Redni broj

Naziv tvari

Najveća dopuštena količina

za hranu     posebno za pića

  mg/kg                      mg/l

Dopuštene granice za točno utvrđenu namjenu mg/kg ili mg/l

1.

Agaricinska kiselina

   20                              20

100 u alkoholnim pićima i hrani koja sadrže gljive

2.

Aloin

    0,1                            0,1      

50 u alkoholnim pićima

3.

Beta-azaron

    0,1                            0,1

1,0 u alkoholnim pićima i začinima

4.

Berberin

    0,1                            0,1

10 u alkoholnim pićima

5.

Kokain

ne smije premašiti granicu osjetljivosti metode

 

6.

Kumarin

    2,0                            2,0

10 u karamelama

50 u žvakaćim gumama

10 u alkoholnim pićima

7.

Cijanovodična kiselina

    1,0                            1,0

50 u bademu i marcipanu ili njegovim zamjenama

0,1 mg  u alkoholnim pićima

8.

Hipericin

    0,1                            0,1

2 u alkoholnim pićima;

1 u pastilama

9.

Pulegon

    25                         100

250 u pićima s aromom mente

350 u bombonima s aromom mente

10.

Kvasin

    5,0                           5,0

10 u pastilama

50 u alkoholnim pićima

11.

Kinin

(ukupni alkaloidi iz Chinchona izraženi kao kinin)

    1,0                           1,0

40 u digest. bombonima za odrasle

85 u bezalkoholnim pićima

300 u alkoholnim pićima

40 u smrznutim voćnim sokovima

12.

Safrol i izosafrol

    1,0                           1,0 

2 u alkoholnom pićima s udjelom etanola <25%vol

5 u alkoholnim pićima s >25%vol etanola

15   u hrani koja sadrži muškatni oraščić

13.

Santonin

    0,1                          0,1

1 u alkoholnim pićima s >25%vol etanola

14.

Spartein

      0                           5

samo u alkoholnim pićima

15.

Tujon

(a + b)

    0,5                          0,5

5 u alkoholnim pićima s < 25%vol etanola

10 u alkoholnim pićima s >25%vol etanola

25 u hrani koja sadrži kadulju

35 u gorkim pićima

250 u proizvodima na bazi kadulje

16.

Kofein

150                                        150

 

 

 

 

                                 

a)      320  - za energetska pića

b)      za pripravke slične namjene (kapsule, pastile, praškaste smjese ) uz ograničenje unosa na 320 mg/dnevno

c)      0  u   alkoholnim pićima