Tablica 11.

Juhe, koncentrati za juhe, koncEntrati za umake, dodaci  jelima i srodni  proizvodi

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

1.

E101

Riboflavin (I)

Riboflavin-5-fosfat

bojilo

svi proizvodi

izuzev umaka od rajčica

DPP

2.

E140

Chlorophylle (I)

Chlorophylline (II)

 

 

 

3.

E141

Bakreni kompleks

Chlorophylle (I)

Chlorophylline (II)

 

 

 

4.

 

 

 

E150 a

       b

       c

       d

Obični, jednostavni Caramel

Caramel-sulfitno kiseli

Caramel-amonijačni

Caramel-sulfitno/amonijačni

 

 

 

8.

 

 

E160 a

 

         c

Carotenes /smjesa

Carotenes(I), ß-Caroten (II)/

Paprica extract, Capsanthin, Capsorubin

 

 

 

9.

E162

Beet  red, Betain

 

 

 

10.

E163

Anthocyanins

 

 

 

11.

E100

Curcumin

bojilo

juhe i koncentrati

50 pojedinačno

12.

E120

Carmines, Cochenille,

Carmine acid

 

za juhe

ili ukupno

13.

 

E160 d

        e

        f

Lycopin

ß-apo-8-carotenal (C30)

ß-apo-8-carotenal (C30)

ethylester

 

koncentrati za

umake (izuzev umaka od rajčica)

 

500 pojedinačno 

ili ukupno

14.

E161  b

Lutein

 

dodaci jelima

 

15.

E200

Sorbinska kiselina

konzervans

tekuće juhe (osim steriliziranih)

500 pojedinačno

16

E202

Kalijev sorbat

 

 

ili ukupno

17.

E203

Kalcijev sorbat

 

 

 izraženo kao

18.

E210

Benzojeva kiselina

 

 

kiseline *

19.

E211

Natrijev benzoat

 

 

 

20.

E212

Kalijev benzoat

 

tekući dodaci

1000   *

21.

E213

Kalcijev benzoat

 

 jelima

 

22.

E300

Askorbinska kiselina

antioksidans

koncentrati za

DPP

23.

E301

Natrijev askorbat

 

juhe i umake,

 

24.

E302

Kalcijev askorbat

 

dodaci jelima

 

25.

E304

Masni esteri askorbinske kis.

Askorbil palmitat

Askorbil stearat

 

 

 

26.

E306

Mješavina tokoferola-koncentrat

 

 

 

27.

E307

a-tokoferol

 

 

 

28.

E308

g-tokoferol

 

 

 

29.

E309

d-tokoferol

 

 

 

30.

E310

Propil galat

antioksidans

koncentrati za

200 pojedinačno  -

31.

E311

Oktil galat

 

juhe i umake,

ili ukupno

32.

E312

Dodecil galat

 

dodaci jelima

izraženo na

33.

E320

Butilhidroksianisol (BHA)

 

 

masni udio

34.

E260

Octena kiselina

kiselina

svi proizvodi

DPP

35.

E261

Kalijev acetat (I)

Kalijev hidrogenacetat (II)

regulator kiselosti

 

 

 

36.

E262

Natrijev acetat (I)

Natrijev hidrogenacetat

 

 

 

 

37.

E263

Kalcijev acetat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

38.

E270

Mliječna kiselina

regulator kiselosti

svi proizvodi

DPP

39.

E325

Natrijev laktat

 

 

 

40.

E326

Kalijev laktat

 

 

 

41.

E327

Kalcijev laktat

 

 

 

42.

E296

Jabučna kiselina

 

 

 

43.

E350

Natrijev malat (I)

Natrijev hidrogenmalat (II)

 

 

 

44.

E351

Kalijev malat (I)

Kalijev hidrogenmalat (II)

 

 

 

45.

E352

Kalcijev malat (I)

Kalcijev hidrogenmalat (II)

 

 

 

46.

E330

Limunska kiselina

kiselina

 

 

47.

E331

Natrijev citrat (I)

Dinatrijev cirtrat (II)

Trinatrijev citrat (III)

regulator kiselosti

svi proizvodi

DPP

48.

E332

Kalijev citrat (I)

Trikalijev citrat (II)

 

 

 

49..

E333

Kalcijev citrat (I)

Dikalcijev citrat (II)

Trikalcijev citrat (III)

 

 

 

50.

E380

Triamonijev citrat

 

 

 

51.

E334

Vinska kiselina

 

 

 

52.

E335

Natrijev tartarat (I)

Dinatrijev tartarat (II)

 

 

 

53.

E336

Kalijev tartarat (I)

Dikalijev tartarat (II)

 

 

 

54.

E337

Natrijkalijev tartarat

 

 

 

55.

E354

Kalcijev tartarat

 

 

 

56.

E339

Natrijev fosfat (I)

Dinatrijev  fosfat (II)

Trinatrijev fosfat (III)

regulatori kiselosti

praškasti

proizvodi

10000 dodanih

fosfta izraženih

kao P2O5

57.

E340

Kalijev fosfat (I)

Dikalijev fosfat (II)

Trikalijev fosfat (III)

 

 

 

58.

E341

Kalcijev fosfat (I)

Dikalcijev fosfat (II)

Trikalcijev fosfat (III)

tvar za sprečavanje zgrudnjavanja

 

 

59.

E343

Magnezijev fosfat (I)

Dimagnezijev fosfat (II)

Trimagnezijev fosfat (III)

regulator kiselosti

 

 

60.

E450

Dinatrijev  difosfat (I)

Trinatrijev  difosfat (II)

Tetranatrijev  difosfat (III)

Dikalijev difosfat (IV)

Tetrakalijev difosfat (V)

Dikalcijev difosfat (VI)

Ca -dihidrogendifosfat (VII)

emulgator

 

 

61.

E451

Pentanatrijev trifosfat (I)

Pentakalijev trifosfat (II)

sekvestrant

juhe i koncentrati za juhe

3000 dodanih

fosfata izraženih

62.

E452

Natrijev polifosfat (I)

Kalijev  polifosfat (II)

Na-Ca polifosfat (III)

Kalcijev polifosfat (IV)

emulgator

 

kao P2O5

63.

E363

Jantarna kiselina

regulator kiselosti

juhe i koncentrati za juhe

5000

64.

E575

Glukono-delta-lakton

regulator kiselosti

svi proizvodi

DPP

65.

E400

Alginska kiselina

zgušnjivač

svi proizvodi

DPP

66.

E401

Natrijev alginat

 

 

 

67.

E402

Kalijev alginat

 

 

 

68.

E403

Amonijev alginat

 

 

 

 

69.

E404

Kalcijev alginat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

70.

E406

Propilenglikolalginat

zgušnjivač

svi proizvodi

DPP

71.

E407

     a

Karagenan

PES(Pročišćena morska alga Eucheuma)

 

 

 

72.

E410

Karuba guma

 

 

 

73.

E412

Guar guma

 

 

 

74.

E413

Targakant guma

 

 

 

75.

E414

Guma arabika

 

 

 

76.

E415

Ksantan guma

 

 

 

77.

E417

Tara guma

 

 

 

78.

E418

Gellan guma

 

 

 

79.

E440

Pektin (I)

Amidirani pektin (II)

 

 

 

80.

E460

Mikrokristalična celuloza (I)

Celuloza u prahu (II)

 

 

 

81.

E461

Metil celuloza

 

 

 

82.

E463

Hidroksipropil celuloza

 

 

 

83.

E464

Hidroksipropilmetil celuloza

 

 

 

84.

E465

Metiletil celuloza

 

 

 

85.

E466

Natrijev karboksimetil

celuloza

 

 

 

86.

E432

Polioksietilen (20) sorbotan monolaurat  ,Polisorbat 20

emulgator

juhe (tekuće)

1000 pojedi-

načno ili

87.

E433

Polioksietilen (20) sorbitan

monooleat, Polisorbat 80

 

 

ukupno

88.

E434

Polioksietilen (20) sorbitan

monopalmitat, Polisorbat 40

 

 

 

89.

E435

Polioksietilen (20) sorbitan

monostearat, Polisorbat 60

 

 

 

90.

E436

Polioksietilen (20) sorbitan

tristearat, Polisorbat 60

 

 

 

91.

E322

Lecitini

emulgator

svi proizvodi

DPP

92.

E471

Mono i digliceridi masnih

kiselina

 

 

 

93.

E472a

Ester octene kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

 

 

.

E472b

Ester mliječne kiseline moni i

diglicerida masnih kiselina

 

 

 

  

E472c

Ester citronske kiseline mono i

 

 

 

 

 

diglicerida masnih kiselina

 

 

 

  

E472d

Ester vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

 

 

 

E472e

Mono i diacetil ester vinske

kiseline mono i diglicerida

masnih kiselina

 

 

 

 

E472f

Smjesa estera vinske i octene kiseline mono i diglicerida

 

 

 

 

 

masnih kiselina

 

 

 

94.

E473

Saharozni ester masnih kis.

emulgator

juha, koncentrati

2000 pojedinačno

95.

E474

Saharogliceridi

 

za juhe

ili ukupno

96.

E170

Kalcijev karbonat (I)

Kalcijev hidrogenkarbonat II)

tvar za sprečavanje

zgrudnjavanja

praškasti

proizvodi

DPP

 

97.

E504

Magnezijev karbonat (I)

 

 

 

 

 

 

Magnezijev

hidrogenkarbonat (II)

 

 

 

 

 

98.

E470 a

 

        b

Natrijeva, kalijeva i kalcijeve

soli masnih kiselina

Magnezijeva sol masnih

kiselina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

99.

E551

Salicijev dioksid-amorfni

 tvar za sprečavanje

praškasti proizvodi

10000 pojedi-

100.

E552

Kalcijev silikat

 zgrudnjavanja

 

načno ili

101.

E553 a

       

        b

Magnezijev silikat (I)

Magnezijev trisilikat (II)

Talk

 

 

ukupno

102.

E554

Natrijaluminijev silikat

 

 

 

103.

E555

Kalijaluminijev silikat

 

 

 

104.

E556

Kalcijaluminijev silikat

 

 

 

105.

E620

Glutaminska kiselina

pojačivač okusa

dodaci jelima

DPP

106.

E621

Mononatrijev glutaminat

 

ostali proizvodi

10000

107.

E622

Monokalijev glutaminat

 

 

pojedinačno

108.

E623

Kalcijev diglutaminat

 

 

ili ukupno

109.

E624

Monoamonijev

glutaminat

 

 

 

110.

E625

Magnezijev

diglutaminat

 

 

 

111.

E626

Guanilna kiselina

 pojačivač okusa

dodaci jelima

DPP

112.

E627

Dinatrijev 5-guanilat

 

ostali proizvodi

500 pojedinačno

113.

E628

Dikalijev 5-guanilat

 

 

ili ukupno

114.

E629

Kalcijev 5-guanilat

 

 

izraženo kao

115.

E630

Inozinska kiselina

 

 

guanilna kiselina

116.

E631

Dinatrijev 5-inozinat

pojačivač okusa

ostali proizvodi

500 pojedinačno

117.

E632

Kalijev 5-inozinat

 

 

ili ukupno

118.

E633

Kalcijev 5-inozinat

 

 

izraženo kao

119.

E634

Kalcijev 5-ribonukleotid

 

 

guanilna kiselina

120.

E635

Dinatrijev 5-ribonukleotid

 

 

 

121.

E900

Polidimetilsiloksan

tvari protiv pjenjenja

juhe i koncentrati

za juhe

10

122.

E1404

Škrob oksidirani

modificirani škrob

svi proizvodi

DPP

123.

E1410

Monoškrobni fosfat

 

 

 

124.

E1412

Diškrobni fosfat

 esterificirani

 

 

 

125.

E1413

Diškrobni fosfat

fosfatizirani

 

 

 

126.

E1414

Diškrobni fosfat

acetilirani

 

 

 

127.

E1420

Acetilirani škrob

 

 

 

128.

E1422

Acetilirani diškrob adipat

 

 

 

129.

 

 

 

E1424

Diškrobni adipat acetiliran

 

 

 

130.

E1440

Hidroksipropil škrob

 

 

 

131.

E1442

Hidroksipropil diškrobni

fosfat

 

 

 

132.

E1450

Natrijev oktenil jantarat-

škrob

 

 

 

133.

 

Aromatske tvari

-prirodna aromatska tvar

-aromatska tvar identična prirodnoj

aroma

koncentrati za

juhe i umake

dodaci jelima

DPP

134.

 

Aromatski pripravak

Prirodne arome dobivene posebnim

tehnološkim procesima

Aroma dima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

broj

broj

 

funkcionalno

uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

mg/kg

135.

E955

Sukraloza

tvari za zaslađivanje

energetski reducirane juhe

45

 

 

 

 

 

umaci

450

136.

E962

Aspartam-aceslulfamova sol

umjetno sladilo

energetski reducirane juhe

171

(110 aspartam ekvivalenta

75 acesulfam K ekvivalenta

 

 

 

 

 

umaci

544

(350 aspartam ekvivalenta

239 acesulfam K ekvivalenta