Tablica 9. Godišnje bilance derivata nafte          
-u tonama- Proizvodnja
rafinerija
Proizvodnja
degazolinaže
Uvoz Izvoz Saldo
skladišta
Bunker
brodova
Prodaja u
Hrvatskoj
ostvarenje prethodne godine
Ukapljeni plin              
Primarni benzin              
Motorni benzini              
   - Bezolovni MB              
   - MB s olovom              
   - Avionski benzin              
Mlazno gorivo              
Petrolej              
Plinska ulja              
   - Dizelsko gorivo              
   - Ekstralako lož ulje              
Ulja za loženje              
   - Niskosumporna              
   - Sumporna              
Bitumen              
Naftni koks              
White spirit i
spec. benzin
             
Ulja i masti              
Parafin i vosak              
Ostali proizvodi              
Etan              
               
Ukupna prodaja              
plan sljedeće godine
Ukapljeni plin              
Primarni benzin              
Motorni benzini              
   - Bezolovni MB              
   - MB s olovom              
   - Avionski benzin              
Mlazno gorivo              
Petrolej              
Plinska ulja              
   - Dizelsko gorivo              
   - Ekstralako lož ulje              
Ulja za loženje              
   - Niskosumporna              
   - Sumporna              
Bitumen              
Naftni koks              
White spirit i
spec. benzin
             
Ulja i masti              
Parafin i vosak              
Ostali proizvodi              
Etan              
               
Ukupna prodaja              
ostvarenje tekuće godine
Ukapljeni plin              
Primarni benzin              
Motorni benzini              
   - Bezolovni MB              
   - MB s olovom              
   - Avionski benzin              
Mlazno gorivo              
Petrolej              
Plinska ulja              
   - Dizelsko gorivo              
   - Ekstralako lož ulje              
Ulja za loženje              
   - Niskosumporna              
   - Sumporna              
Bitumen              
Naftni koks              
White spirit i
spec. benzin
             
Ulja i masti              
Parafin i vosak              
Ostali proizvodi              
Etan              
               
Ukupna prodaja