PRILOG XII

 

POSEBNE ODREDBE ZA SPREMNIKE S PRIPRAVCIMA KOJI SE NUDE ODNOSNO PRODAJU KAO PREDMETI ZA OPĆU UPORABU

                                                                                   

DIO A

 

Spremnici koji se opremaju posebnim zatvaračima koji onemogućavaju otvaranje djeci

 

1.         Spremnici s pripravcima koji se nalaze u prometu na malo i označavaju kao vrlo otrovni, otrovni odnosno nagrizajući u skladu s člankom 7. i prema uvjetima utvrđenim u članku 5. ovog Pravilnika, moraju, neovisno o kapacitetu, biti opremljeni posebnim zatvaračima koji onemogućavaju otvaranje djeci.

2.         Neovisno o kapacitetu, spremnici s pripravcima koji predstavljaju opasnost ako se udišu (Xn, R65) i koji se razvrstavaju i označavaju prema stavku 3.2.3. Priloga VI. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, osim pripravaka koji se stavljaju u promet u obliku aerosola ili u spremniku koji je opremljen hermetičkim raspršivačem.

3.         Spremnici koji sadržavaju najmanje jednu od dolje navedenih tvari u koncentraciji koja je jednaka ili veća od određene maksimalne pojedinačne koncentracije

 

Br.

Oznaka tvari

Granična vrijednost koncentracije

CAS br.

Naziv

Einecs br.

1.

67-56-1

Metanol

2006596

≥ 3%

2.

75-09-2

Diklormetan

2008389

≥ 1%

 

koji se nalaze u prometu na malo moraju, neovisno o kapacitetu, biti opremljeni posebnim zatvaračima koji onemogućavaju otvaranje djeci.

Tehnički zahtjevi za zatvarače, koji su sigurni za djecu koriste se:

-         za zatvarače za višekratno zatvaranje se tehnički zahtjevi nalaze u HRN EN 28317 i

-         za zatvarače za jednokratno zatvaranje

a)      Usklađenost zatvaranja pakiranja obzirom na zahtjeve HRN EN ISO 28317 mora službeno potvrditi  „akreditirani“ laboratorij.

b)      Posebni primjeri:

            kada je  vidljivo i moguće dokazati da pakiranje onemogućava djeci pristup do opasnog sadržaja bez upotrebe oruđa, njeno ispitivanje po standardu ISO 28317 nije potrebno.

U svim ostalim slučajevima kada postoji utemeljena sumnja o udovoljavanju zahtjeva o sigurnosti zatvaranja u odnosu na djecu, smije državni organ od pravne ili fizičke osobe koja stavlja opasnu tvar ili pripravak u promet, zahtijevati službeni dokaz akreditiranog laboratorija da je.

-zatvarač konstruiran tako da ispitivanje po HRN EN 28317 nije potrebno ili

-da je zatvarač ispitan i da udovoljava zahtjevima HRN EN 28317

 

DIO B

 

Spremnici koji moraju nositi taktilno upozorenje na opasnost

 

Spremnici s pripravcima koji se koji se nalaze u prometu na malo i označavaju kao vrlo otrovni, otrovni, nagrizajući, štetni za zdravlje, vrlo lako zapaljivi odnosno lako zapaljivi u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika i prema uvjetima utvrđenim u članku 4. i 5. ovoga Pravilnika, neovisno o kapacitetu, nositi taktilno upozorenje na opasnost.

Ova se odredba ne primjenjuje na aerosole koji se razvrstavaju i označavaju samo kao vrlo lako zapaljivi odnosno lako zapaljivi.

Zahtjevi za tehničku izvedbu taktilnih upozorenja o opasnosti nalaze se u HRN EN ISO 11683, 1998.