PRILOG VII (I).

 

METODE OCJENJIVANJA FIZIKALNO-KEMIJSKIH SVOJSTAVA PRIPRAVAKA
(U SKLADU S ČLANKOM 5.)

 

DIO A

 

Izuzeća u odnosu na ispitne metode iz Dodatka V. dijela A pravilnika o razvrstavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

 

Pripravak čija je točka vrelišta između  21o C  i 55o C ne treba razvrstavati kao zapaljiv ako ni na koji način ne podržava gorenje i ako nema razloga za bojazan da bi mogla postojati opasnost za one koji tim pripravcima rukuju, kao ni za ostale osobe. 

 

DIO B

 

Alternativne računske metode

 

B.1.     Tekući i kruti pripravci

 

1.         Metode određivanja oksidirajućih svojstava pripravaka koji sadrže organske perokside su opisane u točki 2.2.2.1 Priloga VI koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

 

B.2.     Plinoviti pripravci

 

1.         Metoda određivanja oksidirajućih svojstava pripravaka je opisana u točki 9.1.1.2 Priloga VI koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

2.      Metoda određivanja zapaljivih svojstava pripravaka, je opisana u točki 9.1.1.1.Priloga VI. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio