Tablica 19.

 

Prašak za puding, kreme, deserte i srodne proizvode

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

1.

E101

Riboflavin (I)

Riboflavin -5-fosfat (II)

bojilo

svi proizvodi izuzev onih koji

DPP

 

2.

E140

Chlorophylle(I)

Chlorophylline (II)

 

u nazivu sadrže voće, jaja, kakao, čokoladu

                               

3.

E141

Bakreni kompleks

Chlorophylle (I)

Chlorophylline (II)

 

 

 

4.

E150   a

b

c

d

Obični, jednostavni Caramel

Caramel-sulfitno kiseli

Caramel-amonijačni

Caramel-sulfitno/amonijačni

 

 

 

5.

 

E160   a

 

Carotenes/Smjesa Carotenes (I),

ß-Caroten (II)/

 

 

 

 

          b

Anatto, Bixin, Norbixin

 

 

10000

 

          c

Paprica extract, Capsantin,Capsorubin

 

 

DPP

6.

E162

Beetrot red, Betain

 

 

 

7.

E163

Anthocyanins

 

 

 

8.

E100

Curcumin

bojilo

svi proizvodi

 150    

9

E102

Tartrazin

 

izuzev onih koji

pojedinačno ili

10.

E104

Quinoline Yelow

 

u nazivu sadrže

ukupno

11.

E110

Sunset Yelow FCF, Gelborange S

 

voće, jaja, kakao,

 

12.

E120

Carmines, Cochenille, Carmine acid

 

čokoladu

(osim E102

13.

E122

Azorubine, Carmoisin

 

 

E110,

14.

E124

Ponceau 4R, Cochenille red A

 

 

E122,

15.

E131

Patentblue V

 

 

E124

16.

E132

Indigotine

 

 

max. 50

17.

E142

Green S

 

 

pojedinačno ili

18.

E151

Brillantblack BN

 

 

ukupno)

19.

E160 d

       e

       f

Lycopin

ß-apo-8-carotenal (C30)

ß-apo-8-carotenal (C30) ethylester

 

 

 

20.

E161 b

Lutein

 

 

 

21.

E300

Askorbinska kiselina

regulator kiselosti

svi prozvodi

DPP

22.

E301

Natrijev askorbat

antioksidans

 

 

23.

E302

Kalcijev askorbat

 

 

 

24.

E307

a-tokoferol

 

 

 

25.

E308

g-tokoferol

 

 

 

26.

E309

d-tokoferol

 

 

 

27.

E322

Lecitini

emulgator

 

 

28.

E471

Mono i digliceridi masnih kiselina

 

 

 

29.

E472 a

 

       b

 

       c

 

       d

 

       e

 

       f

Ester octene kiseline i mono diglicerida masnih kiselina

Ester mliječne kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Ester citronske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Ester vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Mono i diacetil ester vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Smjesa estera vinske i octene kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

30.

E481

Natrijevsteroil-2-laktilat

emulgator

zamjene ili mliječnim proizvodima slični

proizvodi s ili bez mliječnih dijelova

3000 ukupno

ili pojedinačno

31.

E482

Kalcijevsteroil-2-laktilat

 

deserti i kreme

5000 ukupno ili pojedinačno

32.

E473

Saharozni ester masnih kiselina

emulgator

zamjene ili mliječnim proizvodima slični

proizvodi s ili bez mliječnih dijelova

10000 ukupno ili pojedinačno

33.

E474

Saharogliceridi

 

praškasti deserti i kreme

sterilizirano vrhnje i vrhnje sa reduciranom masnoćom u prahu

5000 ukupno ili pojedinačno

34.

E475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

emulgator

zamjene ili mliječnim proizvodima slični

proizvodi s ili bez mliječnih dijelova

500

 

 

 

 

nemliječna zamjena za mlijeko i vrhnje u prahu

5000

 

 

 

 

deserti i kreme u prahu

2000

35.

E477

Propilen glikolni ester masnih kiselina

emulgator

zamjene ili mliječnim proizvodima slični

proizvodi s ili bez mliječnih dijelova

1000

 

 

 

 

nemliječna zamjena za mlijeko i vrhnje u prahu

deserti i kreme u prahu

5000

 

 

 

 

 

 

pjenaste kreme i deserti u prahu koji nisu tučeno vrhnje

30000

36.

E491

Sorbitanmonostearat

emulgator

zamjene ili mliječnim proizvodima slični

5000

37.

E492

Sorbitantristearat

 

  proizvodi s ili bez mliječnih dijelova

pojedinačno ili

38.

E493

Sorbitanmonolaureat

 

nemliječna zamjena za

ukupno

39.

E494

Sorbitanmonooleat

 

mlijeko i vrhnje u prahu

 

40.

E495

Sorbitanmomopalmitat

 

slatki desertni umaci

 

 

 

 

 

 (topping) u prahu

 

41.

E400

Alginska kiselina

zgušnjivač

svi proizvodi

DPP

42.

E401

Natrijev alginat

 

 

 

43.

E402

Kalijev alginat

 

 

 

44.

E403

Amonijev alginat

 

 

 

45.

E404

Kalcijev alginat

 

 

 

46.

E406

Agar

 

 

 

47.

E407

Karagenan

PES(Pročišćena morska alga  Eucheuma)

 

 

 

48.

E410

Karuba guma

 

 

 

49.

E412

Guar guma

 

 

 

50.

E413

Targakant guma

 

 

 

51.

E414

Guma arabika

 

 

 

52.

E415

Ksantan guma

 

 

 

53.

E417

Tara guma

 

 

 

54.

E418

Gellan guma

 

 

 

55.

E440

Pektin (I)

Amidirani pektin (II)

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

56.

E460

Mikrokristalična celuloza (I)

Celuloza u prahu (II)

zgušnjivač

svi proizvodi

DPP

57.

E461

Metil celuloza

 

 

 

58.

E463

Hidroksipropil celuloza

 

 

 

59.

E464

Hidroksipropilmetil celuloza

 

 

 

60.

E465

Metiletil celuloza

 

 

 

61.

E466

Natrijev karboksimetil celuloza

 

 

 

62.

E1404

Škrob oksidirani

modificirani

svi proizvodi

DPP

63.

E1410

Monoškrobni fosfat

škrob

 

 

64.

E1412

Diškrobni fosfat esterificirani

 

 

 

65.

E1413

Diškrobni fosfat fosfatizirani

 

 

 

66.

E1414

Diškrobni fosfat acetilirani

 

 

 

67.

E1420

Acetilirani škrob

 

 

 

68.

E1422

Acetilirani diškrob adipat

 

 

 

69.

E1440

Hidroksipropil škrob

 

 

 

70.

E1442

Hidroksipropil diškrobni fosfat

 

 

 

71.

E1450

Natrijev oktenil jantarat-škrob

 

 

 

72.

E170

Kalcijev karbonat (I) )

tvari za

svi proizvodi

DPP

73.

E504

Magnezijev karbonat (I)

sprečavanje

 

 

74.

E470 a

 

       b

Natrijeva, kalijeva i kalcijeve soli masnih kiselina

Magnezijeve soli masnih kiselina

zgrudnjavanja

 

 

75.

E551

Salicijev dioksid-amorfni

tvari za

svi proizvodi

10000

76.

E552

Kalcijev silikat

sprečavanje

 

pojedinačno

77.

E553 a

     

       b

Magnezijev silikat (I)

Magnezijev trisilikat (II)

Talk

zgrudnjavanja

 

ili ukupno

78.

E554

Natrijaluminijev silikat

 

 

 

79.

E555

Kalijaluminijev silikat

 

 

 

80.

E556

Kalcijaluminijev silikat

 

 

 

81.

E270

Mliječna kiselina

regulator kiselosti

svi proizvodi

DPP

82.

E325

Natrijev laktat

stabilizator

 

 

83.

E326

Kalijev laktat

 

 

 

84.

E327

Kalcijev laktat

 

 

 

85.

E297

Fumarna kiselina

kiselina

svi proizvodi

4000

86.

E296

Jabučna kiselina

 

 

DPP

87.

E350

Natrijev malat (I)

Natrijev hidrogenmalat (II)

regulator kiselosti

 

 

88.

E351

Kalijev malat (I)

Kalijev hidrogenmalat (II)

 

 

 

89.

E352

Kalcijev malat (I)

Kalcijev hidrogenmalat (II)

 

 

 

90.

E330

Limunska kiselina

 

 

 

91.

E331

Natrijev citrat (I)

Dinatrijev citrat (II)

Trinatrijev citrat (III)

regulator kiselina

svi proizvodi

DPP

92.

E332

Kalijev citrat (I)

Trikalijev citrat (II)

 

 

 

93.

E333

Kalcijev citrat (I)

Dikalcijev citrat (II)

Trikalcijev citrat (III)

 

 

 

94.

E380

Triamonijev citrat

 

 

 

95.

E334

Vinska kiselina

 

 

 

96.

E335

Natrijev tartarat (I)

Dinatrijev tartarat (II)

 

 

 

97.

E336

Kalijev tartarat (I)

Dikalijev tatarat (II)

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

98.

E337

Natrujkalijev tartarat

regulator kiselina

svi proizvodi

DPP

99.

E354

Kalcijev tartarat

 

 

 

100

E355

Adipinska kiselina

regulator kiselosti

svi proizvodi

1000 pojedina

101.

E356

Natrijev adipat

 

 

čno ili ukupno

102.

E357

Kalijev adipat

 

 

izraženo kao

adipinska kis.

103.

E363

Jantarna kiselina

regulator kiselosti

deserti u prahu

6000

104.

E339

Natrijev fosfat (I)

Dinatrijev fosfat (II)

Trinatrijev fosfat (III)

regulator kiselosti

pjenasti deserti koji nisu tučeno vrhnje u prahu

3000 pojedina-

čno ili ukupno

izraženo kao P2O5  *

 

 

 

 

deserti, pudinzi u prahu

5000  *

105.

E340

Kalijev fosfat (I)

Dikalijevfosfat (II)

Trikalijev fosfat (III)

 

zamjene ili mliječnim proizvodima slični

proizvodi s ili bez

30000 * 

106.

E341

Kalcijev fosfat (I)

Dikalcijev fosfat (II)

 

 mliječnih dijelova  i za automate

50000* 

 

 

 

Trikalcijev fosfat (III)

 

 

10000 kaoP2O5

107.

E450

Dinatrijev difosfat (I)

Trinatrujev difosfat (II)

Tetranatrijev difosfat (III)

Dikalijev difosfat (IV)

Tetrakalijev difosfat (V)

Dikalcijev difosfat (VI)

Kalcijev dihidrogendifosfat (VII)

emulgator

ostali proizvodi

7000 *

108.

E451

Pentanatrijev trifosfat (I)

Pentakalijev trifosfat (II)

sekvestrant

 

 

 

109.

E452

Natrijev polifosfat (I)

Kalijev polifosfat (II)

Natrijevkalijev polifosfat (III)

Kalcijev polifosfat (IV)

emulgator

 

 

 

 

 

110.

E508

Kalijev klorid

regulator kiselosti

svi proizvodi

DPP

111.

E509

Kalcijev klorid

stabilizator

 

 

112.

E574

Glukonska kiselina

regulator kiselosti

svi proizvodi

DPP

113.

E576

Natrijev glukonat

 

 

 

114.

E577

Kalijev glukonat

 

 

 

115.

E578

Kalcijev glukonat

 

 

 

116.

E420

Sorbitol (I)

 

tvari za zaslađivanje

niskokalorični proizvodi sa ili bez dodatka šećera

DPP

 

 

Sorbitol sirup (II)

tvari za

svi proizvodi

 

117.

E422

Glicerol

održavanje vlage

 

 

118.

E421

Manitol

tvari za

niskokalorični proizvodi sa

 

119.

E953

Izomalt

zaslađivanje

ili bez dodatka šećera

 

120.

E965

Maltitol

zamjena za šećer

 

 

121.

E966

Laktitol

 

 

 

122.

E967

Ksilitol

 

 

 

123.

E950

Acesulfam - K

tvari za

niskokalorični proizvodi sa

350

124.

E951

Aspartam

zaslađivanje

ili bez dodatka šećera

1000

125.

E952

Ciklaminska kiselina (I)

Na,K, Ca - sol ciklaminske kiseline (II)

umjetna sladila

 

250 izaženo kao

kiselina

126.

E954

Saharin (I)

 

 

100    izraženo

 

 

Na,K,Ca sol saharina

 

 

kao saharin

127.

E957

Thaumatin

pojačivač okusa

deserti

5

128.

E959

Neohesperidin DC

tvari za zaslađiva.

 

 

 

 

50

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

129.

 

Arome

  arome

svi proizvodi

DPP

 

 

-prirodne aromatske tvari

-aromatske tvari identične

  prirodnima

-umjetne aromatske tvari

 

 

 

 

 

Aromatski pripravci

 

 

 

 

 

Prirodne arome dobivene posebnim

tehnološkim postupcima

 

 

 

 

 

130.

E955

Sukraloza

tvari za zaslađivanje

energetski reducirani proizvodi  s ili bez dodanog šećera

300

 

 

 

 

 

 energetski reducirani proizvodi  s ili bez dodanog šećera

400

131.

E962

Aspartam-aceslulfamova sol

umjetno sladilo

 energetski reducirani proizvodi  s ili bez dodanog šećera

 

796

(512 aspartam ekvivalenta

350  acesulfam K ekvivalenta