Tablica 17.

 

Pekarski kvasac

 

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća

broj

broj

 

funkcionalno

uporabe

dopuštena

 

 

 

svojstvo

 

količina

 

 

 

 

 

mg/kg

1.

E320

Butilhidroksianisol (BHA)

 

antioksidans

suhi pekarski kvasac

1000

na suhu tvar

2.

E321

Butilhidroksitoluen (BHT)

 

 

kvasnog mlijeka

 

 

 

 

 

 

3.

 E471

Mono i digliceridi masnih kiselina

emulgator

svježi pekarski kvasac

DPP

4.

E472       

      a

 

  b

 

  c

 

 d

 

 e

 

 

f

 

Ester octene kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Ester mliječnekiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Ester limunske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Ester vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Mono i diacetil ester vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Smjesa estera  vinske i octene kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

suhi pekarski kvasac

 

5.

E491

Sorbitan monostearat

 

emulgator

 

 

4.

E492

Sorbitan tristearat

 

 

 

 

6.

E493

Sorbitan monolaurat

 

 

 

 

7.

E494

Sorbitan monooleat

 

 

 

 

8.

E495

Sorbitan monopalmitat