Tablica 15.

 

Kava, kavovine i njihove prerađevine

 

Redni  broj

E           broj

Naziv aditiva

Namjena -funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

(mg/kg/l)

1.

E331

Natrijev citrat  (I)

Dinatrijev  citrat (II)

Trinatrijev citrat (III)

regulator kiselosti

praškasti pripravci kave i kavovine za tople i hladne napitke

2000

3.

E339

Natrijev fosfat(I) Dinatrijev fosfat (II)

regulator kiselosti

u udjelu vrhnja ili njegove zamjene za praškaste pripravke  kavovina

2500

pojedinačno ili

 

 

Trinatrijev fosfat (III)

 

za tople i hladne napitke

zajedno

4.

    E340

Kalijev fosfat (I)

Dikalijev fosfat (II)

Trikalijev fosfat (III)

 

 

izraženo

kao P2O5 *

5.

E341

Kalcijev fosfat (I)

 

 

 

 

 

Dikalcijev fosfat (II)

 

 

 

 

 

Trikalcijev fosfat (III)

 

 

 

6.

    E450

Dinatrijev  difosfat (I)

Trinatrijev  difosfat (II)

Tetranatrijev  difosfat (III)

Dikalijev difosfat (IV)

Tetrakalijev difosfat (V)

Dikalcijev difosfat (VI)

Kalcijevdihidrogen-

difosfat (VII)

 

kavovine u prahu za tople i hladne napitke sa mlijekom u prahu

2000  *

7.

E451

Pentanatrijev trifosfat (I)

sekvestrant

 

 

 

 

Pentakalijev trifosfat (II)

 

 

 

8.

E452

Natrijev polifosfat (I)

emulgator

 

 

 

 

Kalijev polifosfat (II)

 

 

 

 

 

Na-Ca polifosfat (III)

 

 

 

 

 

Kalcijev polifosfat (IV)

 

 

 

9.

E471

Mono-i digliceridi masnih kiselina

emulgator

praškasti pripravci kave i kavovine za tople i hladne napitke

DPP

10.

E472a

Ester octene kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

 

 

 

E472b

Ester mliječnekiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

 

 

 

E472c

Ester limunske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

 

 

 

E472d

Ester vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

 

 

 

 

 

E472e

Mono i diacetil ester vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

 

 

 

E472f

Smjesa estera  vinske i octene kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni  broj

E    broj

Naziv aditiva

Namjena -funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

(mg/kg/l)

11.

E473

Saharozni ester masnih kiselina

emulgator

praškasti pripravci kave i kavovine za tople

i hladne napitke

10000

 

12.

E474

Saharogliceridi

 

 

 tekuća kava u konzervi

1000

12.

E475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

emulgator

u udjelu vrhnja ili njegovoj zamjene za

praškaste pripravke kave i kavovina za

500

 

13.

E477

1,2-Propilenglikol esteri masnih kiselina

emulgator

tople i hladne napitke

1000

 

14.

E481

Natrijev stearil laktat

emulgator

praškasti pripravci kave i kavovine za tople

i hladne napitke

2 000 u smjesi ili pojedinačno

15.

E482

Kalcijev stearil laktat

 

u udjelu vrhnja ili njegove zamjene

3000 u smjesi ili pojedinačno

16.

E491

Sorbitan monostearat

emulgator

u udjelu vrhnja ili njegovoj zamjene za

5 000

17.

E492

Sorbitan distearat

 

praškaste pripravke kave i kavovina za

pojedinačno

18.

E493

Sorbitan monolaurat

 

tople i hladne napitke

ili u  smjesi

19.

E494

Sorbitan monooleat

 

 

 

20.

E495

Sorbitan monopalmitat

 

 

 

21.

E466

Natrijeva karboksimetil celuloza

zgušnjivač

 

10000

22.

E551

Silicijev dioksid - amorfni

tvari protiv zgrudnjavanja

 

 

23.

E552

Kalcijev  silikat

 

 

10000

24.

E553 a

         b

 

Magnezijev  silikat (I)

Magnezijev  trisilikat (II)

Talk

 

praškasti pripravci kave i kavovine za tople i hladne napitke

pojedinačno ili u smjesi za

25.

E554

Natrijaluminijev  silikat

 

 

 

26.

E555

Kalijaluminijev  silikat

 

 

 

27.

E556

Kalcijaluminijev  silikat

 

 

 

28.

E558

Bentonit

 

 

 

29.

E559

Aluminij silikat (kaolin)

 

 

 

30.

E901

Pčelinji vosak

tvari za poliranje

 

 

31.

E902

Kandeila vosak

 

sirova i pržena kava u zrnu

DPP

32.

E903

Karnauba voak

 

kava u zrnu

200

33.

E904

Šelak

 

sirova i pržena kava u zrnu

DPP

34.

E950

Acesulfam-K

tvari  za zaslađivanje

 

350

35.

E951

Aspartam

 

 

600

36.

E952

Ciklaminska kiselina

Na, i Ca   sol ciklaminske kiseline

 

praškasti pripravci kave i kavovine za tople i hladne napitke

400

37.

E954

Saharin (I)

 

 

80

  

 

Na, K i Ca sol saharina

 

 

100

38.

E957

Taumatin

 

 

50

39.

E959

Neohesperidin DC

 

 

 

40.

 

 Aromatske tvari

-prirodne aromatske tvari

aromatske tvari identične prirodnima

Aromatski pripravci

Prirodne arome dobivene posebnim tehnološkim postupkom

 

 

arome

u udjelu vrhnja ili njegove zamjene  za praškaste pripravke kave,u kavovinama i proizvodima za tople i hladne napitke

DPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni  broj

E    broj

Naziv aditiva

Namjena -funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

(mg/kg/l)

41.

 

Etilmetilketon

pomoćne tvari u

dekofeinizirana pržena kava

20

42.

 

Metilacetat

procesu proizvodnje

 

20

43.

 

Diklormetan 

(tvari za otapanje i

 

5 ukupno ili

44.

 

Etilacetat 

ekstrakciju)

 

pojedinačno

45.

E466

Natrijeva karboksimetilceluloza

zgušnjivač

praškasti pripravci kave i kavovina za tople i hladne napitke

1000

računajući na udio vrhnja ili njegove zamjene

46.

E955

Sukraloza

tvari za zaslađivanje

 praškasti pripravci kave i kavovina za tople i hladne napitke, energetski reducirani pripravci kave i kavovina s ili bez dodanog šećera

 

300

 

 

 

 

 

desertni pripravci kave i kavovina s ili bez dodanog šećera

400

47.

E962

Aspartam-acesulfamova sol

umjetno sladilo

 praškasti pripravci kave i kavovina za tople i hladne napitke, energetski reducirani pripravci kave i kavovina s ili bez dodanog šećera

 

796

(512 aspartam ekvivalenta

350  acesulfam K ekvivalenta