Ključni broj

NAZIV OTPADA

Preporučeni
postupci obrade

 

 

K/F

B

T

O

01

OTPAD KOJI NASTAJE KOD ISTRAŽIVANJA I KOPANJA RUDA, OD ISKOPAVANJA I DROBLJENJA KAMENA I FIZIČKOG I KEMIJSKOG OBRAĐIVANJA RUDA

 

 

 

 

01 01

otpad od iskopavanja ruda

 

 

 

 

01 01 01

otpad od iskopavanja željezonosnih ruda

 

 

 

+

01 01 02

otpad od iskopavanja neželjezonosnih ruda

 

 

 

+

01 03

otpad od fizičke i kemijske prerade željezonosnih ruda

 

 

 

 

01 03 04*

kiseli otpad od prerade sulfidne rude

+

 

 

 

01 03 05*

ostali otpad koji sadrže opasne tvari

+

 

 

 

01 03 06

otpad koji nisu naveden pod 01 03 04 i 01 03 05

 

 

 

K

01 03 07*

druge vrste otpada koji sadrži opasne tvari i koji je nastao od fizičke i kemijske obrade željezonosnih ruda

+

 

 

 

01 03 08

sitni i praškasti otpad koji nije naveden pod 01 03 07

 

 

 

K

01 03 09

crveni mulj iz proizvodnje glinice različit od otpada navedenog pod 01 03 07

+

 

 

K

01 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

01 04

otpad od fizičke i kemijske prerade neželjezonosnih ruda

 

 

 

 

01 04 07*

otpad od fizičke i kemijske obrade neželjezonosnih ruda koji sadrži opasne tvari

+

 

 

 

01 04 08

otpadni šljunak i drobljenac koji nije naveden pod 01 04 07

 

 

 

+

01 04 09

otpadni pijesak i otpadne vrste gline

 

 

 

+

01 04 10

sitni i praškasti otpad koji nije naveden pod 01 04 07

 

 

 

K

01 04 11

otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod 01 04 07

+

 

 

K

01 04 12

talozi i drugi otpad od pranja i čišćenja ruda koji nisu navedeni pod 01 04 07 i 01 04 11

 

 

 

K

01 04 13

otpad od rezanja i piljenja kamena koji nije naveden pod 01 04 07

 

 

 

K

01 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

01 05

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja

 

 

 

 

01 05 04

isplačni muljevi koji sadrže slatku vodu i otpad

 

 

 

K

01 05 05*

isplačni muljevi koji sadrže ulje i otpad

 

K

+

K

01 05 06*

isplačni muljevi koji sadrže opasne tvari

+

 

+

K

01 05 07

isplačni muljevi koji sadrže barit i otpad koji nije naveden pod 01 05 05 i 01 05 06

 

 

 

K

01 05 08

isplačni muljevi koji sadrže kloride i otpad koji nije naveden pod 01 05 05 i 01 05 06

+

 

 

K

01 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

02

OTPAD IZ POLJODJELSTVA, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA, ŠUMARSTVA, LOVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA HRANE I PRERADE

 

 

 

 

02 01

otpad iz poljodjelstva, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lova i ribarstva

 

 

 

 

02 01 01

muljevi od ispiranja i čišćenja

+

K

 

+

02 01 02

otpadna životinjska tkiva

 

K

+

K

02 01 03

otpadna biljna tkiva

 

K

K

K

02 01 04

otpadna plastika (isključujući ambalažu)

 

 

+

 

02 01 06

životinjske fekalije, urin i gnoj (uključujući onečišćenu slamu), efluenti, koji se posebno sakupljaju i obrađuju izvan kruga njihovog nastanka

 

K

K

 

02 01 07

otpad iz šumarstva

 

 

 

+

02 01 08*

otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu a koji sadrži opasne tvari

+

 

+

 

02 01 09

otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu a koji nije naveden pod 02 01 08

+

 

+

K

02 01 10

otpadni metal

 

 

+

 

02 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

02 02

otpad od pripremanja i prerade mesa, ribe i drugih namirnica životinjskog podrijetla

 

 

 

 

02 02 01

muljevi od ispiranja i čišćenja

 

K

K

K

02 02 02

otpadno životinjsko tkivo

 

K

+

 

02 02 03

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

 

K

K

K

02 02 04

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

 

K

K

K

02 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

K

K

02 03

otpad od pripremanja i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kave, čaja i duhana; konzerviranja; proizvodnje kvasca i ekstrakata kvasca, pripreme i fermentacije melase

 

 

 

 

02 03 01

muljevi od ispiranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije

 

K

 

K

02 03 02

otpad od sredstava za konzerviranje

 

 

K

 

02 03 03

otpad od ekstrakcije otapalom

 

K

K

 

02 03 04

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

 

K

K

K

02 03 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

 

K

K

K

02 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

K

K

02 04

otpad od proizvodnje šećera

 

 

 

 

02 04 01

zemlja od čišćenja i ispiranja repe

 

 

 

+

02 04 02

kalcij karbonat izvan specifikacije

+

 

 

K

02 04 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

+

 

 

K

02 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

02 05

otpad iz mljekarske industrije

 

 

 

 

02 05 01

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

+

K

+

 

02 05 02

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

+

K

 

 

02 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

K

 

K

02 06

otpad iz pekarske i slastičarske industrije

 

 

 

 

02 06 01

materijali neprikladni za potroš-
nju ili preradu

 

K

K

K

02 06 02

otpad od sredstava za konzerviranje

 

 

K

K

02 06 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka

 

K

K

K

02 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

K

 

K

02 07

otpad od proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića (isključujući kavu, čaj i kakao)

 

 

 

 

02 07 01

otpad od ispiranja, čišćenja i mehaničke obrade sirovina

 

K

K

 

02 07 02

otpad od destilacije alkohola

 

+

 

K

02 07 03

otpad od kemijske obrade

+

 

 

K

02 07 04

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

 

K

K

K

02 07 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka

+

 

 

K

02 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

03

OTPAD OD PRERADE DRVETA I PROIZVODNJE PLOČA I NAMJEŠTAJA, CELULOZE, PAPIRA I KARTONA

 

 

 

 

03 01

otpad od prerade drveta i proizvodnje ploča i namještaja

 

 

 

 

03 01 01

otpadna kora i pluto

 

+

+

+

03 01 04*

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverice i furnir koji sadrže opasne tvari

+

 

K

 

03 01 05

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverice i furnir  koji nisu navedeni pod 03 01 04

 

+

+

 

03 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

03 02

otpad od zaštite drveta

 

 

 

 

03 02 01*

nehalogenirana organska sredstva za zaštitu drveta

+

 

+

 

03 02 02*

organo-klorna sredstva za zaštitu drveta

+

 

+

 

03 02 03*

organo-metalna sredstva za zaštitu drveta

+

 

+

 

03 02 04*

anorganska sredstva za zaštitu drveta

+

 

 

 

03 02 05*

ostala sredstva za zaštitu drva koja sadrže opasne tvari

+

 

 

 

03 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

03 03

otpad od proizvodnje i prerade celuloze, papira i kartona

 

 

 

 

03 03 01

otpadna kora i otpaci drveta

 

+

+

K

03 03 02

muljevi od obrade sulfitnih lugova (od oporabe komponenti iz tekućine za kuhanje)

+

 

+

 

03 03 05

muljevi od obezbojenja kod recikliranja papira

 

 

K

K

03 03 07

mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona

 

 

K

K

03 03 08

otpad od sortiranja papira i kartona za reciklažu

 

 

K

K

03 03 09

otpadni vapneni mulj

 

 

 

K

03 03 10

otpadna vlakna i muljevi od vlakana, punila i premaznih sredstava

 

 

K

K

03 03 11

muljevi od obrade efluenata na mjestu nastanka koji nisu navedeni pod 03 03 10

 

 

K

K

03 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

04

OTPAD IZ KOŽARSKE, KRZNARSKE I TEKSTILNE INDUSTRIJE

 

 

 

 

04 01

otpad iz kožarske i krznarske industrije

 

 

 

 

04 01 01

otpad od uklanjanja potkožnog tkiva i razlaganja vapnom

+

K

 

K

04 01 02

otpad od krečenja sirove kože

+

 

K

 

04 01 03*

otpad od odmašćivanja koji sadrži otapala bez tekuće faze

 

K

K

 

04 01 04

tekućine od štavljenja koje sadrže krom

+

 

 

K

04 01 05

tekućine od štavljenja koje ne sadrže krom

 

 

+

K

04 01 06

muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu nastanka, koji sadrže krom

+

 

 

K

04 01 07

muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu nastanka, koji ne sadrže krom

 

K

+

K

04 01 08

otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci, prah za poliranje) koja sadrži krom

+

K

+

K

04 01 09

otpad od obrade i završne obrade

 

 

K

K

04 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

04 02

otpad iz tekstilne industrije

 

 

 

 

04 02 09

otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)

 

 

+

+

04 02 10

organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)

 

K

K

K

04 02 14*

otpad od završne obrade koji sadrži organska otapala

+

 

 

 

04 02 15

otpad od završne obrade koji nije naveden pod 04 02 14

+

 

+

 

04 02 16*

sredstva za bojenje i pigmenti koji sadrže opasne tvari

+

 

 

 

04 02 17

sredstva za bojenje i pigmenti koji nisu navedeni pod 04 02 16

 

 

 

K

04 02 19*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvari

+

 

K

 

04 02 20

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 04 02 19

 

 

K

K

04 02 21

otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana

 

 

+

+

04 02 22

otpad od prerađenih tekstilnih vlakana

 

 

+

+

04 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

05

OTPAD OD PRERADE NAFTE, PROČIŠĆAVANJA PRIRODNOG PLINA I PIROLITIČKE OBRADE UGLJENA

 

 

 

 

05 01

otpad od prerade nafte

 

 

 

 

05 01 02*

muljevi od odsoljavanja

+

K

K

K

05 01 03*

talozi iz spremnika

+

 

+

 

05 01 04*

kiseli muljevi iz alkilacije

+

 

+

 

05 01 05*

razlivena nafta

+

 

+

K

05 01 06*

zauljeni muljevi od održavanja uređaja i opreme

 

 

+

K

05 01 07*

kiseli katrani

+

 

+

 

05 01 08*

ostali katrani

+

 

+

 

05 01 09*

muljevi od obrade efluenata na mjestu nastanka koji sadrže opasne tvari

+

 

+

 

05 01 10

muljevi od obrade efluenata na mjestu nastanka koji nisu navedeni pod 05 01 09

 

 

+

K

05 01 11*

otpad od uporabe baza u procesu pročišćavanja nafte

+

 

+

 

05 01 12*

ulja koja sadrže kiseline

+

 

+

 

05 01 13

muljevi od pripremne napojne vode za kotlove

 

 

 

K

05 01 14

otpad od kolona za hlađenje

 

 

+

K

05 01 15*

istrošena glina za filtraciju

 

 

K

K

05 01 16

otpad koji sadrži sumpor iz procesa odsumporavanja nafte

 

 

K

K

05 01 17

bitumen

+

 

+

K

05 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

05 06

otpad od pirolitičke obrade ugljena

 

 

 

 

05 06 01*

kiseli katrani

+

 

K

K

05 06 03*

ostali katrani

+

 

K

K

05 06 04

otpad iz kolona za hlađenje

 

 

K

K

05 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

K

K

05 07

otpad od pročišćavanja i transporta prirodnog plina

 

 

 

 

05 07 01*

otpad koji sadrži živu

+

 

 

K

05 07 02

otpad koji sadrži sumpor

 

 

K

K

05 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

K

K

 

 

 

 

 

 

06

OTPAD IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA

 

 

 

 

06 01

otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) kiselina

 

 

 

 

06 01 01*

sulfatna i sulfitna kiselina

+

 

 

 

06 01 02*

kloridna kiselina

+

 

 

 

06 01 03*

fluoridna kiselina

+

 

 

 

06 01 04*

fosfatna kiselina i fosforasta kiselina

+

 

 

 

06 01 05*

nitratna i nitritna kiselina

+

 

 

 

06 01 06*

ostale kiseline

+

 

 

 

06 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

06 02

otpad iz PFDU lužina

 

 

 

 

06 02 01*

kalcij hidroksid

+

 

 

K

06 02 02*

amonij hidroksid

+

 

 

 

06 02 03*

natrij i kalij hidroksid

+

 

 

K

06 02 04*

ostale lužine

+

 

 

K

06 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

+

 

 

K

06 03

otpad iz PFDU soli i njihovih otopina i metalnih oksida

 

 

 

 

06 03 11*

krute soli i otopine koje sadrže cijanide

+

 

 

 

06 03 13*

krute soli i otopine koje sadrže teške metale

+

 

 

K

06 03 14

krute soli i otopine koje nisu navedene u 06 03 11 i 06 03 13

+

 

 

K

06 03 15*

metalni oksidi koji sadrže teške metale

+

 

 

K

06 03 16

metalni oksidi koji nisu navedeni u 06 03 15

+

 

 

K

06 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

06 04

otpad koji sadrži metale i koji nije naveden u 06 03

 

 

 

 

06 04 03*

otpad koji sadrži arsen

+

 

 

 

06 04 04*

otpad koji sadrži živu

+

 

 

 

06 04 05*

otpad koji sadrži ostale teške metale

+

 

 

 

06 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

06 05

muljevi od obrade otpadnih voda u pogonu

 

 

 

 

06 05 02*

muljevi od obrade otpadnih voda u pogonu koji sadrže opasne tvari

+

 

 

 

06 05 03

muljevi od obrade otpadnih voda u pogonu koji nisu navedeni u 06 05 02

 

 

 

K

06 06

otpad od PFDU sumpornih kemikalija, od kemijskih procesa sa sumporom i procesa odsumporavanja

 

 

 

 

06 06 02*

otpad koji sadrži  opasne sulfide

+

 

 

 

06 06 03

otpad koji sadrži sulfide i koji nije naveden u 06 06 02

+

 

 

K

06 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

+

 

 

K

06 07

otpad od PFDU halogena i kemijskih procesa s halogenima

 

 

 

 

06 07 01*

otpad od elektrolize koji sadrži azbest

 

 

 

K

06 07 02*

aktivni ugljen od proizvodnje klora

 

 

K

 

06 07 03*

mulj barijevog sulfata koji sadrži živu

+

 

 

K

06 07 04*

otopine i kiseline, kao primjerice kontaktna kiselina

+

 

 

 

06 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

+

 

 

K

06 08

otpad od PFDU silicija i silicijevih spojeva

 

 

 

 

06 08 02*

otpad  koji sadrži opasne klorsilane

+

 

 

 

06 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

06 09

otpad od PFDU fosfornih kemikalija i kemijskih procesa s fosforom

 

 

 

 

06 09 02

šljaka koja sadrži fosfor

 

 

 

K

06 09 03*

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija koji sadrži opasne tvari ili je kontaminiran opasnim tvarima

+

 

 

K

06 09 04

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija koji nije naveden u 06 09 03

 

 

 

K

06 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

06 10

otpad od PFDU dušikovih kemikalija, dušičnih kemijskih procesa i proizvodnje gnojiva

 

 

 

 

06 10 02*

otpad koji sadrži opasne tvari

+

 

 

 

06 10 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

06 11

otpad iz proizvodnje anorganskih pigmenata i zamućivača

 

 

 

 

06 11 01

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija iz proizvodnje titan dioksida

 

 

 

+

06 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

06 13

otpad od ostalih anorganskih kemijskih procesa koji nisu specificirani na drugi način

 

 

 

 

06 13 01*

anorganski proizvodi za zaštitu bilja, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidi

+

 

 

 

06 13 02*

istrošeni aktivni ugljen (osim 06 07 02)

+

 

K

 

06 13 03

ugljeno crnilo

 

 

K

 

06 13 04*

otpad iz prerade azbesta

+

 

 

K

06 13 05*

čađa

 

 

+

 

06 13 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

 

 

 

 

 

 

07

OTPAD IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA

 

 

 

 

07 01

otpad iz proizvodnje, formulacija, dobave i uporabe (PFDU) baznih organskih kemikalija

 

 

 

 

07 01 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

+

+

 

07 01 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 01 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 01 07*

halogenirani ostaci od reakcija i destilacija

+

 

+

 

07 01 08*

ostali talozi i ostaci reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 01 09*

halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 01 10*

ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 01 11*

muljevi od obrade efluenata na mjestu nastanka koji sadrže opasne tvari

 

 

+

K

07 01 12

muljevi od obrade efluenata na mjestu nastanka koji nisu navedeni pod 07 01 11

+

 

+

K

07 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

07 02

otpad od PFDU plastike,  sintetičke gume i umjetnih vlakana

 

 

 

 

07 02 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 02 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 02 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 02 07*

halogenirani ostaci od reakcija i destilacija

+

 

+

K

07 02 08*

ostali talozi i ostaci reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 02 09*

halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 02 10*

ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 02 11*

muljevi od obrade efluenata na mjestu nastanka koji sadrže opasne tvari

 

 

+

K

07 02 12

muljevi od obrade efluenata na mjestu nastanka koji nisu navedeni pod 07 01 11

 

+

+

K

07 02 13

otpadna plastika

 

 

+

+

07 02 14*

otpad iz aditiva koji sadrže opasne tvari

+

 

+

 

07 02 15

otpad iz aditiva koji nije naveden pod 07 02 14

 

 

 

K

07 02 16*

otpad koji sadrži opasan silicij

+

 

 

K

07 02 17

otpad koji sadrži silicij, a koji nije naveden pod 07 02 16

 

 

+

K

07 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

07 03

otpad odPFDU organskih boja i pigmenata (isključujući 06 11 )

 

 

 

 

07 03 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

+

+

 

07 03 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 03 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 03 07*

halogenirani ostaci reakcija i destilacija

+

 

+

 

07 03 08*

ostali talozi i ostaci reakcija i destilacija

 

 

+

 

07 03 09*

halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

 

07 03 10*

ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

 

07 03 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvari

+

 

+

 

07 03 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 03 11

 

 

+

K

07 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

07 04

otpad od PFDU proizvoda za zaštitu bilja (osim 02 01 08 i 02 01 09), agensa za zaštitu drva (osim 03 02) i drugih biocida

 

 

 

 

07 04 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 04 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 04 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 04 07*

halogenirani ostaci reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 04 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 04 09*

halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 04 10*

ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 04 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvari

 

 

+

K

07 04 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 04 11

 

 

+

K

07 04 13*

kruti otpad koji sadrži opasne tvari

+

 

+

K

07 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

07 05

otpad od PFDU  farmaceutika

 

 

 

 

07 05 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

+

+

 

07 05 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 05 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 05 07*

halogenirani ostaci od reakcija i destilacija

+

 

+

K

07 05 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 05 09*

halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 05 10*

ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 05 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvari

 

 

+

K

07 05 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 05 11

+

+

+

K

07 05 13*

kruti otpad koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

07 05 14

kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13

 

 

 

 

07 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

07 06

otpad od PFDU masti, ulja, sapuna, deterdženata, sredstava za dezinfekciju i kozmetičkih sredstava

 

 

 

 

07 06 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

K

K

 

07 06 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 06 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 06 07*

halogenirani ostaci od reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 06 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 06 09*

halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 06 10*

ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

 

 

07 06 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvari

 

 

+

K

07 06 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 03 11

 

+

+

K

07 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

07 07

otpad od PFDU specijalnih/finih kemikalija i kemijskih proizvoda koji nisu specificirani na drugi način

 

 

 

 

07 07 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

+

+

 

07 07 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 07 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 07 07*

halogenirani ostaci od reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 07 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 07 09*

halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 07 10*

ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 07 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvari

 

 

+

K

07 07 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 07 11

 

+

+

K

07 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

 

 

 

 

 

 

08

OTPAD OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, DOBAVE I UPORABE (PFDU) PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLASTI EMAJLI), LJEPILA, SREDSTAVA ZA BRTVLJENJE I TISKARSKIH BOJA

 

 

 

 

08 01

otpad od PFDU i uklanjanja boja i lakova

 

 

 

 

08 01 11*

otpadne boje i lakovi koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

+

 

08 01 12

otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 8 01 11

 

 

+

K

08 01 13*

muljevi od boja ili lakova koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

+

 

08 01 14

muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13

 

 

+

K

08 01 15*

vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

K

+

K

08 01 16

vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15

 

+

+

K

08 01 17*

otpad od uklanjanja boja ili lakova koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

+

 

08 01 18

otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17

 

 

+

K

08 01 19*

vodene suspenzije koje sadrže boje ili lakove koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

+

 

+

 

08 01 20

vodene suspenzije koje sadrže boje ili lakove, a koje nisu navedene pod 08 01 19

 

+

+

 

08 01 21*

otpad od sredstava za uklanjanje boja ili lakova

+

 

+

 

08 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

08 02

otpad od PFDU ostalih prevlaka (uključujući keramičke materijale)

 

 

 

 

08 02 01

otpadni prahovi za prevlake

 

 

+

K

08 02 02

vodeni muljevi koji sadrže keramičke materijale

 

 

 

K

08 02 03

vodene suspenzije koje sadrže keramičke materijale

+

 

 

 

08 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

08 03

otpad od PFDU tiskarskih boja

 

 

 

 

08 03 07

vodeni muljevi koji sadrže tintu

 

 

+

K

08 03 08

vodeni tekući otpad koji sadrži tintu

+

 

 

 

08 03 12*

otpad od tinte koji sadrži opasne tvari

+

 

+

 

08 03 13

otpad od tinte koji nije naveden pod 08 03 12

+

 

 

K

08 03 14*

muljevi od tinte koji sadrže opasne tvari

+

 

+

 

08 03 15

muljevi od tinte koji nisu navedeni pod 08 03 14

 

 

+

K

08 03 16*

otpad od otopine za graviranje

+

 

 

 

08 03 17*

otpadni tiskarski toner koji sadrži opasne tvari

+

 

+

 

08 03 18

otpadni tiskarski toner koji nije naveden pod 08 03 17

+

 

+

K

08 03 19*

disperzno ulje

+

 

+

 

08 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

08 04

otpad iz PFDU ljepila i sredstava za brtvljenje (uključujući vodonepropusne proizvode)

 

 

 

 

08 04 09*

otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje koja sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

+

 

+

 

08 04 10*

otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje koja nisu navedena pod 08 04 09

 

 

+

K

08 04 11*

muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

+

 

08 04 12

muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji nisu navedeni pod 08 04 11

 

 

+

K

08 04 13*

vodeni muljevi koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje koja sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

+

 

+

 

08 04 14

vodeni muljevi koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje, a koji nisu navedeni pod 08 04 13

+

 

 

K

08 04 15*

vodeni tekući otpad koji sadrži ljepila ili sredstva za brtvljenje koja sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

+

 

 

 

08 04 16

vodeni tekući otpad koji sadrži ljepila ili sredstva za brtvljenje koja nisu navedena pod 08 04 15

+

 

 

 

08 04 17*

kolofonij ulje

+

 

+

 

08 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

08 05

otpad koji nije specificiran na drugi način pod 08

 

 

 

 

08 05 01*

otpadni izocijanti

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

OTPAD IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE

 

 

 

 

09 01

otpad iz fotografske industrije

 

 

 

 

09 01 01*

razvijači i aktivatori na vodenoj osnovi

+

 

 

 

09 01 02*

razvijači za offset ploče na vodenoj osnovi

+

 

 

 

09 01 03*

razvijači na bazi otapala

+

 

 

 

09 01 04*

otopine fiksira

+

 

 

 

09 01 05*

otopine za izbjeljivanje i otopine za izbjeljivanje i fiksiranje

+

 

 

 

09 01 06*

otpad koji sadrži srebro, a potječe od obrade fotografskog otpada na mjestu nastanka

+

 

 

 

09 01 07

fotografski film i papir koji sadrži srebro ili spojeve srebra

 

 

+

K

09 01 08

fotografski film i papir bez srebra ili spojeva od srebra

 

 

+

K

09 01 10

kamere za jednokratnu uporabu bez baterija

 

 

 

K

09 01 11*

kamere za jednokratnu uporabu s baterijama navedenim pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03

 

 

 

K

09 01 12

kamere za jednokratnu uporabu s baterijama koje nisu navedene pod 09 01 11

 

 

 

K

09 01 13*

vodeni tekući otpad od regeneracije srebra na mjestu nastanka fotografskog otpada koji nije naveden pod 09 01 06

+

 

 

 

09 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

+

 

 

K

 

 

 

 

 

 

10

OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA

 

 

 

 

10 01

otpad iz termoelektrana i ostalih uređaja za spaljivanje (osim 19)

 

 

 

 

10 01 01

pepeo i šljaka s rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotlovnica (osim prašine iz kotlovnica navedene pod 10 01 04)

 

 

 

+

10 01 02

Lebdeći pepeo od izgaranja ugljena

 

 

 

K

10 01 03

lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drva

 

 

 

K

10 01 04*

lebdeći pepeo od izgaranja ulja i prašina iz kotlovnica

 

 

 

K

10 01 05

kruti reakcijski ostaci na bazi kalcija kod odsumporavanja dimnih plinova

 

 

 

+

10 01 07

muljeviti reakcijski ostaci na bazi kalcija iz postupka odsumporavanja dimnih plinova

 

 

 

K

10 01 09*

sulfatna kiselina

+

 

 

 

10 01 13*

lebdeći pepeo od emulgiranih ugljikovodika koji se koriste kao gorivo

 

 

 

K

10 01 14*

šljaka s rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotlovnica od suspaljivanja koje sadrže opasne tvari 

 

 

 

K

10 01 15

šljaka s rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotlovnica od suspaljivanja koji nisu navedeni pod 10 01 14

 

 

 

+

10 01 16*

lebdeći pepeo od suspaljivanja koji sadrži opasne tvari

 

 

 

K

10 01 17

lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod 10 01 16

 

 

 

K

10 01 18*

otpad od čišćenja plina koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

10 01 19

otpad od čišćenja plina koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

 

 

 

 

10 01 20*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihovog nastanka koji sadrže opasne tvari

 

 

 

K

10 01 21

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihovog nastanka koji nisu navedeni pod 10 01 20

 

 

 

K

10 01 22*

vodeni muljevi od čišćenja kotla koji sadrže opasne tvari

 

 

 

K

10 01 23

vodeni muljevi od čišćenja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22

 

 

 

K

10 01 24

pijesak iz fluidiziranog sloja

 

 

 

+

10 01 25

otpad od skladištenja goriva i pripreme elektrana koje rade na ugljen

 

 

+

+

10 01 26

otpad od pročišćavanja rashladne vode

 

 

 

K

10 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

10 02

otpad iz industrije željeza i čelika

 

 

 

 

10 02 01

otpad od obrade šljake

 

 

 

K

10 02 02

neobrađena šljaka

+

 

 

K

10 02 07*

kruti otpad od obrade plina koji sadrži opasne tvari

 

 

 

K

10 02 08

kruti otpad od obrade plina koji nije naveden pod 10 02 07

 

 

 

K

10 02 10

ogorine

 

 

 

K

10 02 11*

otpad od obrade  rashladnih  voda koji sadrži ulje

+

 

+

 

10 02 12

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 02 11

 

 

 

K

10 02 13*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

10 02 14

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 02 13

 

 

 

K

10 02 15

ostali muljevi i filtarski kolači

 

 

 

K

10 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

10 03

otpad iz metalurgije aluminija

 

 

 

 

10 03 02

istrošene anode

 

 

+

+

10 03 04*

šljaka iz primarne proizvodnje

+

 

 

+

10 03 05

otpadna glinica

 

 

 

+

10 03 08*

šljake iz sekundarne proizvodnje koje sadrže soli

+

 

 

K

10 03 09*

crne strugotine iz sekundarne proizvodnje

+

 

 

K

10 03 15*

plivajuća pjena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru s vodom ispušta zapaljive plinove u opasnim količinama

+

 

 

K

10 03 16

plivajuća pjena/šljaka koja nije navedena pod 10 03 15

 

 

 

+

10 03 17*

otpad od proizvodnje anoda koji sadrži katran

 

 

+

K

10 03 18

otpad od proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 03 17

 

 

+

+

10 03 19*

prašina iz dimnog plina koja sadrži opasne tvari

+

 

 

K

10 03 20

prašina iz dimnog plina koja nije navedena po 10 03 19

 

 

 

K

10 03 21*

ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koja sadrži opasne tvari

+

 

 

K

10 03 22

ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koja nije navedena pod 10 03 21

 

 

 

K

10 03 23*

kruti otpad od obrade plina koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

10 03 24

kruti otpad od obrade plina koji nije naveden pod 10 03 23

 

 

 

+

10 03 25*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

10 03 26

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 02 25

 

 

 

K

10 03 27*

otpad od obrade rashladne  vode koji sadrži ulje

+

 

+

 

10 03 28

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 02 27

 

 

 

K

10 03 29*

otpad od obrade šljake koja sadrži sol i crnih strugotina a koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

10 03 30

otpad od obrade šljake koja sadrži soli i crnih strugotina a koji nije naveden pod 10 03 29

 

 

 

+

10 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

10 04

otpad iz metalurgije olova

 

 

 

 

10 04 01*

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

+

 

 

+

10 04 02*

šljaka  i nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

+

 

 

K

10 04 03*

kalcij arsenat

+

 

 

K

10 04 04*

prašina iz dimnih plinova

 

 

 

K

10 04 05*

ostale čestice i prašina

 

 

 

K

10 04 06*

kruti otpad od čišćenja plina

 

 

 

K

10 04 07*

muljevi i filtarski kolači od čišćenja plina

 

 

 

K

10 04 09*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

 

 

+

K

10 04 10

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 04 09

 

 

 

K

10 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

10 05

otpad iz metalurgije cinka

 

 

 

 

10 05 01

troska iz primarne  i sekundarne proizvodnje 

+

 

 

+

10 05 03*

prašina iz dimnih plinova

 

 

 

K

10 05 04

ostale čestice i prašina

 

 

 

K

10 05 05*

kruti otpad od obrade  plina

+

 

 

K

10 05 06*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

 

 

 

K

10 05 08*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

 

 

+

K

10 05 09

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 05 08

 

 

 

+

10 05 10*

šljaka i nečista pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama

+

 

 

 

10 05 11

šljaka i nečista pjena koje nisu navedene pod 10 05 10

 

 

 

+

10 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

10 06

otpad iz metalurgije bakra

 

 

 

 

10 06 01

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

+

 

 

K

10 06 02

troska i otpadna pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

+