Tablica 7. Vlastita potrošnja u rafinerijama
Vlastita potrošnja u procesu (u tonama ili 000 m3 za miješani plin)                
ostvarenje prethodne godine Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
ostvarenje prethodne godine
Suhi rafinerijski plin                          
Loživa ulja                          
Naftni koks                          
Miješani plin (000 m3)                          
(UNP za miješani plin)                          
Prirodni plin                          
Ostali proizvodi                          
   -                          
plan sljedeće godine
Suhi rafinerijski plin                          
Loživa ulja                          
Naftni koks                          
Miješani plin (000 m3)                          
(UNP za miješani plin)                          
Prirodni plin                          
Ostali proizvodi                          
   -                          
ostvarenje tekuće godine
Suhi rafinerijski plin                          
Loživa ulja                          
Naftni koks                          
Miješani plin (000 m3)                          
(UNP za miješani plin)                          
Prirodni plin                          
Ostali proizvodi                          
   -                          
Vlastita potrošnja u energani (u tonama ili 000 m3 za miješani plin)                          
-u tonama- Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
ostvarenje prethodne godine
Suhi rafinerijski plin                          
Loživa ulja                          
Naftni koks                          
Miješani plin (000 m3)                          
(UNP za miješani plin)                          
Prirodni plin                          
Ostali proizvodi                          
   -                          
plan sljedeće godine
Suhi rafinerijski plin                          
Loživa ulja                          
Naftni koks                          
Miješani plin (000 m3)                          
(UNP za miješani plin)                          
Prirodni plin                          
Ostali proizvodi                          
   -                          
ostvarenje tekuće godine
Suhi rafinerijski plin                          
Loživa ulja                          
Naftni koks                          
Miješani plin (000 m3)                          
(UNP za miješani plin)                          
Prirodni plin                          
Ostali proizvodi                          
   -                          
Proizvodnja i potrošnja pare ( u TJ)                          
-u tonama- Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
ostvarenje prethodne godine
Proizvodnja pare u procesu                          
Proizvodnja pare u energani                          
Potrošnja pare                          
plan sljedeće godine
Proizvodnja pare u procesu                          
Proizvodnja pare u energani                          
Potrošnja pare                          
ostvarenje tekuće godine
Proizvodnja pare u procesu                          
Proizvodnja pare u energani                          
Potrošnja pare                          
   
     
Proizvodnja i potrošnja električne energije (u MWh)                  
-u tonama- Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
ostvarenje prethodne godine
Proizvodnja električne energije                          
Potrošnja električne energije                          
Električna energija predana u mrežu                          
Električna energija preuzeta iz mreže                          
plan sljedeće godine
Proizvodnja električne energije                          
Potrošnja električne energije                          
Električna energija predana u mrežu                          
Električna energija preuzeta iz mreže                          
ostvarenje tekuće godine
Proizvodnja električne energije                          
Potrošnja električne energije                          
Električna energija predana u mrežu                          
Električna energija preuzeta iz mreže