Tablica 14.

Jaja  i  proizvodi od jaja

 

Redni  broj

 E    broj

Naziv aditiva

Namjena -funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

(mg/kg)

1.

E200

Sorbinska kiselina

konzervans

dehidrirani, koncentrirani, smrznuti i

1000.

2.

E202

Kalijev sorbat

 

duboko smrznuti proizvodi od jaja

izraženo kao

3.

E203

Kalcijev sorbat

 

 

sorbinska kis

4.

E210

Benzojeva kiselina

 

tekuće jaje (bjelanjak, žumanjak,

5000 sorbinska

5.

E211

Natrijev benzoat

 

cijelo jaje)

i benzojeva kis.

6.

E212

Kalijev benzoat

 

 

i soli izraženo

7.

E213

Kalcijev benzoat

 

 

 

kao kiseline

8.

E339

Natrijev fosfat (I)

Dinatrijev  fosfat (II)

Trinatrijev fosfat (III)

regulator kiselosti

 

 

9.

E340

Kalijev fosfat (I)

Dikalijev fosfat (II)

Trikalijev fosfat (III)

 

 

 

10.

E341

Kalcijev fosfat (I)

Dikalcijev fosfat (II)

Trikalcijev fosfat (III)

 

tekuće jaje (bjelanjak, žumanjak, cijelo jaje)

jaja u prahu

10000 izraženo kao P2O5

11.

E343

Magnezijev fosfat (I)

Dimagnezijev fosfat (II)

Trimagnezijev fosfat (III)

 

 

 

12.

E450

Dinatrijev  difosfat (I)

Trinatrijev  difosfat (II)

Tetranatrijev  difosfat (III)

Dikalijev difosfat (IV)

Tetrakalijev difosfat (V)

Dikalcijev difosfat (VI)

Kalcijev  -dihidrogen difosfat (VII)

emulgator

 

 

13.

E451

Pentanatrijev trifosfat (I)

Pentakalijev trifosfat (II)

sekvestrant

 

 

14.

E452

Natrijev polifosfat (I)

Kalijev  polifosfat (II)

Na-Ca-  polifosfat (III)

Kalcijev polifosfat (IV)

emulgator

 

 

15.

 

E475

 

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

emulgator

proizvodi od jaja

 

1 000

16.

 

E520

Aluminijev sulfat

tvar za održavanje konzistencije, tvar za želiranje

bjelanjak

 

30

                            

17.

E551

Silicijev dioksid -amorfni

tvari protiv

jaja u prahu

10000

18.

E552

Kalcijev  silikat

zgrudnjavanja

 

 

19.

E553  a

                      b

Magnezijev  silikat (I)

Magnezijev  trisilikat (II)

Talk

 

 

 

 20.

E554

Natrijaluminijev  silikat

 

 

 

 21.

E555

Kalijaluminijev  silikat

 

 

 

17.

E556

Kalcijaluminijev  silikat

 

 

 

18.

E559

Aluminij silikat (kaolin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni  broj

 E    broj

Naziv aditiva

Namjena -funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

19.

E950

Acesulfam-K

tvari za zaslađivanje

deserti na bazi jaja sa ili bez šećera

350

20.

E951

Aspartam

 

umjetna sladila

 

1000

21.

E952

Ciklaminska kis.

Na i Ca ciklamat

 

 

250

22.

E954

Saharin i

Na,K,Ca saharinat

 

 

100

23.

E959

Neohesperidin DC

 

 

 

50

24.

E966

Laktitol

tvari za zaslađivanje

deserti na bazi jaja sa ili bez šećera

DPP

25.

E420

Sorbitol  (I)

Sorbitolni sirup (II)

zamjene za šećer

 

 

26.

E421

Manitol

 

 

 

 

27.

E953

Izomalt

 

 

 

 

28.

E965

Maltitol

 

 

 

 

29.

E966

Laktitol

 

 

 

 

30.

E967

Ksilitol

 

 

 

 

31.

 

E1505

Trietil citrat

 

tvar za održavanje pjene

suhi bjelanjak

 

 

  32.

E955

    Sukraloza

tvari za zaslađivanje

deserti na bazi jaja, energetski reducirani s i li bez dodanog šećera

400

 

  33.

E962

Aspartam-aceslulfamova sol

umjetno sladilo

deserti na bazi jaja, energetski reducirani s i li bez dodanog šećera

796

(512aspartam ekvivalenta

350 acesulfam K ekvivalenta