Tablica 23.

Stolna umjetna sladila

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

 

1.

E200

Sorbinska kiselina

konzervans

tekuća umjetna 

 

 

2.

E202

Kalijev sorbat

 

sladila

1000

 

3.

E203

Kalcijev sorbat

 

 

 

 

4.

E210

Benzojeva kiselina

 

 

 

 

5.

E211

Natrijev benzoat

 

 

 

 

6.

E212

Kalijev benzoat

 

 

 

 

7.

E213

Kalcijev benzoat

 

 

 

 

8.

E214

Etil p-hidroksibenzoat

 

 

 

 

9.

E215

Natrijev etil p-hidroksibenzoat

 

 

 

 

10.

E216

Propil p-hidroksibenzoat

 

 

 

 

11.

E217.

Natrijev  propil-p-hidroksibenzoat

 

 

 

 

12.

E218

Metil p-hidroksibenzoat

 

 

 

 

13.

E219.

Natrijev metil-p-hidroksibenzoat

 

 

 

 

14.

E296

Jabučna kiselina

kiselina

praškasta i

DPP

 

15.

E330

Limunska kiselina

regulator kiselosti

umjetna sladila

 

 

16.

E331

Natrijev citrat (I)

Dinatrijev cirtrat (II)

Trinatrijev citrat (III)

 

u tabletama

 

 

17.

E332

Kalijev citrat (I)

Trikalijev citrat (II)

 

 

 

 

18.

E333

Kalcijev citrat (I)

Dikalcijev citrat (II)

Trikalcijev citrat (III)

 

 

 

 

19.

E334

Vinska kiselina

 

 

 

 

20.

E335

Natrijev tartarat (I)

Dinatrijev tartarat (II)

 

 

 

 

21.

E336

Kalijev tartarat (I)

Dikalijev tartarat (II)

 

 

 

 

22.

E337

Natrijkalijev tartarat

 

 

 

 

23.

E341

Kalcijev fosfat (I)

Dikalcijev fosfat (II)

Trikalcijev fosfat (III)

tvar protiv

zgrudnjavanja

 

10000

 

24.

E350

Natrijev malat (I)

Natrijev hidrogenmalat (II)

regulator kiselosti

 

DPP

 

25.

E351

Kalijev malat (I)

Kalijev hidrogenmalat (II)

 

 

 

 

26.

E352

Kalcijev malat (I)

Kalcijev hidrogenmalat (II)

 

 

 

 

27.

E420

Sorbitol  (I)

Sorbitolni sirup (II)

tvari za zaslađivanje

tekuća umjetna

sladila

100000

 

28.

E421

Manitol

 

 

 

 

29.

E422

Glicerol

 

 

 

 

30.

E470  a

 

        b

Natrijeva, kalijeva i kalcijeve

soli masnih kiselina

Magnezijeva sol masnih kiselina

tvar za sprečavanje

 zgrudnjavanja

umjetna sladila u

tabletama

10000

 

31.

E471

Mono i digliceridi masnih kiselina

 

emulgator

 

DPP

 

32.

E460

Mikrokristalična celuloza (I)

Celuloza u prahu (II)

zgušnjivači

stabilizatori

 

 

 

33.

E461

Metil celuloza

 

 

 

 

34.

E463

Hidroksipropil celuloza

 

 

 

 

35.

E464

Hidroksipropilmetil celuloza

zgušnjivači

stabilizatori

umjetna sladila u

tabletama

DPP

 

36.

E465

Metiletil celuloza

 

 

 

 

37.

E466

Natrijev karboksimetil celuloza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg)

 

38.

E500

Natrijev karbonat (I)

Natrijev  hidrogenkarbonat (II)

Natrijev seskuikarbonat (III)

 

regulatori kiselosti

umjetna sladila u

tabletama

praška umjetna sladila

DPP

 

39.

E524

Natrijev hidroksid

 

 

 

 

40.

E170

 

Kalcijev karbonat (I) 

 

tvar za sprečavanje

 zgrudnjavanja

praškasta

umjetna sladila

10000

pojedinačno

 

41.

E504

Magnezijev karbonat (I)

Magnezijev hidrogenkarbonat (II)

 

 

ili ukupno

 

42.

E535

Natrijev ferocijanid

 

 

 

 

43.

E538

Kalijev ferocijanid

 

 

 

 

44.

E551

Salicijev dioksid-amorfni

 

 

 

 

45.

E552

Kalcijev silikat

 

 

 

 

46.

E553  a

       

          b

Magnezijev silikat (I)

Magnezijev trisilikat (II)

Talk

 

 

 

 

47.

E554

Natrijaluminijev silikat

 

 

 

 

48.

E555

Kalijaluminijev silikat

 

 

 

 

49.

E556

Kalcijaluminijev silikat

 

 

 

 

50.

E640

Glicin i njegove natrijeve soli

pojačivač  okusa

 

      DPP

 

51.

E1200

Polidekstroza A i N

stabilizator

 

 

 

52.

E1201

Polivinilpirolidon

 

 

 

 

53.

E950

Acesulfam-K

tvari za zaslađivanje

 umjetna sladila

praškasta umjetna sladila

500

 

 

 

 

 

 

tekuća umjetna sladila

350

 

54.

E951

Aspartam

 

praškasta umjetna sladla

2000

 

 

 

 

 

 

tekuća umjetna

sladila

600

 

55.

E952

Ciklaminska kiselina (I)

Natrijeva, kalijeva i kalcijeva -  sol ciklaminske kiseline (II)

 

praškasta umjetna sladla

500

izraženo kao kiselina *

 

 

 

 

 

tekuća umjetna

sladila

400 *

 

56.

E953

Izomalt

tvari za zaslađivanje

zamjena za šećer

praškasta

umjetna sladila

          DPP

 

57.

E954

Saharin (I)

Natrijeva, kalijeva i kalcijeva -  sol

tvari za zaslađivanje

 umjetna sladila

praškasta umjetna sladla

500

 

 

 

saharina

 

tekuća umjetna

sladila

80

 

58.

E959

Neohesperidin DC

 

praškasta umjetna sladla

100

 

 

 

 

 

tekuća umjetna

sladila

50

 

59.

E965

Maltitol (I)

Maltitol sirup (II)

tvari za zaslađivanje

zamjena za šećer

praškasta umjetna sladila

          DPP

 

60.

E966

Laktitol

 

 

 

 

61.

E967

Ksilitol

 

 

 

   62 .

E955

Sukraloza

tvari za zaslađivanje

praškasta sladila  

 500

 

 

 

 

tekuća sladila

350

   63.

E962

Aspartam-aceslulfamova sol

umjetno sladilo

praškasta sladila

         2300

(2000   aspartam ekvivalenta

500 acesulfam K ekvivalenta )

 

 

 

 

tekuća sladila

874

600   aspartam ekvivalenta

350  acesulfam K

 ekvivalenta