dopuštenost

           uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

31.

E220

Sumporni dioksid

konzervans

kobasice za doručak sa

 

32.

E221

Natrijev sulfit

 

najmanje 6% žitarica ili

 

33.

E222

Natrijev hidrogen sulfit

 

drugih biljnih dodataka,

 

34.

E223

Natrijev metabisulfit

 

mljeveno meso sa

 

35.

E224

Kalijev metabisulfit

 

najmanje 4% dodanih žitarica ili drugih biljnih dodataka

450 izraženo kao SO2

36.

E226

Kalcijev sulfit

 

(burgeri i sl.)

 

37.

E227

Kalijev hidrogensulfit

 

 

 

38.

E228

Kalijev bisulfit

 

 

 

39.

E235

Natamycin

konzervans

samo za površinsku obradu trajnih kobasica

1 mg/dm2, ne smije biti dokazan 5 mm ispod   površine 

40.

E249

Kalijev nitrit  

konzervans

toplinski neobrađeni, salamureni, suhomesnati proizvodi

50 kao NaNO2

41.

E250

Natrijev nitrit  

 

ostali salamureni proizvodi

 

 

 

 

 

konzervirani proizvodi

100 kao NaNO2

 

 

 

 

jetrena pašteta i slični proizvodi

 

 

 

 

 

salamurena slanina

175 kao NaNO2

42.

E251

Natrijev nitrat

 konzervans

 salamureni proizvodi

250 kao NaNO3

43.

E252

Kalijev nitrat

 

 konzervirani proizvodi

 

 

 

 

 

jetrena pašteta

50 kao NaNO3

44.

E260

Octena kiselina

kiselina

 

 

45.

E270

Mliječna kiselina

 

 

 

46.

E330

Limunska kiselina

 

 

 

47.

E334

Vinska kiselina

 

svi proizvodi

DPP

48.

E261

Kalijev(I)acetat

regulator

 

 

 

 

Kalijev(II)acetat

 

kiselosti

 

 

49.

E262

Natrijev(I)acetat

 

 

 

 

 

Natrijev(II)acetat

 

 

 

 

50.

E325

Natrijev laktat

antioksidans

svi proizvodi 

 

 

51.

E326

Kalijev laktat

 

 

 

 

52.

E331

Natrijev citrat

regulator

 

DPP

53.

E332

Kalijev citrat

kiselosti

 

 

54.

E335

Natrijev tartarat

 

 

 

55.

E336

Kalijev tartarat

 

 

 

56.

E337

Kalijevnatrijev tartarat

 

 

 

57.

E333

Kalcijev citrat

 

 

 

58.

E300

Askorbinska kiselina

antioksidans

za salamureno i brzo

 

59.

E301

Natrijev askorbat

 

salamureno meso

DPP

60.

E302

Kalcijev askorbat

 

 

 

61.

E304

Askorbil palmitat

antioksidans

          mast

 

62.

E307

Sintetički alfa-tokoferol

 

 

DPP

63.

E308

Sintetički-gamatokoferol

 

 

 

64.

E309

Sintetički-deltatokoferol

 

         

 

65.

E310

Propilgalat

antioksidans

          mast

  200

66.

E311

Oktilgalat

 

 

  pojedinačno ili ukupno *

67.

E312

Dodecilgalat

 

 

 

68.

E320

Butilhidroksianisol (BHA)

 

 

200 *

69.

E321

Butilhidroksitoluen (BHT)

 

 

100 *

70.

E315

Izoaskorbinska kiselina

 

 salamureni proizvodi

500

71.

E316

Natrijev izoaskorbat

 

konzervirani proizvodi

500 kao kiselina

72.

E330

Limunska kiselina

antioksidans

 

DPP

 

 

 

 

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

broj

broj

 

funkcionalno

uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

mg/kg

73.

E339

Natrijev fosfat (I)

regulator kiselosti

 

5000  ukupno,

 

 

Dinatrijev fosfat (II)

 

 

tako da količina

 

 

Trinatrijev fosfat (III)

 

 

dodanih fosfata u

74.

E340

Kalijev fosfat (I)

 

za sve proizvode, osim

proizvodu ne

 

 

Dikalijev fosfat (II)

 

trajnih kobasica

prelazi 3000

 

 

Trikalijev fosfat (III)

 

 

računato kao

75.

E341

Kalcijev fosfat (I)

Dikalcijev fosfat (II)

Trikalcijev fosfat (III)

 

 

P2O5

76.

 E343

Magnezijev fosfat (I)

Dimagnezijev fosfat (II)

Trimagnezijev fosfat (III)

 

 

 

77.

E450

Dinatrijev fosfat (I)

 emulgatorska sol

 

 

 

 

Trinatrijev fosfat (II)

 

 

 

 

 

Tetranatrijev difosfat (II)

 

 

 

 

 

Dikalijev difosfat (IV)

 

 

 

 

 

Tetrakalijev difosfat(V)

Dikalcijev difosfat (VI)

Ca- dihidrogen difosfat (VII)

 

 

 

78.

E451

Pentanatrijev trifosfat (I)

sekvestrant

i za površinsku obradu mesa

4 000

 

 

Pentakalijev trifosfat (II)

 

 

 

79.

E452

Natrijevi polifosfati(I)

Kalijevi polifosfati(II)

emulgatorska sol

za sve proizvode, osim trajnih kobasica

5000 ukupno, dodani

 

 

Na-Ca-polifosfat (III)

Ca-polifosfat(IV)

 

 

ne više od 3000

izraženo kao P2O5

80.

E400

Alginska kiselina

zgušnjivač,

tvari za želiranje

 

DPP

 

81.

 E406

Agar-agar

zgušnjivač

 

 

82.

 E407

       a

Karagenan

PES  ( Pročišćena morska alga Eucheuma)

tvari za želiranje

kuhane, polutrajne i

5 000 pojedinačno ili ukupno

83.

E410

Karuba guma-brašno sjemenke rogača

tvari za želiranje

obarene kobasice

DPP

84.

E412

Guar guma

zgušnjivač

i konzerve

 

85.

E414

Gumi arabika

 

 

 

86.

E415

Ksantan guma

 

 

 

87.

E322

Lecitin

emulgatori

 

DPP

88.

E471

Mono i digliceridi masnih kiselina

 

kuhane, polutrajne i

do 5000 pojedinačno

89.

E472a

Ester octene kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

obarene kobasice

ili ukupno

 

E472b

Ester mliječne kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

i konzerve

 

 

 E472c

Ester limunske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

 

 

90.

E481

Na steroil 2-lactilat

emulgator

Obarene kobasice i konzerve

4000

 

E482

Ca steroil 2-lactilat

 

 

 

91.

E500

Natrijev hidrogenkarbonat

tvari za rahljenje

proizvodi od oblikovanog svježeg mesa

DPP

92.

E508

Kalijev klorid

tvari za želiranje

 

DPP

93.

E551

Silicijev dioksid

tvari za

 

 

94.

E552

Kalcijev silikat

spečavanje

 

 

95.

E553a

Magnezijev silikat

zgudnjavanja

samo za površinsku

DPP

 

E553b

Magnezijev trisilikat

 

obradu kobsica

 

96.

E554

Natrijev Al- silikat

 

 

 

97.

E555

Kalijev Al-silikat

 

 

 

98.

E556

Kalcijev aluminijev silikat (kaolin)

 

 

 

99.

E575

Glukono-delta-lakton

regulator kiselosti

trajni,polutrajni ,obareni proiz.

do 3000

100.

E620

Glutaminska kiselina

pojačivači okusa

kuhane, obarene i polutrajne

do 10 000

 

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

broj

broj

 

funkcionalno

uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

mg/kg

101.

E621

Mononatrijev glutaminat

 

kobasice i konzerve

pojedinačno ili

102.

E622

Monokalijev glutaminat

 

 

ukupno izraženo

103.

E623

Monokalcijev diglutaminat    

 

 

kao

104.

E624

Monoamonijev glutaminat

 

 

glutaminska kiselina

105.

E635

Magnezijev diglutaminat

 

 

 

106.

E626

Gvanilinska kiselina

pojačivači okusa

kuhane, obarene i

do 500

107.

E627

Dinatrijev gvanilat

 

 

polutrajne kobasice

pojedinačno

108.

E628

Dikalijev gvanilat

 

 

i konzerve, panirani odresci

ili ukupno izraženo

109.

E629

Kalcijev gvanilat

 

 

 

kao gvanilinska kiselina

110.

E631

Dinatrijev inozinat

 

pojačivači okusa

kuhane, obarene i

do 500

111.

E632

Dikalijev inozinat

 

 

polutrajne kobasice

pojedinačno

112.

E633

Kalcijev inozinat

 

 

i  konzerve, panirani odresci

ili ukupno

113.

E634

Kalcijev 5-ribonukleotid

pojačivači okusa

kuhane, obarene i polutrajne kobasice i konzerve

do 500

pojedinačno

114.

E635

Dinatrijev

5'-ribonukleotid

 

 

ili ukupno

115.

E466

Natrijeva karboksi metil celuloza   (CMC)

zgušnjivač

 

 

116.

E1404

Škrob oksidirani     

 

modificirani škrob

 gotova jela

DPP

117.

E1410

Monoškrob-fosfat

 

 

konzerve od mesa u komadima

40000

118.

E1411

Diškrob glicerol

 

 

konzerve od usitnjenog mesa

 

119.

E1422

Acetilirani diškrob

 adipat

 

 

DPP

120.

E1440

Škrob hidroksipropil

 

 

 

 

121.

E1442

Škrobfosfat

hidroksipropil

 

 

 

122.

 

Aroma dima

 

aroma

 za sve proizvode

DPP

123.

 

 Prirodne aromatske tvari

 

 

 

124.

 

 Aromatski pripravci