Tablica 10.

 

Pivo i bezalkoholno pivo

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/l)

1.

E150a 

Caramel obični ,  jednost.

bojilo

sve vrste piva

dobra

 

E150b

Caramel - sulfitno kiseli

 

 

proizvođačka

 

E150c

Caramel - amonijačni

 

 

praksa (DPP)

 

E150d

Caramel - sulfitno / amon.

 

 

 

2.

E211

Natrijev benzoat

konzervans

bezalkoholno pivo u bačvama

70 izraženo kao

3.

E212

Kalijev benzoat

 

 

benzojeva

4.

E213

Kalcijev benzoat

 

 

kiselina

5.

E220

Sumporni dioksid

konzervans

sve vrste piva

20 izraženo kao

6.

E221

Natrijev sulfit

 

 

sumporni

7.

E222

Natrijev hidrogensulfit

 

 

dioksid (SO2)

8.

E223

Natrijev metabisulfit

 

za vrste piva  u bačvama koja tu

50 izraženo ka

9.

E224

Kalijev metabisulfit

 

imaju sekundarnu fermentaciju

sumporni

10.

E226

Kalcijev sulfit

 

 

dioksid (SO2)

11.

E227

Kalijev hidrogensulfit

 

 

 

12.

E228

Kalijev bisulfit

 

 

 

13.

E260

Octena kiselina

reulatori  kiselosti

sve vrste piva

  DPP

14.

E270

Mliječna kiselina

 

 

 

15.

E300

Askorbinska kiselina

antioksidans

 

 

16.

E301

Natrijev askorbat

 

 

 

17.

E330

Limunska kiselina

regulatori  kiselosti

 

 

18.

E334

Vinska kiselina

 

 

 

19.

E400

Alginska  kiselina

zgušnjivač

 

 

20.

E401

Natrijev alginat

 

 

 

21.

E402

Kalijev alginat

 

 

 

22.

E403

Amonijev alginat

 

 

 

23.

E404

Kalcijev alginat

 

 

 

24.

E405

Propilenglikolalginat

zgušnjivač

 

100

25.

E414

Gumi arabica

zgušnjivač

sve vrste piva

DPP

26.

E513

Sufatna kiselina

regulatori kiselosti

 

 

27.

E950

Acesulfam-K

tvari za zaslađivanje zamjene za šećer

bezalkoholno pivo ili pivo sa sadržajem alkohola koji  ne prelazi 1.2 % vol

stolno pivo" osim  "OBERGAERIGES "

350

28.

E951

Aspartam

 

EINFACHBIER

600

29.

E954

Saharin (I)

Na, K, Ca sol  saharina

 

pivo sa minimalnom kiselošću 30 miliekvivalenata izraženo preko NaOH

80  izraženo kao

saharin

30.

E959

Neohesperidin DC

 

crno pivo oud bruin tipa

10

31.

E900

Polidimetil ksiloksan

tvari protiv pjenjenja

sve vrste piva

DPP 

32.

-

a- Amilaza podrijetla

prema Listi enzimskih preparata od 1-3 i od 5-8

enzimski preparati

 

 

 

33.

-

Celulaza (Lista enzimskih preparata od 1-6 )

 

 

 

34.

-

Endo-b glukanaza

( Lista enzimskih  preparata od 1-9)

 

 

 

35.

-

Hemicelulaza

(Lista enzimskih preparata od 1-7 )

 

 

 

36.

E290

Ugljikov (IV)dioksid

potisni plin

 sve vrste piva

3 000

37.

 

Prirodne aromatske tvari,

Aromatski pripravci

aromatiziranje

 

 

 DPP

 

 

 

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

broj

broj

 

funkcionalno

uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

mg/kg

38.

E955

Sukraloza

tvari za zaslađivanje

bezalkoholno pivo ili pivo sa sadržajem alkohola koji  ne prelazi 1.2 % vol

stolno pivo osim,   "OBERGAERIGES

 Einfachbier”

pivo s minimalnom kiselošću izraženom kao 30 miliekvivalenata kao  NaOH

Tamno smeđe pivo tip “oud bruin”

250

 

 

 

 

 

 

 

 

energetski reducirano pivo

10

39.

E962

Aspartam-aceslulfamova sol

umjetno sladilo

bezalkoholno pivo ili pivo sa sadržajem alkohola koji  ne prelazi 1.2 % vol

stolno pivo osim,   "OBERGAERIGES

 Einfachbier”

pivo s minimalnom kiselošću izraženom kao 30 miliekvivalenata kao  NaOH

Tamno smeđe pivo tip “oud bruin”

796

(512 aspartam ekvivalenta

350  acesulfam K ekvivalenta

 

 

 

 

 

energetski reducirano pivo

39

(25 aspartam ekvivalenta

17  acesulfam K ekvivalenta