Prilozi E i F

 

 

 

 

PROGRAM IZOBRAZBE I DNEVNIK VJEŽBENIKA PALUBE

 

 

 

 

OSOBNI PODACI

 

IME I PREZIME

 

 

ADRESA

 

 

 

 

NADNEVAK I MJESTO ROĐENJA

 

 

 

 

BROJ POM. KNJIŽICE

 

 

 

POMORSKO UČILIŠTE

 

 

ADRESA BRODARSKE

TVRTKE

 


DRŽAVA

 


NADLEŽNO MINISTARSTVO

 

 

PODACI O SLUŽBI NA BRODU

 

 

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

 

 

IME BRODA

I

LUKA UPISA

 

VRIJEME U SLUŽBI

 

 

    NADNEVAK         VRIJEME

 

 

POTPIS

ZAPOV-

JEDNIKA

BRODA

 

 

 

 

UKRCAJ

 

ISKRCAJ

 

M.

 

D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI O BRODU

 

 REDNI BROJ BRODA:_____________

 

IME BRODA:__________________        POZIVNI ZNAK:________________

 

 

 

OPĆI PODACI

 

 

TERETNI UREĐAJ

BROJ I SWL

Bruto tonaža

 

 

Samarice

 

Neto tonaža

 

 

 

 

Dužina preko svega

 

 

Dizalice

 

Širina

 

 

 

 

Visina

 

 

Teretna vitla

 

Ljetni gaz

 

 

 

 

Ljetno nadvođe

 

 

Ostala oprema

 

Ukupna nosivost

 

 

 

 

Istisnina praznog broda

 

 

Vrsta grotlenih poklopaca:

 

Kapacitet za bale

 

m3

 

 

Kapacitet za žito

 

m3

a) Glavna paluba

 

Kapacitet za tekući teret

 

m3

 

 

Kapacitet za hlađeni teret

 

m3

b) Međupaluba

 

Ukupni balastni kapacitet

 

t

 

 

 

STROJ

 

 

 

NAVIGACIJSKA OPREMA

 

Vrsta stroja

 

 

Kompasi

                Vrsta

Vrsta parnog kotla

 

 

a) Magnetski

 

Vrsta goriva

 

 

b) Zvrčni

 

Dnevna potrošnja

 

 

 

 

Kapacitet spremnika goriva

 

 

Radari

 

Snaga pogonske osovine

 

kW

Brzinomjer

 

Vijci

 

 

Dubinomjer

 

Komercijalna brzina

 

 

Ostala oprema i nav. pom.

 

Broj okretaja vijka

 

 

 

 

 

SIDRA

 

TIP I TEŽINA

 

 

OPREMA ZA SPAŠAVANJE

 

Broj i kapacitet

Lijevo

 

 

Čamci

 

Desno

 

 

Splavi

 

Rezervno

 

 

Čamac za prikupljanje

 

Ostala

 

 

Sohe (vrsta)

 

Dužina sidrenog lanca

 

 

Kolutovi za spašavanje (broj)

 

Vrsta sidrenog vitla

 

 

 

 

 

OPREMA ZA VEZ

 

DUŽINA I Æ

 

Protupožarni uređaji - prijen.

Soda / kiselina

Broj i kapacitet

 

Vrsta prirodnog užeta

 

 

Pjena

 

Vrsta umjetnog užeta

 

 

Prah

 

Čelična užad

 

 

Ugljik dioksid

 

Uže za tegljenje

 

 

Protupožarna crijeva (broj i Æ)

 

Vrsta priteznog vitla

 

 

Uređaji za disanje (broj, vrsta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPUTAK ZA VOĐENJE DNEVNIKA

 

 

ZADACI UPOZNAVANJA

 

Neposredno nakon ukrcaja na brod vježbenik je dužan čim prije obaviti navedene zadatke. Svrha ovih zadataka je upoznati se sa smještajem svih uređaja na zapovjedničkom mostu kao i komunikacijskih uređaja i svih sustava u službi sigurnosti plovidbe. Potrebno je nacrtati na papiru plan zapovjedničkog mosta sa svim uređajima, plan svih paluba na kojima treba upisati simbolima sva sredstva za spašavanje i protupožarna sredstva.

Ovjerene crteže crtati u mjerilu papira i priložiti ih uz Dnevnik.

 

 

1. SIGURNOST

 

Poznavanje međunarodnih i nacionalnih propisa od velike je važnosti glede sigurnosti na moru. Mjere predostrožnosti koje se odnose na navedene zadatke moraju biti proučene u samom početku vježbanja. Posebnu pozornost treba posvetiti pripremi kormila za nuždu, prebacivanju sa automatskog kormilarenja na kormilarenje za nuždu. Vježbeniku treba dopustiti samostalan rad ali ne prije nego stekne potrebno iskustvo.

 

 

2. RUKOVANJE SREDSTVIMA ZA SPAŠAVANJE

 

Navedene zadatke treba obaviti za vrijeme vježbi spuštanja čamaca i napuštanja broda. Zpovijedanje u vježbama treba prakticirati nakon stjecanja iskustva i nakon potpunog upoznavanja dužnosti članova posade prigodom vježbe.

 

 

3. ZAŠTITA OD POŽARA I PROTUPOŽARNA SREDSTVA

 

Temeljito predznanje o rukovanju sredstvima za zaštitu od požara neophodno je za praktičnu uporabu za vrijeme vježbi na brodu. Nakon stjecanja iskustva vježbeniku treba omogućiti zapovijedanje protupožarnim grupama.

 

 

4. OPĆI BRODSKI POSLOVI

 

Zadaci uključuju poslove koji su vezani za vrijeme rada na palubi. Posebnu pozornost treba usmjeriti prema samostalnom radu vježbenika sa teretnim uređajima kao i održavanju palubne opreme.

 

 

 

5. OBNAŠANJE STRAŽE

 

Zahtjeve navedenih Konvencija potrebito je proučiti. U službi na straži vježbenik je dužan provesti najmanje šest mjeseci (preporuča se jednako sa svakim od časnika).

Vježbanje radarskog plotiranja potrebito je izvršiti na priloženim obrascima u Dnevniku. Rezultate plotiranja treba opisati, kao i postupke izbjegavanja sudara ako to zahtijeva grafički prikaz. Prikaz poznavanja Pravila izbjegavanja sudara na moru zasniva se na prepoznavanju svijetla, znakova i zvučnih signala.

 

 

6. NAVIGACIJA

 

Obuhvaća sve navigacijske zadatke časnika u straži. Svrha ovih zadataka je što veći samostalan rad vježbenika. Treba koristiti različite metode dobivanja pozicije broda. Navigacijski proračuni moraju biti priloženi u Dnevniku prema datumima izvršenja. Način izvođenja proračuna mora se zasnivati na više različitih načina:

a) računski,

b) tablično,

c) primjnom programa za računala.

 

 

7. MANEVRIRANJE I RUKOVANJE BRODOM

 

Vježbe kormilarenja i rukovanja telegrafom su obvezatne. Potpuno razumijevanje zapovjedi na engleskom jeziku.

 

 

8. KOMUNIKACIJE

 

Prema prigodama treba vježbati Morseovu signalizaciju sa svijetiljkom prema drugom brodu ili prema obali. Preporuča se uporaba Standardnog pomorskog navigacijskog riječnika.

 

 

9. METEOROLOGIJA

 

Pozornost treba usmjeriti ka vođenju Brodskog meteorološkog dnevnika i osnovnih znanja iz meteorologije.

 

 

10. RUKOVANJE S TERETOM - BROD ZA SUHI TERET

 

U obavljanju ovih zadataka pozornost treba usmjeriti ka slijedećem:

a) provjeri teretnog uređaja prije ukrcaja i iskrcaja tereta,

b) pregledu ulaza u brodska skladišta,

c) nadzoru nad ukrcajem i iskrcajem tereta,

d) provjeri pravilnog odvajanja tereta,

e) poznavanju svih pravila IMDG Kodeksa za teret,

f) provjeri nastalih šteta na teretu,

g) vođenju Palubnog dnevnika.

Proračuni stabilnosti broda moraju biti upisani u ovaj Dnevnik prema datumima izvođenja. Mogu se koristiti različite metode izrade zadataka.

 

 

11. RUKOVANJE S TERETOM - BROD ZA TEKUĆI TERET

 

Vježbenik mora temeljito proučiti naputke glede rukovanja brodom i teretom. Prije početka radova u svezi teretnih operacija potrebito je temeljito znanje o svim postupcima. Posebnu pozornost treba obratiti mjerama predostrožnosti za zaštitu okoliša, pregledu veza broda glede velikih promjena u gazu.

 

 

12. UPOZNAVANJE SA STROJARNICOM

 

Ovi zadaci trebaju biti obavljeni u suradnji sa upraviteljem stroja.

 

 

OSTALE DJELATNOSTI

 

Upisuju se zadaci koji nisu navedeni u predhodnim poglavljima.

 

 

ZADACI UPOZNAVANJA

 

REDNI BROJ BRODA:

 

 

 

 

Z A D A C I

 

ZADATAK  OBRAĐEN I IZVRŠEN

 

 

 

 

 

DATUM

NADL.

ČASNIK

POTPIS

1.Č.PAL.

NAPOMENE

 

NAUČITI POSTAVKE OPREME NA ZAPOVJEDNIČKOM MOSTU

 

 

 

 

 

NAUČITI MEĐUNARODNI KOMUNIKACIJSKI SUSTAV

 

 

 

 

 

NAUČITI POSTUPAK PREBACIVANJA S AUTOMATSKO NA RUČNO KORMILARENJE

 

 

 

 

 

UPOZNATI SMJEŠTAJ SVIH SREDSTAVA ZA SPAŠAVANJE

 

 

 

 

 

UPOZNATI SMJEŠTAJ PROTUPOŽARNE OPREME, KAO I MEĐUNARODNE PRIKLJUČNICE

 

 

 

 

 

UPOZNATI SMJEŠTAJ I NAČIN RADA PROTUPOŽARNIH DETEKTORA, ALARMA I NEPRENOSIVOG PROTUPOŽAR-

NOG SUSTAVA

 

 

 

 

 

PROČITATI UPUTSTVA ZA VJEŽBU, RASPORED ZA UZBUNU I UPTSTVA ZA POSTUPAK U NUŽDI

 

 

 

 

 

NAUČITI SIGNALE ZA POŽAR, ZA NUŽDU  I NAPUŠTANJE BRODA

 

 

 

 

 

NAUČITI NAČIN ZAUSTAVLJANJA GLAVNOG STROJA U SLUČAJNUŽDE, KAO I DALJINSKE KONTROLE

 

 

 

 

 

 

 

1. SIGURNOST

 

 

 

Z A D A C I

 

REDNI

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

 

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADL.

ČASNIK

POTPIS

1.Č.PAL.

 

 

 

1. Pročitati i usvojiti pravila brodarske tvrtke

 

2. Pročitati knjižicu ILO - prevencija nesreće

    na brodu u luci, i na moru ili nacionalni

    kodeks o sigurnosti na radu

 

3. Pročitati i razumjeti pravila sigurnog  postupanja s:

    a) Tankerima

 

    b) Tankerima za prijevoz kemikalija

 

    c) Brodovima za prijevoz plina

 

    d) Brodovima za prijevoz rasutog tereta

 

    e) Pravilima za prijevoz žita

 

     f) IMDG kodeksom

 

    g) Drvom kao palubnim teretom

 

    h) Ostalim vrstama brodova

 

4. Objasniti postupak predostrožnosti za ulazak u zatvorene prostore

 

5. Baždariti i primjeniti spravu za mjerenje količine kisika

 

6. Provjeriti i uporabiti pokazivača zapaljivog

    plina (ako je primjenjiv)

 

7. Uporabiti ostale opreme za otkrivanje

    plina

 

8. Provjeriti kormilarski uređaj prije isplovlje-

    nja

 

9. Prebaciti upravljanje kormilom s mosta na

    kormilarenje u nuždi

 

10. Pomagati prigodom upučivanja kormila u

    nuždi (u strojarnici)

 

11. Pravilno uporabiti zaštitnu odjeću i

    opremu

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RUKOVANJE SREDSTVIMA ZA SPAŠAVANJE

 

 

 

Z A D A C I

 

REDNI

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

 

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADL.

ČASNIK

POTPIS

1.Č.PAL.

 

 

 

1. Razumjevanje oznaka na sredstvima za

    spašavanje uz poštovanje največeg 

    dozvoljenog broja osoba u sredstvu za

    spašavanje

   

2. Priprema i spuštanje čamaca za spašava-

    nje uz nadzor nadležnog časnika

 

3. Upravljanje čamcem:

   a) Na vesla

 

   b) Na motor

 

   c) Na jedra (ako postoje u čamcu)

 

4. Poznavanje uporabe pirotehnike u čamci-

    ma za spašavanje

 

5. Postavljanje prijenosne radio stanice u

    čamac i prikaz uporabe

 

6. Poznavanje uporabe radio plutače za

    otkrivanje mjesta nesreće u sredstvu za

    preživljavanje

 

7. Upučivanje i rukovanje strojem u spasi-

    lačkom sredstvu

 

8. Pregled opreme u čamcima i sredstvima  

    za spašavanje

 

9. Pregled hrane i vode zahtjevane po osobi

    u sredstvima za spašavanje

 

10. Pomaganje u održavanju:

    a) Čamaca za spašavanje i spasilačkih

        čamaca

 

    b) Soha i drugih sličnih uređaja

 

    c) Pojaseva i prsluka za spašavanje

 

    d) Ostalih sredstava za spašavanje

        (posebne vrste)

 

11. Poznavanje smještaja i načina rukovanja

     sa:

    a) Brodskom pirotehnikom

 

    b) Uređajem za bacanje užeta

 

    c) Radio plutačom za otkrivanje mjesta

        nesreće

 

    d) Sredstvima radio veze prema Konven-

        ciji o traganju i spašavanju na moru

 

12. Upoznati postupak `čovjek u moru`

 

13. Naučiti postupak spuštanja evakuacijkog

      tobogana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ZAŠTITA OD POŽARA I PROTUPOŽARNA

SREDSTVA

 

 

 

Z A D A C I

 

REDNI

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

 

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADL.

ČASNIK

POTPIS

1.Č.PAL.

 

 

 

1. Objasniti postupak uporabe prijenosnih

    uređaja za gašenje požara:

    a) Soda / kiselina

 

    b) Pjena

 

    c) Prah

 

    d) Ugljik dioksid

 

    e) Ostalo

 

2. Sudjelovati u održavanju i ponovnom

    punjenju prijenosnih uređaja za gašenje

    požara

 

3. Sudjelovati u kontroli i održavanju slijede-

    čih stvari, tamo gdje su postavljene:

    a) Protupožarnih detektora

 

    b) Protupožarnih alarma

 

    c) Uređaja za raspršivanje (sprinkler)

 

    d) Neprenosivih uređaja na pjenu

 

    e) Ugljik dioksid sustav

 

4. Uporaba uređaja za disanje u protupožar-

    nim vježbama

 

5. Zapovijedati protupožarnom skupinom za

   vrijeme vježbe

 

6. Obaviti protupožarnu ophodnju

 

7. Znati smještaj i način upučivanja protu-

    požarne pumpe

 

8. Znati protupožarne mjere za vrijeme

    zavarivanja ili rada otvorenim plamenom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OPĆI BRODSKI POSLOVI

 

 

 

Z A D A C I

 

REDNI

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADL.

ČASNIK

POTPIS

1.Č.PAL.

 

RAD S BRODSKIM KONOPIMA:

 

1. Vježbanje uzlova

 

2. Izrada upletki

 

3. Pomaganje kod izrade upletki od čelik-čela

 

 

 

 

 

 

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE BRODA:

 

1. Priprema površine za bojenje

 

2. Bojenje, kao i uporaba rasprskivača

 

3. Čišćenje i pregled vodenih spremnika

 

4. Čišćenje skladišnih i kaljužnih prostora

 

5. Čišćenje unutarnjih brodskih prostora

 

 

 

 

 

 

RUKOVANJE PALUBNOM OPREMOM UZ NADZOR ČASNIKA:

 

1. Rukovanje dizalicama

 

2. Rukovanje samaricama

 

3. Rukovanje brodskim vitlima

 

4. Rukovanje grotlenim poklopcima

 

 

 

 

 

 

ODRŽAVANJE PALUBNE OPREME:

 

1. Podmazivanje palubnih uređaja i opreme

 

2. Pomaganje u održavanju pomičnih i nepo-

    mičnih dijelova snasti i opute

 

3. Rastavljanje dijelova snasti i opute

 

4. Nadzor teretne opreme prema svjedodžba-

    ma, uz ovjeru prvog časnika palube

 

 

 

 

 

 

ZADACI U SUHOM DOKU:

 

1. Pregled kobilice, lista kormila, vijka i katod-

    ne zaštite

 

2. Pregled očišćenog i obojenog podvodnog

    dijela trupa

 

3. Pregled sidara i sidrenih lanaca

 

4. Pregled oznaka sidrenih lanaca i obnova po

    potrebi

 

5. Pregled sidrenih spremnika i utvrđivanje

    metode osiguranja sidrenog lanca

 

6. Pregled stanja predajnika - prijemnika

    dubinomjera

 

7. Pregled stanja predajnika - prijemnika

    brzinomjera

 

 

 

 

 

 

OSTALI OPĆI POSLOVI:

 

1. Pomaganje u pripremi brodskih ljestvi,

    sigurnosnog rukohvata i mreže

 

2. Mjerenje visine tekučine u kaljužama i

    spremnicima

 

3. Pregled ukrcanih brodskih zaliha i pomoć

    prigodom slaganja

 

4. Rukovanje uređajem za mehaničko provje-

    travanje skladišta (gdje je postavljeno)

 

5. Zatvaranje i pokrivanje zrakolovki

 

6. Pregled broda glede slijepih putnika

 

7. Pomaganje u pripremi broda za loše

    vrijeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBNAŠANJE STRAŽE

 

 

Z A D A C I

 

REDNI

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

 

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADL.

ČASNIK

POTPIS

1.Č.PAL.

 

 

OBNAŠANJE STRAŽE NA ZAPOVJEDNIČKOM MOSTU

 

Vježbenik posjeduje temeljito teoretsko znanje za časnika u straži prema odredbi II/1 STCW konvencije 1978. i praktično znanje za časnika u straži sadržanih u Rezoluciji 1. Konferencije o obuci i stručnoj osposobljeno- sti pomoraca 1978.

 

1. Provesti najmanje šest mjeseci u službi na

    straži uz nadzor nadležnog časnika:

    a) U službi sa trečim časnikom palube

    b) U službi sa drugim časnikom palube

    c) U službi sa prvim časnikom palube

 

2. Naučiti pravilan postupak zamjene časni-

    ka u straži

 

3. Vježbanje radarskog plotiranja u uvjetima

    lijepog vremena, analiza situacije i uspo-

    redba rezultata s vizuelnim motrenjem

 

4. Upoznati se sa svim okolnostima u kojima  

    je časnik u straži dužan obavijestiti zapov-

    jednika

 

5. Upoznati se sa dužnostima časnika u stra-

    ži prigodom ukrcaja i iskrcaja peljara

 

6. Obavljati stražu na sidrištu uz nadzor

    nadležnog časnika

 

7. Upoznavanje i pravilno tumačenje Među-

    narodnih pravila o izbjegavanju sudara na

    moru 1972.:

    Pravilo 1.

 

    Pravilo 2.

 

    Pravilo 3.

 

    Pravilo 4.

 

    Pravilo 5.

 

    Pravilo 6.

 

    Pravilo 7.

 

   

    Pravilo 8.

 

    Pravilo 9.

 

    Pravilo 10.

 

    Pravilo 11.

 

    Pravilo 12.

 

    Pravilo 13.

 

    Pravilo 14.

 

    Pravilo 15.

 

    Pravilo 16.

 

    Pravilo 17.

 

    Pravilo 18.

 

    Pravilo 19.

 

    Pravilo 20.

 

    Pravilo 21.

 

    Pravilo 22.

 

    Pravilo 23.

 

    Pravilo 24.

 

    Pravilo 25.

 

    Pravilo 26.

 

    Pravilo 27.

 

    Pravilo 28.

 

    Pravilo 29.

 

    Pravilo 30.

 

    Pravilo 31.

 

    Pravilo 32.

 

    Pravilo 33.

 

    Pravilo 34.

 

    Pravilo 35.

 

    Pravilo 36.

 

   

    Pravilo 37.

 

    Pravilo 38.

 

Dodatak I

 

    Paragraf 1.

 

    Paragraf 2.

 

    Paragraf 3.

 

    Paragraf 4.

 

    Paragraf 5.

 

    Paragraf 6.

 

    Paragraf 9.

 

Dodatak II

 

Dodatak III

 

Dodatak IV

 

 

 

 

 

 

 

OBNAŠANJE STRAŽE U LUCI

 

Vježbenik posjeduje temeljito teoretsko i praktično znanje za časnika palube u straži u luci, sadržanih u Rrezoluciji 3. usvojenih od Konferencije o obuci i stručnoj osposobljenosti pomoraca 1978.

 

1. Obnašati stražu u luci uz nadzor nadležng

    časnika

 

2. Provjeravati stanje brodskog veza i brod-

    skih ljestvi

 

3. Čitanje gazova i provjera dubine mora

    pod kobilicom

 

4. Vođenje palubnog dnevnika

 

5. Provjeravanje spremnosti broda za isplov-

    ljenje i izrada kontrolne liste (prije isplov-

    ljenja) s prvim časnikom palube

 

6. Pomaganje prilikom izrade kontrolne liste

    (prije uplovljenja) s nadležnim časnikom

    palube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADARSKO PLOTIRANJE

datum:.................

 

 

 

 

 

 

 

 

VLASTITI BROD:

PROMATRANI BROD:

Kp =

Kpr =

Vb =

Vr =

 

Kp =

 

V =

 

CPA =

 

TCPA =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA RADARSKOG PLOTIRANJA

(OPISNO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTPIS 1. ČASNIKA PALUBE:

                                                                    _________________________

 

 

 

6. NAVIGACIJA

 

 

 

Z A D A C I

 

REDNI

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADL.

ČASNIK

POTPIS

1.Č.PAL.

 

RADOVI NA POMORSKOJ KARTI:

 

1. Objasniti simbole i skračenice na pomor-

    skim kartama

 

2. Uporaba kataloga pomorskih karata -

    izbor karata za plovidbu

 

3. Ucrtavanje kurseva i azimuta

 

4. Prenošenje pozicija s jedne pomorske

    karte na drugu

 

5. Mjerenje udaljenosti i proračun vremena

    dolaska

 

6. Ispravljanje pomorskih karata uz nadzor

 

 

 

 

 

 

UPORABA NAVIGACIJSKIH PRIRUČNIKA I ISPRAVLJANJE UZ NADZOR:

 

1. Popisa svjetionika

 

2. Popisa radio signala

 

3. Peljara

 

 

 

 

 

 

ODREĐIVANJE POZICIJE BRODA I UCRTAVANJE NA POMORSKU KARTU:

 

1. Uporabom radara

 

2. Uporabom zvrčnih kompasnih ponavljača

 

3. Uporabom radio smjerala

 

4. Uporabom sekstanta (uz ispravak grešaka

    sekstanta)

 

5. Uporabom dubinomjera

 

6. Uporabom GPS uređaja

 

 

 

 

 

 

NAVIGACIJSKI PRORAČUNI:

 

1. Proračun loksodrome i ortodrome

 

2. Proračun pozicije broda pomoću nebeskih

    tijela (uz kontrolu stanja kronometra)

 

 

3. Kontrola devijacije magnetskog i zvrčnog

    kompasa, kao i upisivanje u knjigu devija-

    cije

 

4. Proračun visoke i niske vode za glavne i

    sporedne luke

 

5. Proračun dubine mora za neko vrijeme,

    kao i proračun vremena za danu dubinu

 

6. Proračun brzine, smijera struje, kao i

    zanosa

 

7. Proračun dnevnog prevaljenog puta, kao

    i udaljenosti do odredišta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRORAČUN LOKSODROME I ORTODROME

 

datum:....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTPIS 1. ČASNIKA PALUBE:

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRORAČUN POZICIJE BRODA POMOĆU

NEBESKIH TIJELA

 

datum:..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRTEŽ PRORAČUNATE POZICIJE BRODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTPIS 1. ČASNIKA PALUBE:

                                                                                    _________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLA DEVIJACIJE MAGNETSKOG I

ZVRČNOG KOMPASA

 

datum:....................

 

 

 

 

 

 

 

POTPIS 1. ČASNIKA PALUBE:

 

                                                                                   ___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRORAČUN VISOKE I NISKE VODE

ZA GLAVNE I SPOREDNE LUKE

 

datum:......................

 

 

 

 

 

 

 

 

POTPIS 1. ČASNIKA PALUBE:

                                                                         __________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRORAČUN DUBINE MORA ZA
ODREĐENO VRIJEME I PRORAČUN
VREMENA ZA POZNATU DUBINU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTPIS 1. ČASNIKA PALUBE:

                                                                           _________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLICA ZA VISINSKU RAZLIKU IZMEĐU

GLAVNE I SPOREDNE LUKE KOD PRORAČUNA

VISOKIH I NISKIH VODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MANEVRIRANJE I RUKOVANJE BRODOM

 

 

 

Z A D A C I

 

REDNI

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

 

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADL.

ČASNIK

POTPIS

1.Č.PAL.

 

 

 

1. Kormilariti uz pomoć zvrčnog kompasa

 

2. Kormilariti uz pomoć magnetskog

    kompasa

 

3. Kormilariti za vrijeme ulaska i izlaska iz

    luke

 

4. Razumijevati naredbe za kormilarenje

 

5. Rukovati telegrafom, telefonima na mostu

    i brodskom sirenom za vrijeme ulaska i

    izlaska iz luke

 

6. Voditi knjigu manevriranja brodom

 

7. Objasniti važnost sinkronizacije satova sa

    strojarnicom

 

8. Pomagati kod vezivanja i odvezivanja

    broda na pramcu i krmi

 

9. Rukovati vitlima za vez

 

10. Pomagati kod pripreme sidra za

    obaranje

 

11. Pomaganje kod dizanja sidra i osigura-

    vanja sidra za plovidbu

 

12. Pomagati i nadgledati slaganje užadi za

    vez

 

13. Pripremati peljarske ljestve i biti u pripra-

    za vrijeme dolaska i odlaska peljara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. KOMUNIKACIJE

 

 

 

Z A D A C I

 

REDNI

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

 

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADL.

ČASNIK

POTPIS

1.Č.PAL.

 

 

 

1. Održavati svjetiljke i baterije za dnevnu

    signalizaciju

 

2. Vježbati morseovu signalizaciju brod -

    brod i brod - kopno

 

3. Vježbati uz nadzor uporabu radio telefona

    koristeći Standardni pomorski navigacijski

    riječnik

 

4. Naučiti postupak upučivanja radio telefon-

    skog automatskog alarmnog signala

 

5. Koristiti Međunarodni signalni kodeks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. METEOROLOGIJA

 

 

 

Z A D A C I

 

REDNI

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

 

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADL.

ČASNIK

POTPIS

1.Č.PAL.

 

 

 

1. Procjeniti smjer i snagu vjetra

 

2. Procjeniti stanje mora

 

3. Procjeniti vidljivost

 

4. Očitavati:

    a) Termometar

 

    b) Higrometar

 

    c) Barometar i barograf

 

5. Prepoznavati vrste oblaka

 

6. Uporabiti meteorološki ključ za ispunjava-

    nje Brodskog meteorološkog dnevnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. RUKOVANJE S TERETOM - BROD ZA SUHI TERET

 

 

 

Z A D A C I

 

REDNI

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

 

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADL.

ČASNIK

POTPIS

1.Č.PAL.

 

 

 

1. Pomagati u čišćenju i pripremanju brod-

    skih skladišta

 

2. Provjeravati čistoću kaljuža

 

3. Provjeravati odljeve se palube i iz

    skladišta

 

4. Zatvarati i otvarati obodni poklopac na

    balastnom skladištu

 

5. Provjriti vodonepropusnost poklopaca

    grotala

 

6. Nadzirati otvaranje grotlenih poklopaca

 

7. Provjeriti ograde na otvorima skladišta

 

8. Pregledati ljestve i rukohvate i izvjestiti o

    bilo kojoj pronađenoj šteti

 

9. Nadgledati postavljanje priručnog drveta

    prije i za vrijeme ukrcaja tereta

 

10. Pregledati uređaj za podizanje prije

    početka rada i za vrijeme rukovanja sa

    teretom

 

11. Postavljati skladišna svijetla

 

12. Pregledati prohodnost palubnih prolaza

 

13. Pomagati časniku palube nadzirući

     ukrcaj i iskrcaj tereta

 

14. Pomagati prilikom razdvajanja tereta

 

15. Pregledati upute IMDG kodeksa prije

     početka rukovanja opasnim teretom

 

16. Nadzirati provođenje zahtijeva IMDG

     kodeksa za vrijeme rukovanja opasnim

     teretom

 

17. Pripremiti i uporabiti plan tereta

 

 

 

18. Očitavanjem gaza provjeriti količinu

     ukrcanog ili iskrcanog tereta

 

19. Proračunati stabilnost broda

 

20. Pomagati u zatvaranju i osiguranju skla-

     dišnih poklopaca za plovidbu

 

21. Provjeriti sigurnosne privezaljke za:

     a) Spremnike

 

     b) Vozila

 

     c) Palubni teret

 

22. Sudjelovati u spremanju i osiguranju

     samarica i palubnih dizalica

 

23. Naznačiti svaku štetu na teretu ili brodu i

     izvjestiti prvog časnika palube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. RUKOVANJE S TERETOM – BROD ZA TEKUĆI TERET

 

 

 

Z A D A C I

 

REDNI

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

 

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADL.

ČASNIK

POTPIS

1.Č.PAL.

 

 

 

1. Pročitati i razumjeti Međunarodni sigur-

    nosni vodič za tankere i terminale, kao i

    brodske instrukcione knjige

 

2. Pomagati nadležnom časniku u pripremi

    za:

    a) Ukrcaj

 

    b) Iskrcaj

 

    c) Balastiranje

 

    d) Čišćenje spremnika

 

3. Provoditi mjere za spriječavanje zaga-

    đenja:

    a) Postavljati odlijevne čepove

 

    b) Postavljati tava za skupljanje tekučine

       

    c) Postavljati upijajući materijal

 

    d) Zatvoriti ventile mora i gdje je prikladno

        osigurati ih

 

    e) Zatvoriti poklopcima prirubnice na

        višecijevnim priključcima

 

     f) Provjeravati more u blizini broda

 

    g) Provjeravati propuštanje na priključ-

        cima i palubnom cijevovodu

 

4. Pomagati nadležnom časniku za vrijeme:

    a) Ukrcaja

 

    b) Iskrcaja

 

    c) Balastiranja

 

    d) Čišćenje spremnika uključujući ispira-

        nje naftom ako je primjenjivo

 

    e) Oslobađanje plina

 

5. Naučiti signale koji se uporabljuju između

    broda i obale za vrijeme ukrcajnih oper.

 

6. Naučiti i usvojiti uporabu opreme u teret-

    noj kontrolnoj prostoriji

 

7. Pomagati u rukovanju ventilima za sprem-

    nike, kao i za zatvaranje i sušenje sprem-

    nika

 

8. Objasniti zašto brod ne smije biti pretežan

    prije ukrcaja tereta

 

9. Pomagati u uporabi sustava inertnog plina

 

10. Voditi Dnevnik ukrcaja tereta, uz nadzor

 

11. Nabrojiti zahtijevane ulazeče podatke u

     Knjigu o uljima

 

12. Opisati postupak ulaska u zatvorene

     prostore

 

13. Pripremiti sigurnosnu opremu i pomagati

     pri ulasku u spremnike

 

14. Izvršiti proračun tereta

 

15. Upotrijebiti ukrcajne instrumente za prov-

     jeru momenta poprečnih sila i momenata

     savijanja

 

16. Uporabiti međusklopni detektor ulje/voda

 

17. Rukovati sistemom za nadzor i kontrolu

     iskrcaja

 

18. Očitavati mjerne instrumente za visinu

     praznog dijela spremnika, kao i tlaka u

     njemu

 

19. Sondirati spremnike, kao i izmjeriti tem-

     peraturu i uzeti uzorke iz istih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRORAČUN TRIMA I STABILNOSTI BRODA

 

 

1

 

 

 

2

3

4

5

6

 

 

C  O  M  P  A  R  T  M  E  N  T

WGT.

FULL

%

GRAIN

HEEL. MOM.

FROM BASE LINE

FROM A

PERPENDIC.

SLA-

CK

 

 

 

 

 

LEVER

MOM.

LEVER

MOM.

 

 

 

T

 

TM

M

TM

M

TM

TM

 

LIGHT SHIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPARES, CREW & EFFECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISCHELLANEOUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICE HORIZONTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICE VERTICAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H E A V Y  F U E L   O I L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I E S E L   O I L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L U B R I C A T I O N   O I L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F R E S H   W A T E R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A R G O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A L L A S T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T  O  T  A  L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 PRORAČUN STABILNOSTI BRODA

 

   datum:...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTPIS 1. ČASNIKA PALUBE:

                                                 ____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. UPOZNAVANJE SA STROJARNICOM

 

 

 

Z A D A C I

 

REDNI

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

 

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADL.

ČASNIK

POTPIS

1.Č.PAL.

 

 

 

1. Naučiti načine napuštanja strojarnice u

    slučaju nužde

 

2. Upoznati se s smještajem i načinom upo-

    rabe uređaja za gašenje požara u strojar-

    nici kao i ine sigurnosne opreme

 

3. Provesti po jedan dan u straži sa svakim

    od časika u plovidbi

 

4. Provesti jedan dan upoznavajući se sa

    načinom održavanja strojarnice

 

5. Biti nekoliko puta nazočan u strojarnici

    za vrijeme ulaska ili izlaska iz luke

 

T A N K E R I

 

6. Biti nekoliko puta nazočan u strojarnici

    za vrijeme upućivanja i zaustavljanja

    teretnih crpki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTALE DJELATNOSTI

 

 

 

Z A D A C I

 

REDNI

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

 

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADL.

ČASNIK

POTPIS

1.Č.PAL.