Tablica 6.

jestiva ulja, masti, margarini, majoneze, umaci, preljevi i njihove salate

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

1.

E100

Curcumin

bojilo

masti , margarin i emulgirane masti

DPP

2.

E140

Chlorophille (a)

Chlorophilline (b)

 

majoneza sa >60% i <60% ulja, umaci ,

 

3.

E150

Carameli

 

preljevi, salate

 

4.

E160a

Carotenes

 

 

 

 

E160c

Paprica extract, Capsanthin, Capsorubin

 

zamjene ili mliječnim proizvodima slični

proizvodi s ili bez mliječnih dijelova

 

 

E160b

Anatto, Bixin,

Norbixin

 

masti, margarin i emulgirane masti

majoneza s  <60% ulja, umaci , preljevi, salate

10

 

E160e

b-apo-8,-karotenal

 

majoneza sa <60% ulja, umaci , preljevi, salate

500

 

 

E160f

 

b-apo-8,-carotenal(C 30)

ethylester

 

masti, margarin i emulgirane masti

majoneza s >60%  i  <60% ulja

DPP

 

E161b

Lutein

 

majoneza s  >60%  i  <60% ulja, umaci , preljevi, salate

500

5.

 

E200

 

Sorbinska kiselina

 

konzervans

 

margarin , emulgirane masti  s >60 % ulja,

majoneza ,umaci , preljevi, salate s >60 % ulja

1000 izraženo kao sorbinska kiselina *

6.

E202

Kalijev sorbat

 

margarin , emulgirane masti  s <60 % ulja,

majoneza s < 60 % ulja,umaci , preljevi, salate

2000 *

7.

E203

Kalcijev sorbat

 

 

 

8.

E210

Benzojeva kiselina

konzervans

majoneza sa >60% ulja, umaci , preljevi, salate

 

500 izraženo kao benzojeva kiselina 

 

 

 

 

 

1000 benzojeva i sorbinska  k.

9.

E211

Natrijev benzoat

 

majoneza sa <60% ulja, umaci , preljevi, salate

1000 izraženo

kao benzojeva

10.

E212

Kalijev benzoat

 

 

kiselina

11.

E213

Kalcijev benzoat

 

 

2000 benzojeva

 

 

 

 

 

i sorbinska k.

12.

E260

Octena kiselina

regulator kiselosti

ulja i masti, osim djevičanskih i

 

13.

E261

Kalijev acetat (I)

 

maslinovog ulja

 

14.

E262

Natrijev acetat (I)

 

posebno pripremljena ulja i masti  za

DPP

15.

E270

Mliječna kiselina

 

kuhanjei/ili prženje ili za pripremu umaka

 

16.

E296

Jabučna kiselina

 

margarini, emulgirane masti, majoneza s 

 

17.

E330

Limunska kiselina

regulator kiselosti

 < 60 % ulja i s >60 % ulja,  umaci,

 

18.

E331

Natrijev citrat (I)

Dinatrijev citrat (II)

Trinatrijev citrat (III)

 

preljevi salate

 

19.

E332

Kalijev citrat (I)

Trikalijev citrat (II)

 

  

 

20.

E333

 

Kalcijev citrat (I)

Dikalcijev citrat (II)

Trikalcijev citrat (III)

 

 

 

 

 

21.

E334

Vinska kiselina

 

 

 

23.

E335

Natrijev tartarat (I)

Dinatrijev tartarat (II)

stabilizator

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

24.

E336

Kalijev tartarat (I)

Dikalijev tartarat (II)

 

 

 

 

25.

E337

Natrijkalijev tartarat

 

 

 

26.

E300

Askorbinska kiselina

antioksidans

ulja i masti, osim djevičanskih ulja i maslinovog ulja ,posebno pripremljena

DPP

27.

E301

Natrijev askorbat

 

 

 ulja i masti  za kuhanjei/ili prženje ili za pripremu umaka,

 

28.

E302

Kalcijev askorbat

 

margarini, emulgirane masti, majoneza   

 

29.

E304

Askorbil palmitat i askorbil stearat

antioksidans

< 60 % ulja i s >60 % ulja,  umaci,

 

30.

E306

Mješavina tokoferola-konc.

 

preljevi ,salate

 


31.

E307

a-tokoferol

antioksidans

rafinirano maslinovo ulje

maslinvo ulje (mješavina djevičanskih i rafiniranog) ,maslinovo ulje pulpe (komine) ,rafinirano maslinovo ulje pulpe

200

 

 

 

 

margarini, emulgirane masti, majoneza s 

< 60 % ulja i s >60 % ulja,  umaci, preljevi ,salate

DPP

 

32.

E308

g-tokoferol

 

ulja i masti, osim djevičanskih ulja  i maslinovog ulja ,posebno pripremljena

 

 

33.

E309

d-tokoferol

 

ulja i masti  za kuhanjei/ili prženje ili za pripremu umaka,

 

34.

E310

Propil galat

antioksidans

ulja i masti za pripremu namirnica koje se

toplinski obrađuju

 

200 galati pojedinačno ili u  smjesi  s BHA izraženo

35.

E311

Oktil galat

 

 

na masni udio *

36.

E312

Dodecil galat

 

aromatična ulja

1000  *

37.

E320

Bulithidroksianisol (BHA)

 

aromatizirana ulja

100  galati pojedinačno ili

 

 

 

 

 

200    BHA

38.

E321

Butilhidroksitoluen

(BHT)

 

ulja i masti za prženje ,

osim maslinovog ulja

 

100 galati pojedinačno ili u  smjesi  s BHA izraženo

na masni udio

 

 

 

 

emulgirane masti, margarin

100

pojedinačno ili u kombinaciji

na masni udio

39.

E385

Kalcijdinatrijev (EDTA)

metilendiamintetracetat

regulator kiselosti

majoneza sa > 60% ulja majoneza sa < od 60% ulja, umaci, preljevi ,salate

75 

 

 

 

 

 

margarin

100

40.

E322

Lecitini

antioksidans

  emulgirane masti i ulja, margarin

30 000                 

 

 

 

 

osim "djevičanskih"ulja i maslinovog ulja

 

 

 

 

emulgator

zamjene ili mliječnim proizvodima slični

proizvodi s ili bez mliječnih dijelova

DPP

41.

E400

Alginska kiselina

zgušnjivač

 margarin

 

42.

E401

Natrijev alginat

 

 emulgirane masti

DPP

43.

E402

Kalijev alginat

 

majoneza sa > 60% ulja

 

44.

E403

Amonijev alginat

 

umaci, preljevi ,salate

 

45.

E404

Kalcijev alginat

 

majoneza sa < od 60% ulja

 

46.

E405

Propilenglikolalginat

 

margarin

3 000

 

 

 

 

majoneza sa > od 60% ulja , majoneza sa < od 60% ulja , umaci, preljevi ,salate

8 000

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

47.

E406

Agar

zgušnjivač

 

 

48

E407

E407a

Karagenan

PES (Pročišćena morska alga Euchema)

 

majoneza sa > od 60% ulja

majoneza sa < od 60% ulja

margarin

 

DPP

49.

E410

Karuba guma

 

zamjene ili mliječnim proizvodima slični

 

50.

E412

Guar guma

 

proizvodi s ili bez mliječnih dijelova

 

51.

E413

Tragakant guma

 

 

 

52.

E414

Gumiarabika

 

 

 

53.

E415

Ksantan guma

 

 

 

54.

E416

Karaja guma

 

majoneza sa > od 60% ulja , majoneza sa < od 60% ulja , umaci, preljevi ,salate

10000

55.

E432

Polioksietilen (20) sorbitan monolaurat

emulgator

margarin i emulgirane masti

10000

 

56.

E433

Polioksietilen sorbitan monooleat

 

majonzea sa > od 60% ulja

5 000

57.

E434

Polioksietilen sorbitan monopalmitat

 

majoneza sa < od 60% ulja

 

57.

E435

Polioksietilen sorbitan monostearat

 

umaci, preljevi ,salate

 

58.

E436

Polioksietilen sorbitan tristearat

 

 

 

59.

E452

Natrijev polifosfat (I)

Kalijev  polifosfat (II)

Natrijevkalcijev  polifosfat (III)

Kalcijev polifosfat (IV)

emulgator

margarin,  zamjene ili mliječnim proizvodima slični

proizvodi s ili bez mliječnih dijelova

5 000 kao P2O5

60.

E471

Mono i digliceridi masnih kiselina

emulgator

ulja i masti, osim djevičanskih i maslinovog ulja ,posebno pripremljena ulja i masti  za kuhanjei/ili prženje ili za pripremu umaka, zamjene ili mliječnim proizvodima slični  proizvodi s ili bez mliječnih dijelova

10 000

 

 

 

 

 

majoneza sa > od 60% ulja

majoneza sa < od 60% ulja

margarin i emulgirane masti, umaci, preljevi ,salate

 DPP

61.

E472a

Esteri octene kiseline mono i diglicerida masnih  kiselina

emulgator

ulja i masti, osim djevičanskih  i maslinovog ulja ,posebno pripremljena ulja i masti  za kuhanjei/ili prženje ili za pripremu umaka,

 5 000

 

E472b

Esteri mlječne kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

    

majoneza sa > od 60% ulja

majoneza sa < od 60% ulja

umaci, preljevi ,salate

 

 

 

 

E472c

Esteri limunske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

emulgator

ulja i masti, osim djevičanskih i maslinovog ulja ,posebno pripremljena ulja i masti  za kuhanjei/ili prženje ili za pripremu umaka, 

DPP

 

E472d

Esteri vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

majoneza sa > od 60% ulja

majoneza sa < od 60% ulja

umaci, preljevi ,salate

 

 

E472e

Esteri mono i diacetil vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

zamjene ili mliječnim proizvodima slični

proizvodi s ili bez mliječnih dijelova

 

 

E472f

Smjesa estera octene i vinske kiseline

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

62.

E473

Saharozni esteri masnih kiselina

emulgator

margarin i emulgirane masti

majoneza sa > od 60% ulja

10000

63.

E474

Saharogliceridi

 

majoneza sa < od 60% ulja

 

64.

E475

Poliglicerolesteri masnih kiselina

emulgator

margarin i emulgirane masti

5 000

65.

E476

Poliglicerol poliricinoleat

emulgator

margarin , masti za namaze  (sa < 41% masnoće)

4 000

 

 

 

 

emulgirane masti , namazi s < od 10% masnoće

10 000

 

 

 

 

preljev  sa < 60% ulja

4 000

66.

E477

Propan 1,2-diol esteri masnih kiselina

emulgator

margarin i emulgirane masti

10 000

 

67.

E479b

Termički oksidirano sojino ulje interesterificirano mono i digliceridima masnih kiselina

emulgator

 

 

emulgirane masti za prženje

 

 

5 000

68.

E440

Amidirani pektin (II)

zgušnjivač

 

 

69.

E460

Mikrokristalinična celuloza

emulgator

majoneza sa > od 60% ulja

majoneza sa < od 60% ulja

margarin i emulgirane masti, umaci, preljevi ,salate

DPP

70.

E461

Metilceluloza

zgušnjivač

 

 

71.

E463

Hidroksipropil celuloza

 

 

 

72.

E464

Hidroksipropilmetil celuloza

 

majoneza sa > od 60% ulja

majoneza sa < od 60% ulja

 DPP

73.

E466

Na-karbokisimetil celuloza

 

margarin i emulgirane masti, umaci, preljevi ,salate

 

74.

E481

Natrijevsteroil-2-laktilat

emulgator

margarin i emulgirane masti

10 000

75.

E482

Kalcijevsteroil-2-laktilat

 

 

 

76.

E491

Sorbitanmonostearat

emulgator

margarin i emulgirane masti

10 000

77.

E492

Sorbitan tristearat

 

majoneza sa > od 60% ulja

5 000

78.

E493

Sorbitan monolaurat

 

majoneza sa < od 60% ulja

 

79.

E494

Sorbitan monooleat

 

umaci, preljevi ,salate

 

80.

E495

Sorbitan monopalmitat

 

 

 

81.

E1412

Diškrob fosfat

modificirani škrob

majoneza sa > od 60% ulja

DPP

82.

E1414

Diškrob fosfat acetilirani

 

majoneza sa < od 60% ulja    

 

83.

E1422

Acetilirani diškrob adipat

 

umaci, preljevi ,salate

 

84.

E1442

Diškrobfosfathidroksipropil

 

                               

 

85.

E500

Na-karbonat

regulator kiselosti

margarin i emulgirane masti

DPP

86.

E507

Kloridna kiselina

 

 

 

87.

E524

Na-hidroksid

 

 

 

88.

E526

Ca-hidroksid

 

 

 

89.

E620

Glutaminska kiselina

pojačivač  okusa

margarin i emulgirane masti

10 000

90.

E621

Mononatrijev glutaminat

 

majoneza sa  od 60% ulja

pojedinačno ili

91.

E622

Monokalijev glutaminat

 

majoneza sa < od 60% ulja

u kombinaciji

92.

E623

Kalcijev diglutaminat

 

umaci, preljevi ,salate

 

93.

E624

Monoamonijev glutaminat

 

 

 

94.

E625

Magnezijev diglutaminat

 

 

 

95.

E626

Guanilna kiselina

pojačivač  okusa

margarin i emulgirane masti

500

96.

E627

Dinatrijev 5,guanilat

 

majoneza sa  od 60% ulja

pojedinačno ili

97.

E628

Dikalijev 5,guanilat

 

majoneza sa < od 60% ulja

u kombinaciji

98.

E629

Kalcijev 5,guanilat

 

umaci, preljevi ,salate

 

99.

E630

Inozinska kiselina

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

100.

E631

Dinatrijev 5,inozinat

pojačivač okusa

margarin i emulgirane masti

500

101.

E632

Kalijev 5,-inozinat

 

majoneza sa  od 60% ulja

pojedinačno ili

102.

E633

Kalcijev 5,inozinat

 

majoneza sa < od 60% ulja

u kombinaciji

103.

E634

Ca-5-ribonukleotidi

 

umaci, preljevi ,salate

 

104.

E635

DiNa -5-ribonukleotidi

 

 

 

105.

 E959

Neohesperidin DC

tvar za zaslađivanje

margarin i  slični proizvodi

5

 

 

 

 

majoneza sa > od 60% ulja

50

 

 

 

 

majoneza sa < od 60% ulja ,umaci, preljevi ,salate

 

106.

E900

Dimetil polisiloksan ili u kom. sa silikon dioksidom

tvari protiv pjenjenja

ulja i masti

10 

107.

E950

Acesulfam

tvari za

majoneza sa > od 60% ulja

350

108.

E951

Aspartam

zaslađivanje

majoneza sa < od 60% ulja, umaci, preljevi ,salate

 

109.

E954

Saharin i natrijeva, kalijeva i kalcijeva sol

 umjetna sladila

majoneza sa > od 60% ulja

majoneza sa < od 60% ulja

 

160

110.

E420

Sorbitol

tvari za

majoneza sa > od 60% ulja

DPP

111.

E421

Manitol

zaslađivanje

majoneza sa < od 60% ulja

 

112.

E953

Izomalt

 zamjena za šećer

 umaci, preljevi ,salate

 

113.

E965

Maltitol

 

 

 

114.

E966

Laktitol

 

 

 

115.

E967

Ksilitol

 

 

 

116.

 

Prirodne aromatske tvari i aromatske tvari identične prirodnima, Aromatski pripravci, Prirodne arome dobivene posebnim tehnološkim postupkom

aroma

ulje i masti

margarin i emulgirane masti

majoneza sa > od 60% ulja

majoneza sa < od 60% ulja

umaci, preljevi ,salate

zamjene ili mliječnim proizvodima slični

proizvodi s ili bez mliječnih dijelova

DPP

117.

E953a

Butan

potisni plin

biljna masnoća u spreju

 ( samo za profesionalnu uporabu)

DPP

118.

E943b

Izobutan

 

emulzije masnoća i vode u spreju

 

119.

E944

Propan

 

 

 

120.

E955

Sukraloza

tvari za zaslađivanje

Deserti na bazi masnoća, energetski reducirani s ili bez šećera

400

 

121.

E962

Aspartam-aceslulfamova sol

umjetno sladilo

Deserti na bazi masnoća, energetski reducirani s ili bez šećera

796

(512 aspartam ekvivalenta

350 acesulfam K ekvivalenta

122.

E341

Kalcijev fosfat

Dikalcijev fosfat

Trikalcijev fosfat

regulator kiselosti

ulja i masti, osim djevičanskih i maslinovog ulja ,posebno pripremljena ulja i masti  za kuhanjei/ili prženje ili za pripremu umaka,

margarini, emulgirane masti, majoneza s  

< 60 % ulja i s >60 % ulja,  umaci, preljevi salate

5000

123.

E943a

Butan

 

 

 

124.

E943b

Iso-butan

potisni plin

biljna ulja u spreju

DPP

125.

E944

Propan

 

 

 

126.

E 251

 Natrijev nitrat

konzervans

zamjene ili mliječnim proizvodima slični

proizvodi s ili bez mliječnih dijelova(analozi sira)

 

50

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

127.

E 252

Kalijev nitrat

konzervans

zamjene ili mliječnim proizvodima slični

proizvodi s ili bez mliječnih dijelova (analozi sira)

50 kao Na NO3

128.

E340

Kalijev fosfat

 

zamjene ili mliječnim proizvodima slični

proizvodi s ili bez mliječnih dijelova

20000

129.

E551

Silicijev dioksid - amorfni

 

zamjene ili mliječnim proizvodima slični

proizvodi s ili bez mliječnih dijelova

10000 za narezane sireve