Tablica 3.

 

Mlijeko i mliječni proizvodi, sladoled i puding

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

 

1.

E100

Curcumin

bojilo

topljeni sir, pripravci topljenog sira

aromatizirani mliječni proizvodi

 

150

 

2.

E101

Riboflavin

Riboflavin-5'-fosfat

 

voćni jogurt, kiselo mlijeko s voćem, aromatizirani mliječni proizvodi , sladoled* i krem sladoled*, prašak  za sladoled* i puding * osim sladoleda na bazi  voća,  kakao praha, čokolade i jaja

topljeni sir, pripravci topljenog sira

 

150

 

 

 

DPP

 

3.

E102

Tartrazine

bojilo

 sladoled* i krem sladoled*, prašak  za

150

 

4.

E104

Quinoline Yellow

 

sladoled* i puding * osim sladoleda na bazi

150

 

5.

E110

Sunset Yellow FCF Gelborange S

 

 voća  ( za sladoled od jagode dozvoljeno E120 ) ,  kakao praha, čokolade i jaja

           50 

 

 

6.

E120

Cochineal, Carmines

Carminic Acid

 

crveni mramorni sir, topljeni sir , pripravci topljenog sira, voćni jogurt, kiselo mlijeko s voćem

 

125

 

7.

E122

Azorubine

bojilo

sladoled* i krem sladoled*, prašak  za sladoled* i puding * osim sladoleda na bazi  voća  ,  kakao praha, čokolade i jaja

50

 

8.

E123

Amaranth

 

 

150

 

9.

E124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

 

 

 

50

 

10.

E127

Erythrosine

 

 

150

 

11.

E129

Allura Red AC

 

 

50

 

12.

E131

Patentblue V

 

 

150

 

13.

E132

Indigotine

 

 

150 

 

14.

E133

Brillantblue FCF

 

 

150

 

15.

E140

Chlorphylle (a)

bojilo

Sage Derby sir ( Derby sir s kaduljom)

 

 

 

 

Chlorphylline (b)

 

topljeni sir , pripravci topljenog sira,  voćni jogurt, kiselo mlijeko s voćem ,

150

 

16.

E141

Bakreni kompleks

 

 sladoled od kivija, pistacija

DPP

 

 

 

Chlorphylle (a)

 

 sladoled* i krem sladoled*, prašak  za *

 

 

 

 

Chlorphylline (b)

 

 sladoled* i  puding *

 

 

17.

E142

Green S

bojilo

sladoled* i krem sladoled*, prašak  za sladoled* ,   puding * i  aromatizirani mliječni proizvodi , osim sladoleda na bazi  voća,  kakao praha, čokolade i jaja

150

 

18.

E150a

Caramel - obični

bojilo

sladoled* i krem sladoled*, prašak  za

DPP

 

 

E150b

Caramel - sulfitni

 

sladoled* ,   puding * i  aromatizirani

 

 

 

E150c

Caramel - amonijačni

 

mliječni deserti , topljeni sir , pripravci

topljenog sira , voćni jogurt, kiselo mlijeko

 

 

 

E150d

Caramel - sulfitno amonijač.

 

s voćem,osim sladoleda na bazi voća,

 

 

19.

E151

Brillantblack BN

 

kakao praha, čokolade i jaja

150

 

20.

E155

Brown  HT

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

 

21.

E160a

Carotenes

 bojilo

kora sira,  topljreni sir, pripravci topljenog sira

          50       

 

 

E160b

Anatto, Bixin, Norbixin

 

sladoled  i krem sladoled , prašak  za sladoled  i puding

kora sira,  topljreni sir, pripravci topljenog sira

           20

 

 

 

 

 

fermentirani sir u komadima i nearomatizirani topljeni sir

            15

 

 

E160c

Paprika extract,

bojilo

topljeni sir , pripravci topljenog sira, voćni

DPP

 

 

 

Capsanthin, Capsorubin

 

jogurt, kiselo mlijeko s voćem , sir sa

 

 

 

E160d

Lycopin

 

začinima

 

 

 

E160e

Beta-apo-8'-carotenal (C30)

 

voćni jogurt, kiselo mlijeko s voćem

 

 

 

E160f

Beta-apo-8'-carotenal (C30) ethylester

 

topljeni sir , pripravci topljenog sira

 

 

22.

E161b

Lutein

 

 

 

 

 

E161g

Canthaxanthin

 

 

 

 

23.

E162

Beetroot Red, Betanin

 

 

 

 

24.

E163

Anthocyanins

 

crveni mramorni sir , topljeni sir , pripravci topljenog sira, voćni jogurt, kiselo mlijeko s voćem

 

 

25.

E180

Litholrubine BK

 bojilo

samo za koru tvrdog sira

DPP

 

 

26.

E200

Sorbinska kiselina

konzervans

sir i sirni pripravci  - površinska obrada

 DPP

 

27.

E202

Kalijev sorbat

 

topljeni sir i proizvodi

2000

 

   28.

E203

Kalcijev sorbat

 

sir u listićima (slojevima) , komadi , ribani sir , dodan namirnicama ,  pakiran

1000

 

 

 

 

 

i sir bez zrenja

izraženo kao 

 

 

 

 

 

mliječni namazi i namazi  s mliječnim masnoćama

sorbinska     kiselina

 

29.

E210

Benzojeva kiselina

 konzervans

 toplinski neobrađeni mliječni deserti

300  ukupno kao  sorbinska i

 

30.

E211

Natrijev benzoat

 

 

benzojeva

 

31.

E212

Kalijev benzoat

 

 

kiselina 

 

32.

E213

Kalcijev benzoat

 

 

 

 

33.

E214

Etil-p-hidroksibenzoat

 

 

 

 

34.

E215

Natrijev etil p-hidroksibenzoat

 

 

 

 

35.

E216

Propil p-hidroksibenzoat

 

 

 

 

36.

E217

Natrijev propil p-hidroksibenzoat

 

 

 

 

37.

E218

Metil p-hidroksibenzoat

 

 

 

 

38.

E219

Natrijev metil p-hidroksibenzoat

 

 

 

 

39.

E234

Nizin

 konzervans

sir sa zrenjem

12,5

 

 

 

 

 

topljeni sirevi

vrhnje dobiveno kuhanjem, Mascarpone

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

 

40.

E235

Natamycin

 konzervans

tvrdi, polutvrdi i polumeki  sirevi samo za površinsku obradu

1 mg/dm2 površine i do 5 mm dubine

 

41.

E239

Heksametilentetramin

 

sir Provolone

25        kao formaldehid

 

42.

E251

Natrijev nitrat

 

 tvrdi, polutvrdi i polumeki     sirevi

50  kao NaNO3

 

43.

E252

Kalijev nitrat

 

 

 

 

44.

E1105

Lysozyme

konzervans , enzim

tvrdi i polutvrdi sirevi 

DPP

 

45.

E260

Octena kiselina

konzervans,

 puding,  kreme, kuhani sirevi, skuta 

2000

 

46.

E261

Kalijev (I) acetat

regulator     

 

 

 

  

 

Kalijev (II) acetat

kiselosti

 

 

 

47.

E262

Natrijev (I) acetat

 

 

 

 

 

 

Natrijev (II) acetat

 

drugi  proizvodi prema potrebi

DPP

 

48.

E280

Propionska kiselina

konzervans

sir i proizvodi od sira     ( samo za

DPP

 

49.

E281

Natrijev propionat

 

površinsku obradu )

 

 

50.

E282

Kalcijev propionat

 

 

 

 

51.

E283

Kalijev propionat

 

puding  - gotovi proizvod

1000

 

52.

E270

Mliječna kiselina

regulator

prašak za sladoled , salamura za sireve , sirevi

DPP

 

   53.

E296

Jabučna kiselina

kiselosti

 

 

 

54.

E300

Askorbinska kiselina

antioksidans

 instant proizvodi na bazi  mlijeka i

DPP

 

55.

E301

Natrijev askorbat

 

proizvodi  koji sadrže masti

 

 

56.

E302

Kalcijev askorbat

 

 

 

 

57.

E304

Askorbil palmitat

 

sirevi

40

 

58.

E310

Propil galat

antioksidans

 

100

 

59.

E311

Oktil galat

 

 pripravci maslaca

pojedinačno ili

 

60.

E312

Dodecil galat

 

 

ukupno *

 

61.

E320

Butilhidroksianisol (BHA)

 

 

200 *

 

62.

E321

Butilhidroksitoluen (BHT)

 

 

 

 

63.

E322

Lecitin

emulgator

instant proizvod na bazi  mlijeka

5000

 

64.

E325

Natrijev laktat

antioksidans

vrhnje,   topljeni sir i proizvodi

300

 

65.

E326

Kalijev laktat

 

 mlaćenica

DPP

 

   66.

E329

Magnezijev laktat

 

 

 

 

 

67.

E330

Limunska kiselina

regulator

 kondenzirano i evaporizirano    mlijeko,

DPP

 

68.

E331

Natrijev citrat (I)

kiselosti

vrhnje,  sladoled,  puding, topljeni sir i proizvodi

 

 

 

 

Dinatrijev citrat (II)

 

mlaćenica i  drugi proizvodi prema potrebi

 

 

 

 

Trinatrijev citrat (III)

 

UHT obrađeno kozje mlijeko

4000

 

69.

E332

Kalijev citrat

 

pasterizirano i sterilizirano mlijeko                  

         DPP

 

 

 

Trikalijev citrat

 

 

 

 

70.

E333

Kalcijev citrat (I)

 

 

 

 

 

 

Dikalcijev citrat (II)

 

 

 

 

 

 

Trikalcijev citrat (III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

 

71.

E345

Magnezijev citrat

regulator kiselosti

kondenzirano i evaporizirano    mlijeko,

 

 

72.

E334

Vinska kiselina

 

vrhnje,  sladoled,  puding

 

 

73.

E335

Natrijev tartarat (I)

 

 mlaćenica i  drugi proizvodi prema potrebi

DPP

 

 

 

Dinatrijev tartarat(II)

 

 

 

 

74.

E336

Kalijev tartarat (I)

 

 

 

 

 

 

Dikalijev tartarat(II)

 

 

 

 

75.

E337

Natrijkalijev tartarat

 

 

 

 

76.

E354

Kalcijev tartarat

 

 

 

 

77.

E350

Natrijev malat (I)

 

 

 

 

 

 

Natrijev hidrogenmalat (II)

 

 

 

 

 78.

E352

Kalcijev malat (I)

regulator kiselosti

kondenzirano i evaporizirano  mlijeko ,

 

 

 

 

Kalcijev hidrogenmalat (II)

 

vrhnje,  sladoled,  puding

mlaćenica i  drugi proizvodi prema potrebi

DPP

 

 

79.

E339

Natrijev fosfat (I)

Dinatrijev fosfat (II)

Trinatrijev fosfat (III)

regulator  kiselosti

sterilizirano  i UHT mlijeko

tučeno vrhnje

1000 ukupno ili pojedinačno računato kao P2O5  *

 

    80.

E340

Kalijevi fosfati

Kalijev fosfat (I)

 

evaporizirano i kondenzirano  mlijeko,

kondenzirano s više od  28% s.tv.

1000

 

 

 

Dikalijev fosfat (II)

Trikalijev fosfat (III)

 

evaporizirano i kondenzirano  mlijeko,

kondenzirano s više od  28% s.tv.

1500 *

 

 

 

 

 

 

mlijeko i vrhnje u prahu

2500 *

 

 

 

 

 

pasterizirano i sterilizirano vrhnje i UHT vrhnje

2500 *

 

 

 

 

 

pasterizirano i sterilizirano vrhnje

5000 *

 

 

 

 

 

vrhnje i vrhnje s biljnim masnoćama

 

 

 

 

 

 

nefermentirani sir (osim Mozarele)

2000 *

 

    81.

E341

Kalcijev fosfat (I)

Dikalcijev fosfat (II)

Trikalcijev fosfat (III)

 

topljeni sir i pripravci  topljenog sira

        20000 *

 

82.

E343

Magnezijev fosfat (I)

Dimagnezijev fosfat (II)

Trimagnezijev fosfat (III)

 

sladoled

1000 *

 

83.

E450

Dinatrijev  difosfat (I)

Trinatrijev  difosfat (II)

Tetranatrijev  difosfat (III)

Dikalijev difosfat (IV)

Tetrakalijev difosfat (V)

Dikalcijev difosfat (VI)

Kalcijev dihidrogendifosfat (VII)

emulgator

mliječni napici

2000  *

 

84.

E451

Pentanatrijev trifosfat (I)

Pentakalijev trifosfat (II)

sekvestrant

 

 

 

85.

E452

Natrijev polifosfat (I)

Kalijev  polifosfat (II)

Natrijevkalcijev  polifosfat (III)

Kalcijev polifosfat (IV)

 

emulgator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

 

86.

E400

Alginska kiselina

stabilizator,

zgušnjivač 

aromatizirani jogurt i kiselo mlijeko s dodacima, sladoled i puding, vrhnje i šlag pjena, tučeno vrhnje, jogurt sa dodacima, mliječni napici

DPP

 

87.

E401

Natrijev alginat

 

 

 

 

88.

E402

Kalijev alginat

 

pasterizirano vrhnje  - obično

 

 

89.

E403

Amonijev alginat

 

aromatizirani jogurt i kiselo mlijeko s

 

 

90.

E404

Kalcijev alginat

stabilizator,

dodacima, sladoled i puding, vrhnje i šlag

 DPP

 

91.

E405

Propilenglikol alginat

zgušnjivač

pjena, tučeno vrhnje, jogurt sa dodacima,

 

 

92.

E406

Agar

 

mliječni napici

 

 

93.

E407

Karagenan

 

 pasterizirano vrnje  obično

 DPP

 

94.

E410

Karuba guma

 

 

 

 

95.

E412

Guar guma

 

pripravci svježeg  i  topljenog sira

DPP

 

96.

E413

Tragakant guma

 

 

 

 

97.

E414

Guma arabika

 

 

 

 

98.

E415

Ksantan guma

 

 

 

 

99.

E416

Karaja guma

 

 

 

 

100.

E417

Tara guma

 

 

 

 

101.

E418

Gellan guma

 

 

 

 

 

102.

E420

Sorbitol

tvari za

niskokalorični proizvodi bez dodanog

        DPP

 

 

 

Sorbitol sirup (II)

zaslađivanje

šečera, dijetni sladoled mliječni napici i

 

 

103.

E421

Manitol

tvari za održavanje

pripravci, šlag

 

 

104.

E953

Izomalt

vlage

 

 

 

105.

E965

Maltitol

 

 

 

 

106.

E966

Laktitol

 

 

 

 

107

E967

Ksilitol

 

 

 

 

108.

E422

Glicerol

tvar za zadrž. vlage

sladoled

 

 

109.

E440

 Pektin (I)

 Amidirani pektin (II)

stabilizator

 zgušnjivač

sladoled, puding, voćni jogurt, aromatizirani jogurt,  kiselo mlijeko s voćem i

 

      5000

 

110.

E460

Mikrokristalin.  celuloza (I)

 

 

pojedinačno ili

 

 

 

Celuloza u prahu (II)

 

 Mozzarella

DPP

 

111.

E461

Metilceluloza

 

aromatizirano kiselo mlijeko, mliječni

ukupno

 

112.

E463

Hidroksipropil celuloza

 

desert, ostali proizvodi ,  mlaćenica,

 

 

113.

E464

Hidroksipropilmetil celuloza

 

pripravci sira

 

 

114.

E465

Metiletil celuloza

 

 

 

 

115.

E466

Karboksimetil   celoloza (I)

 

pasterizirano vrhnje -obično

DPP

 

 

 

Natrijeva karboksimetil celuloza (II)

 

 

 

 

116.

E322

Lecitin

 

emulgator

sladoled   , vrhnje

1000

 

117.

E432

Polioksietilen sorbitan

emulgator

sladoled

100

 

 

 

monolaureat (polisorbat 20)

 

vrhnje, puding, ostali proizvodi

mliječni deserti

5000 ukupno ili pojedinačno

 

118.

E433

Polioksietilen sorbitan nonooleat (polisorbat 80)

 

emulgator

 

pripravci sira

 

DPP

 

119.

E434

Polioksietilen sorbitan monopalmitat (polisorbat40)

 

vrhnje, puding, ostali proizvodi

mliječni deserti

5000 ukupno ili pojedinačno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

 

120.

E435

Polioksietilen sorbitan monostearat (polisorbat 60)

emulgator

vrhnje, puding, ostali proizvodi

mliječni deserti

5000 ukupno ili pojedinačno

 

121.

E436

Polioksietilen sorbitan tristearat (polisorbat 65)

 

pripravci sira

     DPP

 

122.

E471

Mono-i digliceridi masnih kiselina

 emulgator

sladoled,  vrhnje, pasterizirano vrhnje obično

puding, ostali proizvodi 

 

DPP

 

123.

E472a

Mono-i digliceridi masnih kiselina esterificirani octenom kiselinom

 

pripravci sira

 

 

 

E472b

Mono-i digliceridi masnih kiselina esterificirani mliječnom kiselinom

 

 

 

 

 

E472c

Mono-i digliceridi masnih kiselina esterificirani limunskom kiselinom

 

 

 

 

 

E472d

Mono-i digliceridi masnih kiselina esterificirani vinskom kiselinom

 

 

 

 

 

E472e

Mono-i digliceridi masnih kiselina esterificirani sa monoacetilvinskom i diacetilvinskom kiselinom

 

 

 

 

 

E472f

Mono-i digliceridi masnih kiselina esterificirani sa octenom i vinskom kiselinom

 

 

 

 

 

 

124.

E473

Saharozni ester masnih kiselina

emulgator

sladoled, proizvodi slični vrhnju

 

5000

 

125.

E474

Saharogliceridi

 

mliječni deserti

5000

 

126.

E475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

 

sterilizirano vrhnje i sterilizirano vrhnje sa manjim sadržajem masnoće

 

 

127.

E476

Poliglicerolni ester polikondenzirane racionalne kiseline

 

 

 

 

128.

E477

1,2-Propilenglikol esteri masnih kiselina

emulgator

 vrhnje,  šlag, sladoled, mliječni deserti

5000

 

129.

E481

Natrijev stearil laktat

 

 

 

 

130.

E482

Kalcijev stearil laktat

 

 

 

 

 

131.

E491

Sorbitan monostearat

emulagator

sladoled,  vrhnje, mliječni deserti

ostali proizvodi

500

 

132.

E492

Sorbitan tristearat

emulgator

 

5000

 

133.

E493

Sorbitan monolaureat

 

sladoled,  vrhnje, mliječni deserti

ostali proizvodi

 

 

134.

E494

Sorbitan monoleat

 

 

 

 

135.

E495

Sorbitan monopalmitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

 

136.

E170

Kalcijev karbonat

tvari za sprečavanje     zgrudnjavanja i

tvari za  postizavanje    

mlijeko u prahu,  prašak za sladoled,  jogurt prah, vrhnje prah, ostali praškasti proizvodi

sir u komadima, topljeni sir u komadima  (rezani)

 

10000

 

 137.

E341

Kalcijev fosfat

klizavosti

 

 

 

138.

E470a

Natrijev stearat (I)

 

 

 

 

 

 

Kalijev stearat (II)

 

 

 

 

 

 

Kalcijev stearat (III)

 

mlijeko u prahu,  prašak za sladoled,  jogurt

10000

 

 

E470b

Magnezijev stearat (I)

 

prah, vrhnje prah, ostali praškasti

pojedinačno ili

 

 

 

 

 

proizvodisir u komadima, topljeni sir u

ukupno

 

139.

E500

Natrijev karbonat

 

komadima  (rezani)

 

 

140.

E501

Kalijev karbonat

 

 

 

 

141.

E503

Amonijev karbonat

 

 

 

 

142.

E504

Magnezijev karbonat

 

 

 

 

143.

E508

Kalijev klorid

 

 

 

 

144.

E535

Natrijev ferocijanid

 

 

 

 

145.

E536

Kalijev ferocijanid

 

 

 

 

146.

E538

Kalcijev ferocijanid

 

 

 

 

147.

E551

Silicijev dioksid

 

 

 

 

148.

E552

Kalcijev silikat

 

 

 

 

149.

E553a

Magnezijev silikat

 

 

 

 

150.

E556

Kalcijev-aluminijev silikat

 

Rezani ili ribani, tvrdi, polutvrdi i topljeni

 

 

151.

E559

Aluminijev silikat-kaolin

 

sirevi

 

 

152.

E574

Glukonska kiselina

regulatori kiselosti

pripravci sira, pripravci topljenog sira

DPP

 

153.

E575

Glukono-delta-lakton

 

 

 

 

154.

E620

Glutaminska kiselina

pojačivač arome

 

10000

 

155.

E621

Mononatrijev glutaminat

 

 

pojedinačno ili

 

156.

E622

Monokalijev glutaminat

 

 

ukupno

 

157.

E623

Kalcijev glutaminat

 

 

 

 

158.

E624

Monoamonijev glutaminat

 

 

 

 

159.

E625

Magnezijev glutaminat

 

 

 

 

160.

E942

Dušikov oksid

potisni plin

šlag pjena u dozama

DPP

 

161.

E950

Acesulfam K

tvari za

  zaslađivanje

sladoled za dijabetičare i dijetni sladoled, sladoled

            800     

 

 

 

 

 

niskokalorični proizvodi  sa i bez   dodanog šećera,  mlijeko i mliječni napici

            350

 

162.

E951

Aspartam

tvari za zaslađivanje

mlijeko i napici na bazi mliječnih   pripravaka

600

 

 

 

 

 

mliječni niskokalorični proizvodi sa i bez   dodanog šećera, mlijeko

1000

 

 

 

 

 

sladoled za dijabetičare i dijetni sladoled, sladoled

            800     

 

163.

E952

Ciklaminska kis. (I)

               

tvari za zaslađivanje

mlijeko i napici na bazi mliječnih   pripravaka

400 

 

 

 

Na,K, Ca ciklaminske kiseline (II)

 

niskokalorični proizvodi i sladoled sa ili  bez   dodanog šećera

sladoled za dijabetičare i dijetni sladoled

250 izraženo kao kiselina

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

 

164.

E954

Saharin (I)

Na, K, Ca  sol saharina

tvari za

 zaslađivanje

sladoledi, niskokalorični sa ili bez dodanog šećera

100

 

165.

E957

Taumatin

pojačivač okusa

mliječni deserti

5

 

166.

E959

Neohesperidin

tvari za zaslađivanje

niskokalorični proizvodi  sa i bez   dodanog šećera,  mlijeko i mliječni napici

50

 

167.

E965

Maltitol

 tvari za zaslađivanje

niskokalorični proizvodi  sa i bez      dodanog šećera, mlijeko i mliječni napici

 

DPP

 

168.

E966

Laktitol

 

 saladoled za dijabetičare, sladoled i dijetni

 

 

169.

E967

Ksilitol

 

sladoled

 

 

170.

E1404

Škrob oksidiran

modificirani

sladoled, prašak za sladoled, puding

DPP

 

171.

E1410

Monoškrobfosfat

škrob

voćni jogurt, aromatizirani jogurt, topljeni sir, proizvodi od sira i topljenog sira

 

 

172.

E1413

Diškrob fosfat fosfatizirani

 

 

 

 

173.

E1414

Diškrob fosfat acetilirani

 

 

 

 

174.

E1420

Acetilirani škrob

 

 

 

 

175.

E1422

Acetilirani diškrob adipat

 

 

 

 

176.

E1440

Hidroksipropil {krob

 

 

 

 

177.

E1442

Hidroksipropil diškrob fosfat

 

 

 

 

178. 

E1520

Propan-1,2-diol

tvari za zadržavanje vlage

sladoled,  krem sladoled

DPP

 

179.

  -

Aromatski pripravci

aroma

napici na bazi jogurta,   kiselog mlijeka i mlaćenice, voćni aromatizirani jogurt

 kiselo mlijeko sa voćem i  aromatizirano kiselo mlijeko, sladoled , puding i kreme,

DPP

 

180.

  -

Prirodne arome

 

smjesa (prašak) za sladoled mliječni deserti, 

 

 

181.

  -

Prirodno identične arome

 

pripravci maslaca, pripravci sira, pripravci

 

 

182.

  -

Prirodne arome dobivene posebnim tehnološkim postupkom

 

topljenog sira, aromatizirano mlijeko

 

 

183.

  -

Aroma dima

 

 pripravci sira,  pripravci topljenog sira

 

 

184.

  -

Etilmaltol

 

mlaćenica,  mliječni napici i pripravci

50

 

185.

  _

Etilvanilin

 

 

100

 

186.

  -

Umjetne arome

 

 puding i kreme

 

 DPP

 

187.

  -

Laktaza

enzim

mliječni napici,  sir, sladoled na bazi mlijeka

 

 

188.

  -

Dopušteni enzimi

 

 za proizvodnju fermentiranih proizvoda

 

 

189.

E955

Sukraloza

tvari za zaslađivanje

umjerno sladilo

mliječni pripravci i pripravci s mlijekom ( uključujući i takva pića ) , energetski reducirani sa ili bez dodanog šećera

400

 

 

 

 

sladoledi s ili bez dodanog šećera, energetski reducirani

320

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

 

190.

E962

Aspartam-aceslulfamova sol

 

mliječni pripravci i pripravci s mlijekom , energetski reducirani sa ili bez

 

deserti tipa sorbet i šerbet u smrznutom ili tekućem stanju energetski reducirani s ili bez šećera

 

796

(512 aspartam ekvivalenta

350 acesulfam K ekvivalenta

 

 

 

 

sladoledi s ili bez dodanog šećera, energetski reducirani

1243

(800 aspartam ekvivalenta

547  acesulfam K ekvivalenta

191.

E460

 Celuloza u prahu (II)

tvar protiv zgrudnjavanja

narezani sirevi kao nadjevi za tjestenine (pizza)

DPP

192.

E509

Kalcijev klorid

tvari za želiranje

tvrdi, polutvrdi, meki i svježi sirevi

200

193.

E525

Kalijev hidroksid

regulator kiselosti

pasterizirano i sterilizirano mlijeko

 

 

 

 

 

 

*              Aromatizirani sladoled i aromatizirani sladoled a aromom voća  koji se deklarira kao “Sladoled s aromom voća. Ne odnosi se na “Sladoled od voća” kod kojeg mora biti  deklariran udio voća

**            - Posebne vrste sira - zreli narančasti, žuti, bijeli sirevi (u komadima), aromatizirani topljeni sirevi - crveni leicesterski sir, Mimoette sir i sirevi sa začinima.