PRILOG V.

 

METODE ISPITIVANJA FIZIKALNO KEMIJSKIH, TOKSIKOLOŠKIH I EKOTOKSIKOLOŠKIH SVOJSTAVA
 

OPĆI UVOD PRILOGA V.

 

Ovaj prilog sadrži metode utvrđivanja fizikalno kemijskih, toksikoloških i ekotoksikoloških svojstava tvari i kemikalija. Metode se osnivaju na priznanju i preporuci mjerodavnih međunarodnih tijela (posebno OECD).

Kad neka od tih metoda nije na raspolaganju, može se prema nacionalnim standardima i u skladu sa znanstvenim dostignućima prihvatiti primjenu drugih. Općenito, test se mora obaviti s tvarima na način utvrđen ovim Pravilnikom. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti mogućim utjecajima nečistoća na rezultate ispitivanja.

Kad neka metoda iz ovoga Priloga nije prikladna za istraživanje posebnih svojstava, potrebno je izabrati alternativnu provjerenu metodu.

Testovi na životinjama moraju se obavljati u skladu s nacionalnim propisima i uzeti u obzir  načela i međunarodne standarde iz područja zaštite dobrobiti životinja.

Kod izbora metode mora se voditi računa o korištenju minimalnog broja životinja u ispitivanjima.

 

 

PRILOG VA.

PRILOG VB.

 

PRILOG VC.