Tablica 9.

Bezalkoholna osvježavajuća pića

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/l)

1.

E100

Curcumin

bojilo

bezalkoholna   osvježavajuća pića

100

2.

E101

Riboflavin (I)

Riboflavin-5’-fosfat (II)

bojilo

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

3.

E102

Tartrazin  

bojilo

bezalkoholna   osvježavajuća pića,

100

4.

E104

Quinoline Yellow  

 

osim pića od voćnog  soka i voćnih baza

 

5.

E110

Sunset Yellow FCF, Gelborange S 

bojilo

bezalkoholna   osvježavajuća pića, osim pića od voćnog soka i voćnih baza

50

6.

E120

Carmines, Cochenille, Carmine acid 

bojilo

bezalkoholna   osvježavajuća pića

100

7.

E122

Azorubine, Carmoisin

bojilo

bezalkoholna   osvježavajuća pića od voćnog soka i voćne baze  jagode i crvenog citrus voća

50

8.

E124

Ponceau 4R,Cochenille red A 

 

bezalkoholna   osvježavajuća pića, osim ostalih pića od voćnog soka i voćnih baza

 

9.

E129

Allurared  AC

bojilo

bezalkoholna   osvježavajuća pića  od voćnog soka i voćne baze  jagode i crvenog citrus voća

100

10.

E131

Patentblue V

 

bezalkoholna   osvježavajuća pića, osim

 

11.

E132

Indigotine 

 

pića od voćnog

 

12.

E133

Brillantblue FCF

 

soka i voćnih baza

 

13.

E140

Chlorophylle (a)  

Chlorophhylline (b)

bojilo

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

14.

 E141

         a      

b                                           

Bakreni kompleks  

Chlorophylle

Chlorophylline 

 

 

 

15.

E142

Green S   

bojilo

bezalkoholna   osvježavajuća pića, osim pića od voćnog soka i voćnih baza

100

16.

 E150

        a

        b

        c

        d

             

Obični, jednostavni Caramel 

Caramel - sulfitno kiseli 

Caramel - amonijačni 

Caramel -sulfitno/amonijačni 

bojilo

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

17.

E151

Brillantblack BN

bojilo

bezalkoholna   osvježavajuća pića, osim pića od voćnog soka i voćnih baza

 

100

18.

E155

Brown HT  

bojilo

bezalkoholna   osvježavajuća pića

50

19.

E160                      a                

Carotenes   

 / Smjesa Carotenes (I) , b-Caroten  (II) /

bojilo

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

 

E160b

Anatto, Bixin, Norbixin

 

 

 

 

E160c

Paprica extract, Capsanthin, Capsorubin

 

 

 

 

E160d

Lycopin

bojilo

bezalkoholna   osvježavajuća pića

100

 

E160e

b-apo-8’-carotenal(C30)

 

 

 

 

E160f

b-apo-8’-carotenal (C30) ethylester

 

 

 

20.

E161b                 

Lutein

 

 

 

21.

E162

Beet red, Betain

bojilo

 

 

22.

E163

Anthocyanins

 

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

23.

E170

Kalcijev karbonat (I)   

 

 

 

 

 

24.

E171

Titan dioksid

 

 

 

 

praškasta bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/l)

25.

E200

Sorbinska kiselina

konzervansi

bezalkoholna   osvježavajuća pića osim pića na bazi mliječnih proizvoda

300 pojedinačno ili 250 mg/l sorbinske kiseline i sorbata  i 150 mg/l benzojeve

26.

E202

Kalijev sorbat

 

 

kiseline i

27.

E203

Kalcijev sorbat

 

 

benzoata

28.

E210

Benzojeva kiselina

konzervansi

bezalkoholna   osvježavajuća pića osim pića na bazi mliječnih proizvoda

150 pojedinačno ili 250 mg/l sorbinske kiseline i

2    29.

E211

Natrijev benzoat

 

 

sorbata  i 150

30.

E212

Kalijev benzoat

 

 

mg/l benzojeve

kiseline i

31.

E213

Kalcijev benzoat

 

 

benzoata

32.

E220

Sumporni dioksid

konzervansi

bezalkoholna   osvježavajuća pića koja sadrze najmanje 235 g/l saharoze

50

računano kao SO2  iz svih izvora

33.

E221

Natrijev sulfit

 

 

 

34.

E222

Natrijev hidrogensulfit

 

 

 

35.

E223

Natrijev metabisulfit

 

 

 

36.

E224

Kalijev metabisulfit

 

 

 

37.

E226

Kalcijev  sulfit

 

 

 

38.

E227

Kalcijev hidrogensulfit

 

 

 

39.

E228

Kalijev hidrogensulfit

 

 

 

40.

E242

Dimetil dikarbonat

konzervansi

bezalkoholna   osvježavajuća pića,tekući koncentrat čaja

 

250  kao

početne količine

41.

E260

Octena kiselina

konzervansi

 

 

DPP

42.

E261

Kalijev acetat (I)

Kalijev hidrogenacetat(II)

 

bezalkoholna   osvježavajuća pića, tekući koncentrat čaja

 

43.

E262

Natrijev acetat (I)

Natrijev hidrogenacetat

 

 

 

44.

E263

Kalcijev acetat

konzervansi

bezalkoholna   osvježavajuća pića

 

45.

E270

Mliječna kiselina

regulatori kiselosti

tekući koncentrat  čaja

DPP

46.

E290

Ugljični dioksid

potisni plin

 

 

47.

E296

Jabučna kiselina

regulatori  kiselosti

 

 

48.

E297

Fumarna kiselina

regulatori  kiselosti

prašci za pića bazirana na voću ,

prašak za instant čaj

1000

49.

E300

Askorbinska kiselina

antioksidans

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

50.

E301

Natrijev askorbat

 

 

 

51.

E302

Kalcijev  askorbat

antioksidans

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

52.

E304

Masni esteri askorbinske kiseline

Askorbil palmitat

Askorbil stearat

antioksidans

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

 

 

 

 

53.

E306

Mješavina tokoferola – koncentrirana

antioksidans

 

 

54.

E307

a-tokoferol

 

 

 

55.

E308

g - tokoferol

 

 

 

56.

E309

d - tokoferol

 

 

 

57.

E322

Lecitini

 

 

 

58.

E325

Natrijev laktat

 

 

 

59.

E326

Kalijev laktat

 

 

 

60.

E327

Kalcijev laktat

regulatori kiselosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/l)

61.

E330

Limunska kiselina

regulatori

bezalkoholna   osvježavajuća pića

        DPP

62.

E331

Natrijev citrat  (I)

Dinatrijev  citrat (II)

Trinatrijev citrat(III

kiselosti

 

 

 

 

63.

E332

Kalijev citrat (I)

Trikalijev citrat (II)

regulatori kiselosti

prašci za pića bazirana na voću,  prašak za instant čaj

1000

 

64.

E333

Kalcijev citrat (I)

Dikalcijev citrat (II)

Trikalcijev citrat (III)

 

 

 

65.

E335

Natrijev tartarat (I)

Dinatrijev  tartarat (II)

stabilizator

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

66.

E336

Kalijev tartarat (I)

Dikalijev tartarat(II)

 

 

 

67.

E337

Natrijevkalijev tartarat

 

 

 

68.

E338

Fosforna kiselina

regulatori kiselosti

sportski napici i stolna voda

500   * 

69.

E339

Natrijev fosfat (I)

Dinatrijev  fosfat (II)

Trinatrijev fosfat (III)

 

 

 

 

 

70.

E340

Kalijev fosfat (I)

Dikalijev fosfat (II)

Trikalijev fosfat (III)

 

 bezalkoholna   osvježavajuća pića od biljnih ekstrakata 

700  računato kao P2O5 *

71.

E341

Kalcijev fosfat (I)

Dikalcijev fosfat (II)

Trikalcijev fosfat (III)

 

 

 

72.

E343

Magnezijev fosfat (I)

Dimagnezijev fosfat (II)

Trimagnezijev fosfat (III)

 

 

 

73.

E450

Dinatrijev  difosfat (I)

Trinatrijev  difosfat (II)

Tetranatrijev  difosfat (III)

Dikalijev difosfat (IV)

Tetrakalijev difosfat (V)

Dikalcijev difosfat (VI)

Ca- dihidrogendifosfat (VII)

emulgator

 

 

74.

E451

Pentanatrijev trifosfat (I)

Pentakalijev trifosfat (II)

regulator kiselosti

 

 

75.

E452

Natrijev polifosfat(I)

Kalijev polifosfat (II)

Na-Ca - polifosfat (III)

Kalcijev polifosfat (IV)

emulgator

 

 

 

 

76.

E350

Natrijev malat(I)

Natrijev hidrogenmalat (II)

regulatori kiselosti

bezalkoholna   osvježavajuća pića

 

77.

E351

Kalijev malat (I)

Kalijev hidrogenmalat (II)

 

 

 

78.

E352

Kalcijev malat (I)

Kalcijev hidrogenmalat (II)

 

 

DPP

79.

E354

Kalcijev tartarat

 

 

 

80.

E355

Adipinska kiselina

regulatori kiselosti

prašci za kućnu  pripravu napitaka

10 000

81.

E356

Natrijev adipat

 

 

 

82.

E357

Kalijev adipat

 

 

 

83.

E363

Jantarna kiselina

regulatori kiselosti

 prašci za kućnu  pripravu napitaka

3 000

84.

E380

Triamonijev citrat

regulatori  kiselosti

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

85.

E400

Alginska kiselina

zgušnjivač

 

 

86.

E401

Natrijev alginat

 

 

 

87.

E402

Kalijev alginat

 

 

 

88.

E403

Amonijev alginat

 

 

 

89.

E404

Kalcijev alginat

 

 

 

90.

E405

Propilenglikolalginat

zgušnjivač

bezalkoholna   osvježavajuća pića

300

91.

E406

Agar

zgušnjivač

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

92.

E407

       a

Karagenan

PES  ( Pročišćena morska alga Eucheuma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/l)

93.

E410

Karuba guma

zgušnjivač

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

94.

E412

Guar guma

 

 

 

95.

E413

Tragakant guma

 

 

 

96.

E414

Guma arabika

 

 

 

97.

E415

Ksantan guma

 

 

 

98.

E417

Tara guma

 

 

 

99.

E418

Gellan guma

 

 

 

100.

E422

Glicerol

tvari  za zadržavanje vlage

 

 

101.

E440

Pektin (I)

Amidirani pektin (II)

zgušnjivač

 

 

102.

E444

Saharoza acetat izobutirat

emulgator

bezalkoholna   osvježavajuća mutna pića  

300

103.

E445

Esteri smola drveta

emulgator

 bezalkoholna   osvježavajuća  mutna pića

100

104.

E460

Mikrokristal. celuloza (I)

Celuloza u prahu (II)

emulgator

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

105.

E461

Metil celuloza

zgušnjivač

 

 

106.

E463

Hidroksipropil celuloza

 

 

 

107.

E464

Hidroksipropilmetil

celuloza

 

 

 

108.

E465

Metiletil celuloza

 

 

 

109.

E466

Natrijev karboksimetil celuloza

 

 

 

110.

E470a

 

        b

Natrijeva, kalijeva i kalcijeve  soli masnih kis.

Magnezijeve  sol masnih kiselina

emulgator

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

111.

E471

Mono i digliceridi masnih kiselina

 

 

 

112.

E472a

 

        b

 

        c

        

 

      d    

Ester octene kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Ester mliječnekiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Ester citronske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Ester vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

emulgator

 

 

113.

E473

Saharozni ester masnih kiselina

emulgator

bezalkoholna   osvježavajuća pića na bazi anisa i na bazi mlijeka

5 000

pojedinačno ili

114.

E474

Saharogliceridi

 

kokosovog oraha i badema

ukupno

 

 

 

 

prašci za priređivanje toplih napitaka

10 000

pojedinačno ili ukupno

115.

E481

Natrijevsteroil-2-laktilat

emulgator

prašci za priređivanje toplih napitaka

2 000

116.

E482

Kalcijşteroil 2 laktilat

 

 

 

117.

E491

Sorbitanmonostearat

emulgator

tekući  koncentrati čaja i takući voćni i

500

118.

E492

Sorbitantristearat

 

biljni koncentrati za osvježavajuće napitke

 

119.

E493

Sorbitanmonolauerat

 

 

 

120.

E494

Sorbitanmonooleat

 

 

 

121.

 

E495

Sorbitanmonopalmitat

 

 

 

122.

E500

Natrijev karbonat (I)

Na- hidrogenkarbonat (II)

Na- seskvikarbonat(III)

regulatori kiselosti

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

123.

E501

Kalijev  karbonat (I)

K-hidrogenkarbonat

(II)

 

 

 

124.

E503

Amonijev karbonat (I)

NH4 - hidrogenkarbonat (II)

 

 

 

125.

E504

Magnezijev karbonat (I)

Mg -hidrogenkarbonat (II)

 

 

 

126.

E507

Kloridna kiselina

 

 

 

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/l)

127.

E508

Kalijev  klorid

tvari  za želiranje

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

128.

E509

Kalcijev  klorid

učvršćivač

 

 

129.

E511

Magnezijev klorid

pomoćne tvari u procesu proizvodnje

 

 

130.

E513

Sulfatna kiselina

regulatori kiselosti

 

 

131.

E514

Natrijev sulfat (I)

Natrijev hidrogensulfat (II)

 

 

 

132.

E515

Kalijev sulfat (I)

Kalijev hidrogensulfat (II)

 

 

 

133.

E516

Kalcijev  sulfat

tvari  za tretiranje brašna

prašci za pića bazirana na voću, 

prašak za instant čaj

DPP

134.

E524

Natrijev hidroksid

regulatori kiselosti

bezalkoholna   osvježavajuća pića

 

135.

E525

Kalijev  hidroksid

 

 

 

136.

E526

Kalcijev  hidroksid

 

 

 

137.

E527

Amonijev  hidroksid

 

 

 

138.

E528

Magnezijev  hidroksid

 

 

 

139.

E529

Kalcijev  oksid

 

 

 

140.

E530

Magnezijev  oksid

tvari  za sprječavanje zgrudnjavanja

prašci za pića bazirana na voću,  prašak za instant čaj

10 000

141.

E570

Stearinska kiselina

stabilizator

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

142

E574

Glukonska kiselina

regulatori

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

143.

E575

Glukono-d-lakton

kiselosti

 

 

144.

E576

Natrijev  glukonat

stabilizator

 

 

145.

E577

Kalijev  glukonat

 

 

 

146.

E578

Kalcijev glukonat

regulatori kiselosti

 

 

147.

E640

Glicin i njegove Na -soli

pojačivač okusa

 

 

148.

E950

Acesulfam-K

tvari  za zaslađivanje

bezalkoholna   osvježavajuća pića sa ili bez šećera, sa sniženom energetskom vrijedn.

350

149.

E951

Aspartam

 

bezalkoholna   osvježavajuća pića s mlijekom, prašci za pića bazirana na

600

150.

E952

Ciklaminska kiselin(I)

Na,K, Ca -  sol ciklaminske kiseline (II)

tvari  za zaslađivanje

voću i  instant čaj,  bezalkoholna   osvježavajuća pića pića sa ili bez šećera

 

350

izraženo kao  kiselina

151

E954

Saharin (I)

Na,K, Ca -  sol saharina

tvari  za zaslađivanje

 

80

kao saharin

 

 

 

 

 Gaseosa - bezalkoholno piće sa CO2, sladilima i aromom

100 

kao saharin

152.

E959

Neohesperidin DC

 

tvari za

zaslađivanje

bezalkoholna   osvježavajuća pića sa ili bez šećera , prašci za pića bazirana na voću i  instant čaj ( na gotov proizvod),

30

 

 

 

 

bezalkoholna   osvježavajuća pića s mlijekom ili  proizvod.  mlijeka sa ili bez dodanog šećera

50

153.

E900

Dimetilpoliksiloksan

 

tvari protiv pjenjenja

bezalkoholna   osvježavajuća pića

10

154.

E1200

Polidekstroza A i N

povećivač volumena

bezalkoholna   osvježavajuća pića

DPP

155.

E1404

Škrob oksidirani

 

 

 

156.

E1410

Monoškrobni fosfat

modificirani

 

 

157.

E1412

Diškrobni fosfat esterif.

škrob

 

 

158.

E1413

Diškrobni fosfatfosfatizirani

 

 

 

159.

E1414

Diškrobni fosfat acetilirani

 

 

 

160.

E1420

Acetilirani škrob

 

 

 

161.

E1422

Acetilirani diškrob adipat

 

 

 

162.

E1440

Hidroksipropil škrob

 

                      

 

163.

E1450

Na- oktenil jantarat - škrob

 

 

 

164.

 

Aromatske tvari

prirodne i prir.-ident

aroma

 

 

 

 

aromatske tvari

 umjetne aromatske tvari

 

 

 

165.

 

Aromatski pripravci

 

 

 

166.

 

Prirodne arome dobivene posebnim tehnološkim postupcima

 

 

 

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost  uporabe

Najveća dopuštena

broj

broj

 

funkcionalno

 

količina

 

 

 

svojstvo

 

(mg/l )

167.

E955

Sukraloza

tvari za zaslađivanje

sladilo

bezalkoholna   osvježavajuća pića, energetski reducirana sa ili bez dodanog šećera

pića od voćnog soka, energetski reducirana sa ili bez šećera

300

 

 

 

 

 

desertna bezalkoholna   osvježavajuća pića,

energetski reducirana sa ili bez dodanog šećera

400

168.

E962

Aspartam-aceslulfamova sol

tvari za zaslađivanje

sladilo

bezalkoholna  osvježavajuća pića, energetski reducirana sa ili bez dodanog šećera, desertna bezalkoholna   osvježavajuća pića energetski reducirana sa ili bez dodanog šećera

796

(512 aspartam ekvivalenta

350  acesulfam K ekvivalenta

 

169.

E459

Beta-ciklodekstrin

zgušnjivač

bezalkoholna   osvježavajuća pića ( od čaja)

praškasta instant pića

500

170.

E551

Silicijev dioksid

tvari protiv zgrudnjavanja

praškasta instant pića

10000