Tablica 10.

 

VINO,  Pivo  i  bezalkoholno pivo

 

Redni

broj

E

broj

Naziv aditiva

Namjena -

funkcionalno

svojstvo

 

Dopuštenost uporabe

Najveća dopuštena količina

 (mg/l)

1.

E150a 

Caramel obični

bojilo

sve vrste piva

dobra

 

E150b

Caramel - sulfitno kiseli

 

 

proizvođačka

 

E150c

Caramel - amonijačni

 

 

praksa (DPP)

 

E150d

Caramel - sulfitno / amon.

 

 

 

2.

E211

Natrijev benzoat

konzervans

bezalkoholno pivo u bačvama

70  

3.

E212

Kalijev benzoat

 

mošt i vino koje nije u originalnom

 1000  kao

4.

E213

Kalcijev benzoat

 

pakovanje

  benzojeva kis.

5.

E220

Sumporni dioksid

konzervans

bijela i ružičasta vina s manje od 5 g/l neprevrelih šećera

ukupnog 210

slobodnog 40

 

 

 

 

crno vino s manje od 5 g/l neprevrelih šećera

ukupnog 160

slobodnog 40

 

 

 

 

bijela i ružičasta vina s 5 i više od 5 g/l neprevrelih šećera

ukupnog 260

slobodnog 50

 

 

 

 

crno vino s 5 i  više od 5 g/l neprevrelih šećera

ukupnog 210

slobodnog 50

 

 

 

 

prirodna pjenušava vina

ukupnog 250

slobodnog 20

6.

E221

Natrijev sulfit

 

sve vrste piva

20 izraženo kao

7.

E222

Natrijev hidrogensulfit

 

 

sumporni

8.

E223

Natrijev metabisulfit

 

 

dioksid (SO2)

9.

E224

Kalijev metabisulfit

 

za vrste piva  koja u bačvama

50 izraženo kao

10.

E226

Kalcijev sulfit

 

imaju sekundarnu fermentaciju

sumporni

11.

E227

Kalijev hidrogensulfit

 

 

dioksid (SO2)

12.

E228

Kalijev bisulfit

 

 

 

13.

E260

Octena kiselina

regulator

sve vrste piva

  DPP

14.

E330

Limunska kiselina

kiselosti

vino

1000, pivo DPP

15.

E300

Askorbinska kiselina

antioksidans

vino

150,  pivo DPP

16.

E301

Natrijev askorbat

 

sve vrste piva

DPP

17.

E334

Vinska kiselina

 

mošt , vino

2500, pivo DPP

18.

E400

Alginska  kiselina

zgušnjivač

sve vrste piva

 

19.

E401

Natrijev alginat

 

 

DPP

20.

E402

Kalijev alginat

 

 

 

21.

E403

Amonijev alginat

 

 

 

22.

E404

Kalcijev alginat

 

 

 

23.

E405

Propilenglikolalginat

zgušnjivač

 

100

24.

E414

Gumi arabica

zgušnjivač

sve vrste piva

DPP

 

 

 

 

sve vrste vina

200

25.

E950

Acesulfam-K

tvari za zaslađivanje zamjene za

bezalkoholno pivo ili pivo sa sadržajem alkohola koji  ne prelazi 1.2 % vol.

stolno pivo osim  "OBERGAERIGES”

350

26.

E951

Aspartam

šećer

EINFACHBIER

600

27.

E954

Saharin (I)

Na, K, Ca sol  saharina

 

pivo sa minimalnom kiselošću 30 miliekvivalenata izraženo preko NaOH

80  izraženo kao

saharin

28.

E959

Neohesperidin DC

 

crno pivo oud bruin tipa

10

29.

E900

Polidimetil ksiloksan

pomoćne tvari u procesu proizvodnje

tvari protiv pjenjenja

sve vrste piva

DPP 

30.

E290

Ugljikov (IV)dioksid

potisni plin

 sve vrste piva, vina i bezalkoholnog piva

     DPP

31.

E200

Sorbinska kiselina

konzervans

sve vrste vina osim vina kontroliranog

200 izraženo

32.

E202

Kalijev sorbat

 

podrijetla

kao sorbinska k.

Redni

E

Naziv aditiva

Namjena -

Dopuštenost

Najveća dopuštena

broj

broj

 

funkcionalno

uporabe

količina

 

 

 

svojstvo

 

(mg/l)

33.

E955

Sukraloza

tvari za zaslađivanje sladilo

bezalkoholno pivo ili pivo sa sadržajem alkohola koji  ne prelazi 1.2 % vol.

stolno pivo osim   "OBERGAERIGES

 Einfachbier”

pivo s minimalnom kiselošću izraženom kao 30 miliekvivalenata kao  NaOH

tamno smeđe pivo tip “oud bruin”

250

 

 

 

 

 

 

 

 

energetski reducirano pivo

10

34.

E962

Aspartam-aceslulfamova sol

 

bezalkoholno pivo ili pivo sa sadržajem alkohola koji  ne prelazi 1.2 % vol

stolno pivo osim   "OBERGAERIGES

 Einfachbier”

pivo s minimalnom kiselošću izraženom kao 30 miliekvivalenata kao  NaOH

tamno smeđe pivo tip “oud bruin”

796

(512 aspartam ekvivalenta

350  acesulfam K ekvivalenta

 

 

 

 

 

energetski reducirano pivo

39

(25 aspartam ekvivalenta

17  acesulfam K ekvivalenta

 

35.

E515

Kalijev sulfat

regulator  kiselosti

sva vina

1000

36.

 

Prirodne aromatske tvari,

Aromatski pripravci

aromatiziranje

sve vrste piva

aromatizirana vina

 DPP

37.

-

a- Amilaza podrijetla prema  Listi enzimskih preparata od 1.-3. i od 5.- 8.

enzimski preparati

 

 

 

38.

-

Celulaza (Lista od 1.- 6. )

 

sve vrste piva

 

39.

-

Endo-b glukanaza  ( Lista  od 1.- 9.)

 

 

DPP

40.

-

Hemicelulaza   (Lista od 1.- 7. )

 

 

 

41.

-

Maceraza  (Lista od 1.- 3.)

 

vina

 

42.

-

Pektinaza (Lista od 1.- 7.)

 

 

 

43.

-

Pektin esteraza

 

 

 

44.

-

Pektin - liaza