Tablica 6. Ukupna proizvodnja u rafinerijama                    
-u tonama- Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
ostvarenje prethodne godine
Ukapljeni plin                          
Primarni benzin                          
Motorni benzini                          
   - Bezolovni MB                          
   - MB s olovom                          
   - Avionski benzin                          
Mlazno gorivo                          
Petrolej                          
Plinska ulja                          
   - Dizelsko gorivo                          
   - Ekstralako lož ulje                          
Ulja za loženje                          
   - Niskosumporna                          
   - Sumporna                          
Rafinerijski plin                          
Bitumen                          
Naftni koks                          
White spirit i
spec. benzin
                         
Ulja i masti                          
Parafin i vosak                          
Ostali proizvodi                          
                           
Ukupna proizvodnja                          
Gubitak prerade                          
Ukupna prerada                          
plan sljedeće godine
Ukapljeni plin                          
Primarni benzin                          
Motorni benzini                          
   - Bezolovni MB                          
   - MB s olovom                          
   - Avionski benzin                          
Mlazno gorivo                          
Petrolej                          
Plinska ulja                          
   - Dizelsko gorivo                          
   - Ekstralako lož ulje                          
Ulja za loženje                          
   - Niskosumporna                          
   - Sumporna                          
Rafinerijski plin                          
Bitumen                          
Naftni koks                          
White spirit i
spec. benzin
                         
Ulja i masti                          
Parafin i vosak                          
Ostali proizvodi                          
                           
Ukupna proizvodnja                          
Gubitak prerade                          
Ukupna prerada                          
ostvarenje tekuće godine
Ukapljeni plin                          
Primarni benzin                          
Motorni benzini                          
   - Bezolovni MB                          
   - MB s olovom                          
   - Avionski benzin                          
Mlazno gorivo                          
Petrolej                          
Plinska ulja                          
   - Dizelsko gorivo                          
   - Ekstralako lož ulje                          
Ulja za loženje                          
   - Niskosumporna                          
   - Sumporna                          
Rafinerijski plin                          
Bitumen                          
Naftni koks                          
White spirit i
spec. benzin
                         
Ulja i masti                          
Parafin i vosak                          
Ostali proizvodi                          
                           
Ukupna proizvodnja                          
Gubitak prerade                          
Ukupna prerada