Tablica 1.

 

MLINSKI I PEKARSKI PROIZVODI, Keksi,  kolači, TJESTENINA,

BRZO SMRZNUTI I SRODNI PROIZVODI

 

 

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

broj

broj

 

funkcionalno

uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

mg/kg

1.

E100

Curcumin

bojilo

masa za punjenje i preljevi za mlinske i pekarske proizvode, tjestenine i brzo smrznute proizvode

200  

 

 

 

 

ukrasi

 

 

 

 

 

svi keksi, kolači i proizvodi

200 (pojedinačno ili u kombinaciji)*

2.

E101

Riboflavin (I)

bojilo

svi proizvodi

DPP

 

 

Riboflavin-5’-fosfat (II)

 

 

 

 

 

Riboflavin

 

 

 

3.

E102

Tartrazin

bojilo

masa za punjenje, preljevi i ukrasi za sve proizvode

200*

4.

E104

Quinoline Yellow

bojilo

 

200*

5.

E110

Sunset Yellow FCF, Gelborange S

bojilo

 

50

6.

E120

Carmines, Cochenille,

Carmine acid

bojilo

masa za punjenje, preljevi i ukrasi za sve proizvode

200*

7.

E122

Azorubine, Carmoisin

bojilo

masa za punjenje, preljevi i ukrasi za sve proizvode

50*

9.

E124

Ponceau 4R,

Cochenille red A

 

 

 

10.

E129

Allurared AC

bojilo

masa za punjenje, preljevi i ukrasi za sve proizvode

200*

11.

E131

Patent Blue V

 

 

 

12.

E132

Indigotine

 

 

 

13.

E133

Brilliant Blue FCF

 

 

 

14.

E140

Chlorophylle (a)

Chlorophylline (b)

bojilo

masa za punjenje, preljevi i ukrasi za sve proizvode

DPP

15.

E141

   E141a

   E143b

Bakreni kompleks

Chlorophylle

Chlorophylline

 

masa za punjenje, preljevi i ukrasi za mlinske proizvode, tjestenine, brzo smrznute i srodne proizvode

 

 

 

 

 

masa za tijesto za kornete

 

16.

E142

Green S

bojilo

masa za punjenje, preljevi i ukrasi za sve proizvode

200*

17.

E150 a

Obični jednostavni Caramel

bojilo

masa za punjenje, preljevi i ukrasi za mlinske i pekarske proizvode, tjestenine i brzosmrznute i srodne proizvode

DPP

 

E150 c

Caramel – amonijačni

 

keksi, kolači i srodni proizvodi

 

 

E150 d

Caramel - sulfitno/amonijačni

 

 

 

 

E150 b

Caramel - sulfitno kiseli

 

 

 

18.

E151

Brilliantblack BN

bojilo

masa za punjenje, preljevi i ukrasi za sve proizvode

200*

19.

E153

Biljni ugljen

 

 

 

 

bojilo

 

masa za punjenje, preljevi i ukrasi za mlinske i pekarske proizvode, tjestenine, brzosmrznute i srodne proizvode

 

DPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

broj

broj

 

funkcionalno

uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

mg/kg

20.

E155

Brown HT

bojilo

masa za punjenje, preljevi i ukrasi za sve proizvode

50

21.

E160 a

Carotenes - smjesa karotena

alfa, beta, gama

bojilo

svi proizvodi

DPP

 

E160 b

Anatto, Bixin, Norbixin

bojilo

masa za punjenje, preljevi i ukrasi za sve proizvode

20

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

10

 

E160 c

Paprica extract, Capsanthin,

bojilo

svi proizvodi

DPP

 

 

Capsorubin

 

 

 

 

E160 d

Lycopin

bojilo

svi proizvodi

200  

 

E160 e

Beta-apo-8-carotenal

 

 

 

 

E160 f

Beta-apo-8-carotenal ethylester

 

 

 

22.

E161 b

Lutein

 

 

200 

 

E161 g

Canthaxanthin

 

 

 

23.

 E162

Beet  red, Betain

 

bojilo

masa za punjenje, preljevi i ukrasi za mlinske i pekarske proizvode, tjestenine, brzosmrznute i srodne proizvode

DPP

24.

E163

Anthocyanins

 

svi keksi kolači i srodni proizvodi

 

25.

E170

Kalcijevi karbonati

tvari za sprječavanje zgrudnjavanja

svi mlinski i pekarski proizvodi, tjestenine, brzosmrznuti i srodni proizvodi

DPP

 

 

 

bojilo

svi keksi kolači i srodni proizvodi

 

26.

E171

Titanov dioksid

bojilo

masa za punjenje, preljevi i ukrasi za  mlinske i pekarske proizvode, tjesetnine, brzo smrznute i srodne proizvode,

DPP

 

 

 

 

 kekse, kolače i srodne proizvode

 

27.

E172

Željezni oksidi i hidroksidi

bojilo

masa za punjenje, preljevi i ukrasi za sve kekse, kolače i srodne proizvode

DPP

28.

E341

Trikalcijev fosfat (III)

tvari za sprječavanje zgrudnjavanja

svi mlinski i pekarski proizvodi, tjestenine, brzosmrznuti i srodni proizvodi

DPP

29.

E200

Sorbinska kiselina

konzervans

pakirani i narezani kruh, polupečeni i pakirani

2 000

30.

E202

Kalijev sorbet

 

pekarski proizvodi namjenjeni

(izraženo kao

31.

E203

Kalcijev sorbet

 

krajnjem korisniku, posebne

sorbinska kiselina) * 

 

 

 

 

vrste pekarskih proizvoda s

 

 

 

 

 

aktivnošću vode > 0.65,

kruh  smanjene energ. vrijednosti

 

 

 

 

 

dizana tijesta (Ruhrteig),

 

 

 

 

 

listovi za savijače (svježi),

 

 

 

 

 

krumpirovi njoki

1 000 *

 

 

 

 

mase za punjenje

 

 

 

 

 

palenta

200 *

 

 

 

 

tijesto za palačinke

2 000 *

 

 

 

 

tijesto za okruglice od kruha

 

 

 

 

 

 

polupečeni i pečeni pakirani keksi i kolači namjenjeni krajnjem korisniku,  pakirani proizvodi s aktivnošću vode >0,65

 

2 000

(izraženo kao sorbinska kiselina)

 

 

 

 

 

 

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

broj

broj

 

funkcionalno

uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

mg/kg

32.

E210

Benzojeva kiselina

konzervans

mase za punjenje  

1 000

33.

E211

Natrijev benzoat

 

 

pojedinačno ili

34.

E212

Kalijev benzoat

 

 

u smjesi izraženo

35.

E213

Kalcijev benzoat

 

 

kao kiseline (i ako je dodana sorbinska kiselina)

 

36.

E220

Sumporni dioksid

konzervans

keksi i srodni proizvodi (osim kolača)

50

(izraženo kao SO2)

37.

E221

Natrijev sulfit

 

 

 

38.

E222

Natrijev hidrogensulfit

 

 

 

39.

E223

Natrijev metabisulfit

 

 

 

40.

E224

Kalijev metabisulfit

 

voćne mase za punjenje

 100

(izraženo kao SO2)

41.

E227

Kalcijev hidrogensulfit

 

 

 

42.

E228

Kalijev bisulfit

 

 

 

43.

E280

Propionska kiselina

konzervans

pakirani (trajni kruh)

3 000(izraženi kao

44.

 

E281

Natrijev propionat

 

pakirani narezani kruh

 

propionska kiselina)

 

pakirani proizvodi od keksa i kolača s aktivnošću vode >0,65

2 000 (izraženo kao propionska kiselina  )

45.

E282

Kalcijev propionat

 

kruh snižene energetske

2 000

46.

E283

Kalijev propionat

 

vrijednosti, polupečeni

(izraženo kao

 

 

 

 

i pakirani kruh, pakirano

propionska kiselina)

 

 

 

 

pecivo, listovi za savijače

 

 

 

 

 

(svježi), krumpirovi njoki

 

 

 

 

 

pakirani proizvodi od keksa i kolača s aktivnošću vode >0,65

  

47.

E310

Propil galat

antioksidans

smjese za kekse i kolače

200 računato na masni udio (pojedinačno ili u smjesi)

48.

E311

Oktil galat

 

 

 

49.

E312

Dodecil galat

 

 

 

50.

E320

Butilhidroksianisol (BHA)

 

 

 

51.

E321

Butilhidroksitoluen (BHT)

 

 

 

52.

E300

Askorbinska kiselina

tvari za tretiranje brašna, antioksidans

svi proizvodi

DPP

53.

E301

Natrijev askorbat

 

 

 

54.

E302

Kalcijev askorbat

 

 

 

55.

E304

Masni esteri askorbinske kiseline

antioksidans

kruh i Pain courant Fransais

 

DPP

56.

E327

Kalcijev laktat

tvari za tretiranje brašna, tvari za rahljenje

svi mlinski i pekarski proizvodi, tjestenine,  brzosmrznuti i srodni proizvodi

DPP

 

 

 

regulator kiselosti

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

 

 

57.

E337

Natrijev kalijev tartarat

tvari za tretiranje brašna, tvari za rahljenje

svi mlinski i pekarski proizvodi, tjestenine,  brzosmrznuti i srodni proizvodi

DPP

 

 

 

stabilizator

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

broj

broj

 

funkcionalno

uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

mg/kg

58.

E500

Natrijev hidrogenkarbonat (II)

tvari za tretiranje brašna, tvari za rahljenje

svi mlinski i pekarski proizvodi, tjestenine,  brzosmrznuti i srodni proizvodi

DPP

 

 

 

regulator kiselosti

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

 

 

59.

E501

Kalijev hidrogenkarbonat (II)

regulator kiselosti

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

 

DPP

60.

E503

Amonijev hidrogenkarbonat (II)

tvari za tretiranje

svi mlinski i pekarski proizvodi,

DPP

 

 

 

brašna, tvari za rahljenje,

tjestenine,  brzosmrznuti i srodni proizvodi

 

61.

E516

Kalcijev sulfat

regulator kiselosti

 

 

62.

E529

Kalcijev oksid

 

 

 

63.

E574

Glukonska kiselina

 

 

 

64.

E575

Glukono-delta-lakton

 

 

 

65.

E541

Na-Al kiseli fosfat

tvari za rahljenje

fini pekarski proizvodi,

masa za tijesto za kornete

20000  ukupno ili pojedinačno izraženo kao P2O5)

66.

E920

L - Cistein (I)

tvari za tretiranje

brašno za kruh i pecivo, brašno za

30

 

 

 

brašna

brzo smrznute proizvode

 

 

 

 

 

 

brašno za sve kekse, kolače i srodne proizvode

 

150

 

 

 

 

brašno za fine pekarske proizvode

 

 

67.

E420

Sorbitol (I)

tvari za

               svi proizvodi

DPP

 

 

Sorbitolni sirup (II)

zadržavanje vlage

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

E422

Glicerol

 

 

 

69.

E322

Lecitini

emulgator

             svi proizvodi

DPP

70.

E400

Alginska kiselina

zgušnjivač

               svi proizvodi

DPP

71.

E401

Natrijev alginat

stabilizator

 

 

72.

E402

Kalijev alginat

 

 

 

73.

E403

Amonijev alginat

 

 

 

74.

E404

Kalcijev alginat

 

 

 

75.

E405

Propan-1,2-diol alginat

Propilenglikol alginat

zgušnjivač

svi proizvodi

 

76.

E406

Agar

 

 

 

DPP

77.

E407

Karagenan

zgušnjivač, stabilizator

 

 

78.

E410

Karuba guma

 

 

 

 

79.

E412

Guar guma

 

 

 

 

80.

E413

Tragakant guma

 

 

 

81.

E414

Guma arabika

 

 

 

82.

E415

Ksantan guma

 

 

 

 

83.

E416

Karaja guma

zgušnjivač

stabilizator

preljevi i mase za punjenje keksi, kolača i srodnih proizvoda

 

 

5 000

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

broj

broj

 

funkcionalno

Uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

mg/kg

84.

 

E432

Polioksietilen (20) sorbitan monolaurat

(polisorbat 20)

emulgator

fini pekarski proizvodi

3 000

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

85.

E433

Polioksietilen (20) sorbitan

monooleat (polisorbat 80)

 

 

 

86.

E434

Polioksietilen (20) sorbitan

Monopalmitat

(polisorbat 40)

 

 

 

87.

E435

Polioksietilen (20) sorbitan monostearat (polisorbat 60)

 

 

 

88.

E436

Polioksietilen (20) sorbitan

tristearat (polisorbat 65)

 

 

 

89.

E470a

Natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli masnih kiselina

emulgator

svi proizvodi

DPP

 

E470b

Magnezijeve soli masnih kiselina

 

 

 

 

90.

E471

Mono i digliceridi masnih kiselina

 

 

 

91.

E472 a

Ester octene kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

 

 

 

E472 b

Ester mliječne kiseline

 

 

 

 

 

mono i diglicerida masnih kiselina

 

 

 

 

E472 c

Ester limunske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

 

 

 

E472 d

Ester vinske kiseline mono i diglicerida masnih kis.

 

 

 

 

E472 e

Ester mono i diacetil vinske kiseline mono

 

 

 

 

 

i diglicerida masnih kiselina

 

 

 

 

E472 f

Ester octene i vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

 

 

 

 

92.

E473

Saharozni esteri masnih kiselina

emulgator

fini pekarski proizvodi

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

10 000

pojedinačno ili ukupno

93.

E474

Saharogliceridi

 

 

 

94.

E475

Poliglicerolni esteri  masnih kiselina

emulgator

fini pekarski proizvodi

10 000

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

10

95.

E476

Poliglicerolni ester interesterificirane

 

masne emulzije

5000

 

 

ricinoleinske kiseline

 

 

 

96.

E477

Propilen glikolni ester masnih kiselina

 

fini pekarski proizvodi

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

5 000

97.

E479

Termički oksidirano sojino ulje

emulgator

 

5 000

98.

E479b

Termooksidirano sojino ulje s mono i digliceridima masnih kiselina

 

masne emulzije za prženje

 

99.

E481

Natrijev stearoil-2-laktilat

emulgator

 

pekarski proizvodi (osim osnovne vrste pšeničnog kruha

3 000

 

 

 

 

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

5 000

100.

E482

Kalcijev stearoil-2-laktilat

 

fini pekarski proizvodi

5 000

 

 

 

 

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

 

101.

E483

Stearil tartarat

emulgator

pekarski proizvodi (osim

 4 000

 

 

 

 

osnovne vrste pšeničnog kruha)

 

 

 

 

 

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

 

 

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

Broj

broj

 

funkcionalno

uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

mg/kg

102.

E491

Sorbitan monostearat

emulgator

fini pekarski proizvodi

10 000

 

 

 

 

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

 

103.

E492

Sorbitan tristearat

emulgator

preljevi za sve prizvode

5 000

104.

E493

Sorbitan monolaurat

 

 

 

105.

E494

Sorbitan monooleat

 

 

 

106.

E495

Sorbitan monopalmitat

 

 

 

107.

E440

Pektin (I)

zgušnjivač,

            svi proizvodi

DPP

 

 

Pektin amidirani (II)

stabilizator

 

 

108.

E460

Mikrokristalinična celuloza(I)

 

 

 

 

 

Celuloza u prahu(II)

 

 

 

109.

E461

Metil celuloza

 

 

 

110.

E463

Hidroksipropil celuloza

 

 

 

111.

E464

Hidroksipropilmetil celuloza

 

 

 

112.

E465

Metiletil celuloza

 

 

 

113.

E466

Natrijeva karboksimetil celuloza

 

 

 

114.

E260

Octena kiselina

kiselina, konzervans

           svi proizvodi

DPP

115.

E261

Kalijev laine (I)

regulator,

 

 

 

 

Kalijev laine laine(II)

kiselosti

 

 

116.

E262

Natrijev laine (I)

konzervans

 

 

 

 

Natrijev hidrogenacetat(II)

 

 

 

117.

E263

Kalcijev acetat

 

 

 

118.

E270

Mliječna kiselina

kiselina, konzervans

            svi proizvodi

DPP

119.

E325

Natrijev laktat

regulator kiselosti konzervans

 

 

120.

E326

Kalijev laktat

regulator kiselosti

 

 

121.

E327

Kalcijev laktat

konzervans

             svi proizvodi

DPP

122.

E330

Limunska kiselina

kiselina, antioksidans

 

 

123.

E331

Natrijev laine (I)

Dinatrijev laine (II)

regulator kiselosti

 

 

 

 

Trinatrijev laine (III)

tvari za

 

 

124.

E332

Kalijev laine (I)

rahljenje

 

 

 

 

Trikalijev laine (II)

 

 

 

125.

E333

Kalcijev citrat (I)

 Dikalcijev citrat (II)

 Trikalcijev citrat (III)

 

 

 

126.

E334

Vinska kiselina

kiselina

svi proizvodi

DPP

127.

E335

Natrijev tartarat (I)

regulator kiselosti tvari za rahljenje tvari za tretiranje brašna

svi proizvodi

 

 

 

Dinatrijev tartarat (II)

 

 

 

128.

E336

Kalijev tartarat (I)

 

 

 

 

 

Dikalijev tartarat (II)

 

 

 

129.

E337

Natrijkalijev tartarat

 

 

 

130.

E297

Fumarna kiselina

regulator kiselosti

mase za punjenje i preljevi

 

2 500

131.

E355

Adipinska kiselina

 

mase za punjenje i preljevi

2000

(izraženo kao adipinska kiselina)

132.

E356

Natrijev adipat

 

 

 

133.

E357

Kalijev adipat

 

 

 

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

Broj

broj

 

funkcionalno

uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

mg/kg

134.

E339

Natrijev fosfat(I)

regulator kiselosti

brašno

2500

 

 

Dinatrijev fosfat (II)

tvari za rahljenje

 

(ukupno

 

 

Trinatrijev fosfat (III)

tvari za tretiranje

 

ili pojedinačno

 

 

 

brašna

 

Izraženo kao P2O5 )*

135.

E340

Kalijev fosfat (I)

 

fini pekarski proizvodi

20 000 *

 

 

Dikalijev fosfat (II)

 

 

 

 

 

Trikalijev fosfat (III)

 

 

 

 136.

E341

Kalcijev fosfat (I)

Dikalcijev fosfat (II)

Trikalcijev fosfat (III)

 

fini pekarski proizvodi

3 000*

137.

   E343

Magnezijev fosfat (I)

Dimagnezijev fosfat (II)

Trimagnezijev fosfat (III)

 

 

 

138.

E450

Dinatrijev difosfat (I)

 

brašno

2 500

 

 

Trinatrijev difosfat (II)

 

brašno (za samorahljenje)

 

 

 

Tetranatrijev difosfat(III)

 

 

 

 

 

Dikalijev difosfat (IV)

 

fini pekarski proizvodi

brašno (za samorahljenje)

20 000*

 

 

Tetrakalijev difosfat (V)

 

brašno (za samorahljenje)

 

 

 

Dikalcijev difosfat (VI)

 

 

 

 

 

Kalcijev dihidrogendifosfat (VII)

 

 

 

139.

E451

Pentanatrijev trifosfat (I)

Pentakalijev trifosfat (II)

 

fini pekarski proizvodi

brašno (za samorahljenje)

20 000 *

140.

E452

Natrijev polifosfat (I)

Kalijev  polifosfat (II)

Natrijevkalcijev  polifosfat (III)

Kalcijev polifosfat (IV)

 

 

 

 

141.

E508

Kalijev klorid

tvari za želiranje

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

DPP

142.

E509

Kalcijev klorid

 

 

 

143.

E524

Natrijev hidroksid

 

lužnato pecivo

za površinsku obradu

 

 

 

regulator kiselosti

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

5 000 (na suhu tvar)

144.

E525

Kalijev hidroksid

 

lužnato pecivo

za površinsku obradu

 

 

 

regulator kiselosti

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

5 000 (na suhu tvar)

145.

E526

Kalcijev hidroksid

 

lužnato pecivo

za površinsku obradu

 

 

 

regulator kiselosti

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

5 000 (na suhu tvar)

146.

E527

Amonijev hidroksid

 

lužnato pecivo

za površinsku obradu

 

 

 

regulator kiselosti

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

5 000 (na suhu tvar)

147.

E551

Silicijev dioksid-amorfni

tvari protiv zgrudnjavanja

praškasta smjesa za kekse i kolače

 

10 000

148.

E620

Glutaminska kiselina

pojačivač okusa

svi mlinski i pekarski proizvodi, tjestenine, brzosmrznuti i srodni proizvodi

10 000

izraženo kao kiselina

149.

E621

Mononatrijev glutaminat

 

 

krekeri

 

150.

E622

Monokalijev glutaminat

 

 

slani trajni proizvodi

 

151.

E623

Kalcijev diglutaminat

 

 

 

 

152.

E624

Monoamonijev glutaminat

 

 

 

 

153.

E625

Magnezijev diglutaminat

 

 

 

 

 

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

Broj

broj

 

funkcionalno

uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

mg/kg

154.

E901

Pčeljinji vosak

tvari za poliranje,  

svi mlinski i pekarski proizvodi, tjestenine, brzosmrznuti i srodni proizvodi

DPP

155.

E902

Kandelila vosak

 

keksi, kolači i srodni proizvodi s preljevima

 

156.

E903

Karnauba vosak

 

fini pekarski proizvodi s čokoladnim preljevom

200

157.

E904

Šelak

 

svi mlinski i pekarski proizvodi, tjestenine,  brzosmrznuti i srodni proizvodi

DPP

158.

E905

Mikrokristalični vosak

 

keksi, kolači i srodni proizvodi s preljevima

 

159.

E907

 Hidrogenirani poli-1-decen

 

 

 

160.

E1510

Etilni alkohol

 pomoćne tvari

za unutarnju obradu folije za

pakirani i narezani toast kruh

6000

 

 

 

   u procesu      proizvodnje

pakirani keksi, kolači i srodni proizvodi s aktivnošću vode >0,65%

10 000

161.

E1520

Propan-1,2-diol

tvari za zadržavanje

svi proizvodi

1000

 

 

 

vlage

 

 

  162.

 

Aromatske tvari

       aroma

posebni pekarski proizvodi, fini

DPP

 

 

• prirodne aromatske tvari

 

pekarski proizvodi, mase za punjenje

 ( prema preporuci proizvođača)

 

 

• prirodno-identične aromatske tvari

 

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

 

 

 

• umjetne aromatske tvari

 

 

 

 

 

Aromatski pripravci

 

 

 

 

 

Prirodne arome dobivene

 

 

 

 

 

posebnim tehnološkim

 

 

 

 

 

postupcima

 

 

 

163.

E955

Sukraloza

tvari za zaslađivanje

fini pekarski proizvodi, smanjene energetske vrijednosti, bez dodanog šećera

korneti i vafli koji se koriste za sladoled (bez šećera)

700

 

 

 

 

sladilo

korneti i vafli koji se koriste za sladoled (bez šećera)

800

164.

E962

Aspartam-aceslulfamova sol

tvar za zaslađivanje

fini pekarski proizvodi, smanjene energetske vrijednosti, bez dodanog šećera

 

2273

(1462 aspartam ekvivalenta

1000 acesulfam K ekvivalenta

 

 

 

sladilo

korneti i vafli koji se koriste za sladoled (bez šećera)

1 554

(1 000 aspartam ekvivalenta 684 acesulfam K ekvivalenta)

165.

E504

Magnezijev karbonat

Magnezijev hidrogenkarbonat

tvari proitiv zgrudnjavanja

praškaste smjese za pripremu pekarskih proizvoda

 

DPP

166.

E421

Manitol

tvari za zaslađivanje

 proizvodi snižene energetske vrijednosti

DPP

167.

E953

Izomalt

zamjena za

 

 

168.

E965

Maltitol

šećer

 

 

169.

E966

Laktitol

 

 

 

170.

E967

Ksilitol

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

Broj

broj

 

funkcionalno

Uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

mg/kg

171.

E950

Acesulfam-K

tvari za zaslađivanje

proizvodi snižene energetske vrijednosti

1000

 

 

 

    sladilo

proizvodi sa ili bez  šećera

 

 

 

 

 

masa za tijesto za kornete bez šećera

 

2000

172.

E951

Aspartam

tvari za zaslađivanje

proizvodi snižene energetske vrijednosti

2000

 

 

 

sladilo

proizvodi sa ili bez  šećera

 

173

E952

Ciklaminska kiselina (I)

tvari za

proizvodi snižene energetske

500

 

 

Natrijeva, kalijeva i kalcijeva sol ciklaminske kiseline (II)

zaslađivanje sladilo

vrijednosti, proizvodi sa ili bez  šećera

(izraženo kao ciklaminska kis.)

174.

E954

Saharin (I)

tvari za

proizvodi snižene energetske vrijednosti

300

(izraženo kao

 

 

Natrijeva, kalijeva i kalcijeva

zaslađivanje

proizvodi sa ili bez  šećera

saharin )

 

 

sol saharina

sladilo

masa za tijesto za kornete bez šećera

800

175.

E957

Taumatin

zaslađivanje

sladilo

proizvodi bez  šećera

50

 

E959

Neohesperidin DC

zaslađivanje

 

proizvodi snižene energetske vrijednosti, proizvodi sa ili bez šećera

150

 

 

 

sladilo

masa za tijesto za kornete bez šećera

50

176.

E1404

Škrob oksidirani

 

modificirani škrob

svi proizvodi

DPP

177.

E1410

Monoškrobni fosfat

 

 

 

 

178.

E1412

Diškrobni fosfat esterificirani

 

 

 

 

179.

E1413

Diškrobni fosfat fosfatizirani

 

 

 

DPP

180.

E1414

Diškrobni fosfat acetilirani

 

 

 

 

181.

E1420

Acetilirani škrob

 

 

 

 

182.

  E1422

Acetilirani diškrob adipat

 

 

 

 

183.

E1440

Hidroksipropil škrob

 

 

 

 

184.

E1442

Hidroksipropil diškrobni fosfat

 

 

 

 

185.

E1450

Natrijev oktenil jantarat – škrob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

IUB

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

broj

broj

 

funkcionalno

uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

mg/kg

186.

3.2.1.4

Celulaza podrijetla prema Listi enzimskih preparata od 1. – 7.

 

enzimski preparat

svi mlinski i pekarski proizvodi, tjestenine, brzosmrznuti i srodni proizvodi

DPP

187.

3.2.1.3

Glukoamilaza (amiloglukozidaza)

 

svi proizvodi

 

 

 

podrijetla prema Listi

 

 

 

 

 

enzimskih preparata od 1. – 7.

 

 

 

188.

1.1.3.4

Glukoza-oksidaza

1. Aspergillus niger

 

svi mlinski i pekarski proizvodi, tjestenine,  brzosmrznuti i srodni proizvodi

DPP

189.

3.2.1.28

Hemicelulaza

 

svi proizvodi

 

 

 

podrijetla prema Listi

 

 

 

 

 

enzimskih preparata od 1. – 7.

 

 

 

190.

3.4.1.26

Invertaza podrijetla prema Listi

 

svi keksi, kolači i srodni

 

 

 

enzimskih preparata od 1. – 7.

 

proizvodi

 

191.

3.2.1.32

Ksilanaza podrijetla

enzimski

svi proizvodi

DPP

 

 

prema Listi enzimskih preparata

preparati

 

 

 

 

od 1. – 4.

 

 

 

192.

1.13.1.13

Lipoksidaza

1. brašno soje

 

svi mlinski i pekarski proizvodi,

 

193.

3.1.1.3

Lipaza podrijetla prema

 

tjestenine, brzosmrznuti i srodni

 

 

 

Listi enzimskih preparata

 

proizvodi

 

 

 

od 1. – 12. Lipaza, rDNA

 

 

 

 

 

1. Aspergillu spp.

 

 

 

194.

3.2.1.20

Maltaza (alfa-glukozidaza)

 

svi proizvodi

 

 

 

podrijetla prema Listi

 

 

 

 

 

enzimskih preparata od 1. – 4.

 

 

 

195.

3.4.23.6

Proteaza kisela podrijetla prema

Listi enzimskih preparata od 1. – 4.

 

 

svi mlinski i pekarski proizvodi, tjestenine, brzosmrznuti i srodni proizvodi

 

 

 

Proteaza kisela podrijetla prema

Listi enzimskih preparata od 1. – 4. i  12.

 

svi keksi, kolači i srodni proizvodi

 

196.

3.4.24.4

Proteaza neutralna

 

svi proizvodi

 

 

 

podrijetla prema Listi

 

 

 

 

 

enzimskih preparata od 1. – 4.

 

 

 

197.

3.4.21.14

Proteaza alkalna podrijetla prema Listi enzimskih preparata

 

 

 

 

 

od 1. – 4.

 

 

 

198.

3.2.1.25

Arabino-furanozidaza

1. Aspergillus niger

 

svi mlinski i pekarski proizvodi, tjestenine,  brzosmrznuti i srodni proizvodi