PRILOG III.

OZNAKE UPOZORENJA »R« ZA OZNAČAVANJE OPASNIH TVARI I PRIPRAVAKA

R 1                   Eksplozivno u suhom stanju

R 2                   Udarac, trenje, vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu uzrokovati eksploziju

R 3                   Udarac, trenje, vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu vrlo lako uzrokovati                         
                        eksploziju

R 4                   Gradi vrlo osjetljive eksplozivne spojeve s metalima

R 5                   Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju

R 6                   Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom

R 7                   Može uzrokovati požar

R 8                   U dodiru sa zapaljivim materijalom može uzrokovati požar

R 9                   Eksplozivno u smjesi sa zapaljivim materijalom

R 10                 Zapaljivo

R 11                 Lako zapaljivo

R 12                 Vrlo lako zapaljivo

R 13                 Vrlo lako zapaljiv ukapljeni plin

R 14                 Burno reagira s vodom

R 15                 U dodiru s vodom oslobađa vrlo lako zapaljive plinove

R 16                 Eksplozivno u smjesi s oksidirajućim kemikalijama

R 17                 Samozapaljivo u dodiru sa zrakom

R 18                 Pri uporabi može nastati eksplozivna ili zapaljiva smjesa para-zrak

R 19                 Mogu nastati eksplozivni peroksidi

R 20                 Štetno ako se udiše

R 21                 Štetno u dodiru s kožom

R 22                 Štetno ako se proguta

R 23                 Otrovno ako se udiše

R 24                 Otrovno u dodiru s kožom

R 25                 Otrovno ako se proguta

R 26                 Vrlo otrovno ako se udiše

R 27                 Vrlo otrovno u dodiru s kožom

R 28                 Vrlo otrovno ako se proguta

R 29                 U dodiru s vodom oslobađa opasno tvarni plin

R 30                 Pri uporabi može postati lako zapaljivo

R 31                 U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin

R 32                 U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin

R 33                 Opasnost od učinka nakupljanja

R 34                 Izaziva opekotine

R 35                 Izaziva teške opekotine

R 36                 Nadražuje oči

R 37                 Nadražuje dišni sustav

R 38                 Nadražuje kožu

R 39                 Opasnost od vrlo teških trajnih oštećenja

R 40                 Ograničena saznanja o kancerogenim učincima

R 41                 Opasnost od teških ozljeda očiju

R 42                 Udisanje može izazvati preosjetljivost

R 43                 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost

R 44                 Opasnost od eksplozije ako se grije u zatvorenom prostoru

R 45                 Može izazvati rak

R 46                 Može izazvati nasljedna genetska oštećenja

R 47                 Može izazvati oštećenja ploda kod sisavaca

R 48                 Opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju

R 49                 Može izazvati rak ako se udiše

R 50                 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi

R 51                 Otrovno za organizme koji žive u vodi

R 52                 Štetno za organizme koji žive u vodi

R 53                 Može dugotrajno štetno djelovati u vodi

R 54                 Otrovno za biljke

R 55                 Otrovno za životinje

R 56                 Otrovno za organizme u tlu

R 57                 Otrovno za pčele

R 58                 Može dugotrajno štetno djelovati na okoliš

R 59                 Opasno za ozonski sloj

R 60                 Može smanjiti plodnost

R 61                 Može štetno djelovati na plod

R 62                 Moguća opasnost smanjenja plodnosti

R 63                 Moguća opasnost štetnog djelovanja na plod

R 64                 Može štetno djelovati na dojenčad preko mlijeka

R 65                 Može izazvati oštećenje pluća ako se proguta

R 66                 Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

R 67                 Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu

R 68                 Moguća opasnost od nepovratnih učinaka

R 90                 Nakon uporabe otapalo mora biti reciklirano ili podvrgnuto učinkovitoj preradi.

                        Nepravilno odlaganje ugrožava okoliš. Svako dodavanje drugih kemikalija ili                
                        otapala nakon uporabe je zabranjeno.

R 14/15            Burno reagira s vodom i razvijaju se vrlo lako zapaljivi plinovi

R 15/29            U dodiru s vodom razvijaju se otrovni vrlo lako zapaljivi plinovi

R 20/21            Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom

R 20/22            Štetno ako se udiše i ako se proguta

R 20/21/22       Štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta

R 21/22            Štetno u dodiru s kožom i ako se proguta

R 23/24            Otrovno ako se udiše i u dodiru s kožom

R 23/25            Otrovno ako se udiše i ako se proguta

R 23/24/25       Otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta

R 24/25            Otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta

R 26/27            Vrlo otrovno ako se udiše i u dodiru s kožom

R 26/28            Vrlo otrovno ako se udiše i ako se proguta

R 26/27/28       Vrlo otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta

R 27/28            Vrlo otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta

R 36/37            Nadražuje oči i dišni sustav

R 36/38            Nadražuje oči i kožu

R 36/37/38       Nadražuje oči, dišni sustav i kožu

R 37/38            Nadražuje dišni sustav i kožu

R 39/23            Otrovno: ako se udiše opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R 39/24            Otrovno: u dodiru s kožom opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R 39/25            Otrovno: ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R 39/23/24       Otrovno: udisanjem i u dodiru s kožom opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R 39/24/25       Otrovno: u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R 39/23/25       Otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R 39/23/24/25 Otrovno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost vrlo                           
                        teških trajnih oštećenja

R 39/26            Vrlo otrovno: udisanjem opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R 39/27            Vrlo otrovno: u dodiru s kožom opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R 39/28            Vrlo otrovno: ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R 39/26/27       Vrlo otrovno: udisanjem i u dodiru s kožom opasnost vrlo teških trajnih                         
                        oštećenja

R 39/26/28       Vrlo otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R 39/27/28       Vrlo otrovno: u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih                 
                        oštećenja

R 39/26/27/28 Vrlo otrovno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost                           
                        vrlo teških trajnih oštećenja

R 68/20            Štetno: udisanjem moguća opasnost trajnih oštećenja

R 68/21            Štetno: u dodiru s kožom moguća opasnost trajnih oštećenja

R 68/22            Štetno: ako se proguta moguća opasnost trajnih oštećenja

R 68/20/21       Štetno: udisanjem i u dodiru s kožom moguća opasnost trajnih oštećenja

R 68/20/22       Štetno: udisanjem i ako se proguta moguća opasnost trajnih oštećenja

R 68/21/22       Štetno: u dodiru s kožom i ako se proguta moguća opasnost trajnih oštećenja

R 68/20/21/22 Štetno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta moguća opasnost                                                
                        trajnih oštećenja

R 42/43            Može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom

R 48/20            Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem

R 48/21            Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože

R 48/22            Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem

R 48/20/21       Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i                     
                        putem kože

R 48/20/22       Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i                     
                        gutanjem

R 48/21/22       Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i                  
                        gutanjem

R 48/20/21/22 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem,                      
                        putem kože i gutanjem

R 48/23            Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem

R 48/24            Otrovno: opasnost teških oštećenja pri duljem izlaganju putem kože

R 48/25            Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem

R 48/23/24       Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i                  
                        putem kože

R 48/23/25       Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i                  
                        gutanjem

R 48/24/25       Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i               
                        gutanjem

R 48/23/24/25 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem,                   
                        putem kože i gutanjem

R 50/53            Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u              
                        vodi

R 51/53            Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi

R 52/53            Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi