Tablica 20.

 

Snack - proizvodi

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

1.

E100

Curcumin   

bojilo 

čips i flips, ekspandirana žita

200

 

 

 

 

prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack- proizvodi

100

2.

E101

Riboflavin (I)

Riboflavin-5’-fosfat (II)

bojilo

čips i flips, ekspandirana žita

prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack- proizvodi

DPP

3.

E102

Tartrazin  

bojilo

 flips, ekspandirana žita

200

4.

E104

Quinoline Yellow    

 

 

 

5.

E110

Sunset Yellow FCF, Gelborange S 

 

 

 

6.

E120

Carmines, Cochenille, Carmine acid 

 

 

 

7.

E122

Azorubine, Carmoisin 

 

prženi plodovi i sjemenke, mješavine

100

8.

E124

Ponceau 4R, Cochenille red 

 

i ostali snack- proizvodi

 

9.

E129

Allurared  AC 

 

 

 

10.

E131

Patentblue V

 

 

 

11.

E132

Indigotine  

 

 

 

12.

E133

Brillantblue FCF

 

 

 

13.

E140

Chlorophylle (a)   

Chlorophylline (b)

bojilo

flips, ekspandirana žita

prženi plodovi i sjemenke, mješavine

DPP

14.

E141

        a

        b                                            

Bakreni kompleks

Chlorophylle

Chlorophylline 

 

i ostali snack- proizvodi

 

15.

E142

Green S   

bojilo

flips, ekspandirana žita

200 

 

 

 

 

 prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack- proizvodi

 

100 

16.

E150 a

        b    

        c  

        d

Obični, jednostavni Caramel 

Caramel - sulfitno kiseli 

Caramel - amonijačni 

Caramel - sulfitno/amonijačni

bojilo

čips i flips, ekspandirana žita

prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack- proizvodi

DPP

17.

E151

Brillantblack BN 

bojilo

 flips, ekspandirana žita

200

 

 

 

 

prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack- proizvodi

100

18.

E153

Biljni ugljen

bojilo

flips, ekspandirana žita

prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack- proizvodi

DPP

19.

E155

Brown HT 

 

 

 

20.

E160   a

Carotenes   

 / Smjesa Carotenes (I) ,

b-Caroten  (II) /

bojilo

čips i flips, ekspandirana žita

prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack- proizvodi

DPP

 

E160   b

Anatto, Bixin, Norbixin

bojilo

čips i flips, ekspandirana žita

20 

 

 

 

 

prženi plodovi i sjemenke, mješavine

10

 

 

 

 

ostali snack- proizvodi

25

 

E160   c

Paprica extract, Capsanthin, Capsorubin

bojilo

čips i flips, ekspandirana žita

prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack- proizvodi

DPP

 

 E160  d

Lycopin

bojilo

flips, ekspandirana žita

200

 

 E160  e

           f

b-apo-8’-carotenal (C30)

b-apo-8’-carotenal (C30) ethylester 

 

 

prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack- proizvodi

 

100

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

21.

E161 b                     

Lutein

bojilo

flips, ekspandirana žita

200

 

 

 

 

 

 prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack- proizvodi

100

22.

E162

Beet red, Betain

bojilo

 

DPP

23.

E163

Anthocyanins

 

 

 

24.

E170

Kalcijev karbonat (I

 

 

 flips, ekspandirana žita

prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack- proizvodi

 

25.

E171

Titanov dioksid 

 

 

 

26.

E172

Željezni oksidi

 

 

 

27.

E200

Sorbinska kiselina

konzervans

snack proizvodi na bazi žita i krumpira te preliveni plodovi i sjemenke

1000  izraženo kao sorbinska kiselina

ili u smjesi sa PHB

28.

E202

Kalijev sorbat

 

 

(PHB ne više

29.

E203

Kalcijev sorbat

 

 

od 300)

30.

E214

Etil p-hidroksibenzoat

konzervans

snack proizvodi na bazi žita i

300

31.

E215

Natrijev etil p-hidroksibenzoat

 

krumpira te preliveni plodovi i sjemenke

izraženo kao PHB

32.

E216

Propil p-hidroksibenzoat

 

 

 

33.

E217

Natrijev  propil-p-hidroksibenzoat

 

 

 

34.

E218

Metil p-hidroksibenzoat

 

 

 

35.

E219

Natrijev metil-p-hidroksibenzoat

 

 

 

36.

E220

Sumporni dioksid

konzervans

snack proizvodi na bazi žita i

50 izraženo kao

37.

E221

Natrijev sulfit

 

krumpira

SO2

37.

E222

Natrijev hidrogensulfit

 

 

 

38.

E223

Natrijev metabisulfit

 

 

 

39.

E224

Kalijev metabisulfit

 

 

 

40.

E226

Kalcijev  sulfit

 

 

 

41.

E227

Kalijev hidrogensulfit

 

 

 

42.

E228

Kalijev bisulfit

 

 

 

43.

E260

Octena kiselina

konzervans

čips i flips, ekspandirana žita, 

DPP

44.

E261

Kalijev acetat (I)

Kalijev hidrogenacetat (II)

 

mješavine i ostali snack- proizvodi

 

45.

E262

Natrijev acetat (I)

Natrijev hidrogenacetat

 

 

 

46.

E263

Kalcijev acetat

 

 

 

47.

E300

Askorbinska kiselina

atioksidans

čips i flips, ekspandirana žita,

DPP

48.

E301

Natrijev askorbat

 

mješavine i ostali snack- proizvodi

 

49.

E302

Kalcijev  askorbat

 

 

 

50.

E304

Masni esteri askorbinske kiseline

Askorbil palmitat

Askorbil stearat

 

 

 

500  pojedinačno ili u smjesi

51.

E306

Mješavina tokoferola - koncentrirana

 

čips i flips, ekspandirana žita

prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack- proizvodi

 

500  pojedinačno ili u smjesi, računato na masni dio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

52.

E307

a-tokoferol

atioksidans

čips i flips, ekspandirana žita

prženi plodovi i sjemenke, mješavine

i ostali snack- proizvodi

200  pojedinačno ili u smjesi

53.

E308

g - tokoferol

 

 

računato na,

54.

E309

d - tokoferol

 

 

masni dio

55.

E310

Propil galat

antioksidans

 

200  

56.

E311

Oktil galat

 

čips i flips, ekspandirana žita

računato na

57.

E312

Dodecil galat

 

prženi plodovi i sjemenke, mješavine

masni dio

58.

E320

Butilhidroksianisol (BHA)

antioksidans

i ostali snack- proizvodi

100 računato na

59.

E321

Butilhidroksitoluen (BHT)

 

 

masni dio

60.

E322

Lecitini

emulgator

flips, ekspandirana žita,

mješavine i ostali snack- proizvodi

3 0000 računato na masni dio

61.

E330

Limunska kiselina

regulatori kiselosti

čips i flips, ekspandirana žita

prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack- proizvodi

DPP

62.

E331

Natrijev citrat  (I)

Dinatrijev  citrat (II)

Trinatrijev citrat (III)

 

čips i flips, ekspandirana žita

mješavine i ostali snack- proizvodi

 

 

63.

E332

Kalijev citrat (I)

Trikalijev citrat (II)

 

 

 

64.

E333

Kalcijev citrat (I)

Dikalcijev citrat (II)

Trikalcijev citrat (III)

 

 

 

65.

E334

Vinska kiselina

kiselina

regulator kiselosti

čips i flips, ekspandirana žita

prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack- proizvodi

 

66.

E335

Natrijev tartarat (I)

Dinatrijev  tartarat (II)

stabilizator

čips i flips, ekspandirana žita

mješavine i ostali snack- proizvodi

 

67.

E336

Kalijev tartarat (I)

Dikalijev tartarat (II)

 

 

 

68.

E337

Natrijkalijev tartarat

 

 

 

69.

E354

Kalcijev tartarat

regulator kis.

 

 

70.

E338

Fosforna kiselina

regulatori

 

 

71.

E339

Natrijev fosfat (I)

Dinatrijev  fosfat (II)

Trinatrijev fosfat (III)

kiselosti

 

 

čips i flips, ekspandirana žita

 

5000 u smjesi

ili pojedinačno

72.

E340

Kalijev fosfat (I)

Dikalijev fosfat (II)

Trikalijev fosfat (III)

 

prženi plodovi i sjemenke, mješavine

i ostali snack- proizvodi

s izraženo  kao P2O5  

73.

E341

Kalcijev fosfat (I)

Dikalcijev fosfat (II)

Trikalcijev fosfat (III)

 

 

 

74

E343

Magnezijev fosfat (I)

Dimagnezijev fosfat (II)

Trimagnezijev fosfat (III)

 

 

 

75

E450

Dinatrijev  difosfat (I)

Trinatrijev  difosfat (II)

Tetranatrijev  difosfat (III)

Dikalijev difosfat (IV)

Tetrakalijev difosfat (V)

Dikalcijev difosfat (VI)

Ca- dihidrogendifosfat (VII)

emulgator

 

 

 

76.

E451

Pentanatrijev trifosfat (I)

Pentakalijev trifosfat (II)

sekvestrant

 

 

77.

E452

Natrijev polifosfat (I)

Kalijev  polifosfat (II)

Kalcijev polifosfat (IV)

emulgator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

78.

E400

Alginska kiselina

zgušnjivač

 flips, ekspandirana žita

DPP

79.

E401

Natrijev alginat

 

mješavine i ostali snack- proizvodi

 

80.

E402

Kalijev alginat

 

 

 

81.

E403

Amonijev alginat

 

 

 

82

E404

Kalcijev alginat

 

 

 

83.

E406

Agar

 

 

 

84.

E407

           a

Karagenan

PES  ( Pročišćena morska alga Eucheuma)

 

 

 

85.

E410

Karuba guma

 

 

 

86.

E412

Guar guma

 

 

 

87.

E413

Tragakant guma

 

 

 

88.

E414

Guma arabika

 

 

 

89.

E415

Ksantan guma

 

 

 

90.

E416

Karaja guma

 

 

 

91.

E417

Tara guma

 

 

 

92.

E418

Gellan guma

 

 

 

93.

E440

Pektin (I)

Amidirani pektin (II)

 

 

 

94.

E460

Mikrokristalinična celuloza (I)

Celuloza u prahu (II)

emulgator

flips, ekspandirana žita

 mješavine i ostali snack- proizvodi

DPP

 

95.

E461

Metil celuloza

zgušnjivač

 

 

96.

E463

Hidroksipropil celuloza

 

 

 

97.

E464

Hidroksipropilmetil celuloza

 

 

 

98.

E465

Metiletil celuloza

 

 

 

99.

E466

Natrijev karboksimetil celuloza

 

 

 

100.

E471

Mono i digliceridi masnih kiselina

emulgator

flips, ekspandirana žita

 mješavine i ostali snack- proizvodi

10000

pojedinačno ili

101.

E472   a

    

          b

 

          c

 

         d

 

         e

  

 

         f

 

 

Ester octene kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Ester mliječnekiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Ester citronske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Ester vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Mono i diacetil ester vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Smjesa estera  vinske i octene kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

 

 

u smjesi

102.

E473

Saharozni ester masnih kiselina

emulgator

flips, ekspandirana žita

 mješavine i ostali snack- proizvodi

10000 pojedinačno ili

103.

E474

Saharogliceridi

 

 

u smjesi

104.

E500

Natrijev karbonat (I)

Natrijev  hidrogenkarbonat (II)

regulatori kiselosti

čips i flips, ekspandirana žita

 mješavine i ostali snack- proizvodi

DPP

105.

E501

Kalijev  karbonat (I)

Kalijev hidrogenkarbonat (II)

 

 

 

106.

E503

Amonijev karbonat (I)

Amonijev hidrogenkarbonat (II)

 

 

 

 

107.

E524

Natrijev hidroksid

regulator

čips i flips, ekspandirana žita

 

108.

E525

Kalijev  hidroksid

kiselosti

prženi plodovi i sjemenke, mješavine

 

109.

E526

Kalcijev hidroksid

 

i ostali snack- proizvodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

110.

E620

Glutaminska kiselina

pojačivač okusa

čips i flips, ekspandirana žita

prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack- proizvodi

10000 pojedinačno ili u smjesi izraženo

111.

E621

Mononatrijev glutaminat

 

 

 

kao glutaminska kiselina

112

E622

Monokalijev glutaminat

 

 

 

 

113.

E623

Kalcijev diglutaminat

 

 

 

 

114.

E624

Monoamonijev glutaminat

 

 

 

 

115.

E625.

Magnezijev diglutaminat

 

 

 

 

116.

E626

Guanilna kiselina

pojačivač okusa

čips i flips, ekspandirana žita

prženi plodovi i sjemenke, mješavine

1000 pojedačno ili u smjesi

117.

E627

Dinatrijev 5’- guanilat

 

i ostali snack- proizvodi

izraženo kao

118.

E628

Dikalijev 5’ -guanilat

 

 

guanilinska

119.

E629

Kalcijev 5’ -guanilat

 

 

kiselina

120.

E630

Inozinska kiselina

 

čips i flips, ekspandirana žita

prženi plodovi i sjemenke, mješavine

1000 pojedačno ili u smjesi 

121.

E631

Dinatrijev 5’ - inozinat

 

i ostali snack- proizvodi

izraženo kao

122.

E632

Kalijev 5’ - inozinat

 

 

kiselina

123.

E633

Kalcijev 5’ - inozinat

 

 

 

124.

E634

Kalcijev 5’ - ribonukleotid

 

 

500 pojedinačno

125.

E635

Dinatrijev 5’ - ribonukleotid

 

 

ili ukupno

126.

E420

Sorbitol  (I)

Sorbitolni sirup (II)

tvari  za zaslađivanje

snack proizvodi na bazi žita i  krumpira

 

127.

E421

Manitol

 

slični proizvodi  sa ili bez dodanog

 

128.

E953

Izomalt

zamjene za

 

 

129.

E965

Maltitol (I)

Maltitol sirup (II)

šećer

prelivni plodovi i sjemenke sa ili bez šećera

 

130.

E966

Laktitol

 

 

 

131.

E967

Ksilitol

 

 

 

132.

E950

Acesulfam-K

tvari za

 

350

133.

E951

Aspartam

zaslađivanje

snack proizvodi na bazi žita i

500

134.

E954

Saharin (I)

Na,K,Ca -  sol saharina

umjetna sladila

krumpira te preliveni plodovi i

sjemenke sa ili bez dodanog šećera

 

100

135.

E1412

Diškrobni fosfat

esterificirani

modificirani škrob

samo za flips proizvode

DPP

136.

E1413

Diškrobni fosfat

fosfatizirani

 

 

 

137.

E1420

Acetilirani škrob

 

 

 

138.

E1422

Acetilirani diškrob

adipat

 

 

 

139.

E1442

Hidroksipropil diškrobni

fosfat

 

 

 

140.

-

Prirodne aromatske tvari, prirodno identične arome, Aromatski pripravci

 

aroma

čips i flips, ekspandirana žita

prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack- proizvodi

DPP

 

 

 

 

 

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

broj

broj

 

funkcionalno

uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

mg/kg

141.

E955

Sukraloza

tvari za zaslađivanje

snack-proizvodi za grickanje, aromatozirani, suhi, prepakirani , na bazi škroba kao i plodovi tipa lješnjaka u omotu 

200

 

 

 

 

 

Žitarice za doručak sa sadržajem više od 15 % vlakana , oko 20 % mekinja, energetski reducirani s ili bez dodanog šećera

400

142.

E962

Aspartam-aceslulfamova sol

umjetno sladilo

snack-proizvodi za grickanje, aromatozirani, suhi, prepakirani , na bazi škroba kao i plodovi tipa lješnjaka u omotu 

777

(500 aspartam ekvivalenta

342  acesulfam K ekvivalenta

 

 

 

 

 

Žitarice za doručak sa sadržajem više od 15 % vlakana , oko 20 % mekinja, energetski reducirani s ili bez dodanog šećera

1554

(1000 aspartam ekvivalenta

684  acesulfam K ekvivalenta

 

143.

E903

Karnauba vosak

tvari za poliranje

snack-proizvodi za grickanje,

plodovi tipa lješnjaka

200

144.

E459

Beta-ciklodekstrin

zgušnjivač

snack-proizvodi za grickanje,

aromatizirani

1000