u kunama (bez lp.)

Redni broj

OPIS

AOP

Iznos

1

2

3

4

1.

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 024 iz prethodnog izvještaja)

001

 

2.

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+011+012)

002

 

2.1

Međusobne obveze proračunskih korisnika

003

 

2.2

Obveze za rashode poslovanja (AOP 005+006+007+008+009+010)

004

 

2.2.1

    a) Obveze za zaposlene

005

 

2.2.2

    b) Obveze za materijalne rashode

006

 

2.2.3

    c) Obveze za financijske rashode

007

 

2.2.4

    d) Obveze za subvencije

008

 

2.2.5

    e) Obveze za naknade građanima i kućanstvima

009

 

2.2.6

    f)  Ostale obveze

010

 

2.3

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

011

 

2.4

Obveze za financijsku imovinu

012

 

3.

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 014+015+022+023)

013

 

3.1

Međusobne obveze proračunskih korisnika

014

 

3.2

Obveze za rashode poslovanja (AOP 016+017+018+019+020+021)

015

 

3.2.1

    a) Obveze za zaposlene

016

 

3.2.2

    b) Obveze za materijalne rashode

017

 

3.2.3

    c) Obveze za financijske rashode

018

 

3.2.4

    d) Obveze za subvencije

019

 

3.2.5

    e) Obveze za naknade građanima i kućanstvima

020

 

3.2.6

    f)  Ostale obveze

021

 

3.3

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

022

 

3.4

Obveze za financijsku imovinu

023

 

4.

Stanje obveza na kraju izvještanjog razdoblja (AOP 001+002-013) i (AOP 025+100)

024

 

4.1.

Stanje dospijelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 026+032+069+075)

025

 

4.1.1.

Međusobne obveze proračunskih korisnika(AOP 027+028+029+030+031)

026

 

 

    a) obveze prethodne godine (iz stanja dospjelih obveza 31.12.)

027

 

 

    b) Obveze tekuće godine - prekoračenje 1 do 30 dana

028

 

 

    c) Obveze tekuće godine - prekoračenje 31 do 60 dana

029

 

 

    d) Obveze tekuće godine - prekoračenje 61 do 90 dana

030

 

 

    e) Obveze tekuće godine - prekoračenje preko 90 dana

031

 

4.1.2.

Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 033+039+045+051+057+063)

032

 

4.1.2.1

Obveze za zaposlene (AOP 034+035+036+037+038)

033

 

 

    a) obveze prethodne godine (iz stanja dospjelih obveza 31.12.)

034

 

 

    b) Obveze tekuće godine - prekoračenje 1 do 30 dana

035

 

 

    c) Obveze tekuće godine - prekoračenje 31 do 60 dana

036

 

 

    d) Obveze tekuće godine - prekoračenje 61 do 90 dana

037

 

 

    e) Obveze tekuće godine - prekoračenje preko 90 dana

038

 

4.1.2.2

Obveze za materijalne rashode  (AOP 040+041+042+043+044)

039

 

 

    a) obveze prethodne godine (iz stanja dospjelih obveza 31.12.)

040

 

 

    b) Obveze tekuće godine - prekoračenje 1 do 30 dana

041

 

 

    c) Obveze tekuće godine - prekoračenje 31 do 60 dana

042

 

 

    d) Obveze tekuće godine - prekoračenje 61 do 90 dana

043

 

 

    e) Obveze tekuće godine - prekoračenje preko 90 dana

044

 

4.1.2.3

Obveze za financijske rashode (AOP 046+047+048+049+050)

045

 

 

    a) obveze prethodne godine (iz stanja dospjelih obveza 31.12.)

046

 

 

    b) Obveze tekuće godine - prekoračenje 1 do 30 dana

047

 

 

    c) Obveze tekuće godine - prekoračenje 31 do 60 dana

048

 

 

    d) Obveze tekuće godine - prekoračenje 61 do 90 dana

049

 

 

    e) Obveze tekuće godine - prekoračenje preko 90 dana

050

 

4.1.2.4

Obveze za subvencije  (AOP 052+053+054+055+056)

051

 

 

    a) obveze prethodne godine (iz stanja dospjelih obveza 31.12.)

052

 

 

    b) Obveze tekuće godine - prekoračenje 1 do 30 dana

053

 

 

    c) Obveze tekuće godine - prekoračenje 31 do 60 dana

054

 

 

    d) Obveze tekuće godine - prekoračenje 61 do 90 dana

055

 

 

    e) Obveze tekuće godine - prekoračenje preko 90 dana

056

 

4.1.2.5

Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 058+059+060+061+062)

057

 

 

    a) obveze prethodne godine (iz stanja dospjelih obveza 31.12.)

058

 

 

    b) Obveze tekuće godine - prekoračenje 1 do 30 dana

059

 

 

    c) Obveze tekuće godine - prekoračenje 31 do 60 dana

060

 

 

    d) Obveze tekuće godine - prekoračenje 61 do 90 dana

061

 

 

    e) Obveze tekuće godine - prekoračenje preko 90 dana

062

 

4.1.2.6

Ostale obveze  (AOP 064+065+066+067+068)

063

 

 

    a) obveze prethodne godine (iz stanja dospjelih obveza 31.12.)

064

 

 

    b) Obveze tekuće godine - prekoračenje 1 do 30 dana

065

 

 

    c) Obveze tekuće godine - prekoračenje 31 do 60 dana

066

 

 

    d) Obveze tekuće godine - prekoračenje 61 do 90 dana

067

 

 

    e) Obveze tekuće godine - prekoračenje preko 90 dana

068

 

4.1.3

Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 070+071+072+073+074)

069

 

 

    a) obveze prethodne godine (iz stanja dospjelih obveza 31.12.)

070

 

 

    b) Obveze tekuće godine - prekoračenje 1 do 30 dana

071

 

 

    c) Obveze tekuće godine - prekoračenje 31 do 60 dana

072

 

 

    d) Obveze tekuće godine - prekoračenje 61 do 90 dana

073

 

 

    e) Obveze tekuće godine - prekoračenje preko 90 dana

074

 

4.1.4

Ukupno obveze za financijsku imovinu (AOP 076+082+088+094)

075

 

4.1.4.1

Čekovi i mjenice (AOP 077+078+079+080+081)

076

 

 

    a) obveze prethodne godine (iz stanja dospjelih obveza 31.12.)

077

 

 

    b) Obveze tekuće godine - prekoračenje 1 do 30 dana

078

 

 

    c) Obveze tekuće godine - prekoračenje 31 do 60 dana

079

 

 

    d) Obveze tekuće godine - prekoračenje 61 do 90 dana

080

 

 

    e) Obveze tekuće godine - prekoračenje preko 90 dana

081

 

4.1.4.2

 Ostali vrijednosni papiri (AOP 083+084+085+086+087)

082

 

 

    a) obveze prethodne godine (iz stanja dospjelih obveza 31.12.)

083

 

 

    b) Obveze tekuće godine - prekoračenje 1 do 30 dana

084

 

 

    c) Obveze tekuće godine - prekoračenje 31 do 60 dana

085

 

 

    d) Obveze tekuće godine - prekoračenje 61 do 90 dana

086

 

 

    e) Obveze tekuće godine - prekoračenje preko 90 dana

087

 

4.1.4.3

Obveze za tuzemne zajmove (AOP 089+090+091+092+093)

088

 

 

    a) obveze prethodne godine (iz stanja dospjelih obveza 31.12.)

089

 

 

    b) Obveze tekuće godine - prekoračenje 1 do 30 dana

090

 

 

    c) Obveze tekuće godine - prekoračenje 31 do 60 dana

091

 

 

    d) Obveze tekuće godine - prekoračenje 61 do 90 dana

092

 

 

    e) Obveze tekuće godine - prekoračenje preko 90 dana

093

 

4.1.4.4

Obveze za inozemne zajmove (AOP 095+096+097+098+099)

094

 

 

    a) obveze prethodne godine (iz stanja dospjelih obveza 31.12.)

095

 

 

    b) Obveze tekuće godine - prekoračenje 1 do 30 dana

096

 

 

    c) Obveze tekuće godine - prekoračenje 31 do 60 dana

097

 

 

    d) Obveze tekuće godine - prekoračenje 61 do 90 dana

098

 

 

    e) Obveze tekuće godine - prekoračenje preko 90 dana

099

 

4.2

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

100