PROGRAM IZOBRAZBE I DNEVNIK VJEŽBENIKA

STROJA

UVOD

 

Ovaj je pravilnik predviđen kao vodič vježbeniku stroja i brodarima kako sastavljati vježbenički dnevnik. Svaki vježbenik mora imati vježbenički dnevnik ovjeren od lučkih vlasti. Vježbenik također mora ovjeriti bilježnice koje služe za opis i skice.

 

Upute o vođenju dnevnika vježbenik dobija u školi i to prije uvježbavanja na brodu, a kako bi se izbjegle dodatne radnje tijekom uvježbavanja.

 

Glavni časnici stroja moraju organizirati, planirati i pratiti vježbeničke djelatnosti kroz zadatke navedene ovim pravilnikom.

 

Na kraju uvježbavanja, vježbenik mora prezentirati svoj dnevnik i dokazati svoje znanje i vještine na državnom ispitu poradi dobivanja dozvole za vršenje dužnosti Strojara na straži.

 

Navedeni podaci mogu biti dorađeni prema lokalnim potrebama.

 

Zadaci predviđeni ovim pravilnikom prate STCW konvenciju iz 1978. god., odredba III/4, paragrafom 2(d) i 2(g), 3(a) do 3(f), te IMO/ILO pravilnik za vođenje iz 1985. god. glava 12, točka 3, paragrafi 2.1. do 2.7., glava 13, točka 2, paragraf 2, glava 20, točka 1, paragrafi 2.2.2.. do 2.6.5., glava 21, točka 1, paragrafi 1, 2.1., 3.1. do 3.5, 4. i 5., glava 22, točka 1, paragrafi 1. do 10.(prema potrebi), glava 23, točka 1, paragrafi 1. do 3., 4.1. i 5.1., glava 24, točka 1. (prema potrebi) i glava 25, točka 1.

 

Djelokrug zadataka osiguravaju istinsko životno iskustvo operativne procedure i prakse pomorskog strojara uz profesionalni nadzor. Gore navedeno udruženo s ostalim zadacima koji se proučavaju u dijelovima uvježbavanja, mora stvoriti preduvjete za usvajanje znanja i vještina kvalitetnog časnika zaduženog za samostalan rad na straži.

 

Dijelovi uvježbavanja nisu zasnovani na posebnoj literaturi (osim uobičajnih  pomorsko-strojarskih knjiga koje se uporabljaju pri sakupljanju korisnih podataka).

 


UPUTE GLAVNOM ČASNIKU STROJA

 

 

Razdoblje stjecanja sposobnosti kvalificiranog časnika stroja traje minimalno pet godina. Ono u sebi sadrži:

           1.Stjecanje znanja i vještina u srednjoj pomorskoj školi (4. godine)

           2.Stjecanje znanja i vještina na brodu (1. godina)

           3.Konzultacije u srednjoj pomorskoj školi i državni ispit

 

Obično vježbenik stroja prije postupka samog uvježbavanja na brodu nema brodskog iskustva ili ga ima u malom opsegu. Stoga je potrebaito razdoblje prilagođavanja, iako je vježbenik imao praktičnu nastavu u kojoj je savladao vještine vezane za uporabu ručnog alata, alatnih strojeva kao npr. bušilica, tokarilica i sl., a koji se obično nalazi i na brodu. Vježbenici moraju biti u stanju koristiti rezači plinski aparat, aparat za elektrolučno zavarivanje, brušenje, lemljenje, savijanje cijevi i obradu limova. Također, moraju posjedovati praktična saznanja o održavanju uz iskustvo u radionici. Uz praktično stečeno znanje vježbenici stroja morali bi znati primjeniti usvojena znanja strojarskih znanosti i nacrta, te biti uvježbani za osobno preživljavanje, osnove protupožarne zaštite i prve pomoći.

 

Tijekom vježbi i zadataka na brodu osiguranje sigurnosti vježbenika, posade i broda od najveće je važnosti. Djelom je osnovna saznaja o sigurnosti na brodu vježbenik već usvojio u školi, ali pri produbljivanju znanja u brodskom okruženju potrebito je posvetiti posebnu pozornost.

 

Svaki vježbenik mora posjedovati dnevnik ovjeren od nadležnih lučik vlasti. Njegovo pravilno ispisivanje mora nadzirati stariji časnik, koji preuzima potpunu odgovornost o vježbeniku.

 

Dnevnik mora sadržavati sažeti prikaz svih događanja tijekom plovidbe, stoga časnik zadužen za vježbenika mora u potpunosti pratiti sadržaj istog, kao i samostalni rad vježbenika.

 

Vježbenici su potpuno odgovorni za svoje osobne zapise. Oni se često moraju služiti literaturuom kako bi zapisali odgovarajuće podatke i pročitali upute, upozorenja o sigurnosti, a uz to moraju dobiti točne podatake od odgovornog nadglednog časnika na straži.

 

Kako bi se u tom moru podataka što bolje snašao vježbeniku treba pomoći. U pojedimim zadacima od vježbenika će se tražiti da opiše odgovarajući sustav ili proces i sl.. Ako je to nepotrebno ili bezrazložno može se isto izbjeći, ili pak vježbenik može opisati proces riječima ili ga skicirati uz pomoć časnika.

 

Važno je da se vježba okonča kad vježbenik usvoji zadovoljavajuća znanja i vještine.

 

Popis zadataka kroz vježbe ne zahvaća sve pojedinosti s kojima bi se strojar mogao susresti u budućnosti. Namjera je pravilnika da obuhvati opseg zadataka i vježbi na kojima bi se moglo temeljititi buduća obuka vježbenika..

 

Kada vježbenik završi određeni zadatak isti treba biti potpisan od strane nadzornog časnika uz opisnu ocjenu u stupcu napomene. Glavni časnik stroja treba također potpisati zadatak, odnosno vježbu, kako bi potvrdio status ispita odnosno vježbe.

 

Vježbenik može provesti čitavo vrijeme na istom brodu. No to baš i nije pametno, jer je vježbenik tako ograničen u stjecanju znanja i vještina koje donosi obavljanje vježbeničkog staža na više brodova. Stoga je nepotrebno ponavljati vježbe, ako vježbenik promjeni brod.

 

Dio ili čitave vježbe mogu biti neizvšene do kraja. Zapis istih treba upisati na zq to predviđenoj stranici. To omogučuje školi, odnosno predavaču, da kroz treću fazu konzultacija izvrši nadomještanje neizvršene vježbe, te da na kraju iste vježbenik dobije usmenu i pismenu potvrdu pred državnom komisijom o stečenom iskustvu.

 

Uvježbavanje vježbenika treba biti savjestan posao. Oni ne smiju biti tretirani kao dodatna posada, već u pravilu trebaju asistirati časniku stroja.

 

Dio vježbe je upisivanje podataka o brodu i postrojenju. Za takve zapise potrebno je imati poseban obrazac, te koristiti određenu dokumentaciju, knjigu održavanja, te razne nacrte.

 

Broj sati rada vježbenika može biti propisan i na lokalnoj razini jer on ovisi o mnogim pojedinostima. Kad se odredi treba ga se poštivati te voditi zapise o realizaciji.


UPUTE  VJEŽBENIKU STROJA

 

 

Ovo je Vaš pravilnik, odnosno naputak za izradbu Vašeg Dnevnika rada. Stoga će Vam se autori ovog pravilnika nadalje obračati u imperativu jer Vi morate kvalitetno i kvantitativno, uz pomoć nadzornog časnika obraditi veliki broj vježbi za vrijeme boravka na brodu tijekom jedne godine, da bi stekli znanja i vještine i izvršili provjeru istih na državnom ispitu. Želimo Vam mirno more i puno uspjeha.

 

Prije odlaska na brod nabavite kombinezon, po mogučnosti od čistog pamuka (i to bijeli i modri radi boljeg podnošenja visokih temperatura), te zaštitne cipele s neklizajučim đonom. Kupite bilježnice tvrdih korica, bez crta ili na kvadratiće formata A-4, te iste OBVEZNO OVJERITE U NADLEŽNOJ LUČKOJ KAPETANIJI jer vam iste predstavljaju Dnevnik rada.

 

 Vaše vježbe, odnosno zadaci sastoje se od cjelina koje predstavljaju praktičnu fazu uvježbavanja, ali se prije toga se morate upoznati s osnovnim odredbama glede Vaše sigurnosti, upisati Vaše osobne podatke, podatke o službi na brodu i upoznati se s brodom na kojem se nalazite. Nakon toga dobiti ćete naputke za praktičnu fazu uvježbavanja. 

 

SIGURNOST NA BRODU

 

Po dolasku na brod, nakon odlaganja prtljage u dodjeljenu kabinu, u pratnji nadležnog časnika upoznajte se s dužnostima u slučaju požara i napuštanja broda, te osnovama zaštite na radu. Uputno je napisati Vaš raspored u Dnevnik rada i naučiti ga napamet kao i alarmne signale. Nekoliko puta prođite putem od kabine do strojarnice, kao i putem do palube čamca za spašavanje, odnosno do svog rasporednog mjesta u slučaju napuštanje broda i požarnog rasporeda. Upoznajte sve ulaze, odnosno izlaze iz strojarnice.

 

 Svaki rad izvršen na brodu mora biti obavljen strogo pazeći na osobnu sigurnost. obavljen. Kad ste na brodu, posebno u strojarnici Vaša glavna preokupacija je sigurnost i prevencija od zagađenja,

 

Zato je od posebnih važnosti uporaba, proučavanje pravilnika o sigurnosti na radu. Vi morate čitati ILO publikaciju Sigurnost na brodu, moru i u luci.

 

Nastavni program opisuje što propisi nalažu glede sigurnosne radne prakse (vježbe).

 

Sigurnost na brodu ovisi o cjelokupnoj posadi broda koja sudjeluje u radu, ali Vi u ovom stadiju nemate autoritet niti utjecaja na ostale.

 

U većini slučajeva od Vas se očekuje da djelujete samostalno iako ste pod nadzorom. U takvim situacijama trebate znati što radite.

 

Biti će situacija kad nećete moći izvršiti zadatak sami; u takvim slučajevima je dužni ste izvijestiti o slučaju nadležnog nadzornog časnika.

 

Vezano za Vašu osobnu sigurnost držite se dolje navedenih uputa i organizacije:

 

Upute

           -konzultirajte starijeg časnika kad si u nedoumici ili poteškoći;

 

           -usvojite i koristite upute za rad u svim slučajevima brodskog ili strojnog upravljanja ili održavanja prema važečim zakonima;

 

Organizacija

 

           -opišite način i strukturu organiziranja u nuždi potrebne u

            slučaju havarije broda ili izbijanja požara;

           -preuzmite funkciju i zadatak opisan za posadu broda u slučaju nužde

           -opišite različite opasnosti vezane za:       

                                         - brod na moru

                                         - brod na sidru ili vezan uz obalu,

                                         - brod izvan upotrebe i na remontu;

           -slučaj potrebe stvarne vježbe za provjeru djelotvorne organizacije u slučaju nužde

           -opišite kako uvježbati upotrebu opreme za vrijeme vježbe (primjerice kormilarenje u nuždi, protupožarna crpka u nuždi, hidranti, vatrogasna crpka), upotreba aparata za gašenje, korištenje opreme za disanje, vrtnja motora čamca za spašavanje i sl.;

           -osigurajte da čitava oprema za nuždu bude u dobro očuvanom stanju, spremna za hitnu upotrebu.

 

 

OSOBNI PODACI

IME I PREZIME

 

ADRESA

 

 

BROJ POM. KNJIŽICE

 

 

POMORSKO UČILIŠTE

 

ADRESA BRODARSKE

TVRTKE

 

DRŽAVA

 

NADLEŽNO MINISTARSTVO

 

 

 

PODACI O SLUŽBI NA BRODU

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

IME BRODA

I

LUKA UPISA

VRIJEME U SLUŽBI

POTPIS

ZAPOVJEDNIKA

BRODA

NADNEVAK,

VRIJEME

UKRCAJ

ISKRCAJ

M.

D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI O BRODU

 

 REDNI BROJ BRODA:_____________

 

IME BRODA:__________________                          POZIVNI ZNAK:_____________

 

 

 

OPĆI PODACI:

 

 

 

Matična luka

 

Bruto tonaža

 

Neto tonaža

 

Dužina preko svega

 

Širina (m)

 

Visina (m)

 

Ukupna nosivost

 

Istisnina praznog broda

 

Ljetni gaz (m)

 

Komercijalna brzina (čv)

 

Snaga pogonske osovine (kW)

 

Vijci

 

Broj okretaja vijka  (o/min)

 

Kapacitet spremnika goriva

 

Dnevna potrošnja goriva

 

Tip i vrsta goriva

 

 

 

STROJ:

 

Vrsta stroja

 

  broj cilindara

 

  promjer cilindra  (mm)

 

  hod stapa (mm)

 

  broj okretaja    (o/min)

 

Tip reduktora

 

Turbopuhalo

 

Način korištenja ispušnih plinova

 

Specifična potrošnja goriva (kg/kW/h)

 

 

 

 

OPREMA ZA SPAŠAVANJE:

 

broj/kapacitet

Čamci

 

Splavi

 

Kolutovi za spašavanje

 

Protupožarne crpke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnevnik sadrži 4 stranice gornjeg sadržaja.

 

UPUTE PRAKTIČNOM DIJELU UVJŽBAVANJA

 

 

Ove su zabilješke predviđene da pomognu pri uvježbavanju vježbenika nakon što se ukrca i počne sa aktivnostima.

 

Ono na što bi trebalo obratiti pozornost jest da je strojarnica potencijalno vrlo opasno mjesto, ali dobro uvježban i obučen strojar ne bi smio imati problema.

 

Strojarnica broda je lepezasta čelična struktura s uređajima i sustavima raspoređenim po različitim razinama i pozicijama. Srojarnici pripadaju: kotlovnica, kormilarnica, prostor teretnih crpki, osovinski vod (tunel), rashladni prostor, generatorska stanica, prostor centrifugalnih  pročistaća i sl. Platforme i stepenice spajaju različite razine, vodoravno i okomito, omogučjući pristup različitim  postrojenjima, kao i njihovim upravljačkim mjestima i instrumentima lokalne kontrole. Cijevni sustav smješten je po cijelom prostoru, gibajući fluide najčešće pod visokim tlakom i temperaturom. U nekim slučajevima fluid je u cijevima eksplozivan. Strojarnica je u radnim uvjetima vruća, vlažna, bučna i zadimljena, izložena vibracijama, valjanju broda i slično.

 

Prije ulaska u prostor strojarnice pažljivo poslušajte i prihvatite upute. Obucite odgovarajuću odjeću i obuću, te nosite odgovarajuće (kacigu, prigušivače za uši, rukavice i sl.). Uvijek upoznaj časnika u službi s onim što radiš i gdje se nalaziš.

 

Biti sposoban i odgovoran, znači smanjiti ili potpuno izbjeći bilo kakve nesreće ili zagađenja. Za poboljšanje Vaše sigurnosti pri radu od vellike pomoći je cjelina Sigurnost za vrijeme vršenja vježbe. Ta cjelina nalazi se na kraju priručnika i napisana je u “poučnom obliku”(i ujedno sa cjelinom Sigurnost na brodu s kojom se upoznajete na početku uvježbavanja predstavlja “ukupnu sigurnost”), a svaka točka predstavlja okolnost koja se mora ispoštovati. Stoga tekst treba pažljivo pročitati i razraditi u razgovoru s časnikom koji ima veliko iskustvo u istom, a prije izvršenja bilo koje zadaće.

 

UPUTE ZA PRAKTIČNU FAZU UVJEŽBAVANJA date su kroz područja djelatnosti koja se sastoje od TABLICE i NAPUTAKA za svaku sa svrhom stjcanja znanja i sposobnosti:

 

Na kraju pravilnika, odnosno dijelova uvježbavanja predočena je cjelina koja predstavlja cjeloukupnu odgovornost časnika zaduženog za stražu, dakle obaveze koje će Vas čekati u slučaju da uspješno usvojite znanja i vještine kad položite državni ispit i dalje napredujete. Ona je predočena za Vaše lakše razumjevanje postupaka straže i hierarhijske ljestvice u strojarnici. 

 


1.RAD S CRPKAMA I CJEVOVODIMA

 

 

 

Z A D A C I

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 

Pregledajte cijevovode, te ucrtatajte shematske crteže sljedećih cijevnih sistema:

 

 

 

 

 

 

 1. Kaljuže

 

 

 

 

 

 2. Balasta

 

 

 

 

 

 3. Protupožarnog cjevovoda

 

 

 

 

 

 4. Pitke vode

 

 

 

 

 

 5. Parnog cjevovoda

 

 

 

 

 

 6. Napojne vode

 

 

 

 

 

 7. Pomoćnog parnog cjevovoda

 

 

 

 

 

 8. Cjevovoda za pretakanje goriva

 

 

 

 

 

 9. Cjevovoda goriva-od taložnog tanka goriva do ubrizgača/gorionika

 

 

 

 

 

10. Otpadne vode

 

 

 

 

 

11. Stlačenog zraka

 

 

 

 

 

12. Hidrauličkog pogona

 

 

 

 

 

Koristite odgovarajuće simbole za prikaz na skicama (shemama):

 -ventila (označiti njihovu uporabu)

 -prekotlačnih(sigurnosnih) ventila

 -ispusnih ventila

 -zračnih pipaca

 -filter jedinice, te uporabno vrijeme   između pročišćavanja

 -daljinskog upravljanje u nuždi

 -preljevnih sistema za prekrcaj goriva

 -crpke za pražnjenje kaljuže u nuždi

 -sondi i odušnika tankova

 -tipa crpke u uporabi

 -tipa elektromotora

 -tipa uputnika elektromotora

 

 

 

 

 

 

Napomena: Vježbenik stroja ne smije ulaziti u zatvorene prostore bez dozvole odgovarajučeg višeg časnika

 

Od vitalne je važnosti da časnik stroja zna položaj svih cjevovoda na brodu, posebno u prostoru strojarnice. Isto tako je važno znati vrstu, tlak i temperaturu fluida koji prenosi cijevovod. Glede toga cjevovod mora biti pravilno obilježen oznakom fluida koji se prenosi, te smjerom kretanja, tlakom, odnosno temperaturom i mogućim opasnostima. Oznake trebaju biti svjetlih boja, s uputama istaknutim na vidnom mjestu, a koje kazuju što određena boja ili oznaka znači.

 

Rastavljanje bilo koje cijevi ne smije se početi prije što se ispune svi sigurnosni uvjeti, što znači da moramo spriječiti bilo kakvu mogućnost dotoka fluida u dotični dio cjevovoda. Potrebno je upisati u strojarski dnevnik kad je neki dio sustava cjevovoda izoliran.

 

Nakon montaže cjevovoda kad se ponovno propušta fluid, treba se vršiti strogi nadzor istog uz požljiv rad. To se posebice odnosi na parne sustave cjevovoda, gdje postoji mogućnost kondezacije pare i tzv. efekta “vodenog čekiča” koji može prouzrokovati ozbiljne štete.

 

Tijekom praćenja cjevovoda potrebno je se upoznati s načinom izvedbe djelova istog, a koji kompeziraju linearno rastezanje (lira, harmonika cijev i sl.) cjevovoda.

 

Strojar mora upoznati položaje i funkciju  svih ventila i raznih djelova (kao što su prečistači, prekotlačni otpusnici i sl.) na različitim cijevnim linijama i sustavima.

 

Od posebne je važnosti funkcionalno održavanje uređaja za rad u nuždi s dislociranom kontrolom u odnosu na mjesta gdje se nalate ventili ili sklopovi.

 

Potrebito je kod cijevovoda goriva uočiti i upoznati sve što je predviđeno da bi se izbjeglo onečišćenje prostora i okoline.

 

Pri pražnjenju kaljuže u more trebaju se poduzeti posebni koraci kako bi se spriječilo zagađenje mora. Radi te predrostrožnosti u slučaju nužde mogu se uptrebljavati i druge dodatne crpke koje imaju veći kapacitet od uobičajnih crpki za kaljužu.

 

Kada upoznajete cjevovode zapamtitepoložaj i značaj svih ventila za upravljanje.

 

Ukoliko se koristi uređaj za preventivu od zagađivanja treba se isti upisati u knjigu za praćenje maziva.

 


2. SPREMNICI STROJARNICE I PRIPADAJUĆI MEĐUPROSTORI

 

 

 

Z A D A C I

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 1. Nabrojite sve spremnike i međuprostore u strojnom prostoru

 

 

 

 

 

 2. Opišite mjerače nivoa i njihovu upotrebu, crpljenje i ozračivanje

 

 

 

 

 

 3. Opišite punjenje i preljevnu opskrbljenost kako je u stvarnosti

 

 

 

 

 

 4. Obilježite poziciju svih brzozatvarajućih ventila

 

 

 

 

 

 5. Obilježite poziciju svih daljinskih zatvarača

 

 

 

 

 

 6. Opišite potencijalne opasnosti pri ulaženju u zatvorene prostore

 

 

 

 

 

 

 

Usvojite poziciju i primjenu svih obuhvaćenih prostora u sklopu strojarnice.

 

Međuprostori su sigurnosna polja koja razdvajaju spremnike i sl. tako da bi svako propuštanje bilo locirano i prema mogućnosti popravljeno. Zato je često potrebno kontrolirati međuprostore mjerenjem ili direktnim ulaženjem i vizuelnim pregledom.

 

Zapamtite da je potrebno odobrenje upravitelja stroja za bilo koje ulaženje u zatvorene prostore.

 

Upute sa skicama upisane u pod.1 su potrebne za lociranje mjernih mjesta i uređaja za pražnjenje i punjenje sistema zbog preventivnog spriječavanja zagađenja ili preljeva.

 


3. PROTUPOŽARNA OPREMA I OPREMA ZA NUŽDU

 

 

 

Z A D A C I

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 1. Locirajte svu sigurnosnu opremu  i opremu za nuždu koja se nalazi na brodu

 

 

 

 

 

 2. Sastavite popis predmeta svake od lokacija iz 3.1.

 

 

 

 

 

 3. Sastavite posebne popise za strojarnicu (zajedno s vodonepropusnim vratima i smjerovima za napuštanje)

 

 

 

 

 

 4. Uputite protupožarnu crpku za nuždu, kontrolirajte parametre na različitim djelovima broda, te zaustavite sistem, ostavljajuči ga u pripravnosti

 

 

 

 

 

 5. Opišite rad stabilnog sistema za gašenje požara

 

 

 

 

 

 6. Kontrolirajte spremnike pod pritiskom koristeći prekotlačnu napravu

 

 

 

 

 

 7. Pregledajte odvod za zaštitu od hladne vode

 

 

 

 

 

 8. Preuzmite sigurnosnu preventivnu potrebu prije upravljanja s opremom

 

 

 

 

 

 9. Prepoznajte upozorenje opasnosti kod inertnog plina (zvučni i svjetlosni)

 

 

 

 

 

10. Skicirajte shemu elektrosistema u nuždi koristeći standardne simbole, te prikažite el. krug i sigurnosne uređaje

 

 

 

 

 

11. Pokrenite generator za nuždu

 

 

 

 

 

12. Kontrolirajte automatsko upućivanje  generatora u nuždi

 

 

 

 

 

13. Pregledajte i testirajte propulzivni pogon čamaca za spašavanje

 

 

 

 

 

14. Opišite posebnosti radnih karakteristika iz 3.13.

 

 

 

 

 

15. Zauzmite poziciju kod vježbe napuštanja broda

 

 

 

 

 

16. Zauzmite poziciju kod vježbe gašenja požara

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebno je da bilo koji član posade zna položaj i funkciju čitave sigurnosne opreme i opreme za nuždu.

 

Ovi zadaci imaju svrhu uvjeriti vježbenika u važnost iste. Trebate se upoznati kako i kada se ista koristi.

 

Za časnike stroja strojarnica ima posebno značenje, jer je to prostor na brodu  u kojem su oni neposredno zaduženi i odgovorni za upotrebu i  održavanje. Važno je naučiti koristiti se opremom koja se uporabljuje u slučaju požara ili nužde. Također je važna brzina reakcije i unaprijed pripremljena organizacija i uvježbanost posade za  slučaj opasnosti. Svaki član ukuljučen u takvu grupu mora potpuno razumjeti svoj zadatak i funkciju.

 

Osnovne situacije za koje moraju biti obučeni i uvežbani su protupožarna uvježbanost i napuštanje broda.

 

Navedeni zadaci pomažu Vam kod osiguravanja adekvatnog pristupa čestim uvježbavanjima, kako bi se spriječile u zadanim uvjetima veće nesreće, odnosno da bi se što više umanjila mogućnost nastajanja nesreća i spriječile iste.


4. KALJUŽA I PRETOVAR SPREMNIKA

 

 

 

Z A D A C I

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 1. Iscrpite svu kaljužu na brodu (nužno je obratiti pažnju na regulaciju i zadovoljavanje uvjeta

 

 

 

 

 

 2. Prikažite opskrbu za nuždu

 

 

 

 

 

 3. Koristite premoštavanje

 

 

 

 

 

 4. Napunite i ispraznite balasne tankove

 

 

 

 

 

 5. Napunite i ispraznite spremnike tereta

 

 

 

 

 

 6. Koristite odjeljivač ulje/voda i kontrolirajte ispust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upotrebite skice iz prve cjeline. Proučite, te razgovarajte sa časnicima stroja glede sljedećih pitanja: što bi se dogodilo kada bi usisni ventil kaljuže ostao otvoren i zrak uđe u sustav?; može li biti crpka potpomognuta morem i u slučaju da može, što spriječava prodor mora u prostor kaljuže?; što spriječava ulazak krutih tvari u sustav kaljuže?; ako je kaljuža zauljena koji su načini uklanjanja; kako se uklanja kaljuža  kada se brod nalazi u luci.

 

Budite sigurni da ste u potpunosti svladali vještinu čišćenja kaljuže u nuždi.


5. UTOVAR I PRETOVAR GORIVA

 

 

 

Z A D A C I

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 Utovar goriva

 

1. Primite gorivo u spremnike (pazite na preventivu i sigurnosne zakonske regulative, neželjeni preljev i zagađivanje okoline)

 

 

 

 

 

 2. Obratite pažnju na uzorke i pregledajte primanje goriva zbog vode i talog(nečistoće)

 

 

 

 

 

 3.Pojasnite atest goriva

 

 

 

 

 

Pretovar goriva

 

 4. Skicirajte spremnike i cijevovod

 

 

 

 

 

 5. Pretovarite iz spremnika pričuve u spremik dnevne uporabe, uz obračanje pažnje na: sigurnost i stabilnost broda i protuzagađivačke propise

 

 

 

 

 

 6. Ispustite talog/vodu iz taložnog spremnika

 

 

 

 

 

 7. Koristite pričuvne spremnike

 

 

 

 

 

 8. Uputite i rukujte s centrifugalnim prečistačima

 

 

 

 

 

 9. Držite se protuzagađivačkih propisa

 

 

 

 

 

10. Otvorite uređaj, očistite sve djelove i sastavite isti

 

 

 

 

 

 

 

Utovar goriva velika je potencijalna opasnost, pa je potrebna visoka odgovornost  svih koji su uključeni u radnju, oni moraju paziti na:

-nepropusnost spojeva ili utegnutost istih

-cijevi (protiv pucanja zbog slijepih brtvi ili zatvorenih ventila)

-raspoređivanje goriva u različite tankove bez preljeva

 

Prije početka radnje:

-upotrebite skice iz prvog zadatka kako bi ste ispravno izvršili radnju

-budite sigurni koje spremnike trebate popuniti i koji su njihovi odgovarajući ventili

-osigurajte sve predradnje protiv rizika požara i zagađenja

-provjerite sigurnu komunikaciju između strojarnice (mjesta kontrole utovara goriva) i broda (kopna) odakle se vrši napajanje gorivom

 

Razgovarajte s časnicima stroja glede sljedećih postupaka:

-kako se određuje i mjeri količina goriva

-razlog i način uzimanja uzorka

-procedura upisivanja količine u knjigu goriva

-kako tekućine u spremnicima utječu na stabilnost broda

-ukoliko treba doći do preljeva, što će prihvatiti preljevnu količinu

 

Kod provjere utovarenog goriva uglavnom se obraća pažnja na vodu (uz pomoć specijalne paste koja mjenja boju u vodi), te na nečistoće koje mogu stvarati probleme pri izgaranju u kotlu ili cilindru stroja. Voda može biti ispuštena iz taložnog i dnevnog spremnika, jer se isti dopunjavaju iz skladišnih spremnika, te se u njima nećistoće i voda talože gravitacijom. Ukoliko su nam na raspolaganju centrifugalni prečistaći čitava voda i krute tvari biti će odstranjene iz goriva prolazom kroz iste.

 

Kada se gorivo zaprimi na brod može biti izvršena brza provjera gustoće i temperature, dok se ostali  komplicirani testovi kao što su viskozitet i temperatura paljenja ne mogu obaviti na brodu.

 

Razgovarajte s časnicima stroja glede sljedećih pitanja: zašto su postavljeni dnevni spremnici za upotrebu?; koje su potrebne predradnje i provjere prije stavljanja istog u upotrebu?; kako se uklanja voda iz goriva?; koje su sigurnosne mjere potrebne u procesu?; kako se mjeri količina goriva u spremnicima?; što je potrebno poduzeti kako bi se osigurao preljev unutar sistema goriva?

 

Razgovarajte s nadležnim časnicima o radnjama i ubilježavanju istih pri postupcima prebacivanja i premještanja goriva.

 

Rad centrifugalnih prečistača goriva može biti nekoliko tisuća puta efikasniji od gravitacijskih, stoga takvi prečistači omogućavaju pročišćavanje ogromne količine goriva ili maziva u usporedbi s statičkim metodama.

 

Centrifugalni prečistači mogu raditi kao:

-separatori koji odvajaju vodu i krute čestice

-klarifikatori (bistrioci) koji odvajaju samo krute čestice

 

Razgovarajte s nadležnim časnicima stroja koji se od navedenih koriste, te mogu li se mjenjati, i ako mogu kako. Proučite proces i odgovorite na sljedeća pitanja: kada se centrifuge koriste kao separatori, kritična komponenta je gravitacijski disk ili pregradni prsten-zašto?; kako se otpad i ostali otpadni produkti centrifugiranja uništavaju (uklanjaju)?; što se sve upisuje u knjigu maziva i goriva.

 


6. RAD S GENERATORIMA

 

 

 

Z A D A C I

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 1. Pripremite generatore za upućivanje

 

 

 

 

 

 2. Uputite, te podignite na potrebni broj okretaja koristeći proceduru za paralelan rad-stavi pod teret

 

 

 

 

 

 3. Podesite raspored opterećenja motora u paralelnom radu

 

 

 

 

 

 4. Kontrolirajte i vršite nadzor sustava u automatiziranom radu

 

 

 

 

 

 5. Oduzmite opterećenje motoru u paraleli

 

 

 

 

 

 6. Zaustavite generatore

 

 

 

 

 

 

 

Razgovarajte s  nadležnim časnicima o pripremi generatora za upotrebu. Važni faktori koje trebate imati na umu i o kojima trebate razgovarati su:

 

Pogon stroja (para ili diesel)

-proces priprave stroja (kao što je provjera maziva, napoja goriva, rashladne vode (diesel pogon), protoka pare (parni pogon), slobode okretanja i sl.)

-pokretanje stroja do nominalnog broja okretaja

-provjera regulatora za kontrolu broja okretaja

 

Istosmjerni generator

-korištenje regulatora za dobivanje pravilnog napona

-zatvaranje glavne sklopke za uključivanje stroja

-korištenje regulatora za kontrolu opterećenja stroja

-reguliranje opterećenja između strojeva ili opterećenja zbog izmjene stroja

 

Izmjenični generator

-korištenje regulatora za dobivanje pravilnog napona

-provjeravanje frekvencije

-ustanovljavanje usklađenosti polova

-zatvaranje glavne sklopke

-reguliranje opterećenja između strojeva ili opterećenja zbog izmjene stroja

 

Proučite siguran rad na glavnoj razvodnoj ploči, te utvrdite uvjete pod kojima vršite radnju.

 

7. ODRŽAVANJE  DIESEL GENERATORA

 

 

 

Z A D A C I

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 1. Skicirajte cjevovod vodenog hlađenja

 

 

 

 

 

 2. Skicirajte cjevovod ulja za podmazivanje

 

 

 

 

 

 3. Izvršite rutinsku kontrolu održavanja, pregledajte i podesite zračnost gdje je potrebito i to kod:

 

 

 

 

 

   3.1. ubrizgača

 

 

 

 

 

   3.2. visokotlačne pumpe goriva

 

 

 

 

 

   3.3. regulatora broja okretaja

 

 

 

 

 

   3.4. klipova

 

 

 

 

 

   3.5. letećih ležajeva

 

 

 

 

 

   3.6. temeljnih ležaja

 

 

 

 

 

   3.7. koljenaste osovine

 

 

 

 

 

   3.8. glave motora

 

 

 

 

 

   3.9. turbopuhala

 

 

 

 

 

   3.10.temeljnih vijaka

 

 

 

 

 

   3.11.temeljnih naboja

 

 

 

 

 

   3.12.pregledajte stanje izolacije na   ispušnom cijevovodu i oblogu visokotlačnog cijevovoda goriva

 

 

 

 

 

 

8.SUSTAV I MEHANIZAM GLAVNOG STROJA

 

 

 

Z A D A C I

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 1. Nacrtajte kut koljena i točku uštrcavanja goriva

 

 

 

 

 

 2. Skicirajte stapni mehanizam sa glavnim djelovima

 

 

 

 

 

 3. Navedite neke osnovne parametre pri radu glavnog stroja:

 

 

 

 

 

   3.1. pritisak uputnog zraka

 

 

 

 

 

   3.2. pritisak raspršivanja za stvaranje mikrosmjese

 

 

 

 

 

   3.3. pritisak ulja u sustavu podmazivanja radnog mehanizma

 

 

 

 

 

 3.4. pritisak podmazivanja turbopuhala

 

 

 

 

 

   3.5. hlađenja klipova

 

 

 

 

 

   3.6. hlađenja košuljica

 

 

 

 

 

   3.7. napajanja zraka

 

 

 

 

 

   3.8. ispuha

 

 

 

 

 

   3.9. pritisaka ispirnog zraka

 

 

 

 

 

   3.10.maksimalni tlak stlačenog zraka

 

 

 

 

 

   3.11.maksimalnu temperaturu izgaranja goriva

 

 

 

 

 

 3.12.Srednji efektivni i indicirani pritisak

 

 

 

 

 

 3.13.Tlak otvaranja ispušnog ventila

 

 

 

 

 

 

 

9. RAD GLAVNOG STROJA

 

 

 

Z A D A C I

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 1. Pripravite glavne i pomoćne uređaje za vožnju

 

 

 

 

 

 2. Kontrolirajte rad:

 

 

 

 

 

   2.1. regulatora

 

 

 

 

 

   2.2. stanja ekrana

 

 

 

 

 

   2.3. alarma (dojava)

 

 

 

 

 

   2.4. protueksplozivne ventile prostora koljenaste osovine

 

 

 

 

 

   2.5. uređaj za kontrolu dima u prostoru koljenaste osovine

 

 

 

 

 

 3. Uvjerite se da su svi alati, rezervni djelovi, alatke i sl. na svom mjestu i učvršćeni

 

 

 

 

 

 4. Komunicirajte sa komadnim mostom u svezi istovara tereta, tj. priprema pomoćnih strojeva za rad

 

 

 

 

 

 5. Odgovorite na upute s mosta i upravljajte glavnim strojem tijekom manevriranja

 

 

 

 

 

 6. Podesite strojeve i kontrolu za kontuinirano stabilan rad

 

 

 

 

 

 7. Popišite pritiske, temperature i protok fluida za normalan rad

 

 

 

 

 

 8. Podesite i/ili obavjestite nadležne kod neuobičajnih pojava, te upišite iste u dnevnik

 

 

 

 

 

 9. Prebacite lokalno/ručno upravljanje uređaja na daljinsko/automatsko upravljanje i obratno

 

 

 

 

 

10. Napravite indikatorske dijagrame

 

 

 

 

 

11. Izmjerite indiciranu snagu- odredite srednji indicirani pritisak, te ga usporedite na ostalim cilindrima

 

 

 

 

 

12. Napravite indicirane dijagrame bez goriva

 

 

 

 

 

13. Upiši izvješće za 10.12.

 

 

 

 

 

14. Pređite sa ekonomske snage na nazivnu snagu motora

 

 

 

 

 

15. Pročistite plinsku i zračnu stranu turbo-puhala u radu

 

 

 

 

 

16. Provjerite ispravnost ispusta ispirnog kolektora

 

 

 

 

 

17. Izvedite rutinsku kontrolu:

 

 

 

 

 

   17.1. rashladne vode stroja

 

 

 

 

 

   17.2. ulja za podmazivanje

 

 

 

 

 

   17.3. goriva

 

 

 

 

 

 

10. ODRŽAVANJE GLAVNOG STROJA

 

 

 

Z A D A C I

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 1. Koristite uređaj za okretanje vratila stroja, postavite upozorenja, obilježite i osigurajte sigurnosne predradnje

 

 

 

 

 

 2. Pregledajte prostor koljenastog vratila i napravite zapisnik

 

 

 

 

 

 3. Izmjerite defleksiju koljenastog vratila

 

 

 

 

 

 4. Izmjerite, kontrolirajte, izvršite pregled stanja istrošenosti i zračnosti, rastavite i izvršite provjeru:

 

 

 

 

 

   4.1. ubrizgača goriva

 

 

 

 

 

   4.2. uputnih ventila

 

 

 

 

 

   4.3. sigurnosnih ventila

 

 

 

 

 

   4.4. ispušnih ventila

 

 

 

 

 

   4.5. visokotlačne pumpe goriva

 

 

 

 

 

 5. Kontrolirajte obloge visokotlačnog cjevovoda goriva

 

 

 

 

 

 6. Izvršite izmjenu i/ili popravak sljedećih elemenata, izvršite kontrolu i podešavanje zračnosti gdje je to moguće:

 

 

 

 

 

    6.1. glave motora

 

 

 

 

 

    6.2. turbopuhala

 

 

 

 

 

    6.3. temeljnih ležajeva

 

 

 

 

 

    6.4. brisača šupernice stapajice

 

 

 

 

 

    6.5. staza križnih glava

 

 

 

 

 

    6.6. kotvenih vijaka

 

 

 

 

 

    6.7. temeljnih vijaka i podloga     stroja

 

 

 

 

 

 7. Kontrolirajte ispirni i ispušni kolektor te napravite zapisik:

 

 

 

 

 

    7.1. čistoća/taloga

 

 

 

 

 

    7.2. odvodnog cjevovoda

 

 

 

 

 

    7.3. ventila (lamelastih)

 

 

 

 

 

 8. Upišite tip ispušnog sistema

 

 

 

 

 

 9. Kontrolirajte izolaciju i obloge i ispušnog cjevovoda

 

 

 

 

 

 

 

 

Bit ovih zadataka zasniva se na poznavanju tehničkog procesa upravljanja i održavanja diesel strojeva. Za pravilno usvajanje znanja i vještina potreban je nadzor i kordinacija rada s iskusnijim starijim časnicima.

 

Važna je upotreba instrukcijskih knjiga i strojarskih zapisa, kao što su nacrti i rasporedi održavanja koji su isporučeni od strane brodogradilišta i proizvođača strojeva.

 

Potrebna je i osobna dokomentacija radi budućeg sljeda događaja.

 

Većina testova vode se izvršava radi spriječavanja korozije u strojnom sistemu. Trebate poznavati da se voda uglavnom nastoji održati u blago lužnatom obliku još iz prve cjeline. Kvalitetu i količinu drugih sastavnih djelova vode, a također i teretman vode trebate saznati kroz razgovor s nadležnim časnicima.

 

Kod strojeva moguće je izmjeriti snagu po cilindru pomoću p-V dijagrama (indikatorskog dijagrama).

 

Pomoću gubitaka trenja moguće je izračunati snagu na osovini propelera.

 


11. RAD S POMOĆNIM KOTLOVIMA

 

 

Z A D A C I

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

Skicirati:

 

 

 

 

 

 1. Pomoćni kotao

 

 

 

 

 

 2. Kotao na ispušne plinove

 

 

 

 

 

Prikažite svaki sa:

 -zračnim putem

 -plinskim putem

 -grijačem zraka

 -iskorišćivačem(ekonomajzerom)

 -cirkulacijom vode

 -parnim prostorom

 -sistemom gorionika

 -armaturom kotla

 -svim dodatnim punjenjem

 -spojevima plašta

 -svim brtvilima radnih površina

 -cijevima kotla

 

 

 

 

 

 3. Napunite kotao i podignite paru

 

 

 

 

 

 4. Stavite kotao u upotrebu

 

 

 

 

 

 5. Rutinski kontrolirajte nivokaze

 

 

 

 

 

 6. Priključite na liniju paru, uzimajući u obzir preventivu protiv toplinskog i tlačnog šoka, te izbjegavanje “vodenog čekića”

 

 

 

 

 

 7. Kontrolirajte sigurnost parnog cjevovoda  i ekspanzionih umetaka

 

 

 

 

 

 8. Kontrolirajte rad parnih zaustavljača i ispusta kondezata

 

 

 

 

 

 9. Zatvorite parnu liniju i pratite proces ispusta

 

 

 

 

 

10. Podignite temperaturu goriva od hladnog do potrebnog nivoa

 

 

 

 

 

11. Zapalite gorionike, uz potrebiti oprez

 

 

 

 

 

12. Izvedite rutinsku kontrolu i održavanje gorionika

 

 

 

 

 

13. Kontrolirajte kvalitetu smjese pomoću:

 -dima iz dimnjaka

 -bistrine oko vatre

 -oblika plamena, veličina i boje

 -viška zraka- očitavanjem CO2/CO

 -izlaza plamena iz gorionika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A D A C I

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

14. Primjenite tretiranje napojne vode

     Napravite rutinski test na:

 

 

 

 

 

   14.1. kotlovsku vodu

 

 

 

 

 

   14.2. napojnu vodu

 

 

 

 

 

15. Podesite tretiranje napojne vode prema ustanovljenom testu i uputama starijeg časnika

 

 

 

 

 

16. Kontrolirajte povrat iz grijačih zavojnica i drugih mogučih zagađivača kondezata napojne vode

 

 

 

 

 

17. Kontrolirajte rad svih indikatora i alarmnih uređaja vezanih za  ispravnost kotla

 

 

 

 

 

18. Kontrolirajte ispravnost rada kontrolnog sistema vode, nivoa vode i napojne vode

 

 

 

 

 

19. Izvršite odčađivanje cjevovoda kotla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prije stavljanja u pogon parnog sustava (cjevovoda ili stroja), svi prostori moraju biti suhi i zagrijani na propisoj temperaturi. Zbog toga drenažni sustavi moraju biti korišteni u potpunosti, te se treba vršiti postepeno propuštanje pare u sistem kako bi se osigurala suhoća istog dok se ne postigne radna temperatura. Vrlo mala količina propuštene pare u početku će pogurati kondeziranu vodu kroz drenažni sustav i prenjeti postupno temperaturu na stjenke čitavog sistema.

Kada se postigne radna temperatura i para lagano ispusti kroz drenažni sustav, glavni zaporni ventil se polako otvori do kraja, te se drenaža zatvori.

Voda se u sistemu pare stvara usljed kondezacije, posebno na hladnim stjenkama. Voda je nestlačiva te se ponaša fleksibilno kruto. Tijekom ulaza pare u sistem, para se kondezira te smjesa onda kavitira pri vrlo niskom tlaku (visokom vakumu). Okolna voda ispunjava vakumirane prostore velikom brzinom, pri čemu može doći do nezgode. Voda koja velikom brzinom ispunjava vakumirane prostore naziva se “vodeni čekić”.

Cjevovod mjenja dužinu usljed promjene temperature, pa je potrebno provjeriti kompezatore cjevovoda.

U svakom slučaju prenos pare treba izvršiti polako, nakon inicijalnog (početnog) zagrijavanja kroz drenažni sustav kondezata.

 

 

12. ODRŽAVANJE POMOĆNIH KOTLOVA

 

 

 

Z A D A C I

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 1. Isključite kotao iz uporabe

 

 

 

 

 

 2. Ispustite vodu kotla

 

 

 

 

 

 3. Otvorite kotao

 

 

 

 

 

 4. Pregledajte kotao, te napravite izvješće:

 

 

 

 

 

   4.1. unutrašnjosti kotla

 

 

 

 

 

   4.2. vanjskog djela kotla

 

 

 

 

 

 5. Rastavite nivokaze i priključke, te kontroliraj prolaze, pipce i ventile na čistoću

 

 

 

 

 

 6. Otvorite i pregledajte

 

 

 

 

 

   6.1. sigurnosne ventile

 

 

 

 

 

   6.2. napojne ventile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prije bilo kakve kontrole kotla, kotao mora biti ugašen i isključen iz uporabe radi čišćenja ili popravka.Ukoliko postrojenje sačinjava više kotlova, trebate osigurati prekid dovoda napojne vode i goriva u kontrolirani kotao na način da se svi ventili zatvore i blokiraju ili razmontirajte cijevi i ubacite sljepe brtve s vidnim repićem.

Razgovarajte s nadležnim časnicima o radnjama i tehnologiji postupka unutarnjeg i vanjskog pregleda. Važni faktori na koje trebate obratiti pažnju i o kojima trebate razgovarati su:

-naslage na grijačim površinama, koje ograničavaju prolaz topline te time

 izazivaju povećanje srednje temperature stjenke ili čak progaranje iste

-pojava korozije

-istrošenost ili oštećenost armature (pipaca, ventila, nivokaza, sigurnosnih ventila i

 sl.)

-općenito stanje i čistoća površina prijelaza topline i ostalih djelova u prostoru 

 izgaranja i protoka vrućih plinova gorenja

Ako se kotao povremeno gasi i rutinski čisti, moguće je da prekotlačni ventil ne bude pregledan. Međutim, tijekom periodičnog čišćenja i pregleda ventili moraju biti otvoreni i pregledani. Prekotlačni ventil mora se ispitati na odgovarajući otpusni tlak od strane nadležnog inspektora. Tada treba obvezno pregledati mehanizam za ručno otpuštanje prekotlačnog ventila i podmazati sve elemente prenosa.

Pregledajte sve prolaze na nivokazima koji moraju biti čisti (moguće ih je propuhati s stlačenim zrakom).

 

 

13. ELEKTRO RAZVOD I NJEGOVO ODRŽAVANJE

 

 

 

Z A D A C I

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 1. Skicirajte zorno elektro razvod od generatora do konačnog potrošača označavajući:

     -prekidače

     -sklopke

     -transformatore

     -osigurače

     -napojni napon

     -vanjski spoj s kopna

     -spoj razvodne ploče za nuždu

 

 

 

 

 

 2. Izolirajte i isključite električni uređaj, te poduzmite mjere sigurnosti

 

 

 

 

 

 3. Izvršite rutinirano testiranje i održavanje:

 

 

 

 

 

   3.1. prekidača

 

 

 

 

 

   3.2. uputnika el. motora

 

 

 

 

 

   3.3. brojača okretaja

 

 

 

 

 

   3.4. el. motora

 

 

 

 

 

   3.5. generatora

 

 

 

 

 

   3.6. svjetla

 

 

 

 

 

   3.7. akumulatora

 

 

 

 

 

   3.8. alarmnih uređaja

 

 

 

 

 

   Osigurajte izoliranost strujnog kruga, blokirajte i osigurajte natpisom, te zapišite u dnevnik rada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neki brodovi posjeduju stalno ukrcanog časnika elektrostruke koji je zadužen za održavanje distribucije el.energije i održavanje dotičnog postrojenja. Čak i u takvim situacijama važno je sljediti navedene zadatke.

Svaki časnik stroja potpuno je odgovoran za sve radnje poduzete tijekom straže, pa je zato od velike važnosti jasno razumjevanje elektro distribucijonog sistema.

S obzirom da je u elektro distribuciji nemoguće postići idealne uvjete rada poželjno je vježbenika upznati sa svim sigurnosnim predradnjama.

 

 

14. KORMILARSKI UREĐAJ

 

 

 

Z A D A C I

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 1. Pripravite i testirajte kormilarski uređaj za plovidbu

 

 

 

 

 

 2. Izvršite stalnu rutinsku kontrolu i testirajte sistem tijekom vožnje

 

 

 

 

 

 3. Izvršite prebacivanje na pričuvni sustav

 

 

 

 

 

 4. Skicirajte sistem sa svim glavnim komponentama

 

 

 

 

 

 5. Kontrolirajte nivo hidrauličkog ulja i ispustite zrak ako je to nužno

 

 

 

 

 

 

 

 

Kormilarski uređaj od vitalanog je značenja za sigurni rad broda. On mora biti propisno održavan, tako da se omogući potpuno i sigurno kormilarenje tijekom plovljenja. Upravljački sustav između komadnog mosta i kormila obično je hidraulički, ali može biti i električni. Prije početka vožnje kormilarski uređaj mora biti testiran. Testiranje i normalno održavanje obavlja se u luci u luci. Kod hidrauličkih uređaja  pregledava se propuštanje medija, prisutnost zraka u sustavu, propisana količina protoka medija i količina rezervnog medija.

Priprema kormilarskog sustava mora biti usklađena s časnicima na mostu, potrebno je kontrolirati sinkronizaciju okretanja ruda kormila od krajnje lijeve do krajnje desne točke pračenjem rude i kola kormila.

 


15. STLAČENI ZRAK

 

 

 

Z A D A C I

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

ZADATAK IZVRŠEN

NAPOMENE

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 1. Pripremite kompresore za rad

 

 

 

 

 

 2. Uputite kompresore i dopunite spremnike zraka

 

 

 

 

 

 3. Zaustavite kompresore

 

 

 

 

 

 4. Prepoznajte prekotlačne ventile, eksplozivni disk, ispuste i osigurače na kompresoru, cjevovode i spremnik

 

 

 

 

 

 5. Nabrojite armaturu spremnika zraka

 

 

 

 

 

 6. Prekopčajte glavni i pričuvni kompresor kad je na automatskom startu i kontuiniranom radu

 

 

 

 

 

 7. Osigurajte da automatski ispusti rade korektno

 

 

 

 

 

 8. Provjerite kvalitetno održavanje instrumenta zraka

 

 

 

 

 

 9. Provjerite i dovedite u pravilni režim:

 

 

 

 

 

   9.1. prečistače zraka

 

 

 

 

 

   9.2. filtere

 

 

 

 

 

   9.3. isušivače

 

 

 

 

 

10. Održavajte sustav stlačenog zraka

 

 

 

 

 

 

 

 

U prošlosti su mnoge nesreće bile vezane za neadekvatan sustav komprimiranog zraka. Odgovarajuči dotok komprimiranog zraka važan je za rad brod. Štoviše, pneumatska kontrola, ukoliko je ugrađena, ovisi o stlačenom zraku visoke kvalitete. Stoga je potrebno vježbenika stroja upoznati s upravljanjem ovog sustava.

Razgovarajte s nadležnim časnicima stroja na način da možete odgovoriti na sljedeća pitanja:

-kakav je smisao prevencije prekotlaka u spremnicima zraka i cjevovoda

-kakav bi bio mogući učinak požara u strojarnici na pritisak komprimiranog zraka

 u spremnicima

-zašto je važno odstraniti vlagu(vodu) iz komprimiranog zraka

-kako se stvara vlaga u zraku

 

 

16.RASHLADNI UREĐAJ

 

 

 

Z A D A C I

 

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 

 1. Uključite brodski rashladni uređaj

 

 

 

 

 

 2. Provjerite je li procedura paljenja i gašenja izvršena ispravno

 

 

 

 

 

 3. Nadgledajte i bilježite normalne radne temperature

 

 

 

 

 

 4. Objasnite učinak promjenjive temperature rashladne vode

 

 

 

 

 

 5. Izvršite proceduru punjenja rashladnika

 

 

 

 

 

 6. Napravite rasol

 

 

 

 

 

 7. Provjerite gustoću rasola

 

 

 

 

 

 8. Provjerite ispravnost rada kondiciranog zraka

 

 

 

 

 

 9. Provjerite uređaj za kontrolu vlažnosti

 

 

 

 

 

 

 

Rashladni uređaji konstruirani su tako da bi trebali raditi bez gotovo ikakve greške.

Razgovarajte s nadležnim časnicima stroja na način da možete odgovoriti na sljedeća pitanja:

-ukoliko dođe do propuštanja rashladnog medija, na koji način bi se mjesto

 propuštanja moglo locirati i rješiti

-je li potrebito porastom temperature mora povećati količinu rashladnog medija

 u sustavu

-ukoliko zrak uđe u sustav, kakvi će biti efekti u radu

-kako eliminirati zrak iz sustava

-ukoliko je ugrađen sustav za automatski rad, kako znate da pravilno radi

 

 

17. POMOĆNO POSTROJENJE

 

 

 

Z A D A C I

 

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 

 1. Upravljajte uređajem za proizvodnju vode

 

 

 

 

 

 2. Upravljajte  evaporatorom

 

 

 

 

 

 3. Upravljajte destilatorom

 

 

 

 

 

 4. Izvršite test održavanja pitkosti i čistoće vode

 

 

 

 

 

 5. Kontrolirajte tlačni spremnik na sigurnost

 

 

 

 

 

 6. Kontrolirajte rad (i podesite, ako je potrebno):

 

 

 

 

 

   6.1. kanalizacioninog sustava

 

 

 

 

 

   6.2. inceleratora (spaljivaća)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitka voda iz mora proizvodi se:

      -za potrebe postrojenja

      -za vodu za piće

Mnoga postrojenja za proizvodnju vode rade na temperaturama pri kojima ne dolazi do ubijanja bakterija. U tim slučajevima, ako se voda koristi kao pitka, potrebno je sterilizirati prije upotrebe.

Voda koja se koristi za piće mora biti minimalne slanosti(idealno nula), te se mora kemijski tretirati da se osigura sterilnost.

Razgovarajte s nadležnim časnicima stroja na način da možete odgovoriti na sljedeća pitanja:

-iz kojih prostora se more ne smije koristiti za proizvodnju pitke vode

-kako utječu različiti tlak i temperatura na kvalitetu destilata i izlaza iz evaporatora

 

 

18. PALUBNI STROJEVI I OPREMA ZA PREŽIVLJAVANJE

 

 

 

Z A D A C I

 

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 

 1. Izvršite rutinsko održavanje:

 

 

 

 

 

   1.1. sidrenih vitla

 

 

 

 

 

   1.2. vitla za teret

 

 

 

 

 

   1.3. soha tereta

 

 

 

 

 

   1.4. pritezna vitla

 

 

 

 

 

   1.5. vitla

 

 

 

 

 

   1.6. plovila za spašavanje i lansirnog uređaja

 

 

 

 

 

   1.7. pokrova grotla

 

 

 

 

 

 

 

 

Briga i održavanje palubnih strojeva obično je povjerena posadi broda. Stoga je važno razumjeti funkciju i upravljanje pojedinog stroja. Za uređaje za spašavanje  odgovorna je posada palube.

 

 

 

19. DODATNO ODRŽAVANJE

 

 

 

Z A D A C I

 

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 

  Prema režimu servisiranja izvršite:

 

 

 

 

 

   1. kontrolu i testiranje uređaja, te odredite kvar i istrošenost (izitoperenost)

 

 

 

 

 

   2. popravite ili obnovite elemente po potrebi

 

 

 

 

 

   3. sastavite uređaj i testirajte

 

 

 

 

 

 

 

 

Stariji časnik odlučuje kada će neki uređaj biti otvoren za pregled, te svaki dio treba postupno nadzirati. Svaki korak održavanja treba biti maksimalno osiguran po čovjeka i uređaje.

 

 

 

20. REZERVNI UREĐAJI I DJELOVI

 

 

 

Z A D A C I

 

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 

 1. Provjerite poziciju, ukrućenost, količinu i stanje svih rezervnih djelova i uređaja

 

 

 

 

 

 2. Kontrolirajte popis u odnosu na stvarno stanje rezervnih djelova

 

 

 

 

 

 

 

 

Važno je da brod posjeduje odgovarajuču količinu rezervnih djelova. Pozicija i količina svakog dijela treba biti poznata posadi stroja, stoga je Vaš zadatak proučiti gdje se isti nalaze.

Treba postojati službeni zapis svih komponenata i sustav brze nabave novog kad se rezervni dio upotrebi. Na brodu se ne smiju upotrebljavati rabjeni djelovi, gdje se moraju nalaziti samo novi elementi. Ukoliko je potrebito sačuvati korišteni dio, on treba biti smješten na posebnoj lokaciji i vidno obilježen kao “korisni dio”.

 

 

 

21. OBAVLJANJE STRAŽARSKE DUŽNOSTI

 

 

 

Z A D A C I

 

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 

   Obavljajte dužnosti jednog časnika stroja:

 

 

 

 

 

   1. straža u navigaciji

 

 

 

 

 

   2. straža u luci

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljniji opis navedenih straža se nalazi u posebnoj cjelini.

 

 

 

22. UOBIČAJNI POSLOVI STRAŽE

 

 

 

Z A D A C I

 

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 

 1. Sljedite uobičajni postupak preuzimanja straže

 

 

 

 

 

 2. Sljedite uobičajni postupak obnašanja straže

 

 

 

 

 

 3. Preuzmite sve uobičajne poslove straže, te nadgledajte pravilan rad svih automatskih upravljača i pokazivača

 

 

 

 

 

 4. Nadgledajte i bilježite stanja i režime strojeva i uređaja

 

 

 

 

 

 5. Izvršite podešavanje u slučaju potrebe

 

 

 

 

 

 6. Ispišite strojarski dnevnik i knjigu dojmova

 

 

 

 

 

 7. Pripremite se za manevriranje

 

 

 

 

 

 8. Zabilježite sve režime stroja u dnevnik tijekom manevriranja

 

 

 

 

 

 9. Ophodite se otvoreno i jasno s časnikom palube zaduženim za stražu

 

 

 

 

 

10. Poduzmite ispravne poteze u toku vježbe za nuždu

 

 

 

 

 

 

 

 

Program uvježbavanja obuhvača period straže na moru i u luci pod nadzorom iskusnog časnika stroja. Elementi vršenja zadaće pokrivaju sve potrebe rada, održavanja i procedurne straže časnika stroja.

Upute za vršenje straže nalaze se u rezolucijama 2 i 4 STCW konvencije iz 1978. za sva zaduženja časnika stroja u straži.

Važno je da nadležni časnik stroja da upustva koja će osigurati najveći standard  sigurnosti i uspješnostii.

Važno je bilježiti svaki pokret i radnju na postrojenjima čitavo vrijeme, posebice kod manevriranja broda. U slučaju nesreće, sudara ili nasukavanja, dotična knjiga upisa (dnevnik), koji podrazumjeva uputstva i naredbe s mosta, može poslužiti kao dokaz.

 

 

23. OBAVLJANJE  STRAŽE U PLOVIDBI

 

 

 

Z A D A C I

 

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA

 

   Potvrđujte proceduru straže na mostu:

 

 

 

 

 

   1. za zadnjeg na straži u plovidbi

 

 

 

 

 

   2. za stražu u manevriranju

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebno je da časnik palube i časnik stroja imaju saznanja o međusobnim procedurama, zadacima i odgovornostima.

Ti se zadaci moraju izvršavati pod zajedničkim naredbama zapovjednika broda i upravitelja stroja.

 

 

 

DODATNI ZADACI*

 

 

 

Z A D A C I

 

 

ZADATAK IZVRŠEN

 

NAPOMENE

 

 

REDNI

BROJ

BRODA

 

DATUM

NADLE-ŽNI

ČASNIK

POTPIS

GLAV.

ČAS. STROJA