Tablica 5.

 

Ribe, školjke, rakovi, glavonošci, mekušci i proizvodi

 

               

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

  1.

E100

Curcumin

bojilo

dimljena riba

100

  2.

E102

Tartrazin

 

paštete od riba i rakova

pojedinačno

  3.

E104

Quinoline Yellow

 

proizvodi od riba s biljnim proteinima

ili u smjesi *

  4.

E110

Gelborange S

 

SURIMI

       

  5.

E120

Cohenille, Carmines

 

zamjena za losos

500   *     

  6.

E122

Azorubine

 

 

 

  7.

E124

Cochenille red A

 

kuhani rakovi

250   *     

  8.

E129

Allurared AC

 

zamjena za kavijar  - riblja ikra

300   *     

  9.

E131

Patentblue V

bojilo

 

 

 10.

E132

Indigotine

 

 

       100

 11.

E133

Brillantblue FCF

 

 

pojedinačno

 12.

E142

Green S

 

zamjena za kavijar- riblja ikra

ili u smjesi *

 13.

E151

Brillantblack BN

 

 

 

 14.

E155

Brown HT

 

 

 

 15.

E160d

Lycopin

boljilo

dimljena riba

 

 

E160c

Paprica extract, Capsanthin, Capsorubin

 

meso škampi

 

 

E160e

b-apo-8-carotenal

 

proizvodi od riba s biljnim proteinima

 

 

E160 f

b-apo-8-carotenal etilester

 

paštete od riba i rakova

 

 16.

E161b

Lutein

 

 

 

 17.

E160b

Anatto, Bixin

bojilo

dimljena riba

10

 18.

E123

Amaranth

 

riblja ikra

30

 19.

E154

Brown FK

 

usoljeni, dimljeni losos

20

 20.

E200

Sorbinska kiselina

konzervans

soljena, sušena riba

200

pojedinačno ili

 21.

E202

Kalijev sorbat

 

 

smjesi

 22.

E203

Kalcijev sorbat

 

kuhani morski račići ;proizvodi riba ,rakova  i glavonožaca s biljnim proteinima (analozi)

2 000

 23.

E210

Benzojeva kiselina

 

polutrajni riblji proizvodi

pojedinačno ili

 24.

E211

Natrijev benzoat

 

proizvodi od riblje ikre

u smjesi

 25.

E212

Kalijev benzoat

 

kuhani rakovi (kozice- Crangonidae)

        6 000

pojedinačno

 26.

E213

Kalcijev benzoat

 

 

ili smjesi

 27.

E220

Sumporni dioksid

konzervans

svježi, smrznuti i duboko smrznuti rakovi i kozice i glavonošci

150 pojedinačno ili u smjesi  (kao SO2)

 28.

E221

Natrijev sulfit

 

između 80-120 kom u pakovanju

200

 29.

E222

Natrijev hidrogensulfit

 

više od 120 kom u pakovanju

300

 

 

 

 

 

kuhani

50

 30.

E220

Sumporni dioksid

konzervans

 

    kuhane,  svježe ili smrznute  pojedinačno 

50 pojedinačno ili u smjesi  (kao

 31.

E221

Natrijev sulfit

 

 

          SO2)

 32.

E222

Natrijev hidrogensulfit

 

     do 80 kom/kg

150

 33.

E223

Natrijev matabisulfit

 

     80-120 kom/kg

200

 34.

E224

Kalijev metabisulfit

 

     više od 120 kom/kg

300

 35.

E226

Kalcijev sulfit

 

rakovi i glavonošci svježi ili smrznuti

150

 36.

E227

Kalcijev hidrogensulfit

 

 

 

 37.

E228

Kalijev hidrogensulfit

 

sušena i soljena riba (Gadidae)

200

 

 

 

 

proizvodi riba i rakova s biljnim proteinima

200

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

 38.

E284

Borna kiselina

konzervans

riblja ikra (kavijar)

4000

 39.

E285

Natrijev tetraborat

 

      

   (kao H3BO3)

 40.

E251

Natrijev nitrat

konzervans

usoljene, marinirane haringe i

200  nastalih

 41.

E252

Kalijev nitrat

 

 papaline

nitrita (kao NaNO2)

 42.

E260

Octena kiselina

konzervans

marinade od riba

40 000

 43.

E300

Askorbinska kiselina

antioksidans

svježa riba, rakovi i mekušci

DPP

 44.

E301

Natrijev askorbat

 

 i njihovi smrznuti proizvodi

 

 45.

E302

Kalcijev askorbat

 

 

 

 46.

E310

Propil galat

antioksidans

riblje ulje

200

 47.

E311

Oktil galat

 

 

(pojedinačno ili

 48.

E312

Dodecilgalat

 

 

u smjesi s BHA)

 49.

E320

Butilhidroksianisol (BHA)

 

 

 

 50.

E321

Butilhidroksitoluen (BHT)

antioksidans

riblje ulje

100

 51.

E315

Izoaskorbinska kiselina

antioksidans

trajni i polutrajni riblji proizvodi

1,5 ( kao izo-

 52.

E316

Natrijev izoaskorbat

 

smrznute ribe s crvenom kožom

askorbinska kis)

 53.

E330

Limunska kiselina

antioksidans

trajni i polutrajni riblji proizvodi

 

 54.

E331

Natrijev citrat

 

 svježa riba, rakovi i mekušci

DPP

 55.

E332

Kalijev citrat

 

i njihovi smrznuti proizvodi

 

 56.

E333

Kalcijev citrat

 

 

 

 57.

E339

Natrijev fosfat (I)

Dinatrijev  fosfat (II)

Trinatrijev fosfat (III)

regulator kiselosti

 

    1000

 pojedinačno

 58

E340

Kalijev fosfat (I)

Dikalijev fosfat (II)

Trikalijev fosfat (III)

 

SURIMI

ili zajedno kao P2O5  *

 59.

E341

Kalcijev fosfat (I)

Dikalcijev fosfat (II)

Trikalcijev fosfat (III)

 

pašteta od riba i rakova

5000 *

 60.

E343

Magnezijev fosfat (I)

Dimagnezijev fosfat (II)

Trimagnezijev fosfat (III)

 

fileti neprerađene ribe, smrznuti i duboko

smrznuti

 

 61.

E450

Dinatrijev  difosfat (I)

Trinatrijev  difosfat (II)

Tetranatrijev  difosfat (III)

Dikalijev difosfat (IV)

Tetrakalijev difosfat (V)

Dikalcijev difosfat (VI)

Kalcijev dihidrogendifosfat (VII)

emulgator

smrznuti i duboko smrznuti proizvodi od rakova

 

  62.

E451

Pentanatrijev trifosfat (I)

Pentakalijev trifosfat (II)

sekvestrant

 

 

  63.

E452

Natrijev polifosfat (I)

Kalijev  polifosfat (II)

Natrijevkalcijev  polifosfat (III)

Kalcijev polifosfat (IV)

emulgator

konzervirani proizvodi od rakova

1000 *

 

 

Pentanatrijev trifosfat (I)

 

 

 

 

 64.

E385

Kalcijdinatrijmetilen-

regulator kiselosti

trajni i polutrajni riblji proizvodi

 

 

 

diamintetraacetat EDTA

 

rakovi i mekušci, smrznuti rakovi

75 

 65.

E575

Glukozo delta lakton

 

trajni i polutrajni riblji proizvodi

DPP

 66.

E420

Sorbitol

tvari za

smrznuta neprerađena riba,

 

 67.

E421

Manitol

zadržavanje vlage

rakovi, glavonošci i mekušci

 

 

 

DPP

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

 68.

E953

Izomalt

 

 

 

 69.

E965

Maltitol

 

 

 

 70.

E966

Laktitol

 

 

 

 71.

E967

Ksilitol

 

 

 

 72.

E620

Glutaminska kiselina

pojačivač okusa

 

pojedinačno

 73.

E621

Mononatrijev glutaminat

 

 

ili

 74.

E622

Monokalijev glutaminat

 

proizvodi od riba, rakova i

u smjesi

 75.

E623

Kalcijev diglutaminat

 

 glavonožaca

10000

 76.

E624

Monoamonijev glutaminat

 

 

( izraženo kao

 77.

E625

Magnezijev glutaminat

 

 

glutaminska kis)

 78.

E626

Guanilinska kiselina

 

 

 

 79.

E627

Dinatrijev guanilat

pojačivač okusa

 

500 pojedinačno

 80.

E629

Kalcijev guanilat

 

 

ili u smjesi (kao

 81.

E630

Inozinska kiselina

 

 

guanilinska

 82.

E631

Dinatrijev inozinat

 

proizvodi od riba, rakova i

kiselina )

 83.

E632

Dikalijev inozinat

 

 glavonožaca

 

 84.

E633

Kalcijev inozinat

 

 

 

 85.

E634

Kalcijev 5-ribonukleotid

 

 

 

 86.

E635

Dinatrijev 5-ribonukleotid

 

 

 

 87.

E950

Acesulfam

tvari za zaslađivanje

slatkokiseli trajni i polutrajni

 

 

 

 

umjetna sladila

riblji proizvodi , marinade od

 200

 

 

 

 

riba, rakova i mekušaca

 

  88.

E951

Aspartam

tvari za zaslađivanje umjetna sladila

slatkokiseli trajni i polutrajni riblji proizvodi,marinade od riba, rakova i

mekušaca

 300 

  89.

E954

Saharin

kalijeva, natrijeva i kalcijeve soli

tvari za zaslađivanje umjetna sladila

slatkokiseli trajni i polutrajni riblji proizvodi, marinade od riba, rakova i

mekušaca

 160

   90.

E959

Neohesperidin DC

tvari za zaslađivanje umjetna sladila

slatkokiseli trajni i polutrajni riblji proizvodi marinade od riba, rakova i  mekušaca

  30

91.

E955

Sukraloza

tvari za zaslađivanje

slatko-kiseli konzervirani i polukonzervirani riblji proizvodi i marinade od riba, rakova i glavonožaca

120

 

92.

E962

Aspartam-aceslulfamova sol

umjetno sladilo

slatko-kiseli konzervirani i polukonzervirani riblji proizvodi i marinade od riba, rakova i glavonožaca

455

(292 aspartam ekvivalenta

200 acesulfam K ekvivalenta

93

E270

Mliječna kiselina

regulator kiselosti

riblja ikra

DPP

94.

   E401

        Natrijev alginat

zgušnjivač

 

 

95.

E404

Kalcijev alginat

 

riblja ikra

 

96.

  E410

          Karuba guma

 

 

 

97.

E412

Guar guma

 

riblje paštete

DPP

98.

E415

Ksantan guma

 

riblje salate

 

99.

 

Aroma dima

aroma

za sve proizvode

DPP

100.

 

Prirodne aromatske tvari

 

 

DPP

 

 

Aromatski pripravci

 

 

 

*  Odnosi se na morske i slatkovodne ribe,  školjke  i  rakove  i njihove proizvode. Glavonošci, mekušci i njihovi proizvodi mogu biti samo morskog podrijetla.