Tablica 8.

Alkoholna pića

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg/l)

1.

  E100

Curcumin

bojilo *

aromatizirani likeri, gorki likeri  (mogu se

100

2.

  E101

Riboflavin

Riboflavin-5’-phosphate

 

obojiti i s E131, E132,  E133, E142, E151 ), domaći rum,

(pojedinačno ili ukupno)

3.

  E102

Tartrazine

 

BITTER VINO,

 

4.

  E104

Quinoline Yellow

 

AMERICANO (osim E110)

 

5.

  E110

Orange Yellow S

Sunset Yellow FCF

 

 

 

6.

  E120

Cochineal, Carmines

 

 

 

7.

  E122

Azorubine, Carmoisine

 

 

 

8.

  E124

Ponceau 4R, Cochienal redA

 

 

 

9.

  E100

Curcumin

bojilo *

alkoholna pića  bez naznake sirovine od koje

200

10.

  E102

Tartrazine

 

je alkohol napravljen,  uključujući i ona s 

(pojedinačno ili

11.

  E104

Quinoline Yellow

 

<15% etanola ( osim * ), aromatizirana

ukupno )

12.

  E110

Orange Yellow S

Sunset Yellow FCF

 

pića na bazi vina, aromatizirani vinski koktelski proizvodi

 

 

13.

  E120

Cochineal, Carmines

 

 

 

14.

  E122

Azorubine, Carmoisine

 

 

 

15.

  E124

Ponceau 4R, Cochienal redA

 

 

 

16.

E129

Allura Red AC

 

 

 

17.

E131

Patent Blue V

 

 

 

18.

E132

Indigotine, Indigo carmine

 

 

 

19.

E133

Brilliant Blue FCF

 

 

 

20.

E142

Green S

 

 

 

21

E151

Brilliant Black BN

 

 

 

22.

E155

Brown HT

 

 

 

23.

E160d

E160e

E160f

 

Lycopene

b-apo-8’-carotenal (C 30)

b-apo-8’-carotenal (C 30) ethylester

 

 

 

24.

E161b

Lutein

 

 

 

25.

E101

Riboflavin

Riboflavin-5’-phosphate

bojilo*

alkoholna pića  bez naznake sirovine od koje je alkohol napravljen,  uključujući i

 

26.

E140

Chlorophylle (a)

Chlorophylline (b)

 

ona s  <15% etanola ( osim * ), aromatizirana

DPP

27.

E141

a

b

 

Chlorophylle

Chlorophylline

 

pića na bazi vina, aromatizirani vinski koktelski proizvodi

 

28.

E160a

Carotenes smjesa

 

 

 

29.

E162

Beet rot, Betain

 

 

 

30.

E163

Anthocyanins

 

 

 

31.

E123

Amaranth

bojilo *

aperitivna vina, alkoholna pića uključujući  i  ona s manje od 15 % etanola.

30

 

 

 

 

americano, biter soda i biter vino

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg/l)

   32.

 

 

 

 

 

 

 

 

E150a

 

E150b

E150c

E150d

 

 

 

 

Caramel - obični, jednostavni

Caramel - sulfitno kiseli

Caramel - amonijačni

Caramel - sulfitno/amonijačni

 

 

 

bojilo*

CIDRE BOUCHE, Biter vino, biter soda, Americano, Whisky,Whiskey,žitna alk. pića  (osim Korn i Kornbrand ili Eau de vie de seigle Marque luksenburški) alk.pića od vina, rum, Brandy, Weinbrand, grape marc, lozovače  (osim Tsikouda i Tsipouro i Eau de vie de marc Marqueluksenburški ) Grappainvecchiata, Bagaceira velha, aromat. pića na bazi vina (osim BITTER SODE) i aromat. vina,likerska vina i druge prirodne rakije i alkoholna pića

DPP

 

 

 

 

 

 

33.

E160b

Anatto, Bixin, Norbixin

bojilo *

likeri i alkoholna pića s <15% etanola

10

34.

E163

Anthocyanins

bojilo

AMERICANO

DPP

35.

E181

Tanin

stabilizator

voćna vina, miješana voćna vina

DPP

36.

E460

Celuloza

emulgator

voćna vina, miješana voćna vina

DPP

37.

E200

Sorbinska kiselina

konzervans

alkoholna pića s <15% etanola

200 kao  kis.

38.

E202

Kalijev sorbat

 

 

 

39.

E203

Kalcijev sorbat

 

 

 

40.

E210

Benzojeva kiselina

 

alkoholna pića s <15% etanola

400

41.

E211

Natrijev benzoat

 

 

ukupno

42.

E212

Kalijev benzoat

 

 

sorbinske

43.

E213

Kalcijev benzoat

 

 

i benzojeve kis.

44.

E220

Sumporni dioksid

konzervans

prirodne rakije, voćna vina i

200

45.

E221

Natrijev sulfit

 

miješana voćna vina, gazirana voćna vina,

 

46.

E222

Natrijevhidrogensulfit

 

 

izraženo kao

47.

E223

Natrijev metabisulfit

 

 

SO2

48.

E224

Kalijev metabisulfit

 

alkoholna pića koja sadrže cijeli plod voća

50

49.

E226

Kalcijev sulfit

 

 

 

50.

E227

Kalcijev hidrogensulfit

 

 

 

51.

E228

Kalijev hidrogensulfit

 

 

 

52.

E405

Propilenglikoalginat

zgušnjivač,

emulzioni likeri

10 000

53.

E416

Karaja guma

stabilizator

likeri na bazi jaja

10 000

54.

E461

Metil celuloza

zgušnjivač

alkoholna pića  osim prirodnih rakija,

DPP

55.

E463

Hidroksipropil celuloza

 

voćnih vina i miješana voćnih vina

 

56.

E464

Hidroksipropilmetil celuloza

 

 

 

57.

E465

Metiletil celuloza

 

 

 

58.

E466

Natrijeva karboksimetil celuloza

 

 

 

59.

E415

Ksantan guma

stabilizator

 

 

60.

E422

Glicerol

stabilizator

 

DPP za ostale namjene osim zaslađivanja

61.

E296

Jabučna kiselina

regulator kiselosti

  alkoholna pića 

DPP

62.

E300

Askorbinska kiselina

 

 

 

63.

E330

Limunska kiselina

 

 

 

64.

E331

Natrijev citrat

Dinatrijev citrat

Trinatrijev citrat

 

 

 

65.

E332

Kalijev citrat

Trikalijev citrat

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg/l)

66.

E333

Kalcijev citrat

Dikalcijev citrat

Trikalcijev citrat

regulator kiselosti

alkoholna pića 

DPP

67.

E334

Vinska kiselina (L(+)-)

 

    

 

68.

E339

Natrijev fosfat (I)

Dinatrijev  fosfat (II)

Trinatrijev fosfat (III)

regulator kiselosti

 

 

69.

E340

Kalijev fosfat (I)

Dikalijev fosfat (II)

Trikalijev fosfat (III)

 

alkoholna pića, osim voćnih vina

 

1000 kao P2O5

ukupno ili

pojedinačno

70.

E341

Kalcijev fosfat (I)

Dikalcijev fosfat (II)

Trikalcijev fosfat (III)

 

 

izraženo kao P2O5 *

71.

E343

Magnezijev fosfat (I)

Dimagnezijev fosfat (II)

Trimagnezijev fosfat (III)

 

 

 

72.

E450

Dinatrijev  difosfat (I)

Trinatrijev  difosfat (II)

Tetranatrijev  difosfat (III)

Dikalijev difosfat (IV)

Tetrakalijev difosfat (V)

Dikalcijev difosfat (VI)

Ca dihidrogendifosfat(VII)

emulgator

jabukovača i kruškovača

2000 *

73.

E451

Pentanatrij trifosfat (I)

Pentakalij trifosfat (II)

regulator kiselosti

voćna vina

2000 *

74.

E452

Natrijev polifosfat (I)

Kalijev polifosfat (II)

Na-Ca-polifosfat(III)

Kalcijev polifosfat (IV)

emulgator, stabilizator, regulator kiselosti

 

  

75.

E420

Sorbitol (I)

Sorbitolni sirup (II)

tvari za zaslađivanje

likeri

DPP za ostale

namjene

76.

E421

Manitol

zamjene za šećer

 

( osim

77.

E953

Izomalt

 

 

zaslađivanja)

   78.

E965

Maltitol (I)

Maltitolni sirup (II)

 

 

 

79.

E966

Laktitol

 

 

 

80.

E967

Ksilitol

 

 

 

81.

E473

Saharozni ester masnih kiselina

emulgator

alkoholna pića (osim voćnih vina)

5000 pojedinačno ili

82.

E474

Saharogliceridi

 

 

ukupno

83.

E481

Natrijev steroil-2-laktilat

emulgator,

emulzioni likeri

8000 ukupno ili

84.

E482

Kalcijev steroil-2-laktilat

stabilizator

alkoholna pića s <15% etanola

pojedinačno

85.

 

Aromatske tvari

-prirodne aromatske tvari

 

aroma

alkoholna pića             

specijalne prirodne rakije, voćni likeri, likeri s voćnom aromom, aromatizirani likeri, gorki likeri, rum, domaći rum, aromatizirana votka

DPP

86.

 

aromatske tvari identične

prirodnim

umjetne aromatske tvari

aroma

domaći rum, aromatizirana votka, aromatizirani likeri

 

87.

 

Aromatski pripravci

aroma

alkoholna pića,

specijalne prirodne rakije, rum, aromatizirane votke, voćni likeri, likeri s voćnom aromom, aromatizirani likeri

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/kg/l)

88.

 

Pektinaza

(Aspergillus awamora)

(Aspergillus awamori)

(Aspergillus foetidus)

(Aspergillus niger)

(Aspergillus oryzae)

(Penicillium simpicissium)

(Rhyzopus oryzae)

(Trichoderma logibrachiatum)

enzimski preparat

voćna vina, miješana voćna vina

 

 

 

Glukoza oksidaza

(Aspergillus niger)

 

 

 

89.

E445

Esteri smola drveta

emulgator

alkoholna pića uključujući i ona

koja sadrže manje od 15 % vol alkohola.

100

90.

E950

Acesulfam-K

tvari za zaslađivanje

sladilo

pića koja su napravljena od mješavine bezalkoholnih pića i piva, jabukovače, kruškovače, jakog alkohola ili vina

alkoholna pića s <15% etanola

350

91.

E954

Saharin i njegove Na, K i Ca soli

tvari za zaslađivanje

sladilo

pića koja su napravljena od mješavine bezalkoholnih pića i piva, jabukovače, kruškovače, jakog alkohola ili vina,

alkoholna pića s manje <15% etanola

80

92.

E959

Neohesperidin DC

tvari za zaslađivanje

sladilo

pića koja su napravljena od mješavine bezalkoholnih pića i piva, jabukovače, kruškovače, jakog alkohola ili vina,

alkoholna pića s manje <15% etanola

30

93.

E955

Sukraloza

tvari za zaslađivanje

kruškovača i jabukovača

(Cider i Pery)

50

 

 

 

 

  sladilo

pića koja su napravljena od mješavine bezalkoholnih pića i piva, jabukovače, kruškovače, jakog alkohola ili vina,

alkoholna pića s manje <15% etanola.

 

250

94.

E962

Aspartam-aceslulfamova sol

tvari za zaslađivanje

  sladilo

kruškovača i jabukovača (Cider i Pery)

pića koja su napravljena od mješavine bezalkoholnih pića i piva, jabukovače, kruškovače, jakog alkohola ili vina,

alkoholna pića s manje <15% etanola.

796

(512 aspartam ekvivalenta

350 acesulfam K ekvivalenta

95.

E290

Ugljični dioksid

potisni plin

alkoholna pića s <15% etanola

DPP

 

·         ne smiju se bojati bojilima (prirodnim ili sintetskim organskim bojilima) osim ako nisu posebno izdvojeni :

Korn, Kornbrand, voćna alkoholna pića, voćna pića s < od 40  %  etanola, Ouzo, Grappa, Tsikoudia sa Krete, Tsipouro iz Makedonije,Tsipouro is Thessaly, Tsipouro iz Tyrnavosa, Eau de vie de marc Marque  luksenburški, Eau de vie de seigle Marque luksenburški, Londonski gin, Sambuca, Maraschino i Mistra.