Tablica 12.

 

Začini, ekstrakti začina i začinske mješavine

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

1.

E101

Riboflavin (I)

Riboflavin-5-fosfat

bojilo

začinske mješavine osim

mješavine čistih začina

DPP

2.

E140

Chlorophylle (I)

Chlorophhylline (II)

 

 

 

3.

E141

Bakreni kompleks

Chlorophylle (I)

Chlorophylline (II)

 

 

 

4.

 

 

 

E150 a

         b

         c

         d

Obični, jednostavni Caramel

Caramel-sulfitno kiseli

Caramel-amonijačni

Caramel-

sulfitno/amonijačni

 

 

 

5.

 

 

E160 a

 

       c

Carotenes /smjesa

Carotenes(I),ß-Caroten (II)/

Paprica extract,

Capsanthin, Capsorubin

 

 

 

6.

E162

Beetrot red, Betain

 

 

 

 7.

E163

Anthocyanins

 

 

 

 8.

E100

Curcumin

 bojilo

 

 

 9.

E120

Carmines, Cochenille,

Carmine acid

 

začinske mješavine osim

mješavine čistih začina

 

10.

E160 d

         e

         f

Lycopin

ß-apo-8-carotenal (C30)

ß-apo-8-carotenal (C30) ethylester

 

 

500 pojedinačno

 ili ukupno

 11.

E161b

Lutein

 

 

 

 12.

E200

Sorbinska kiselina

konzervans

začinske mješavine osim

 

1000

 13.

E202

Kalijev sorbat

 

 mješavine čistih začina

pojedinačno

 14.

E203

Kalcijev sorbat

 

 

ili ukupno

 15.

E210

Benzojeva kiselina

 

 

izraženo kao

 16.

E211

Natrijev benzoat

 

 

kiseline

 17.

E212

Kalijev benzoat

 

 

 

 18.

E213

Kalcijev benzoat

 

 

 

 19.

E220

Sumporni dioksid

konzervans

samo začinske mješavina na

200 izraženo

 20.

E221

Natrijev sulfit

 

bazi soka od citrusa

kao SO2 iz svih

 21.

E222

Natrijev hidrogensulfit

 

 

izvora

 22.

E223

Natrijev matabisulfit

 

sušeni đinđer

150 izraženo

 23.

E224

Kalijev matabilsufit

 

 

kao SO2 iz svih

 24.

E226

Kalcijev sulfit

 

 

izvora

 25.

E227

Kalijev hidrogensulfit

 

 

 

 26.

E228

Kalijev bisulfit

 

 

 

 27.

E260

Octena kiselina

kiselina

svi proizvodi osim svježih začina

DPP

 28.

E261

Kalijev acetat (I)

Kalijev hidrogenacetat (II)

regulator kiselosti

 

 

 29.

E262

Natrijev acetat (I)

Natrijev hidrogenacetat (II)

 

 

 

 

 30.

E263

Kalcijev acetat

 

 

 

 31.

E270

Mliječna kiselina

 

 

 

 32.

E296

Jabučna kiselina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

  33.

E300

Askorbinska kiselina

antioksidans

samo ekstrakti

DPP

  34.

E301

Natrijev askorbat

 

začina

 

  35.

E302

Kalcijev askorbat

 

 

 

  36.

E304

Masni esteri askorbinske

kiseline

Askorbil palmitat

Askorbil stearat

 

 

 

  37.

E306

Mješavina tokoferola-koncentrirana

 

 

 

  38.

E307

a-tokoferol

 

 

 

  39.

E308

g-tokoferol

 

 

 

  40.

E309

d-tokoferol

 

 

 

  41.

E310

Propil galat

antioksidans

 začinske mješavine osim

200 pojedinačno

  42.

E311

Oktil galat

 

 mješavine čistih začina

ili ukupno

  43.

E312

Dodecil galat

 

 

izraženo na

  44.

E320

Butilhidroksianisol (BHA)

 

 

masni udio

  45.

E325

Natrijev laktat

regulator kiselosti

svi proizvodi osim svježih začina

DPP

  46.

E326

Kalijev laktat

 

 

 

  47.

E327

Kalcijev laktat

 

 

 

  48.

E330

Limunska kiselina

 

 

 

  49.

E331

Natrijev citrat  (I)

Dinatrijev  citrat (II)

Trinatrijev citrat (III)

 

 

 

  50.

E332

Kalijev citrat (I)

Trikalijev citrat (II)

 

 

 

   51.

E333

Kalcijev citrat (I)

Dikalcijev citrat (II)

Trikalcijev citrat (III)

 

 

 

   52.

E380

Triamonijev citrat

 

 

 

   53.

E334

Vinska kiselina

 

 

 

   54.

E335

Natrijev tartarat (I)

Dinatrijev  tartarat (II)

 

 

 

   55.

E336

Kalijev tartarat (I)

Dikalijev tartarat (II)

 

 

 

   56.

E337

Natrijkalijev tartarat

 

 

 

   57.

E350

Natrijev malat(I)

Natrijev hidrogemalat (II)

 

 

 

   58.

E351

Kalijev malat (I)

Kalijev hidrogenmalat (II)

 

 

 

   59.

E352

Kalcijev malat (I)

Kalcijev hidrogenmalat (II)

 

 

 

   60.

E354

Kalcijev tartarat

 

 

 

   61.

E400

Alginska kiselina

zgušnjivač

ekstrakt začina

DPP

   62.

E401

 Natrijev alginat

zgušnivač

svi proizvodi

 

   63.

E402

 Kalijev alginat

 

 

 

   64.

E403

Kalcijev alginat

 

 

 

   65.

E404

Kalcijev alginat

 

 

 

   66.

E407

          a

Karagenan

PES (Pročišćena morska alga Eucheuma)

 

 

 

   67.

E410

Karuba guma

 

 

 

   68.

E412

Guar guma

 

 

 

   69.

E413

Targakant guma

 

 

 

   70.

E414

Gumi arabika

 

 

 

   71.

E415

Ksantan guma

 

 

 

   72.

E417

Tara guma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

73.

E418

Gellan guma

zgušnjivač

svi proizvodi

DPP

74.

E440

Pektin (I)

Amidirani pektin (II)

 

 

 

75.

E460

Mikrokristal. celuloza (I)

Celuloza u prahu (II)

 

 

 

76.

E461

Metil celuloza

 

 

 

77.

E463

Hidroksipropil celuloza

 

 

 

78..

E465

Metiletil celuloza

 

 

 

79.

E466

Natrijev karboksimetil

celuloza

 

 

 

80.

E341

Kalcijev fosfat (I)

Dikalcijev fosfat (II)

Trikalcijev fosfat (III)

tvar za sprečavanje

zgrudnjavanja

začini u prahu  i  praškaste začinske

mješavine 

10000 dodanih

fosfata izraženo

 kao P2O5

81.

E551

Salicijev dioksid-amorfni

tvari za sprečavanje

 

 

82.

E552

Kalcijev silikat

 zgrudnjavanja

 

10000

83.

E553  a

       

        b

Magnezijev silikat (I)

Magnezijev trisilikat (II)

Talk

 

začini u prahu  i  praškaste začinske

mješavine

pojedinačno

ili ukupno

izraženo na

84.

E554

Natrijaluminijev silikat

 

 

suhu tvar

85.

E556

Kalcijaluminijev silikat

 

samo za papriku u prahu

40000 ukupno ili

86.

E559

Aluminij silikat

 

 

pojedinačno

87.

E620

Glutaminska kiselina

pojačivač okusa

 začinske mješavine osim

10000

88.

E621

Mononatrijev glutaminat

 

 mješavine čistih začina

pojedinačno ili

89.

E622

Monokalijev glutaminat

 

 

ukupno

90.

E623

Kalcijev diglutaminat

 

 

 

91.

E624

Monoamonijev glutaminat

 

 

 

92.

E625

Magnezijev diglutaminat

 

 

 

93.

E626

Guanilna kiselina

 pojačivač okusa

 začinske mješavine osim

DPP

94.

E627

Dinatrijev 5’- guanilat

 

 

 

95.

E628

Dikalijev 5-guanilat

 

 mješavine čistih začina

 

96.

E629

Kalcijev 5-guanilat

 

 

 

97.

E630

Inozinska kiselina

 

 

 

98..

E631

Dinatrijev 5-inozinat

 

 

 500

99..

E632

Kalijev 5-inozinat

 

samo mješavine čistih začina

ukupno uzraženo

100.

E633

Kalcijev 5-inozinat

 

 

kao guanilna

101.

E634

Kalcijev 5-ribonukleotid

 

 

kiselina

102.

E635

Dinatrijev 5-ribonukleotid

 

 

 

103.

E1404

Škrob oksidirani

modificirani škrob

svi proizvodi

DPP

104.

E1410

Monoškrobni fosfat

 

 ( osim svježih začina)

 

105.

E1412

Diškrobni fosfat

esterificirani

 

 

 

106.

E1413

Diškrobni fosfat fosfatizirani

 

 

 

107.

E1414

Diškrobni fosfat acetilirani

 

 

 

108.

E1420

Acetilirani škrob

 

 

 

109.

E1422

Acetilirani diškrob adipat

 

 

 

110.

E1440

Hidroksipropil škrob

 

 

 

111.

E1442

Hidroksipropil diškrobni

fosfat

 

 

 

112.

E1450

Natrijev oktenil jantarat-

škrob

 

 

 

113.

 

Aromatske tvari

-prirodna aromatska tvar

aroma

 češnjak u prahu

(samo prirodna aromatska tvar)

DPP

114.

 

Aromatski pripravak

 

 začinske mješavine osim

 

115.

 

Prirodne arome dobijene

 posebnim tehnološkim

 postupcima

 

 mješavine čistih začina