Tablica 5. Ukupna prerada u rafinerijama                    
-u tonama- Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
ostvarenje prethodne godine
Sirova nafta i kondenzat                          
Rafinerijski poluproizvodi                          
Aditivi                          
                           
Ukupna prerada                          
plan sljedeće godine
Sirova nafta i kondenzat                          
Rafinerijski poluproizvodi                          
Aditivi                          
                           
Ukupna prerada                          
ostvarenje tekuće godine
Sirova nafta i kondenzat                          
Rafinerijski poluproizvodi                          
Aditivi                          
                           
Ukupna prerada