Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1700112008

ANDRIJAŠEVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1700212009

ANTUNOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1700312000

BABINA GREDA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1700412003

BAKAR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1700512002

BALE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1700612006

BARBAN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1700712004

BARILOVIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1700812005

BAŠKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1700912001

BAŠKA VODA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1701012009

BEBRINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1701112000

BEDEKOVČINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1755012008

BEDENICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1701212003

BEDNJA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1701312002

BELI MANASTIR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1701512004

BELICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1701612005

BELIŠĆE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1701712001

BENKOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1701812007

BEREK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1701912008

BERETINEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1702012003

BIBINJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1762112007

BILICE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1702112002

BILJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1702212006

BIOGRAD NA MORU

Porez i prirez na dohodak

1001005-1731012000

BISKUPIJA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1754712006

BISTRA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1702312004

BIZOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1702412005

BJELOVAR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1702512001

BLATO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1702612007

BOGDANOVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1702712008

BOL

Porez i prirez na dohodak

1001005-1702912000

BOROVO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1703012002

BOSILJEVO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1703212004

BOŠNJACI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1703312005

BRCKOVLJANI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1703412001

BRDOVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1707712007

BRELA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1703512007

BRESTOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1703612008

BREZNICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1715112003

BREZNIČKI HUM

Porez i prirez na dohodak

1001005-1703712009

BRINJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1703812000

BROD MORAVICE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1703912003

BRODSKI
STUPNIK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1704012004

BRTONIGLA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1704112005

BUDINŠĆINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1704212001

BUJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1756712007

BUKOVLJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1704312007

BUZET

Porez i prirez na dohodak

1001005-1704412008

CERNA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1704612000

CERNIK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1704712003

CEROVLJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1704812002

CESTICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1704912006

CETINGRAD

Porez i prirez na dohodak

1001005-1705012001

CISTA PROVO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1705112007

CIVLJANE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1705212008

CRES

Porez i prirez na dohodak

1001005-1705312009

CRIKVENICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1705412000

CRNAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1705512003

ČABAR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1705612002

ČAČINCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1705712006

ČAĐAVICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1705812004

ČAGLIN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1706012008

ČAKOVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1706112009

ČAVLE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1706312003

ČAZMA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1706412002

ČEMINAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1706512006

ČEPIN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1706612004

DARDA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1706712005

DARUVAR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1706812001

DAVOR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1760312005

DEKANOVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1706912007

DELNICE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1707012000

DESINIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1707112003

DEŽANOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1707212002

DICMO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1707412004

DOBRINJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1707512005

DOMAŠINEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1707812008

DONJA DUBRAVA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1757612009

DONJA
MOTIČINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1707912009

DONJA STUBICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1708012006

DONJA VOĆA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1708112004

DONJI
ANDRIJEVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1708212005

DONJI
KRALJEVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1708312001

DONJI
KUKURUZARI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1708412007

DONJI LAPAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1708512008

DONJI
MARTIJANEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1708612009

DONJI MIHOLJAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1708912002

DONJI VIDOVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1756812008

DRAGALIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1709012005

DRAGANIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1709112001

DRAŽ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1709212007

DRENOVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1709412009

DRENJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1709512000

DRNIŠ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1709612003

DRNJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1709712002

DUBRAVA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1754912005

DUBRAVICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1759812005

DUBROVAČKO PRIMORJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1709812006

DUBROVNIK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1709912004

DUGA RESA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1710012003

DUGI RAT

Porez i prirez na dohodak

1001005-1710112002

DUGO SELO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1758512000

DUGOPOLJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1710212006

DVOR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1710312004

ĐAKOVO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1710412005

ĐELEKOVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1710512001

ĐULOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1710612007

ĐURĐENOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1710712008

ĐURĐEVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1710812009

ĐURMANEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1711012002

ERDUT

Porez i prirez na dohodak

1001005-1711112006

ERNESTINOVO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1711312005

ERVENIK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1711412001

FARKAŠEVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1761912006

FAŽANA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1711512007

FERDINANDOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1711612008

FERIČANCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1711712009

FUŽINE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1757112004

GALOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1711812000

GARČIN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1711912003

GAREŠNICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1712012004

GENERALSKI STOL

Porez i prirez na dohodak

1001005-1712112005

GLINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1712212001

GOLA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1712312007

GORIČAN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1712412008

GORJANI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1761812002

GORNJA RIJEKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1712512009

GORNJA STUBICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1756912009

GORNJA VRBA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1712712003

GORNJI
BOGIĆEVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1712912006

GORNJI
KNEGINEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1760412001

GORNJI
MIHALJEVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1713012001

GOSPIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1713112007

GRAČAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1713212008

GRAČIŠĆE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1713412000

GRADAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1713512003

GRADEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1713612002

GRADINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1713712006

GRADIŠTE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1713812004

GROŽNJAN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1713912005

GRUBIŠNO POLJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1714012008

GUNDINCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1714112009

GUNJA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1751012003

GVOZD

Porez i prirez na dohodak

1001005-1714412002

HERCEGOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1714512006

HLEBINE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1714612004

HRAŠĆINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1714812001

HRVACE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1714912007

HRVATSKA
DUBICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1715012000

HRVATSKA
KOSTAJNICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1715212002

HUM NA SUTLI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1715312006

HVAR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1715412004

ILOK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1715512005

IMOTSKI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1715612001

IVANEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1715812008

IVANIĆ GRAD

Porez i prirez na dohodak

1001005-1715912009

IVANKOVO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1716112004

IVANSKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1760912003

JAGODNJAK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1716312001

JAKOVLJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1716412007

JAKŠIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1716512008

JALŽABET

Porez i prirez na dohodak

1001005-1759912001

JANJINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1716612009

JARMINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1716712000

JASENICE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1716812003

JASENOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1716912002

JASTREBARSKO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1717012005

JELENJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1717112001

JELSA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1755212000

JESENJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1717212007

JOSIPDOL

Porez i prirez na dohodak

1001005-1717312008

KALI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1755912007

KALINOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1756012000

KALNIK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1762312009

KAMANJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1717512000

KANFANAR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1717612003

KAPELA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1717712002

KAPTOL

Porez i prirez na dohodak

1001005-1717812006

KARLOBAG

Porez i prirez na dohodak

1001005-1717912004

KARLOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1759612006

KAROJBA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1718012007

KASTAV

Porez i prirez na dohodak

1001005-1718112008

KAŠTELA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1759712004

KAŠTELIR-
-LABINCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1718312000

KIJEVO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1718412003

KISTANJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1718512002

KLAKAR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1718612006

KLANA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1718712004

KLANJEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1718912001

KLENOVNIK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1719012009

KLINČA SELO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1719212003

KLIS

Porez i prirez na dohodak

1001005-1719312002

KLOŠTAR IVANIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1719412006

KLOŠTAR
PODRAVSKI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1719512004

KNEŽEVI
VINOGRADI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1719612005

KNIN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1762212008

KOLAN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1719712001

KOMIŽA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1719812007

KONAVLE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1719912008

KONČANICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1720012004

KONJŠČINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1720112005

KOPRIVNICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1720212001

KOPRIVNIČKI BREGI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1720312007

KOPRIVNIČKI IVANEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1720412008

KORČULA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1753812002

KOSTRENA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1720512009

KOŠKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1720612000

KOTORIBA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1720812002

KRALJEVEC NA SUTLI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1720912006

KRALJEVICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1721112007

KRAPINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1721212008

KRAPINSKE TOPLICE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1753312007

KRAŠIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1754512003

KRAVARSKO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1721312009

KRIŽ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1721412000

KRIŽEVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1721512003

KRK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1721612002

KRNJAK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1721712006

KRŠAN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1757212005

KUKLJICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1721912005

KULA NORINSKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1755312003

KUMROVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1722012008

KUTINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1722112009

KUTJEVO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1722212000

LABIN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1722312003

LANIŠĆE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1722512006

LASINJA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1722612004

LASTOVO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1758612003

LEĆEVICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1722712005

LEGRAD

Porez i prirez na dohodak

1001005-1722812001

LEKENIK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1722912007

LEPOGLAVA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1723012000

LEVANJSKA VAROŠ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1723112003

LIPIK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1723212002

LIPOVLJANI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1723412004

LIŠANE
OSTROVIČKE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1723512005

LIŽNJAN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1723612001

LOBOR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1723712007

LOKVE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1758712002

LOKVIČIĆI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1723912009

LOVAS

Porez i prirez na dohodak

1001005-1724012006

LOVINAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1724212005

LOVRAN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1724312001

LOVREĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1724412007

LUDBREG

Porez i prirez na dohodak

1001005-1754812004

LUKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1724512008

LUKAČ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1760012002

LUMBARDA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1724612009

LUPOGLAV

Porez i prirez na dohodak

1001005-1724712000

LJUBEŠĆICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1724812003

MAČE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1757812003

MAGADENOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1755512006

MAJUR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1724912002

MAKARSKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1725012005

MALA SUBOTICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1725112001

MALI BUKOVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1725212007

MALI LOŠINJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1725312008

MALINSKA-
-DUBAŠNICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1725412009

MARČANA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1725612003

MARIJA BISTRICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1753912006

MARIJA GORICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1725712002

MARIJANCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1725812006

MARINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1761012004

MARKUŠICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1725912004

MARTINSKA VES

Porez i prirez na dohodak

1001005-1726012007

MARUŠEVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1726112008

MATULJI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1726312000

MEDULIN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1726412003

METKOVIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1726512002

MIHOVLJAN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1726612006

MIKLEUŠ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1726712004

MILNA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1726812005

MLJET

Porez i prirez na dohodak

1001005-1727012009

MOLVE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1727312002

MOŠĆENIČKA DRAGA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1727412006

MOTOVUN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1727512004

MRKOPALJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1708712000

MUĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1727612005

MURSKO
SREDIŠĆE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1761712003

MURTER

Porez i prirez na dohodak

1001005-1727812007

NAŠICE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1727912008

NEDELIŠĆE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1761212001

NEGOSLAVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1728012003

NEREŽIŠĆA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1728112002

NETRETIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1729512007

NIJEMCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1728212006

NIN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1728312004

NOVA BUKOVICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1728412005

NOVA GRADIŠKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1728512001

NOVA KAPELA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1728712008

NOVA RAČA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1728812009

NOVALJA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1755412002

NOVI
GOLUBOVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1728912000

NOVI MAROF

Porez i prirez na dohodak

1001005-1729012002

NOVI
VINODOLSKI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1729112006

NOVIGRAD (ISTARSKI)

Porez i prirez na dohodak

1001005-1729212004

NOVIGRAD
PODRAVSKI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1753712003

NOVIGRAD
(ZADAR)

Porez i prirez na dohodak

1001005-1756112003

NOVO VIRJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1729312005

NOVSKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1729412001

NUŠTAR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1729612008

OBROVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1729712009

OGULIN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1758812006

OKRUG

Porez i prirez na dohodak

1001005-1729912003

OKUČANI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1730012008

OMIŠ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1730112009

OMIŠALJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1730212000

OPATIJA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1730312003

OPRISAVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1730412002

OPRTALJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1730612004

OPUZEN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1730712005

ORAHOVICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1730812001

OREBIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1760512007

OREHOVICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1730912007

ORIOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1754212008

ORLE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1731112003

OROSLAVJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1731212002

OSIJEK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1731312006

OTOČAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1731412004

OTOK (SINJ)

Porez i prirez na dohodak

1001005-1753512009

OTOK
(VINKOVCI)

Porez i prirez na dohodak

1001005-1731512005

OZALJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1731612001

PAG

Porez i prirez na dohodak

1001005-1731712007

PAKOŠTANE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1731812008

PAKRAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1732012006

PAŠMAN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1732112004

PAZIN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1732312001

PERUŠIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1732412007

PETERANEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1732512008

PETLOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1732612009

PETRIJANEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1732712000

PETRIJEVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1732812003

PETRINJA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1732912002

PETROVSKO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1733012005

PIČAN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1758112001

PIROVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1733112001

PISAROVINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1733212007

PITOMAČA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1733312008

PLAŠKI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1733412009

PLETERNICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1745512009

PLITVIČKA JEZERA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1733512000

PLOČE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1733712002

PODBABLJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1733812006

PODCRKAVLJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1733912004

PODGORA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1734012007

PODGORAČ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1727112000

PODRAVSKA MOSLAVINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1761612000

PODRAVSKE SESVETE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1734112008

PODSTRANA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1734212009

PODTUREN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1734312000

POJEZERJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1754412000

POKUPSKO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1734412003

POLAČA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1734512002

POLIČNIK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1734612006

POPOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1734712004

POPOVAČA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1734812005

POREČ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1734912001

POSEDARJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1735012009

POSTIRA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1757312001

POVLJANA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1735112000

POŽEGA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1735212003

PREGRADA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1735412006

PREKO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1735512004

PRELOG

Porez i prirez na dohodak

1001005-1735612005

PRESEKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1758912004

PRGOMET

Porez i prirez na dohodak

1001005-1762012001

PRIBISLAVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1759012007

PRIMORSKI DOLAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1735712001

PRIMOŠTEN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1757412007

PRIVLAKA
(ZADAR)

Porez i prirez na dohodak

1001005-1758312008

PRIVLAKA
(VUKOVAR)

Porez i prirez na dohodak

1001005-1708812003

PROLOŽAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1729812000

PROMINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1735812007

PUČIŠĆA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1735912008

PULA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1736012003

PUNAT

Porez i prirez na dohodak

1001005-1736112002

PUNITOVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1736212006

PUŠĆA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1736312004

RAB

Porez i prirez na dohodak

1001005-1736412005

RADOBOJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1753612000

RAKOVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1736512001

RAKOVICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1736612007

RASINJA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1736812009

RAŠA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1736912000

RAVNA GORA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1737112006

RAŽANAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1737212004

REŠETARI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1755612004

RIBNIK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1737312005

RIJEKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1758212007

ROGOZNICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1737412001

ROVINJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1737512007

ROVIŠĆE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1737612008

RUGVICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1759112008

RUNOVIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1737712009

RUŽIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1737812000

SABORSKO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1737912003

SALI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1738012004

SAMOBOR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1738112005

SATNICA
ĐAKOVAČKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1738212001

SEGET

Porez i prirez na dohodak

1001005-1738312007

SELCA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1738512009

SELNICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1738612000

SEMELJCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1738712003

SENJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1756212002

SEVERIN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1738812002

SIBINJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1757012006

SIKIREVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1738912006

SINJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1739012001

SIRAČ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1739112007

SISAK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1739312009

SKRAD

Porez i prirez na dohodak

1001005-1739412000

SKRADIN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1739512003

SLATINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1739612002

SLAVONSKI BROD

Porez i prirez na dohodak

1001005-1739712006

SLAVONSKI ŠAMAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1739912005

SLIVNO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1740012005

SLUNJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1740212007

SMOKVICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1740512000

SOKOLOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1740612003

SOLIN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1740712002

SOPJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1740912004

SPLIT

Porez i prirez na dohodak

1001005-1741012007

SRAČINEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1741112008

STANKOVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1741212009

STARA
GRADIŠKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1741312000

STARI GRAD

Porez i prirez na dohodak

1001005-1741412003

STARI JANKOVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1741512002

STARI
MIKANOVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1741612006

STARIGRAD

Porez i prirez na dohodak

1001005-1741812005

STARO PETROVO SELO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1741912001

STON

Porez i prirez na dohodak

1001005-1760612008

STRAHONINEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1742112000

STRIZIVOJNA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1742212003

STUBIČKE
TOPLICE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1755112009

STUPNIK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1742312002

SUĆURAJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1742412006

SUHOPOLJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1742512004

SUKOŠAN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1742612005

SUNJA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1742712001

SUPETAR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1759212009

SUTIVAN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1760712009

SVETA MARIJA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1743212006

SVETA NEDELJA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1743612007

SVETA NEDJELJA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1743712008

SVETI ĐURĐ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1742812007

SVETI FILIP I JAKOV

Porez i prirez na dohodak

1001005-1743812009

SVETI ILIJA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1742912008

SVETI IVAN ZELINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1743912000

SVETI IVAN ŽABNO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1744012002

SVETI JURAJ NA BREGU

Porez i prirez na dohodak

1001005-1743012003

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1743112002

SVETI LOVREČ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1744112006

SVETI MARTIN NA MURI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1744212004

SVETI PETAR OREHOVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1743312004

SVETI PETAR U ŠUMI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1743512001

SVETVINČENAT

Porez i prirez na dohodak

1001005-1756412004

ŠANDROVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1760812000

ŠENKOVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1744312005

ŠESTANOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1744412001

ŠIBENIK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1744512007

ŠKABRNJA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1761412008

ŠODOLOVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1744712009

ŠOLTA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1744912003

ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1745012004

ŠTEFANJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1745212001

ŠTRIGOVA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1745312007

TINJAN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1745412008

TISNO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1757512008

TKON

Porez i prirez na dohodak

1001005-1745612000

TOMPOJEVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1745712003

TOPUSKO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1745812002

TORDINCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1755712005

TOUNJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1745912006

TOVARNIK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1746012001

TRILJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1746112007

TRNAVA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1746212008

TRNOVEC
BARTOLOVEČKI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1746312009

TROGIR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1760112006

TRPANJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1746412000

TRPINJA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1759312000

TUČEPI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1746612002

TUHELJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1746712006

UDBINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1746812004

UMAG

Porez i prirez na dohodak

1001005-1746912005

UNEŠIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1747112009

VALPOVO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1747212000

VARAŽDIN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1747312003

VARAŽDINSKE TOPLICE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1747412002

VELA LUKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1747512006

VELIKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1754112007

VELIKA GORICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1747612004

VELIKA
KOPANICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1747712005

VELIKA LUDINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1747812001

VELIKA PISANICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1756512005

VELIKA
TRNOVITICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1755812001

VELIKI BUKOVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1748012000

VELIKI GRĐEVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1748112003

VELIKO
TRGOVIŠĆE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1748312006

VELIKO
TROJSTVO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1748412004

VIDOVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1748512005

VILJEVO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1748612001

VINICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1748712007

VINKOVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1748812008

VINODOLSKA OPĆINA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1748912009

VIR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1749012006

VIRJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1749112004

VIROVITICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1749212005

VIS

Porez i prirez na dohodak

1001005-1749312001

VISOKO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1749412007

VIŠKOVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1749512008

VIŠKOVO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1749712000

VIŠNJAN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1749812003

VIŽINADA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1757912002

VLADISLAVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1749912002

VOĆIN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1750012009

VODICE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1750212003

VODNJAN

Porez i prirez na dohodak

1001005-1758412009

VOĐINCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1750312002

VOJNIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1750412006

VRATIŠINEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1750512004

VRBANJA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1750612005

VRBJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1750712001

VRBNIK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1750812007

VRBOVEC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1750912008

VRBOVSKO

Porez i prirez na dohodak

1001005-1751112002

VRGORAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1751212006

VRHOVINE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1751312004

VRLIKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1751412005

VRPOLJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1751612007

VRSAR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1751712008

VUKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1751812009

VUKOVAR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1751912000

ZABOK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1752012002

ZADAR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1759512002

ZADVARJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1752112006

ZAGORSKA SELA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1713312009

ZAGREB

Porez i prirez na dohodak

1001005-1752212004

ZAGVOZD

Porez i prirez na dohodak

1001005-1754312009

ZAPREŠIĆ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1752312005

ZAŽABLJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1752412001

ZDENCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1752512007

ZEMUNIK DONJI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1752612008

ZLATAR

Porez i prirez na dohodak

1001005-1752712009

ZLATAR
BISTRICA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1752812000

ZMIJAVCI

Porez i prirez na dohodak

1001005-1756612001

ZRINSKI
TOPOLOVAC

Porez i prirez na dohodak

1001005-1753012004

ŽAKANJE

Porez i prirez na dohodak

1001005-1753112005

ŽMINJ

Porez i prirez na dohodak

1001005-1754012001

ŽUMBERAK

Porez i prirez na dohodak

1001005-1760212004

ŽUPA
DUBROVAČKA

Porez i prirez na dohodak

1001005-1753412008

ŽUPANJA

Porez i prirez na dohodak