Tablica 10. Analiza stanja na skladištima                        
-u tonama- Rafinerija
Rijeka
Maziva
Rijeka
Rafinerija
Sisak
Maziva
Zagreb
INA
Trgovina
INA
Naftaplin
UKUPNO Rafinerija
Rijeka
Maziva
Rijeka
Rafinerija
Sisak
Maziva
Zagreb
INA
Trgovina
INA
Naftaplin
UKUPNO
ostvarenje prethodne godine
  1. 1. prethodne godine 31. 12. prethodne godine
Ukapljeni plin                            
Primarni benzin                            
Motorni benzini                            
   - Bezolovni MB                            
   - MB s olovom                            
   - Avionski benzin                            
Mlazno gorivo                            
Petrolej                            
Plinska ulja                            
   - Dizelsko gorivo                            
   - Ekstralako lož ulje                            
Ulja za loženje                            
   - Niskosumporna                            
   - Sumporna                            
Bitumen                            
Naftni koks                            
White spirit i
spec. benzin
                           
Ulja i masti                            
Parafin i vosak                            
Ostali proizvodi                            
Etan                            
                             
Ukupno                            
plan sljedeće godine
  1. 1. plan 31. 12. plan
Ukapljeni plin                            
Primarni benzin                            
Motorni benzini                            
   - Bezolovni MB                            
   - MB s olovom                            
   - Avionski benzin                            
Mlazno gorivo                            
Petrolej                            
Plinska ulja                            
   - Dizelsko gorivo                            
   - Ekstralako lož ulje                            
Ulja za loženje                            
   - Niskosumporna                            
   - Sumporna                            
Bitumen                            
Naftni koks                            
White spirit i
spec. benzin
                           
Ulja i masti                            
Parafin i vosak                            
Ostali proizvodi                            
Etan                            
                             
Ukupno                            
ostvarenje tekuće godine
  1. 1. tekuće godine 31. 12. tekuće godine
Ukapljeni plin                            
Primarni benzin                            
Motorni benzini                            
   - Bezolovni MB                            
   - MB s olovom                            
   - Avionski benzin                            
Mlazno gorivo                            
Petrolej                            
Plinska ulja                            
   - Dizelsko gorivo                            
   - Ekstralako lož ulje                            
Ulja za loženje                            
   - Niskosumporna                            
   - Sumporna                            
Bitumen                            
Naftni koks                            
White spirit i
spec. benzin
                           
Ulja i masti                            
Parafin i vosak                            
Ostali proizvodi                            
Etan                            
                             
Ukupno