Tablica 13.

 

Ocat, vinski, voćni i aromatizirani ocat

                                                       

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/l)

1.

E150a

Obični jednostavni Caramel

bojilo

ocat

 

 

E150b

Caramel - sulfitno kiseli

 

 

DPP

 

E150c

Caramel - amonijačni

 

 

 

 

E150d

Caramel - sulfitno amonijačni

 

 

 

 

2.

E220

Sumporni dioksid

konzervans

vinski, voćni i

170

3.

E221

Natrijev sulfit

 

aromatizirani

izraženo

4.

E222

Natrijev hidrogen sulfit

 

ocat

kao SO2

5.

E223

Natrijev metabisulfit

 

 

 

6.

E224

Kalijev metabisulfit

 

 

 

7.

E226

Kalcijev sulfit

 

 

 

8.

E227

Kalcijev hidrogensulfit

 

 

 

9.

E228

Kalijev hidrogensulfit

 

 

 

10.

E620

Glutaminska kiselina

pojačivač okusa

aromatizirani ocat

 10000 pojedinačno

11.

E621

Mononatrijev glutaminat

 

 

ili u smjesi

12.

E622

Monokalijev glutaminat

 

 

izraženo kao

13.

E623

Kalcijev diglutaminat

 

 

glutaminska

14.

E624

Monoamonijev glutaminat

 

 

kiselina

15.

E625

Magnezijev

glutaminat

 

 

 

16.

E626

Guanilna kiselina

pojačivač okusa

aromatizirani ocat

 

17.

E627

Dinatrijev guanilat

 

 

10000

18.

E628

Dikalijev guanilat

 

 

pojedinačno ili u smjesi

19.

E629

Kalcijev guanilat

 

 

izraženo

20.

E630

Inozinska kiselina

 

 

kao guanilinska

21.

E631

Dinatrijev inozinat

 

 

kiselina

22.

E632

Dikalijev inozinat

 

 

 

23,

E633

Kalcijev inozinat

 

 

 

24.

E634

Kalcijev 5’-ribonukleotid

pojačivač okusa

 

5000

25.

E635

Dinatrijev 5’-ribonukleotid

 

 

 

 

25.

 

Prirodne aromatske tvari i

aromatiziranje

aromatizirani ocat

DPP

 

 

aromatske tvari identične

 

 

 

 

 

prirodnima