PRILOG II.

GRAFIČKI ZNAKOVI (SIMBOLI) I OZNAKE UPOZORENJA ZA OPASNE TVARI I PRIPRAVKE

Grafički znakovi (simboli) su crne boje na narančastoj podlozi. Navođenje slovnog znaka za opasnost tik iznad simbola nije obvezno, ali je preporučljivo. Slovni znak s potpisanim ili natpisanim indeksom je jednako valjan kao i slovni znak sa uobičajeno napisanim indeksom (Xi je jednako valjano kao Xi).
Natpisi koji upozoravaju na opasnost, a koji se nalaze ispod simbola pojašnjavaju značenje simbola i obvezni su. Smiju se upotrebljavati samo standardni simboli, pripadajući slovni znakovi i natpisi za opasnost iz Priloga II koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Odabir simbola i odgovarajućih natpisa odabiru se prema mjerilima iz Priloga VI koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Izbor znakova i oznaka upozorenja obavlja pravna ili fizička osoba koja opasnu tvar ili pripravak stavlja u promet.
 

1. Vrlo jaki otrov: 2. Otrov 3. Štetna tvar
4. Nagrizajuća tvar 5. Nadražujuća tvar 6. Eksplozivna tvar
7. Oksidirajuća tvar 8. Vrlo lako zapaljiva tvar 9. Lako zapaljiva
tvar
10. Tvar opasna za okoliš    
   11. Tvar koja sadrži azbestili u slučaju kada se nanosi izravnim utiskivanjem ili printanjem na ambalažu.